Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a VIII-a:

Numele:

Prof.Liliana Iliu

Data:

Prenumele:

Nota obinut:

Test de evaluare
Sruri (var.1)
(0,75 p) 1. ncercuiete varianta corect:
1. Formula sulfitului de sodiu este: a) Na 2SO4 ; b) Na2SO3 ; c) Na2S .
2. Este o sare acid provenit din oxiacid: a) KHS ; b) K2SO4 ; c) KH2PO4 .
3. Sarea cu formula Mg(NO2)2 se numete: a) fosfat de magneziu; b) azotat de magneziu; c) azotit de magneziu.
4. Sulfura de calciu provine din: a) H2SO4 ; b) H2S ; c) H2SO3 .
5. Piatra iadului are formula: a) AgNO3 ; b) CuSO4 ; c) NaCl .
(1 p) 2. Scrie formulele urmtoarelor substane i indic felul lor:
Denumire
Trioxid de sulf
Acid sulfuros

Hidroxid de aluminiu

Clorur de magneziu

Formul
Felul substanei
(4,25 p) 3. Se d urmtorul ir de reacii :
1) Mg+ CuSO4 a + b
6) g e + h
2) Mg + c a + d
7) a + i j + BaSO 4
3) e + c a + H2O
8) j + c a + k
4) f + c a + H2O
9) j + AgNO3 l + m
5) g + c a + H2O + h
10) b + AgNO3 n + o
Se cere: a) sctierea ecuaiilor i determinarea substanelor necunoscute;
b) importana practic a reaciilor 5 i 9.
5_______________________________________________ 9__________________________________________________
Nr.
ec.

Ecuaii scrise

Tipul reaciilor

Substane
determinate

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(2p) 4. Se neutralizeaz 200 g soluie NaOH de concentraie 40% cu soluie de HCl 36,5%. Ce concentraie va avea soluia final
obinut ?
( ANa = 23 , AO = 16 , AH = 1 , ACl = 35,5)

Din oficiu 2p

SUCCES !

Clasa a VIII-a:

Numele:

Prof.Liliana Iliu

Data:

Prenumele:

Nota obinut:

Test de evaluare
Sruri (var.2)
(0,75 p) 1. ncercuiete varianta corect:
1. Carbonatul acid de sodiu are formula: a) NaHCO 3 ; b) NaH2CO3 ; c) Na2HCO3 .
2. Azotitul de magneziu: a) este sare neutr; b) este sare acid; c) provine din hidracid.
3. Provine din acidul azotic: a) Al(NO2)3; b) Mg(NO3)2; c) NaNO2.
4. Nu pot forma sruri acide acizii: a)monobazici ; b) dibazici; c) tribazici.
5. Formula chimic a sodei de rufe este: a) CaCO 3 ; b) Na2CO3 .; c) CuSO4 .
(1 p) 2. Scrie formulele urmtoarelor substane i indic felul lor:
Denumire
Trioxid de sulf
Acid sulfuros

Hidroxid de aluminiu

Clorur de magneziu

Formul
Felul substanei
(4,25 p) 3. Se d urmtorul ir de reacii :
1) MgCl2+ AgNO3 a + b
6) i CaO + CO2
2) Mg + c a + d
7) a + H 2SO4 j + c
3) e + c a + H2O
8) CuSO4 + f j + k
4) f + c a + H2O
9) j + l MgCl2 + m
5) g + c a + H2O + CO2
10) AgNO3 + Zn n + o
Se cere: a) sctierea ecuaiilor i determinarea substanelor necunoscute;
b) importana practic a reaciilor 1 i 2.
1_______________________________________________ 2__________________________________________________
Nr.
ec.

Ecuaii scrise

Tipul reaciilor

Substane
determinate

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(2p) 4. 400 g CuCO3 cu 7% impuriti se supune reaciei cu soluie de HCl 36,5%. Calculai: a) masa de soluie de HCl utilizat;
b) volumul de CO2 degajat din reacie; c) numrul de moli de sare care rezult.

( ACu = 64 , AO = 16 , AH = 1 , ACl = 35,5 , AC = 12)

Din oficiu 2p

SUCCES !