Sunteți pe pagina 1din 16

Octombrie 2009

BRD ASSET MANAGEMENT

DIVERSIFICAREA INSTRUMENTELOR
FINANCIARE SI
A FONDURILOR DE INVESTITII

Don't put all your eggs in one basket


Harry Markowitz
Wide diversification is only required when investors
do not understand what they are doing.
Warren Buffet

TIPURI DE ACTIVE FINANCIARE

El emen te de ba za al e portofol i ul ui : acti vel e


Acti vel e ne goci ate pe pi ete le fi nan ci are sunt cl asi fi ca te astfel :
I. AC TIVE TRADITIONALE:

a ctiu ni
o bl i gatiu ni
i n stru mente al e pi etei mo netare

II. AC TIVE ALTERNATIVE:

i n stru mente fi nan ci are deri vate


produse a ltern ative de i nvesti ti i
De aseme nea fi ecare categori e de acti ve poate fi cl asi fi cata du pa ni vel ul de ris c si poate avea di feri te o bie ctive.

ACTIVE TRADITIONALE: ACTIUNILE

O actiune este definita prin urmatoarele caracteristici:


- reprezinta o fractiune din capitalul unei companii
- poate oferi dreptul sau plata unui dividend
- reprezinta cel mai riscant activ dintre cele clasice, dar, de asemenea, pe termen lung, ofera si
potentialul cel mai mare de profit
PALIERE DE DIVERSIFICARE
Sector Economic:
- Sector Financiar: banci comerciale, companii de asigurari, firme de brokeraj
- Alte sectoare: energetic, tehnologic, media, alimentar, telecomunicatii, farma
- Sectoare ciclice non-ciclice
Mod de abordare (Valoare, Crestere, GARP- Crestere la un pret rezonabil)
- Valoare: companii subevaluate cu putere de a genera cash flow si cu o perspectiva
de imbunatatire a valorii economice
- Crestere: companii cu venituri peste medie si cu potential de crestere care pot
plati dividende
- GARP: un mix intre cele doua stiluri prezentate anterior.
- Capitalizarea pietei:
- Companii mari: cu o cifra de afaceri mai mare de 10 mld $
- Companii medii: cu o cifra de afaceri intre 2 si 10mld $
- Companii mici: cu o cifra de afaceri mai mica de 2 mld $
4

ACTIVE TRADITIONALE: OBLIGATIUNILE

Obligatiunile:
- corespund unui imprumut
- acumuleaza un cupon (dobanda imprumutului si plata la maturitate a principalului)
Diversificarea instrumentelor cu venit fix se poate face pe mai multe criterii:
Maturitate:
- pe termen lung
- pe termen mediu
- pe termen scurt
Ratingul emitentului:
Obligatiunile sunt evaluate de organizatii diferite cum ar fi S&P si Moodys si corespund cu capacitatea
emitentului de a plati principalul si dobanda.
- Investment grade: emitent cu o rata minima a BBB- Randament crescut: emitenti care sunt sub gradul de investire sau necotati (junk bonds)
Tipuri de emitenti:
- Guvernul
- Corporatii
Tari:
- Dezvoltate
- In dezvoltare
Sunt caracterizate de doua tipuri de risc:
- Riscul de credit, riscul emitentului,
5
- Riscul de dobanda

ACTIVE TRADITIONALE: INSTRUMENTE ALE PIETEI


MONETARE

Instrumentele pietei monetare, ultima categorie a activelor clasice,


presupune un grad scazut de risc, dar castigul potential este de asemenea
mai scazut.

Prin acest tip de instrumente se realizeaza plasamente pe termen scurt


care beneficiaza de lichiditate sporita.

Diversificare
limitata dpv al instrumentelor
Diversificare prin expunere pe emitenti si contra-partida

Exista diferite tipuri de active


Exista diferite categorii de clasificari
Exista diferite nivele de risc
Exista diferite niveluri de randament si orizont de investitii al
investitorilor
Rolul administratorului este sa investeasca bazandu-se pe o
diversificare prudenta a portofoliului, in diferite tipuri de active,
respectand constrangerile proprii si cele reglementare pentru
ca, in final, sa obtina un randament cat mai bun cu un risc cat
mai redus, in concordanta cu asteptarile de performanta si
profilul de risc al investitorilor.

RISC - DIVERSIFICARE
Principalele categorii de riscuri in cadrul OPCVM:
Riscul de dobanda
Riscul de credit
Riscul de actiuni
Riscul de schimb
Riscul de lichiditate
Riscul de piata
Alte riscuri
8

DIVERSIFICARE = DISPERSIA RISCURILOR

Risc sistematic nediversificabil


Risc nesistematic diversificabil
Beta Indicator de risc al pietei
masoara riscul unei companii raportat la riscul general al
pietei
B>1 portofoliul fondului este mai volatil decat piata
B<1 portofoliul fondului este mai putin volatil
B=1 coeficientul B al pietei
B=0 in cazul fondurilor de piata monetara

ETAPELE PROCESULUI DE INVESTIRE

ORGANIZAREA ACTIVELOR PORTOFOLIULUI

DIVERSIFICAREA IN CADRUL PROCESUL DE INVESTIRE


ETAPA I: Fixarea strategiei de investitii
ETAPA II: Alocarea tactica a activelor
ETAPA III: Selectia propriu-zisa a activelor

10

ETAPA I: ALOCAREA STRATEGICA A ACTIVELOR

Alocarea Strategica a Activelor reprezinta pasul principal in construirea


portofoliului
Bazat pe Top Down Approach, care explica legatura dintre decizia de
investire si randamentul portofoliului, ASA defineste portofoliul dupa:
-

Obiectivele de performanta
Principalul criteriu de investire structurarea activelor in cadrul clasificarilor
traditionale (valoare, crestere, GARP, - ciclice-nonciclice
Indicii de performanta
Nivelul de risc
Orizontul de investire

Aceasta etapa corespunde cu definirea Portofoliului Model


In cazul unui fond diversificat, aceste etape definesc alocarea actiunilor,
obligatiunilor si instrumentelor de piata monetara si ponderea celor trei
tipuri de active in portofoliu, ex. 65% actiuni, 25% obligatiuni, 15%
instrumente ale pietei monetare.
11

ETAPA II: ALOCAREA TACTICA A ACTIVELOR

Alocarea Tactica a Activelor consta in efectuarea sistematica sau


punctuala de:

ajustari ale portofoliului pentru a beneficia de oportunitati pe termen scurt, in


cadrul limitarilor Portofoliului Model si a evolutiei definite la Etapa I
In cazul unui portofoliu diversificat si cu o pondere de 75%-actiuni, 25%obligatiuni la o variatie de +/- 10%, portofoliul poate deveni, urmand previziunile
economice, 85%-actiuni si 15%-obligatiuni.

12

ETAPA III: STOCK PICKING

Acest al treilea pas conduce la o selectie optima a activelor in cadrul portofoliului.


Aceasta selectie poate fi facuta prin Bottom Up Approach care se bazeaza pe:
Selectie bazata pe criterii cantitative (indicatori de performanta, volatilitate si
analiza indicilor economici)
-

Ex: P/E Ratio Price/Earnings Ratio reprezinta indicele de analiza a pretului curent al
unei actiuni a unei companii, raportat la cistigurile pe actiune. Se calculeaza ca Valoare
de Piata / Profit pe actiune;
Profitul pe actiune reprezinta (Venitul net Dividende)/Numar de actiuni
In general un P/E ridicat indica asteptarea unor venituri mari estimate in viitor. De obicei
este folositor pentru compararea companiilor din acelasi sector economic, cu piata in
general sau cu perioadele anterioare ale aceleiasi companii.
P/E Ratio nu este relevant per se, totusi acest indice poate ajuta managementul in selectia
investitiilor, dintr-un cos dat.

Analize calitative (intilniri cu managementul companiei, interviuri...)


In mod evident, acesta este pasul care ocupa cel mai mult timp in procesul
decizional.

13

DIVERSIFICARE - TIPURI DE FONDURI

EXEMPLIFICARE: - OFERTA BRD ASSET MANAGEMENT


ACOPERIREA PRINCIPALELOR CLASE DE FONDURI

MONETAR FDI SIMFONIA

OBLIGATIUNI FDI CONCERTO

DIVERSIFICAT FDI DIVERSO EUROPA REGIONAL

ACTIUNI FDI ACTIUNI EUROPA REGIONAL

STRATEGIA DE INVESTITII
FLEXIBILITATE
CORELAREA OBIECTIVELOR INVESTITIONALE SI DE PERFORMANTA ALE FONDURILOR CU
PROFILUL INVESTITORILOR

14

DIVERSIFICARE INSTRUMENTE FINANCIARE

DIVERSIFICARE SECTORIALA
FINANCIAR -OPORTUNITATI DE RELANSARE POST CRIZA
BANCAR
ENERGIE - PERSPECTIVE INTERESANTE DATORATE CERERII IN
CRESTERE SI A OFERTEI LIMITATE
PETROL
FARMA
DIVERSIFICARE REGIONALA
CEE
ROMANIA
UNGARIA
POLONIA
CEHIA

15

VA MULTUMESC!

DAN NICU

16