Sunteți pe pagina 1din 7

Evaluarea comparativa a ciclului de via a doua optiuni pentru tratarea

deeurilor de tip anvelopa:


reciclarea materialelor n asfalt i gazon artificial
vs inginerie civil pentru straturile de drenaj n depozitele de de euri
Rezumat
Evaluarea ciclului de viata studiaza doua posibilitati de reciclare a
anvelopelor uzate: reciclarea materialelor unde granulele de cauciuc din aceste
anvelope sunt utilizate pentru modificarea mixturii asfaltice si a bitumului, si partial
utilizate ca umplutura in gazonul artificial si in inginerie civilian, unde anvelopele sunt
distruse si folosite pentru straturile de drenaj din depozite.
Studiul compara noua categorii diferite de impact asupra mediului pentru
fiecare posibilitate de reciclare, si demonstreaza faptul ca in toate cele noua categorii
de impact, reciclarea materialelor ca o optiune a incheierii ciclului de viata pentru
anvelope, ofera un beneficiu asupra mediului inconjurator mai mare decat in cazul
ingineriei civile.
Rezultatele demonstreaza in mod cert faptul ca utilizarea anvelopelor
uzate in locul cauciucului proaspat fabricat impreuna cu proprietatile cauciucului, este
mai prietenoasa cu mediul inconjurator, comparativ cu utilizarea acestora in ingineria
civila. Rezultate prezentate in raport, se refera la o tona de anvelope uzate ca unitate
functionala.

Fundament
Ierarhia deeurilor prezentata n Directiva UE privind de eurile, prevede un
principiu de baza in tratarea deseurilor.
Ierarhia identifica, ca si regula generala, faptul ca reciclarea materialelor este
considerata mai benefica pentru mediul inconjurator fata de recuperarea energetica, si
puncteaza faptul ca depozitarea la incheierea ciclului de viata nu este cea mai buna
optiune.
O gama large de fluxuri de deseuri precum anvelope uzate, grasimi
animale, materiale textile, deseuri din industria celulozei si hartiei, au fost depozitate in
multe state ale UE cu doar un deceniu in urma. O interdictie a UE privind depozitele de
cauciucuri, si care a intrat in vigoare in 2006, a starnit o dezbatere pe tema reciclarii
deseurilor de tip anvelopa.

Utilizarea anvelopelor in domeniul ingineriei civile este adesea


prezentata ca fiind o optiune buna reciclarea anvelopelor, dar si alte posibilitati de
reciclare pot oferi beneficii de mediu mai mari datorita substituirii materialelor din
cauciucul proaspat fabricat.
In Marea Britanie, utilizarea anvelopelor maruntite ca produse de drenat
este considerata o metoda de recuperare si nu de eliminare, in timp ce procesul Genan
este in general acceptat ca si o metoda de reciclare a materialelor. Ambele optiuni sunt
clasificate si metode de reciclare, dar este important faptul ca aceste optiuni in cadrul
reciclarii sunt considerate ca fiind tehnologii separate, iar diferentele de mediu sunt
evidentiate.

Scopul studiului
Acest studiu compara utilizarea anvelopelor maruntite in straturile de
drenaj ale depozitelor, cu reciclarea anvelopelor folosite ca si produs in asfaltul
cauciucat (fractie fina < 1,4 mm) si umplutura pentru gazonul artificial ( > 1,4 mm)
( figura B).
In procesul de reciclare a materialului, anvelopele sunt maruntite, iar
fractiile textile si otel sunt separate. Cauciucul ramas este granulat inainte de utilizarea
acestuia in bitumul modificat pentru asphalt. Fractiile textile sunt incinerate intr-un
cuptor de ciment, iar fractia de otel este reciclata. Prin reciclare, mai multe procese
precum producerea de cauciuc sintetic, sunt evitate.
In domeniul ingineriei civile, anvelopele sunt distruse si folosite ca straturi
de drenaj in depozitele de deseuri, inlocuind agregatele natural precum pietrisul, nisipul
si piatra sparta.
O schimbare in acest domeniu orientata spre reciclare, implica o cerere
mai mare de agregate naturale, emisiile legate de transport si maruntirea anvelopelor
fiind evitate.
Figura B. sistemul studiat si limitele sale

Evaluarea ciclului de viata reprezinta o metoda global ce permite evaluarea impacturilor


asupra mediului si utilizarea resurselor cauzata de fiecare dintre procesele ce fac parte
din cele doua optiuni de reciclare a deseurilor de tip anvelopa.
Impacturile de mediu identificate in evaluarea ciclului de viata sunt evaluate prin
calcularea rezultatelor pentru o gama larga de categorii de impact.
In acest studio, categoriile de impact asupra mediului inconjurator sunt:
Potentialul de incalzire globala, exprimat in kg echivalent de CO 2. Gazele cu
efect de sera precum dioxidul de carbon si metanul, pot cauza schimbari
climatice.
Potentialul de acidifiere exprimat in g echivalent de SO 2. Acizii si compusii care
pot fi transformati in acizi emisi in atmosfera, pot cauza efecte negative asupra
ecosistemelor ca urmare a ploilor acide.
Potentialul de eutrofizare a apelor exprimat in g echivalent de PO 4. Azotul si
fosforul poate conduce la cresterea cantitatii de nutrienti in ecosisteme. In apa,
acest proces implica o crestere accelerata algelor, care poate conduce in cele
din urma la deterioarea ecosistemelor.
Potentialul de nitrificare in sol, exprimat in g echivalent de PO 4. Azotul si fosforul
pot conduce la imbogatirea nutrienti in ecosisteme.

Potential de toxicitate ( risc cancerigen) exprimat in mg echivalent arsenic.


Substantele chimice pot cauza efecte cancerigene si mutagene la oameni si
animale.
Potential de toxicitate (toxicitate umana acuta : PM101 ) exprimata in g
echivalent de PM10. Particulele fine de praf pot cauza boli respiratorii.
Potential de producere a ozonului fotochimic exprimat in g echivalent de etilena.
Solventii si alti compusi organici volatile reactioneaza cu oxizii de azot formand
smog, provocand efecte negative asupra sanatatii umane si asupra
ecosistemelor.
Mai mult decat atat, doi indicatori sunt folositi pentru descrierea utilizarii
resurselor:
Cererea de energie cumulativa (echilibrul utilizarii combustibililor fosili)
exprimat in GJ.
Epuizarea resurselor non-energetice exprimate in kg minereu de fier
Impactul din cadrul fiecarei categorii se calculeaza atat pentru reciclare
cat si pentru inginerie civila, folosind datele privind intrarile si iesirile din cadrul fiecarui
process inclus in sistemul analizat. Toate impacturile sunt exprimate per tona de
anvelope.

Rezultate
Rezultatele studiului sunt prezentate mai jos (tabelul A). Se observa ca
rezultatele exclude impacturile asupra mediului provenite de la producerea si utilizarea
anvelopelor uzate. Valorile negative rezultate din ambele metode de reciclare indica
faptul ca impacturile sunt evitate, sau cu alte cuvinte, prin ambele cai de reciclare, se
produc benefice pentru mediul inconjurator. Prin urmare, valorile negative mai mari,
sunt mai bune daca ne referim la mediu.
Se poate observa din tabelul A, ca reciclarea materialelor prezinta
avantaje mult mai mari pentru mediu decat utilizarea acestora in domeniul ingineriei
civile, in toate categoriile de impact studiate.

Tabel A. Rezultatele materialelor reciclate si cele patru scenarii de baza in cazul utilizarii
in ingineria civila

Figura C sintetizeaza grafic rezultatele comparatiei juxtapose cu


rezultatele studiului evaluarii ciclului de viata in reciclarea cu co-incinerare in ciment.
Unitatile folosite exprima impactul total al reciclarii unei tone de
cauciucuri in raport cu impactul provocat de o persoana intr-un an.
Figura arata ca toti indicatorii de impact sunt in favoarea reciclarii acestor
anvelope si beneficiile sunt mai mari atunci cand se compara cu ingineria civila.

Figura c. Diferente in cazul ambelor metode de reciclare

Ipoteze principale
In cazul oricarui studio de evaluare a ciclului de viata, cuantificarea
impactului asupra mediului este posibila doar pintr-o serie de ipoteze calificate.
Aceasta este o parte inerenta a evaluarii ciclului de viata, iar
concluziile sunt in mare parte dependente de aceste ipoteze.
Pentru a verifica soliditatea concluziilor acestor ipoteze, ipotezele sunt
prezentate intr-un mod transparent, iar cele mai importante au fost testate intr-o analiza
de sensibilitate.
Acest studiu se bazeaza in mare parte pe date provenite din
Germania, Marea Britanie, Danemarca , dar analizele de sensibilitate au dovedit ca
rezultatele pot fi considerate valide la nivel European.
(www.genan.eu)