Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. NICMALEX-AUTO S.R.L.

Proces Verbal Nr.______


ale rezultatelor examenului intern al grupei nr.____
B
din data de

________________

categoria

anul 20___ .

Componena comisiei de examinare:


Preedintele ___________________________________________
Membrii comisiei _____________________________________
_____________________________________________________
Profesorii grupei ______________________________________
_____________________________________________________

Nr.
d/o
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Grup
a
Nr.
2

Numele
i
prenumele
3

Rezultatele
examenului
C.D.T
.
.n
R.C.R.
i
C.A.
C.E.
4
5
6

Nr.certific
Semntu
at.
ra
de
cursantu
absolvire
lui
03 AC
7

18.
19.
1
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Propunerile i observaiile comisiei


__________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Preedintele comisiei __________________/_________________/


Membrii comisiei ___________________/__________________/
___________________/__________________/
___________________/__________________/

Directorul colii

________________/_________________/