Sunteți pe pagina 1din 8

Transportul activ

Cand transportul unei substane este dependent de transportul altei substane, afirmam ca
transportul este cuplat. Exista dou categorii de transport cuplat: antiport (contratransport sau difuzia de
schimb, substanele sunt transportate n sens opus) i simport (cotransport, ambele specii chimice sunt
transportate n acelasi sens)
Teoretic, transportul cuplat poate fi pasiv ca n cazul unor ionofori care realizeaz de exemplul
contratransportul K+/H+ (nigericina). n realitate, n membranele naturale vii, diferenta (gradientul)
electrochimic este mentinut prin procese consumatoare de energie iar simportul sau antiportul unor
compui n sensul gradientului electrochimic este posibil numai n condiiile n care celula mentine activ
acest gradient. n acest caz putem spune ca transportul este cuplat secundar cu energia (transport activ
secundar). Pe de alta parte, o serie de transportori proteici realizeaz procese de transport cuplate direct cu
consumul de energie (in speta cu hidroliza legaturilor macroergice ale ATP). n acest caz transportorii sunt
cuplati primar cu energia (transportori activ primar sau pompe primare)

Transportul activ primar


In transportul activ primar sunt implicate proteine care cupleaza translocarea unei substane (ioni sau
molecule), impotriva gradientului chimic, cu o sursa de energie. Aceste surse de energie pot fi :
1. Hidroliza ATP, iar n acest caz transportorii proteici se numesc "pompe (ionice) activate de ATP".
Astfel de pompe cuplate cu activitatea ATP hidrolazica (ATPazica) sunt exemplificate cel mai bine
de Na+-K+-ATPaza, care funcioneaz ca transportor activ al ionilor de Na + dintr-un compartiment
intracelular

(cu concentraie mica de Na +) spre compartimentul extracelular (cu concentraie ridicata de Na +) la


schimb cu ionii de K+ care sunt translocati dinspre o concentraie redusa din fluidul extracelular spre o
concentraie de K+ ridicata din compartimentul intracelular (citosolic). Aceasta pompa este una dintre
sursele majore de mentinere a potentialului electrochimic transmembranar.
2. Razele luminoase. Proteinele a caror funcie transportoare este energizata sub aciunea luminii se
numesc pompe (ionice) activate de lumina. Pompele activate de lumina se intalnesc n
membranele unor bacterii (de exemplu proteinele numite halorodopsina i bacteriorodopsina).
Pompele ATPazice
Transportorii primari de tipul ATPazelor indeplinesc roluri vitale pentru celula i sunt raspanditi n toate
organismele vii (procariote i eucariote: celule vegetale i animale deopotriva). Pompele activate de ATP
pot fi impartite n patru clase n funcie de caracteristicile lor structural-functionale: P-ATPaze, V-ATPaze,
F-ATPaze i proteine de tip ABC.
A. P-ATPazele sunt o clasa de transportori inruditi genetic i structural. Ele includ antiportorul Na+-K+ATPaza (al carui rol a fost explicat mai sus), antiportorul K+-H+-ATPaza (implicat n generarea
aciditatii din stomac prin transportul de protoni spre exteriorul celulei, n cavitatea stomacala, la
schimb cu ionii de K+ care patrund n celula) i Ca2+-ATPaza (prezenta n membrana celular i
membrana reticului endoplasmic, transporta ionii de Ca 2+ din citosol spre exteriorul celulei sau spre
interiorul RE, mentinand concentraia Ca 2+ din citosol la un nivel redus, astfel ca acesti ioni pot
actiona ca semnale celulare).
P-ATPazele sunt astfel denumite (P) deoarece translocarea ionilor de o parte pe alta a membranei
implica o modificare temporara, covalenta, a proteinei, cu transferul fosfatului de pe ATP la gruparea
carboxilica a acidului glutamatic (Glu) sau aspartic (Asp) din situsul activ. Se formeaza o legtur cu
energie inalta. ntr-o etap ulterioara, fosfatul anorganic (Pi) este eliberat, la fel i ionul, proteina revenind
la starea initiala. Pentru ca aceste proteine adopta dou stari conformaionale diferite (denumite E1 i E2),
ele au mai fost numite i E1.E2.ATPaze.
Mai jos va fi detaliaa structura i functionarea antiportorului Na+-K+-ATPaza:
Na+-K+-ATPaza
Este un complex proteic membranar larg raspandit n celulele eucariote. Se estimeaza ca circa 25% din
totalul ATP citosolic din celulele umane n repaus este consumat de pompele de sodiu n vreme ce n
celulele nervoase acest procent atinge 70% din ATP total.
Na+-K+-ATPaza este un tetramer compus din patru subuniti, dou subuniti alfa (~113 kD)
care sunt responsabile pentru transportul propriu-zis al ionilor i de legarea ATP, continand situsul de
fosforilare, i dou subuniti mai mici, beta (~35 kDa). Subunitile beta sunt glicoproteine necesare
activitii complexului, facilitand localizarea membranara i activarea subunitilor alfa (Fig. 3.10).
Transportul cationilor decurge prin intermediul unui ciclu de modificri conformaionale (Fig. 3.10 b)
datorate fosforilarii de la nivelul situsului activ din subunitatea alfa:
Pompa cu ATP legat (starea conformaionala E1), capteaza 3 ioni de Na+ de pe fata citosolic.
ATP este hidrolizat, fosfatul este transferat unei grupri carboxil din situsul de fosforilare aflat pe

fata citosolic a pompei, cu eliberare de ADP.


Prntr-o modificare conformaionala (starea E2) a carui mecanism este inca incert, pompa expune

ionii de Na+ pe fata extracelular, unde ei sunt eliberati.


Pompa leag 2 ioni de K+ din mediul extracelular, iar subunitatea alfa este defosforilata.
ATP se leag din nou iar pompa se reorienteaza eliberand ionii de K + n citosol.

Cu ATP legat de subunitatea alfa, pompa (E1~ATP) este pregatita s lege ionii de Na + iar ciclul se

repeat

B. V-ATPazele au fost initial identificate la eucariote i mai exact, n membrana vacuolelor ( V) din
celulele vegetale. Ulterior V-ATPazele au fost descrise i la bacterii. Ele funcioneaz ca pompe
primare ce transporta protoni (in majoritatea cazurilor) sau ioni de Na +. Ele contribuie la realizarea
gradientilor transmembranari de protoni.

C. F-ATPazele se deosebesc de celelalte pompe ATPazice prin faptul ca sunt capabile nu numai
de hidroliza ATP ci i de sinteza ATP, reprezentand enzime care contribuie la procesul de
fosforilare (F) oxidativ (sinteza ATP cuplata cu respiratia). F-ATPazele sunt prezente la
eucariote, exclusiv n membrana mitocondriala i cloroplastidiala interna, n membranele
bacteriilor i arhebacteriilor (unde poarta numele de A-ATPaze). Desi funcia principala este de a
genera ATP pe seama gradientului
telectrochimic transmembranar susinut n urma respiraiei, la unele bacteriui funcia s este predominat
hidrolazica, generand potential electrochimic pe baza consumului de ATP. n laborator (in vitro) FATPazele pot functiona n ambele directii depinzand de condiiile experimentale. Majoritatea FATPazelor sunt pompe de protoni dar exista i F-ATPaze dependente de Na + descoperite exclusiv la
unele bacterii patogene, anaerobe. Mai jos vom exemplifica F-ATPazele cu complexul F1F0-ATP
sintetazic prezent n membrana mitocondriala intern la celulele eucariote
Desi prezint o anumita diversitate de izoforme, F-ATPazele cuprind complexe multimerice compuse din
dou parti:
Complexul F1- hidrofil, orientat spre citosol i constituit din 3 subuniti alfa i 3 beta (33), cate o
subunitate gama (), delta () i epsilon ();
Complexul F0 (zero) hidrofob, puternic atasat membranei lipidice, cu 1 subunitate a, una b i un
numr variabil (10-13) de subuniti c.
Fiecare dintre aceste subuniti au un rol bine definit n complexul F-ATPazic astfel :
subunitile i contin situsurile catalitice de legare a ATP/ADP i Pi ;
subunitile , i constituie suportul subunitilor catalitice, cu rol de legare a complexului
hidrosolubil F1 de complexul membranar F0;
subunitile a i b ale complexului F0 constituie un canal pentru scurgerea ionilor de H + (sau Na+) ;

subunitile c ancoreaza intreg complexul ATPazic n membrana i constituie motorul" acestuia, avand
capacitatea de a se roti n curul unui ax central imaginar.
Elucidarea functionarii complexului F1F0-ATP sintetazic (sau ATPazic) a reprezentat una dintre cele
mai mari provocari i surprize din istoria biologiei celulare. S-a constatat ca el reprezint o masinarie
rotativa, asemenea unei mori de apa. Curgerea de protoni n sensul gradientului de pH (analoaga curgerii
apei) determina rotirea subunitilor c care, la rndul lor conduc la rotirea subunitilor catalitice din
complexul F1, miscare intermediaa de subunitile de sprijin, , i . Rotirea subunitilor catalitice i
provoaca modificri conformaionale la nivelul acestora i adoptarea a trei stari: T, L i O. n starea T,
subunitatea beta leag slab ADP i Pi, n starea L, legarea devine mai puternica iar n final, n starea O
este sintetizat ATP care este ulterior eliberat
Exista un raport intre numrul de protoni ce traverseaz complexul i numrul de molecule de
ATP formate. n principiu, cu cat este mai mare gradientul de pH (pH), cu atat sinteza de ATP decurge
mai eficient. Pe de alta parte, n absenta unui gradient de pH (parte a potentialului electrochimic
transmembranar) F-ATPaza va functiona n sensul hidrolizei ATP cu exportul protonilor din citosol i
generarea diferentei de pH (acid la exterior).

D. Proteinele transportoare de tip ABC ("ATP-binding Cassette) au fost relativ recent


descoperite i reprezint o clasa de proteine localizate atat n membrana plasmatic cat i n
membranele organitelor celulare. Ele mediaza translocarea unor substrate variate: ioni, molecule
organice (lipide, acizi biliari, conjugati glutationici i glucuronici, peptide mici), compui de sinteza
(medicamente, droguri). Majoritatea proteinelor ABC utilizeaz energia furnizata de hidroliza ATP
(transport activ) ns unele pot forma canale membranare specifice (de exemplu proteina CFTR,
reglatorul de conductanta transmembranara al fibrozei cistice care este un canal de clor). Aceste

proteine sunt prezente la toate organismele vii, de la bacterii la om (din cele peste 1000 de proteine
ABC identificate, 48 sunt tipic umane). Mutatii ale genelor ce codific aceste proteine ABC au fost
asociate cu numeroase maladii genetice (ex. fibroza cistica). Avand posibilitatea de a lega i
transporta medicamente din i inspre interiorul celulei, proteinele ABC sunt raspunzatoare pentru
esecul majoritatii tratamentelor medicale asupra bolnavilor de cancer care manifesta rezistenta la o
serie de substane citotoxice (utilizate n chimioterapie), n rezistenta unor forme de malarie, n
dificultatea tratarii SIDA. Aceste proteine ABC capabile de transportul medicamentelor i apariia
rezistentei la tratamentele medicamentoase se numesc proteine MDR (Multi-drug resistance).
Un alt rol atribuit transportorilor de tip ABC este de facilitare a miscarii flip-flop (difuzie
transversala) a lipidelor membranare i de aceea aceste grup de proteine ABC se mai numesc flipaze
dependente de ATP. n general, aceste translocaze de lipide transporta lipide din stratul intern, pe fata
extern a bistratului membranei cuplat cu transportul altor compui (acizi biliari, medicamente).
Structura tipica a unei proteine de tip ABC const din cel puin 2 domenii transmembranare (TMD,
Transmembrane domains) i minimum 2 domenii de legare a ATP (ABC). Regiunile TMD ancoreaza
proteina n membrana formand un por prin care trec o varietate remarcabila de substane Domeniul de
legare al ATP este orientat spre fata citoplasmica i la nivelul ei se elibereaza energia ATP (Fig. 3.12). Nu
se cunoaste modalitatea prin care energia este convertita de situsul ABC pentru a fi utilizat n transport i
nici mecanismul exact al transportului
Fig. 3.12 Structura transportorilor de tip ABC n sectiune transversala (A) i dispunerea peptidelor n
spatiu (B)

Transportul activ secundar

Transportorii activi secundari cupleaza miscarea unei substane impotriva gradientului de


concentraie la schimb cu transportul altui ion n sensul gradientului sau de concentraie. Transportul activ
secundar este intotdeauna un proces de co-transport: fie de tip simport (ex. simportorii de Na +/glucoza i
Na+/aminoacizi) sau antiport (ex. antiportorul Na +/H+). Activitatea acestor transportori nu este, asadar,
direct energizata de ATP ci indirect, prin functionarea unor pompe primare de ATP care genereaza
gradienti electrochimici. Acesti gradienti constituie apoi motorul pentru transportorii secundari.
Cinetica transportului activ secundar este similara cu cea a difuziei facilitate. La concentraii foarte mari
de substrat, transportul este franat de lipsa unui numr suficient de proteine capabile s lege substratul
existent.
Dou exemple importante merita s fie amintite aici:
Simportorul Na+/glucoza
Transportorii secundari ai hexozelor sunt proteine transmembranare localizate n principal n celulele
intestinale i renale.
O semnificatie deosebita o au transportorii hexozelor (glucoza, galactoza) de la polul apical al celulelor
din invelisul inestinal intern. Simportorul Na+/glucoza (prescurtat, SGLUT) faciliteaza preluarea specifica
a unei molecule de glucoza (si galactozei) din lumenul (cavitatea) intestinal(a) unde monozaharidele apar
ca urmare a procesarii digestive a hranei. Glucoza este transportata din exteriorul celulei spre interior,
unde concentraia acesteia este mult mai mare (impotriva gradientului de concentraie) la schimb cu 2 ioni
de sodiu. Acest transport este posibil numai cu consum de energie iar forta motrice a functionarii
simportului este gradientul chimic de Na + stabilit n urma functionarii pompelor primare dependente de
ATP (Fig. 3.13). Glucoza este ulterior descarcata n sange de unde ajunge la toate celulele
organismului, asigurand nutritia lor.
Antiportorul Na+/H+
O parte din echilibrul ionic al celulelor este mentinut i cu ajutorul unei clase de proteine care transporta
ionii de sodiu la schimb cu protoni. Acestia sunt antiportorii Na +/H+ (sau prescurtat Nha) care sunt
prezenti n membrana plasmatic a celulelor bacteriene, la celulele vegetale i animale. Forta motrice
pentru functionarea acestor antiportori il reprezint gradientul de pH generat n urma activitii lantului
respirator sau n urma functionarii unor pompe primare de H +. Astfel, 2 protoni sunt introdusi n citosol
(in sensul gradientului de concentraie) la schimb cu 3 ioni de sodiu care sunt expulzati impotriva
gradientului de concentraie. Acest antiport are o semnificatie deosebita n cursul adaptarii la condiii
saline, cnd concentraia de saruri (NaCl sau NaHCO 3/Na2CO3) din mediul extern este foarte mare.
Celula bacteriana i vegetala au tendinta de a mentine concentraia intern de ioni de sodiu n limite
normale tocmai prin activitatea intensa a acestor antiportori.
In celulele animale, antiportorii de Na +/H+ sunt distribuiti predominant la nivelul polului apical
al celulelor renale implicate n formarea urinei. Aceste celule au capacitatea de a recupera Na + din
urina (la nivelul membranei apicale) printr-un mecanism activ secundar de simport Na +/H+. Preluarea
sodiului este posibila datorita aciditatii mediului intern celular care constituie motorul de deplasare a
ionilor de sodiu spre interior (impotriva gradientului de concentraie) Ionii de sodiu sunt mai departe
transportati spre sange pentru a se asigura tonicitatea acestuia prin polul bazal printr-un antiportor
secundar Na+/HCO3-. Mecanismele de transport ale Na +, K+, H+, apei, glucozei sunt ns mult mai
subtile la acest nivel, celulele renale avand capacitatea de a orienta migrarea acestor compui pentru
asigurarea unui echilibru chimic, electric i de pH intre sange i urina (Fig. 3.14).
Orice dezechilibru genetic i metabolic la acest nivel declanseaza boli ale rinichiului numite nefropatii i
boli ale sistemului cardiovascular (ex. hipertensiune).

IMPORTANT

3.3. Adeziunea celular


3.3.1. Asocierea celulelor n tesuturi i organe la organismele pluricelulare
Majoritatea celulele organismelor pluricelulare (plante i animale) sunt
organizate n structuri cooperative numite esuturi, care la rndul lor se asociaz n
diverse combinaii n uniti funcionale de dimensiuni mari numite organe.
Frecvent, celule aparinnd unui anumit tip celular se agreg i formeaz un esut,
pentru a coopera n ndeplinirea unei funcii comune: muchii se contract; esutul
nervos conduce un impuls electric; esutul xilem n plante transport ap. Diferite
esuturi se pot organiza ntr-un organ cu scopul realizrii unor funcii specifice. De
exemplu, muchii, valvele i vasele sangvine ale inimii funcioneaz corelat pentru a
pompa sngele prin organism (organul numit inima).
Funciile coordonate ale multor tipuri de celule din esuturi, ct i a
multiplelor esuturi specializate, permit organismului s:
i) funcioneze ca un tot unitar;
ii) se mite;
iii) metabolizeze hrana;
iv) se reproduc;
v) desfoare alte activiti eseniale.
Diversitatea i complexitatea morfologic a plantelor i animalelor sunt
exemple ale faptului c organismul ca ntreg este mai important dect suma prilor
individuale. De exemplu, la plante, organizarea rdcin tulpin - frunze le permite
obinerea simultan de energie (de la lumina solar) i carbon (din CO 2), din aerul
atmosferic, ap i din nutrienii din sol. Proprietile mecanice distincte ale oaselor
tari, ncheieturilor flexibile, i ale muchilor contractili permit vertebratelor s se
mite eficient i s prezinte dimensiuni substaniale. Straturi de celule epiteliale
ataate foarte compact, pot aciona ca bariere reglabile, cu permeabilitate
selectiv, care permit generarea unor compartimente distincte chimic i funcional
n structura unui organism (exemplu stomacul, circuitul sangvin). Din acest motiv,
ntr-un organism se pot desfura simultan funcii complementare cum sunt digestia
i sinteza.
De asemenea, compartimentalizarea permite o reglare mai sofisticat a
diverselor funcii biologice. n multe privine, rolul esuturilor complexe i al
organelor ntr-un organism, este analog cu cel al organitelor i al
membranelor ntr-o celul individual.

In concluzie, prin procesele de transport la nivel membranar sunt asigurate


urmatoarele functii majore:
1. Stabilirea si mentinerea un gradient electrochimic transmembranar al
anionilor si cationilor cu importanta fiziologica (ex. Na +-K+ ATPaza);
2. Generarea energiei prin cuplarea potentialului electrochimic transmembranar
cu sinteza ATP (ex. F1Fo-ATP sintetaza);
3. Asigurarea izotonicitatii celulare cu cea a mediului extern prin controlul
distributiei apei si moleculelor osmotic active (ex. difuzia simpla, difuzia
facilitata);
4. Nutritia celulara prin transportul unor molecule organice in interiorul celulei,
molecule care vor intra ulterior in ciclurile metabolice celulare (ex. transportul
glucozei);
5. Detoxificarea prin asigurarea unei concentratii intracelulare scazute al unor
compusi toxici de tipul drogurilor, medicamentelor, metalelor grele si a
metabolitilor ca urmare a exportului lor in afara citoplasmei (ex. proteinele
MDR, V-ATPazele);
6. Secretia unor compusi de importanta fiziologica pentru organism (ex
proteinele ABC care transporta acizii biliari);
7. Semnalizarea intra- si intercelulara prin eliberarea unor mesageri cu rol in
medierea unor raspunsuri la stimuli externi (ex. Ca 2+-ATPaza din RE,
proteinele-canal activate de voltaj de la nivelul sinapselor neuronale si
jonctiunilor neuromusculare, etc)