Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA nr.

2 la Procedur
PS-04.02.04
Declaraie pe propria rspundere
Subsemnatul/Subsemnata ......................., identificat/identificat cu actul de identitate
seria ............, nr. ..........., eliberat de ............. la data de .................., cu domiciliul n localitatea
.................., str. ............. nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. .........,
sectorul/judeul ............., n calitate de reprezentant legal al ..............,
declar pe propria rspundere c toate informaiile furnizate i consemnate n prezenta cerere sunt corecte i
complete.
neleg c orice omisiune sau incorectitudine n prezentarea informaiilor n scopul de a obine avantaje
pecuniare este pedepsit conform legii.
A. Declar pe propria rspundere c activitile pentru care solicit finanarea prin prezentul program nu fac
obiectul altui ajutor de stat. Declar pe propria rspundere c n ultimii 3 (trei) ani1:

nu am beneficiat de ajutor de stat i de ajutoare de minimis;


am beneficiat de urmtoarele ajutoare de stat i de ajutoare de minimis:
Actul normativ n
Anul acordrii Forma
Furnizorul
baza cruia a
Nr. ajutorului
de ajutorului
de ajutorului de
beneficiat de
Crt. stat
stat
stat
finanare

Cuantumul
ajutorului
acordat

TOTAL
n conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 i 108 ale
Tratatului CE publicat n Jurnalul Oficial al Comisiei Europene L 352/2013.
B. Declar pe propria rspundere c:

ntreprinderea nu se afl n procedur de executare silit, reorganizare judiciar, faliment, nchidere


operaional, dizolvare, lichidare,insolven sau administrare special.
ntreprinderea nu are activitile suspendate sau alte situaii similare reglementate de lege.
ntreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale2.
ntreprinderea nu se afl n dificultate, n conformitate cu prevederile Comunicrii Comisiei - Linii
directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor aflate
n dificultate, publicat n JOUE nr. C 244/2004.
mpotriva ntreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau n cazul n
care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

Se consider ultimii 3 ani: anul fiscal n curs i 2 ani anteriori solicitrii cererii de finanare .
Ajutor ilegal nseamn un ajutor de stat nou, pus n aplicare cu nclcarea condiiilor prevzute la articolul 93 alineatul (3) din
tratat; n conformitate cu art. 93 alin. (3) din Tratat, orice planuri de acordare a unui nou ajutor trebuie notificate Comisiei i puse n
aplicare numai dup autorizarea lor de ctre Comisie; ntruct, pentru a asigura respectarea articolului 93 din tratat, n special a
obligaiei de notificare i a clauzei suspensive prevzute la articolul 93 alineatul (3), Comisia trebuie s examineze toate cazurile
de ajutor ilegal.
2

44

C. Declar pe propria rspundere c:


Societatea deine un site pentru prezentarea activitii i a produselor sau serviciilor promovate;

Societatea NU deine un site pentru prezentarea activitii i a produselor sau serviciilor promovate

D. Declar pe propria rspundere c societatea aplicant a beneficiat / nu a beneficiat de alocaie financiar


nerambursabil n cadrul Programului n anii anteriori i are/ nu are asociai, acionari sau administratori care
dein sau au deinut calitatea de asociai/acionari/administratori ai altor societi comerciale care au
beneficiat de alocaie financiar nerambursabil n cadrul Programului n anii anteriori.
E. Declar pe propria rspundere c:
NU am mai avut/NU am calitatea de asociat/actionar in alta societate nfiinat n baza Legii 31/1990 cu
completrile i modificrile ulterioare;
AM mai avut/am calitatea de asociat/actionar in alta societate nfiinat n baza Legii 31/1990 cu
completrile i modificrile ulterioare;

Semntura autorizat i tampila solicitantului 3


Numele
Semntura .......................................
Data semnrii ...................................

Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeai persoan autorizat s reprezinte legal societatea.

45