Sunteți pe pagina 1din 1

DE ACORD

conform art.82,HG 1425/2006

Reprezentant AUCHAN
......................................................
Data .....................................

DECLARATIE
S.C. PELLA EVENTS S.R.L cu sediul in BUCURESTI, str. Siret, nr. 40, sector 1, C.U.I. RO 24163269 Telefon
contact 0747674159 Mail lavric.mihaelaioana@yahoo.ro declaram urmatoarele:
Incepand cu data de3.04.2015_, sunt delegati numitii (identificati prin acte de identitate)
Tirdea Loredana Florentina , CNP: 2960407330202 , SV nr. 988704 cu domiciliul in jud. Suceava, Sat. Fintinele,
com.Fintinele nr.350.
Dupa urmatorul program: Vineri 14:00-20:00, Sambata- Duminica : 10:00-18:00
_______________________________________________________________________________________________
Care vor fi prezenti in magazinul Auchan-Suceava, din Str. Calea Unirii nr.22 , pana la data de_20.04.2015
Prin prezenta declaram ca persoanele enumerate mai sus au fost instruite privind respectarea normelor de
SECURITATEA MUNCII, conform Legii 319/01.10.2006 privind securitatea si sanatatea in munca, Norma
Metodologica de aplicare a Legii 319/2006, cap.5 art. 82, H.G. 1048/2006, H.G. 1051/2006, H.G.1146/2006, H.G.
971/06 si in DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA, Legea 307/06, Legea 481/2004, OMAI 163/07N.G.A.I.I., OMAI 712/2005, OMAI 786/2005.
Pentru activitatile in care delegatul(tii),manipuleaza produse alimentare neambalate,este(sunt) obligat(ti) sa
detina si sa poarte echipament de protectie si igiena corespunzator,Fisa de aptitudini cu mentiunea apt contact
cu produse alimentare neambalate,semnata de catre medicul de medicina muncii,precum si atestatul sau
diploma ca a promovat cursul Notiuni fundamentale de igiena,conform Ordin nr.1225/2003.
Personalul nostru va raspunde cu privire la indeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu in cadrul
magazinului AUCHAN si va respecta instructiunile date de conducerea S.C. Auchan Romania S.A. precum si
Regulamentul intern al acestei societati. In caz de abateri disciplinare, societatea noastra va fi informata de
indata, S.C. Auchan Romania S.A., putand interzice accesul persoanei/persoanelor in cauza, in spatiile in care
aceasta societate isi desfasoara activitatea.

In cazul producerii de evenimente, CERCETAREA EVENIMENTULUI se face imediat dupa


comunicare de catre persoana juridica la care este angajata victima.
INREGISTRAREA, EVIDENTA, DECLARAREA ACCIDENTELOR DE MUNCA SI A
INCIDENTELOR PERICULOASE petrecute pe teritoriul AUCHAN, se va face de catre persoana
juridica la care este angajata victima si in conformitate cu Legea 319/2006, NG 1425, cap. VII
sectiunea 3, art.136, al.1,2,4, intr-un asemenea caz societatea noastra SC PELLA EVENTS SRL
,raspunzand integral si exclusiv in calitate de angajator.
CONDUCEREA SI ORGANIZAREA ACTIVITATII LA LOCUL DE MUNCA, ptr lucratorii
Prestatorului, intra in atributia exclusiva a acestuia.
DIRECTOR
Data 3.04.2015
S.C. Pella Events Srl
(semnatura si stampila)
NOTA: Declaratia trebuie redactata si verificata, inainte de a fi semnata de DIRECTOR.
NU se admite nici o modificare cu pixul, stiloul, etc., pe MODELUL de DECLARATIE.
Intrarea delegatilor in Hipermarket, se va face, numai dupa prezentarea documentului in original si efectuarea
instructajului, in caz contrar, delegatilor li se va interzice accesul in Hipermarket.
ACORDUL Conducatorului locului de munca este necesar in conformitate cu prevederile Art. 82 din HG
1425/2006.