Sunteți pe pagina 1din 11
Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial

Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” Domeniul major de intervenție 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională” Titlul proiectului „Perfecționarea cadrelor didactice care predau limba română în învățământul preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor.” Contract POSDRU/157/1.3/S/133900

TEMA 2

2. ACTIVITATEA ON-LINE – ÎNAINTE DE ÎNTÂLNIREA 1

2.1. EDITAREA IMAGINILOR

Contract POSDRU/157/1.3/S/133900 TEMA 2 2. ACTIVITATEA ON-LINE – ÎNAINTE DE ÎNTÂLNIREA 1 2.1. EDITAREA IMAGINILOR

Tema 2

2

2.1. Editarea imaginilor

În cadrul acestei secvențe, se vor prezenta modalități de realizare a micilor editări asupra imaginilor și opțiuni de utilizare a materialelor foto-audio-video în cadrul materialelor didactice.

foto-audio-video în cadrul materialelor didactice. 2.1.1. Noțiuni teoretice De multe ori, în cadrul

2.1.1. Noțiuni teoretice

De multe ori, în cadrul materialelor didactice se utilizează imagini sau fișiere audio-video care au

nevoie de mici ajustări cum ar fi redimensionarea, decuparea, încadrarea sau utilizarea de mici efecte. Ima- ginile sunt cel mai des supuse operațiilor de editare iar modul de editare determină acea potrivire a acestora în context, în materialul respectiv. Cel mai rapid, o imagine se poate edita prin selectarea opțiunii Edit după efectuarea unui clic dreapta pe imaginea respectivă. În acest caz, imaginea va fi deschisă în programul implicit de editare a imaginilor. Dacă nu este instalat niciun alt program de editarea a imaginilor, programul implicit este Microsoft Paint, utilitar care vine instalat cu pachetul Windows.

Figura 201 – Opțiunea pentru editarea imaginilor
Figura 201 – Opțiunea pentru
editarea imaginilor

În utilitarul Paint, o imagine poate fi deschisă prin utilizarea opțiunii clasice Open, urmând ca apoi să cău- tăm imaginea pe calculator și să o deschidem în cadrul aplicației.

Figura 202 – Opțiune deschidere imagine din Paint
Figura 202 – Opțiune deschidere
imagine din Paint

După deschidere, imaginea se afișează în cadrul aplicației Paint și putem realiza mici editări pe care le dorim. La deschidere, în bara de stare se afișează și unele detalii despre imaginea deschisă. În acest exemplu, imaginea are o rezoluție de 1936x1288px, o mărime de 1.5MB și este vizualizată la o dimensiune de 100% din mărimea totală. De asemenea, se observă că imaginea selectată este mare și pentru vizualizare trebuie să utilizăm și deruloarele (lateral-stânga și jos).

Figura 203 – Imaginea deschisă în Paint
Figura 203 – Imaginea deschisă
în Paint

3

Tema 2

Pentru a mări/micșora imaginea în vederea încadrării acesteia pe ecran, se pot utiliza opțiunile de zoom in sau zoom out sau se poate utiliza opțiunea Resize din grupul de butoane Image.

Figura 204 – Opțiuni pentru redimensionare imagine
Figura 204 – Opțiuni pentru redimensionare imagine

Pentru realizarea de mici editări, se pot folosi opțiunile din grupurile de butoane:

grupul de butoane Clipboard permite operațiile clasice de copiere (Copy), tăiere (Cut) și lipire (Paste);

grupul de butoane Image permite operații de selecție a imaginii sau a părților din imagine (Select), de decupare (Crop), de redimensionare (Resize) și de rotire (Rotate) a imaginii;

grupul de butoane Tools permite utilizarea instrumentelor creion/stilou (Pencil), umplere cu coloare (Fill with colour), text (Text), radieră (Rubber), selector de culoare (Colour picker) și lupă (Magnifier);

grupul de butoane Shapes permite utilizarea instrumentelor de tipul pensulelor (Brushes) și a formelor grafice (Shapes);

grupul de butoane Colours permite selectarea culorilor din paleta de culori.

Colours permite selectarea culorilor din paleta de culori. Pentru exemplificare am ales să desenăm o săgeată

Pentru exemplificare am ales să desenăm o săgeată din grupul de butoane Shapes și să scriem un text folosind opțiunea din grupul de butoane Tools.

un text folosind opțiunea din grupul de butoane Tools . Figura 205 – Meniu Paint Textul
Figura 205 – Meniu Paint
Figura 205 – Meniu Paint

Textul inserat poate fi mutat și poziționat în zona dorită, înainte de a da clic în afara zonei de text.

Figura 206 – Imaginea cu săgeată și text
Figura 206 – Imaginea cu săgeată
și text

Tema 2

4

După efectuarea modificărilor dorite, imaginea se salvează cu opțiunea Save sau Save As, după caz. Editări de imagini se pot realiza și în cadrul Microsoft Word. Pentru acest lucru va trebui să inserăm imagi- nea în cadrul documentului folosind opțiunea Pictures din meniul Insert. Se va căuta imaginea pe calcula- tor și se acționează Insert.

Figura 207 – Inserare imagine în Word
Figura 207 –
Inserare imagine în Word

Inserarea imaginii se poate face în mai multe feluri (dacă alegem

imaginii se poate face în mai multe feluri (dacă alegem din dreptul opțiunii Insert ): •

din dreptul opțiunii Insert):

Insert – imaginea este inserată în document;

Link to File – se face o legătură către imagine;

Insert and Link – imaginea este inserată în document și se face și o legătură către aceasta.

Figura 208 – Variante pentru inserare imagine
Figura 208 – Variante pentru
inserare imagine

Opțiunea implicită este Insert. La selectarea imaginii, se observă apariția a Picture Tools cu Format și următoarele grupuri de butoane:

Figura 209 – Imaginea inserată în Word și meniul Picture Tools
Figura 209 – Imaginea inserată în Word și meniul Picture Tools

5

Tema 2

grupul de butoane Adjust care permite ajustări asupra imaginii, corecții, culoare, efecte etc.;

Figura 210 – Opțiuni corecții imagine
Figura 210 –
Opțiuni corecții imagine
efecte etc.; Figura 210 – Opțiuni corecții imagine Figura 211 – Opțiuni culoare imagine Figura 212
Figura 211 – Opțiuni culoare imagine
Figura 211 –
Opțiuni culoare imagine
Figura 212 – Opțiuni efect artistic imagine
Figura 212 –
Opțiuni efect artistic imagine

Tema 2

6

grupul de butoane Picture Styles care permite selectarea anumitor stiluri de afișare pentru imagine;

Figura 209 – Imaginea inserată în Word și meniul Picture Tools
Figura 209 – Imaginea inserată în Word și meniul Picture Tools
Figura 209 – Imaginea inserată în Word și meniul Picture Tools
Figura 209 – Imaginea inserată în Word și meniul Picture Tools

grupul de butoane Arrange care permite aranjarea imaginii, raportarea cu textul și cu alte elemente gra- fice – aceste opțiuni apar și la efectuarea unui clic pe pictograma din dreapta imaginii, pictogramă care apare în momentul selectării unei imagini;

Figura 215 – Opțiuni aranjare imagine raportată la text
Figura 215 – Opțiuni aranjare
imagine raportată la text

7

Tema 2

grupul de butoane Size care permite decuparea și redimensionarea imaginii.

Figura 216 – Decupare imagine
Figura 216 – Decupare imagine

Decuparea imaginii se face cu opțiunea Crop. Un aspect important la decupare și la redimensionare îl reprezintă acela că, deși vizual imaginea arată modificată, la stocare se stochează forma inițială/originală. Acest lucru înseamnă ca dacă decupăm o imagine care este într-un document și trimitem acel document unei alte persoane, persoana respectivă poate reseta imaginea și poate vedea conținutul inițial/original al acesteia. Pentru a împiedica acest lucru și pentru a păstra doar partea de imagine care ne interesează, se va selecta imaginea și se va acționa opțiunea Compress Pictures și grupul de butoane Adjust, meniul Format al Picture Tools. Se definesc preferințele și se acționează OK.

Figura 217 – Opțiuni comprimare imagine
Figura 217 – Opțiuni comprimare imagine

Tema 2

8

O imagine editată în Word, poate fi salvată ca fișier separat prin clic dreapta pe imagine și alegerea opțiunii Save as Picture. De menționat și faptul că imaginea va fi salvată în forma sa originală dacă nu s-a utilizat opțiunea Compress Pictures. Dacă dorim să salvăm imaginea editată, după efectuarea modificărilor vom alege Compress Pictures după care vom utiliza Save as Picture.

Figura 218 – Opțiune salvare imagine editată
Figura 218 – Opțiune salvare imagine editată

Imaginile pot fi editate și utilizând aplicații online de editare. La o primă căutare cu motorul de cău- tare Google după editor foto online ni se afișează mai multe variante.

Figura 219 – Rezultate căutare editor foto online
Figura 219 – Rezultate căutare editor foto online

9

Tema 2

Pentru exemplificare alegem editorul foto online Pixrl care poate fi accesat la pagina http://pixlr.com și alegem varianta PIXLR Editor. Pentru alte efecte se poate utiliza PIXLS Express sau PIXLR O-Matic.

Figura 220 – Opțiuni PIXLR
Figura 220 – Opțiuni PIXLR

Editorul pune la dispoziție mai multe opțiuni, respectiv începerea unui desen nou, deschiderea unei imagini din calculator, deschiderea unei imagini aflată la o adresa URL, deschiderea unei imagini din bibli- oteca pixlr sau alte site-uri (necesită creare cont și autentificare în cadrul aplicației) și utilizarea pixlr pe dis- pozitive mobile. Pentru a edita o imagine de pe calculatorul personal, se alege opțiunea Deschideți imaginea din calculator.

Figura 221 – Opțiuni editor PIXLR
Figura 221 –
Opțiuni editor PIXLR

Se căută și se deschide imaginea de pe calculator. Pe lângă zona de lucru unde se afișează imaginea deschisă, se observă alte 3 zone principale de lucru. În primul rând se observă meniul din partea de sus a editorului, meniu care permite operații clasice cu fișiere, operații de editare precum și operații specifice le- gate de imagine, straturi, ajustări, filtre.

Figura 222 – Zona de meniu PIXLR
Figura 222 – Zona de meniu PIXLR

Tema 2

10

O altă zona o reprezintă zona de instrumente, de unde se pot alege instrumentele de lucru pentru

imagine. Apoi, în partea dreaptă a ecranului se observă o zonă cu trei panouri de lucru, Navigator care permite navigarea în cadrul imaginii, Straturi care afișează toate straturile pe care se lucrează și Istorie care afișează un istoric al operațiilor realizate.

Figura 223 – Zona de instrumente și zona cu Navigator/Straturi/Istorie
Figura 223 – Zona de instrumente și zona cu Navigator/Straturi/Istorie

În ceea ce privește inserarea de fișiere foto-audio-video în cadrul altor documente, acestea se pot

insera prin opțiunile din meniul Insert (fie că vorbim de clasicele aplicații Word, Excel, PowerPoint etc. sau de alte aplicații specializate de text, hypertext etc.). De avut însă grijă la modul de inserare și la faptul

că există două mari variante în acest sens. Prima este aceea în care conținutul efectiv este copiat în cadrul documentului iar spațiul ocupat de documentul respectiv pe discul de stocare crește (spre exemplu, atunci când inserăm o imagine într-un document Word sau un filmuleț într-o prezentare PowerPoint) iar cea de-a doua fiind cea în care se face doar o referință către conținut iar documentul respectiv nu va conține materia- lul inserat ci doar o legătură către materialul respectiv (de exemplu în cadrul paginilor web, a documentelor HTML) iar orice mutare/redenumire a materialului (a imaginii, a filmulețului etc.) va trebui să preceadă și o refacere a referinței către noua cale de acces sau noul nume.

a referinței către noua cale de acces sau noul nume. 2.1.2. Aplicații practice A. Cursanții vor

2.1.2. Aplicații practice

A. Cursanții vor descărca de pe Internet 3 imagini care vor fi editate după cum urmează:

• Prima imagine va fi deschisă în Microsoft Paint și se vor adăuga cel puțin
• Prima imagine va fi deschisă în Microsoft Paint și se vor adăuga cel puțin două elemente grafice din
grupul Shapes și se va utiliza instrumentul gumă de șters (Rubber);
• Cea de-a doua imagine va fi inserată în cadrul unui document Word, va fi redimensionată, va fi decu-
pată și va fi salvată în format PNG (atenția la salvarea imaginii – se salvează zona decupată doar dacă
s-a utilizat partea de comprimare imagine și ștergere zone decupate);
• Cea de-a treia imagine va fi încărcată în cadrul unui editor on-line și i se va adăuga un text și se va utiliza
un efect specific după context (încețoșare, clarificare, înlăturare pete, luminozitate, efect ochi roșii etc.),
după care va fi salvată pe calculatorul personal (se poate utiliza editorul on-line http://pixlr.com/editor).

11

Tema 2

B. Cursanții vor accesa un filmuleț educațional de pe Internet și un filmuleț educațional de pe calculatorul personal. Apoi, vor realiza două capturi de ecran:

Prima captură de ecran va fi realizată cu filmulețul de pe Internet, rulând;

Cea de-a doua captură de ecran va fi realizată cu un filmuleț de pe calculatorul local, rulând.

Cele 3 imagini de la punctul A și cele 2 capturi de ecran de la punctul B, vor fi inserate în cadrul unui document Word, li se vor atribui etichete (Figura) iar la finalul documentului se va genera lista de figuri. Imaginile din documentul Word vor fi comprimate în format E-mail (96 ppi). În cadrul platformei se vor încărca cele 3 imagini de la punctul A, cele 2 capturi de ecran de la punctul B și fișierul Word.