Sunteți pe pagina 1din 9

Recidiva

Recidiva este o forma a pluralitatii de infractiuni care consta in


savarsirea de catre o persoana fizica din nou cu intentie sau
praeterintentie a unei infractiuni pentru care legea prevede pedeapsa
inchisorii mai mare de 1 an dupa condamnarea definitiva sau dupa
executarea pedepsei inchisorii mai mare de 6 luni sau cel putin 3
pedepse de pana la 6 luni inchisoare (fiecare pedeapsa in parte)
In cazul persoanei juridice exista recidiva in 2 situatii:
- dupa ramanarea definitiva a unei hotarari de condamnare
persoana juridica savarseste din nou o infractiune cu intentie iar
amenda pentru infractiunea anterioara nu a fost executata
- dupa ramanerea definitiva persoana juridica savarseste din
nou o infractiune cu intentie iar amenda pentru infractiunea anterioara
a fost executata sau considerata ca executata
Formele recidivei:
- postcondamnatorie si postexecutorie
- generala si speciala
- aparenta si relativa
- cu efect unic si cu efect progresiv
- nationala si internationala
Postcondamnatorie presupune ca noua infractiune este savarsita
inainte de executarea integrala a pedepsei anterioare

Postexecutorie presupune savarsirea noii infractiuni dupa


executarea integrala
Generala inseamna ca recidiva nu are ca termen infractiuni de
aceeasi natura ci pot fi de natura diferita
Speciala denota o perseverenta in savarsirea aceluiasi tip de
infractiuni
Absoluta este recidiva care nu depinde de gravitatea primei
condamnari
Conditionata este recidiva care depinde de gravitatea primei
condamnari
Mare este recidiva al carei prim termen este reprezentat de o
condamnare la pedeapsa inchisorii de o anumita durata sau la
pedeapsa detentiunii viata
Mica este cea al carei prim termen este format din mai multe
condamnari pentru infractiuni de gravitate redusa
Cu efect unic este recidiva care presupune aplicarea aceluiasi
tratament sanctionator ori de cate ori se aplica starea de recidiva
Cu efect progresiv presupune ca tratamentul sanctionator se
agraveaza pe masura ce se repeta starea de recidiva
Recidiva nationala este cea al carei prim termen este o
condamnare pronuntata de o instanta din Romania
Recidiva internationala are ca prim termen o hotarare de
condamnare pronuntata in strainatate
La noi recidiva internationala se retine in cazul infractiunii
mari

Recidiva in cazul persoanei fizice


Recidiva mare postcondamnatorie se retine cand cel condamnat
pentru savarsirea unei infractiuni cu intentie sau praeterintentie la
pedeapsa inchisorii pe viata sau a inchisorii mai mare de 6 luni
savarseste din nou o infractiune cu intentie sau praeterintentie pentru
ca legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 1 an sau detentiunea
pe viata inaintea de inceperea executarii pedepsei, in timpul executarii,
in stare de evadare, in termenul de incercare al suspendarii
conditionate sau al suspendarii sub supraveghere, al gratierii
conditionate sau al liberarii conditionate
a) Primul termen al recidivei
- o condamnare definitiva pentru savarsirea unei infractiuni cu
intentie sau praeterintentie
- pedeapsa aplicata cu detentiunea pe viata sau inchisoarea mai
mare de 6 luni
- hotararea de condamnare sa nu priveasca infractiuni savarsite
in timpul minoritatii
- infractiuni savarsite din culpa
- infractiuni amnistiate sau dezincriminate
b) Al doilea termen al recidivei
- un major savarseste din nou o infractiune cu intentie sau
praeterintentie pentru ca legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare
de 1 an sau detentiunea pe viata (adica maximul sa fie mai mare de 1
an, la al doilea termen vorbim de cat prevede legea)

- noua infractiune sa fie savarsita inainte de inceperea


executarii pedepsei, in timpul executarii pedepsei, in stare de evadare,
in termenul de incercare al suspendarii conditionate, in termenul de
incercare al suspendarii sub supraveghere, in termenul de definitivare
a eliberarii conditionate, in termenul de incercare al gratierii
conditionate
Cum se sanctioneaza recidiva mare postcondamnatorie
- Prima situatie cand ambii termeni ai recidivei sunt formati din
cate o infractiune pedeapsa aplicata pentru al 2 termen (infractiune) se
contopeste cu pedeapsa aplicata pentru primul termen sau dupa caz cu
restul neexecutat de acesta potrivit regulilor de la concursul de
infractiuni...... de pana la 7 ani
- A doua situatie cand in cazul evadarii se realizeaza cumulul
aritmetic intre pedeapsa aplicata pentru infractiunea de evadare si
restul de pedeapsa neexecutat din a carei executare a evadat (daca este
arestat preventiv nu este recidiva, este in stare de concurs)
Daca in stare de evadare mai savarseste o infractiune se face
intai cumulul aritmetic pentru pedeapsa.......din a carei executare a
evadat dupa care se contopeste cea ce rezulta pentru infractiunea
savarsita in stare de evadare
- A treia situatie cand primul termen al recidivei este o stare de
condamnare pentru un concurs de infractiuni iar al 2 termen este o
infractiune unica, se contopeste pedeapsa rezultanta aplicata pentru

primul termen cu pedeapsa aplicata pentru noua infractiune dupa


regula de mai sus
- A patra situatie cand primul termen este format dintr-o
infractiune iar al doilea este format din concurs, se ia fiecare
infractiune nou savarsita si i se stabileste pedeapsa dupa regulile de la
recidiva (adica se contopeste pedeapsa de la prima infractiune cu
sporul de 7 ani)
Daca primul termen este compus din mai multe infractiuni si al
doilea termen este compusdin mai multe infractiuni combin potrivit
regulii de mai sus (combin rezultanta de la primul termen cu fiecare de
la al doilea, aplic regula de la recidiva si ce imi iese contopesc intre
ele)
Reguli speciale
1. daca se dispune revocarea suspendarii conditionate sau a
suspendarii sub supraveghere, pedeapsa aplicata pentru noua
infractiune si pedeapsa aplicata pentru infractiunea anterioara se
cumuleaza aritmetic
2. in cazul gratierii conditionate pedeapsa aplicata pentru
infractiunea savarsita ulterior si pedeapsa pentru infractiunea
anterioara se cumuleaza aritmetic
3. in cazul unei noi infractiuni savarsite in cursul liberarii
conditionate, pedeapsa aplicata pentru noua infractiune se contopeste
cu restul ramas neexecutat din pedeapsa anterioara dupa regulile de la
concursul de infractiuni (se aplica regulile de la concurs)

Recidiva mare postexecutorie


Recidiva mare postexecutorie se retine cand cel condamnat
pentru savarsirea unei infractiuni cu intentie sau cu praeterintentie la
pedeapsa inchisorii mai mare de 6 luni pe care a executat-o sau care
este considerata ca executata, a savarsit din nou o infractiune cu
intentie sau praeterintentie pentru ca legea prevede pedeapsa inchisorii
mai mare de 1 an sau detentiunea pe viata
Prin urmare avem 2 termeni:
a) primul termen presupune:
- o condamnare definitiva pentru savarsirea unei infractiuni cu
intentie sau cu praeterintentie
- pedeapsa aplicata trebuie sa fie detentiunea pe viata sau
inchisoarea mai mare de 6 luni executata sau considerata ca executata
- hotararea de condamnare sa nu priveasca infractiuni savarsite
in timpul minoritatii infractiunii savarsite din culpa, infractiuni
amnistiate sau dezincriminate
De asemenea nu se va tine cont de infractiuni pentru care a
intervenit reabilitarea sau cu privire la care s-a implinit termenul de
reabilitare
b) al doilea termen:
- presupune o noua infractiune savarsita cu intentie sau cu
praeterintentie pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare
de 1 an sau detentiunea pe viata

Noua infractiune trebuie sa fie savarsita dupa executarea primei


pedepse sau dupa considerarea ca executata a acesteia
Exemplu: cand a aparut o gratiere totala, fie cand s-a prescris
executarea pedepsei
Recidica mare postexecutorie se sanctioneaza astfel:
Se poate aplica pentru cea de a doua infractiune o pedeapsa
pana la maximul special iar daca maximul special este neindestulator
un spor de pana la 10 ani in cazul pedepsei inchisorii sau de cel mult
doua treimi in cazul amenzii
In cazul in care sunt intrunite regulile postcondamnatorii sau
postexecutorii......se aplica regulile de la recidiva postexecutorie
Recidiva mica se retine cand cel care a suferit 3 condamnari
definitive la pedeapsa inchisorii de pana la 6 luni pentru infractiuni
savarsite cu intentie sau praeterintentie executabile separat sau
contopite intr-o pedeapsa rezultanta a savarsit din nou o infractiune cu
intentie sau praeterintentie pentru care legea prevede pedeapsa
inchisorii mai mare de 1 an sau detentiunea pe viata inainte de
execuarea sau dupa executarea, dupa gratierea totala sau a restului de
pedeapsa sau dupa prescrierea executarii a cel putin 3 asemenea
pedepse
In cazul asta primul termen este compus din cel putin 3
condamnari definitive la pedeapsa inchisorii de pana la 6 luni
Pentru infractiuni savarsite cu intentie sau praeterintentie sunt
excluse infractiunile savarsite in timpul minoritatii, infractiunile
savarsite din culpa, infractiunile amnistiate sau dezincriminate,

infractiunile pentru care a intervenit reabilitarea de drept sau in


privinta carora s-a implinit termenul de reabilitare judecatoreasca
Al doilea termen este la fel ca la recidiva mare
Recidiva in cazul persoanei juridice
Aici este reglementata numai recidiva mare
Recidiva postcondamnatorie se retine cand dupa ramanerea
definitiva a unei hotarari de condamnare la pedeapsa amenzii penale la
o infractiune intentionata sau praeterintentionata persoana juridica
savarseste din nou o infractiune intentionata sau praeterintentionata iar
amenda aplicata pentru pedeapsa anterioara nu a fost executata
Iar postexecutorie, amenda pentru infractiunea anterioara a fost
executata sau considerata ca executata
Cum se sanctioneaza recidiva postcondamnatorie:
Amenda aplicata pentru infractiunea savarsita ulterior se
contopeste potrivit regulilor de la consursul de infractiuni cu amenda
aplicata pentru infractiunea anterioara sau cu restul care ramasese de
executat aplicandu-se amenda cea mai mare
Dupa regulile de la concurs se alege cea mai mare dintre
infractiuni care poate fi sporita pana la maximul special
Daca acel maxim nu este indestulator se poate aplica un spor
pana la jumatate din acel maxim

La recidiva postexecutorie se aplica pedeapsa amenzii pana la


maximul special iar daca nu este indestulator maximul se poate
adauga un spor de pana la 2 treimi din acel maxim
Daca recidiva.....ca pedeapsa de a 2 sa fie executata, instanta la
cererea procurorului, a condamnatului sau din oficiu va proceda la
reindividualizarea pedepsei aplicand tratamentul sanctionator
corespunzator