Sunteți pe pagina 1din 22

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti

Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului

PROIECT GEODEZIE
An III, Sem II

Student: Neagu Alexandru Constantin


Grupa: 9303
Nr de ordine: N=20

Etape proiect
Etapa 1. Proiectarea traseului determinarilor GPS
Etapa 2. Transformarea coordonatelor geodezice (B,L,h) in coordonate geocentrice (X, Y, Z)
Etapa 3. Unificarea determinarilor GPS intr-o singura retea
Etapa 4. Selectia si rezolvarea triunghiurilor care compun reteaua astfel incat sa nu existe
triunghiuri care se intersecteaza.
Date de intrare: Vectorii 3D
Date de iesire: Unghiurile triunghiurilor selectate si schita retelei
Etapa 5. Problema geodezica directa
Pornind de la N latura incepand cu cea mai scurta, singura considerata cunoscuta, inclusiv
coordonatele geodezice ale unui punct de capat, sa se determine coordonatele geodezice ale tuturor
punctelor din retea stiind si unghiurile triunghiurilor determinate in etapa 3
Date de intrare: Cel mai mic al N-lea vector 3D din retea, coordonatele geodezice ale punctelor ce
formeaza vectorul si unghiurile triunghiurilor calculate la etapa 3.
Date de iesire: Coordonate geocentrice ale punctelor din retea
Etapa 6. Problema geodezica inversa
Sa se determine orientarile si lungimile vectorilor care formeaza triunghiurile retelei
Date de intrare: Coordonatele geodezice ale punctelor din retea
Date de iesire: Lungimi si orientari ale laturilor triunghiurilor din retea.
Elipsoidul Krasovski

Elipsoidul WGS-84

6378245.000 m

6378137.000 m

0.003352329

0.003352810

6356863.024m

6356752.314 m

e2

0.006693422

0.006694380

e 2

0.006738525

0.006739497

521825.488 m

521854.012 m

6399698.902 m

6399593.626 m

Parametri

MEMORIU TEHNIC
Etapa 1. Proiectarea traseului determinarilor GPS
1.1 Raportarea punctelor GPS in Google Earth cu ajutorul coordonatelor geodezice B si L dupa
cum urmeaza in Anexa 1. Determinarea numarului optim de sesiuni necesare pentru determinarea
coordonatelor retelei de puncte.Se vor compara cel putin 2 variante de traseu.
1.2 Aprecierea solutiilor de trasare a sesiunilor in vederea determinarii distantelor dintre punctele
retelelor.Se vor folosii doua masini care vor transporta 5 echipamente gps cu o viteza medie de
transport intre puncte de 65km/h cu 2 ore minim de stationare in fiecare statie. Se va nota ora de
plecare din statie tinandu-se evidenta timpului si a kilometrilor parcursi.

Comparand cele 2 variante se va alege prima varianta de traseu ca fiind cea mai economica
atat din punct de vedere al distantelor parcurse cat si al timpului, diferenta de distanta parcursa fiind
de aproximativ 65 km.

Etapa 2. Transformarea coordonatelor geodezice in coordonate geocentrice

Cu ajutorul datelor initiale din fiecare sesiune in parte, s-au transformat latitudinea, respectiv
longitudinea in grade cu zecimale.
Ex: 43 46'09.63288"N
Formula de transformare: 43+(46+9,63288/60)/60= 43.76934247 grade

Formula de transformare in radiani: 43.76934247*pi/180


Formula de transformare de coordonate geodezice in geocentrice

a cos B cos L c cos B cos L

;
W
V
a cos B sin L c cos B sin L
Y

;
W
V
a (1 e 2 ) sin B c (1 e 2 ) sin B
Z

.
W
V
X

X t ( N H e ) cos B cos L;
Yt ( N H e ) cos B sin L;

Z t N (1 e 2 ) H e sin B.

Etapa 3. Unificarea determinarilor GPS intr-o singura retea

Etapa 4. Calculul unghiurilor triunghiurilor selectate si schita retelei

-s-a realizat schita retelei cu ajutorul AutoCAD;


-s-au numerotat unghiurile si laturile;
-distanta trebuie redusa la orizont: d = D*cos V;
-s-au calculat cele 51 de unghiuri;
-s-au ordonat vectorii in ordinea crescatoare a distantei vectorilor, determinandu-se astfel vectorul
de baza.
Cos a = (B2+C2-A2) / 2*B*C

a=arccos((B2+C2-A2) / 2*B*C)*180/PI()

Cos b = (A2+C2-B2) / 2*A*C

b=arccos(A2+C2-B2) / 2*A*C)*180/PI()

Cos c = (A2+B2-C2) / 2*A*B

c=arccos((A2+B2-C2) / 2*A*B)*180/PI()

-unghiurile trebuie transformate din radiani inmultind cu 180/pi()

Calculul Orientarii, Elevatiei Si Distantei reduse: Dr=D*cos(e*pi()/180)

Calculul Triunghiurilor Retelei


Se cunosc laturile triunghiurilor si se vor calcula unghiurile lor cu teorema cosinusului:
A=arcos((b2+c2-a2)/2*b*c); unde A este unghi, iar a,b,c sunt laturile triunghiului.

Verificarea

se

face

calculand

suma

unghiurilor

fiecarui

triunghi

si

excesul

sferic.

Unghiurile retelei
Pentru calculul unghiurilor se vor utiliza vectorii redusi la orizont(vectori 2D)

Etapa 5. Problema geodezica directa


Pornind de la latura N (N=20),singura considerata cunoscuta, inclusiv coordonatele geodezice
ale unui punct de capat,se va realiza un traseu care sa treaca prin fiecare punct astfel incat se vor
determina coordonatele geodezice al tuturor punctelor din retea.

Se vor calcula :w=1-e2*sin2B; N=a/w; M=(N*(1- e2))/w3 Ra =MN/(Ncos2A+Msin2A)


S=D*360/2Ra
Pentru determinarea distantelor ca valoare unghiulara(s).
Avand relatiile:

90o 1 s
sin
A
A1
2
2
2
tg
tg
o
90 1 s
2
2

sin

90o 1 s

cos
A1
A2 2
2
tg 2 tg 2 90o s
1

cos
2

Adunand respectiv scazand cele 2 ecuatii ale sistemului rezulta:


A2=arct*

+arct*

90 1 s
90 o 1 s
sin
cos
A
A1
2
2
tg 1
tg

o
o
90 1o s
90 1 o s
2
2
sin
cos
90

s
90 1 s
1
sin 2
cos2
A1
A
2
2
2 = arctg tg
-arctg * tg 1
o
o
90 1 s
90 1 s
2
2
sin
cos
2
2
o

Etapa 6. Problema geodezica inversa


Se vor determina orientarile si lungimile vectorilor care formeaza triunghiurile retelei,
folosind coordonatle geodezice ale punctelor din retea.Cunoscand latitudinea si longitudinea se vor
calcula orientarea directa,orientarea inversa, distanta unghiulara (s) si distanta liniara.
Se vor calcula:
w=1-e2*sin2B; N=a/w; M=(N*(1- e2))/w3; Ra =MN/(Ncos2A+Msin2A);
pentru determinarea distantelor ca valoare unghiulara(s).
Pornind de la urmatorul sistem de ecuatii:

2 1
A1 A2
2
tg
tg

2
2

sin 2 1

sin 2 1
A2 A1
2
tg 2 tg 2

cos 2 1
2

cos

Rezulta:


cos 2 1
sin 2 1

2 -arctg* g
2

A1=arctg * tg

2 sin 2 1
2 cos 2 1
2
2
2 1

sin 2 1

2 +arct* g
2

A2=arctg* tg
2 sin 2 1
2 cos 2 1
2
2
cos

Distanta: S = (2*PI()*Ra*s) / (360)

A2 A1

s
2 ctg 2 1
tg

A2 A1
2
2
sin

A2 A1

cos

s
2 ctg 2 1
tg
A A
2
2

cos 2 1
2

sin