Sunteți pe pagina 1din 8

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

COMPARTIMENT ACHIZITII

MODEL
Contract de lucrri
Nr._______ /________________
1. Preambul
n temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de
lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr.337/2006, s-a ncheiat prezentul contract de lucrari
ntre
Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, tel/fax 0332/410774, cod fiscal 4541092,
reprezentat de Manager Ec. Cumpat Carmen Marinela si Director financiar-contabil Ec.Daniela Hutu, in calitate
de beneficiar, si
________________________________cu sediul n ________________, str.________________________,
nregistrat la Oficiul Registrului Comerului ____________________, CUI ____________i cont
____________________________________
deschis
la
trezoreria
_________________,
tel/fax
___________________ reprezentata legal prin _________________, n calitate de executant, pe de alt parte.
2. Definiii
n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract prezentul contract i toate anexele sale;
b. achizitor i executant - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;
c. preul contractului - preul pltibil executantului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea
integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrrii - locul unde executantul execut lucrarea;
II. fora major - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil i inevitabil, care nu putea fi prevzut la
momentul ncheierii contractului i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii
aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat
for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
a. zi - zi calendaristic; an - 365 zile.
b. ordin administrativ: orice instruciune sau ordin emis de achizitor ctre executant privind execuia lucrrilor.
c. act adiional: document ce modifica termenii i condiiile contractului de execuie.
d. conflict de interese nseamn orice eveniment influennd capacitatea executantului de a exprima o opinie
profesional obiectiv i imparial, sau care l mpiedic pe acesta, n orice moment, s acorde prioritate intereselor
achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv n legtur cu posibile contracte n viitor sau
n conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricii sunt de asemenea aplicabile
oricror sub-contractani, salariai i experi acionnd sub autoritatea i controlul executantului.
e. Despgubire general: suma, neprevzut expres n prezentul contract, care este acordat de ctre instana de
judecat sau este convenit de ctre pri ca i despgubire pltibil prii prejudiciate n urma nclcrii
contractului de proiectare i execuie lucrri de ctre cealalt parte.
f. penalitate contractual: despgubirea stabilit n prezentul contract ca fiind pltibil de ctre una din prile
contractante ctre cealalt parte n caz de nendeplinire a obligaiilor din contract;
PO 107 03 / CS

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI


COMPARTIMENT ACHIZITII

g. proiectul: proiectul (documentaia) n legtur cu care sunt executate lucrrile n conformitate cu prevederile din
prezentul contract;
h. sector de lucrare : obiect de construcie, parte a obiectivului de investiie cu funcionalitate distinct n cadrul
ansamblului acestuia.
i. termene limit: perioade din contract care vor ncepe s curg din ziua urmtoare emiterii actului sau producerii
evenimentului care reprezint momentul de nceput al perioadelor
respective. n cazul n care ultima zi a termenului se mplinete ntr-o zi nelucrtoare, termenul va expira la sfritul
urmtoarei zile lucrtoare.
j. garania de participare: suma de bani care se constituie de ctre ofertant n scopul de a proteja autoritatea
contractant fa de riscul unui eventual comportament necorespunztor al acestuia pe ntreaga perioad derulat
pn la ncheierea contractului de achiziie public.
k. garania de bun execuie suma de bani care se constituie de ctre contractant n scopul asigurrii autoritii
contractante de ndeplinirea cantitativ, calitativ i n perioada convenit a contractului.
l. garania acordat lucrrilor : perioada de timp cuprins ntre data recepiei la terminarea lucrrilor i data
recepiei finale
m. garania tehnic :
n. perioad de notificare a defeciunilor nseamn perioada de timp cuprins ntre momentul identificrii
defeciunii i momentul transmiterii ctre executant a notificrii privind defeciunile aprute la lucrri sau sectoare
de lucrri (dup caz) n intervalul de timp cuprins ntre data recepiei la terminarea lucrrilor sau Sectoarele de
Lucrri i recepia final, la expirarea perioadei de garanie acordat lucrilor.
3. Interpretare
3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de
plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se obliga s execute, s finalizeze Lucrari de reparatii curente Casa scarii (parter si etaj I):
Corp A (etaj I), Corp D (etaj I), Corp I acces rampa persoane cu dizabilitati (parter si etaj I) din cadrul
Spitalului Clinic de Recuperare Iasi in urma procedurii de Cerere de oferta fara etapa finala de licitatie
electronica n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.
4.2 -Achizitorul se oblig s plteasc executantului preul de: ___________ lei,(inclusiv TVA) pentru executia ,
finalizarea de Lucrari de reparatii curente Casa scarii (parter si etaj I): Corp A (etaj I), Corp D (etaj I), Corp
I acces rampa persoane cu dizabilitati (parter si etaj I) din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi.
5. Preul contractului
5.1 - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil executantului de ctre achizitor, dupa acceptarea
situatiilor de lucrari si semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, este de : __________ lei, la
care se adaug TVA de 24 % adica __________ lei. Pretul reprezinta valoarea cantitatilor de lucrari cuprinse in
oferta executantului.
6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de luni, de la predarea amplasamentului liber de orice
sarcini si primirea ordinului de incepere a lucrarilor, dar nu mai devreme de data platii ultimei facturi acceptate de
achizitor.
6.2. Prezentul contract nceteaz s produc efecte dupa incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor
contractate si indeplinirea in totalitate a obligatiilor contractuale de ambele parti.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului ncepe dup predarea amplasamentului si primirea ordinului de incepere a lucrarilor .
8. Documentele contractului
PO 107 03 / CS

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI


COMPARTIMENT ACHIZITII

8.1 - Documentele contractului sunt:


a) propunerea tennica;
b) propunerea financiara;
c) caietul de sarcini.
9. Garania de bun execuie a contractului
9.1 - Executantul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n cuantum de 10 % , la valoarea
fara TVA ,nainte de nceperea execuiei contractului. Garantia de buna executie se poate constitui in procent de
50%, in urma depunerii declaratiei de IMM conform O.G. nr.27/26.01.2006 si Legii nr.346/14 iulie 2004).
9.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i s emit ordinul de ncepere a contractului
numai dup ce executantul a fcut dovada constituirii garaniei de bun execuie.
9.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac
executantul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul
contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica
acest lucru executantului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.
9.4 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie dupa executarea obligaiilor asumate, conform art.
92.din HG 925/2006.
9.5 - Garania lucrrilor este distinct de garania de bun execuie a contractului
10. nceperea i execuia lucrrilor
10.1 - Executantul are obligaia de a ncepe lucrrile n timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului n acest
sens din partea achizitorului, in termen de 5 zile.
10.2 - (1) Lucrrile trebuie s se deruleze conform graficului general de execuie i s fie terminate la data stabilit.
Datele intermediare, prevzute n graficele de execuie, se consider date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dup semnarea contractului, graficul de execuie de detaliu,
alctuit n ordinea tehnologic de execuie. n cazul n care, dup opinia achizitorului, pe parcurs, desfurarea
lucrrilor nu concord cu graficul general de execuie a lucrrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta
un grafic revizuit, n vederea terminrii lucrrilor la data prevzut n contract. Graficul revizuit nu l va scuti pe
executant de niciuna dintre ndatoririle asumate prin contract.
10.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfurarea execuiei lucrrilor i de a stabili conformitatea lor
cu specificaiile din anexele la contract. Prile contractante au obligaia de a notifica, n scris, una celeilalte,
identitatea reprezentanilor lor atestai profesional pentru acest scop, i anume responsabilul tehnic cu execuia din
partea executantului i dirigintele de antier sau, dac este cazul, alt persoan fizic sau juridic atestat potrivit
legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munc, n ateliere,
depozite i oriunde i desfoar activitile legate de ndeplinirea obligaiilor asumate prin contract, inclusiv
pentru verificarea lucrrilor ascunse.
10.4 - (1) Materialele trebuie s fie de calitatea prevzut n documentaia de execuie; verificrile i testrile
materialelor folosite la execuia lucrrilor, precum i condiiile de trecere a recepiei provizorii i a recepiei finale
(calitative) sunt descrise n anexa/anexele la contract.
(2) Executantul are obligaia de a asigura instrumentele, utilajele i materialele necesare pentru verificarea,
msurarea i testarea lucrrilor. Costul probelor i ncercrilor, inclusiv manopera aferent acestora, revin
executantului.
(3) Probele neprevzute i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrri sau materiale puse n oper vor fi
suportate de executant dac se dovedete c materialele nu sunt corespunztoare calitativ sau c manopera nu este
n conformitate cu prevederile contractului. n caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
10.5 - (1) Executantul are obligaia de a nu acoperi lucrrile care devin ascunse, fr aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaia de a notifica achizitorului, ori de cte ori astfel de lucrri, inclusiv fundaiile, sunt
finalizate, pentru a fi examinate i msurate.
(3) Executantul are obligaia de a dezveli orice parte sau pri de lucrare, la dispoziia achizitorului, i de a reface
aceast parte sau pri de lucrare, dac este cazul.
PO 107 03 / CS

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI


COMPARTIMENT ACHIZITII

(4) n cazul n care se constat c lucrrile sunt de calitate corespunztoare i au fost executate conform
documentaiei de execuie, atunci cheltuielile privind dezvelirea i refacerea vor fi suportate de ctre achizitor, iar n
caz contrar, de ctre executant.
11. Modaliti de plat
11.1 - Achizitorul are obligaia de a efectua plata ctre executant n termenul convenit , in termen de 60 de zile de
la primirea facturii si a situatiilor de lucrari , vizate si insusite de catre persoanele abilitate de ctre acesta. Plile n
valut se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
11.2 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termenul convenit, atunci executantul are dreptul de a sista
executarea lucrrilor sau de a diminua ritmul execuiei. Imediat ce achizitorul i onoreaz restana, executantul va
relua executarea lucrrilor n cel mai scurt timp posibil.
11.3- (1) Plile pariale trebuie s fie fcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrrilor
executate conform contractului i n cel mai scurt timp posibil. Lucrrile executate trebuie s fie dovedite ca atare
printr-o situaie de lucrri provizorii, ntocmit astfel nct s asigure o rapid i sigur verificare a lor. Din situaiile
de lucrri provizorii achizitorul va putea face sczminte pentru servicii fcute executantului i convenite cu acesta.
Alte sczminte nu se pot face dect n cazurile n care ele sunt prevzute n contract sau ca urmare a unor
prevederi legale.
(2) Situaiile de plat provizorii se confirm n termenul stabilit.
(3) Plile pariale se efectueaz, de regul, la intervale lunare, dar nu influeneaz responsabilitatea i garania de
bun execuie a executantului; ele nu se consider, de ctre achizitor, ca recepie a lucrrilor executate.
11.4 - Plata facturii finale se va face imediat dup verificarea i acceptarea situaiei de plat definitive de ctre
achizitor. Dac verificarea se prelungete din diferite motive, dar, n special, datorit unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrrilor care nu sunt n litigiu va fi platit imediat.
11.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pna cnd procesul-verbal de recepie final nu va fi semnat de
comisia de recepie, care confirm c lucrrile au fost executate conform contractului. Recepia final va fi
efectuat conform prevederilor legale, dup expirarea perioadei de garanie. Plata ultimelor sume datorate
executantului pentru lucrrile executate nu va fi condiionat de eliberarea certificatului de recepie final.
12. Obligaiile principale ale executantului
12.1 - Executantul se oblig s execute, s finalizeze i s ntrein Lucrari de reparatii curente Casa scarii
(parter si etaj I): Corp A (etaj I), Corp D (etaj I), Corp I acces rampa persoane cu dizabilitati (parter si etaj
I) din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi, n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul act
aditonal.
12.2 - (1) Executantul are obligaia de a executa i finaliza lucrrile, precum i de a remedia viciile ascunse, cu
atenia i promptitudinea cuvenit, n concordan cu obligaiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, n
limitele prevzute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligaia de a supraveghea lucrrile, de a asigura fora de munc, materialele, instalaiile,
echipamentele i toate celelalte obiecte, fie de natur provizorie, fie definitive cerute de i pentru contract, n
msura n care necesitatea asigurrii acestora este prevzut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din
contract.
12.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i sigurana tuturor operaiunilor
executate pe antier, precum i pentru procedeele de execuie utilizate, cu respectarea prevederilor i a
reglementrilor legii privind calitatea n construcii.
(2) Un exemplar din documentaia predat de ctre achizitor executantului va fi inut de acesta n vederea
consultrii de ctre Inspecia de Stat n Construcii, Lucrri Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului, precum i
de ctre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi rspunztor pentru proiectul i caietele de sarcini care nu au fost ntocmite de el. Dac
totui contractul prevede explicit ca o parte a lucrrilor permanente s fie proiectat de ctre executant, acesta va fi
pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrrilor.
(4) Executantul are obligaia de a pune la dispoziia achizitorului, la termenele precizate n anexele contractului,
caietele de msurtori (ataamentele) i, dup caz, n situaiile convenite, desenele, calculele, verificrile calculelor
i orice alte documente pe care executantul trebuie s le ntocmeasc sau care sunt cerute de achizitor.
PO 107 03 / CS

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI


COMPARTIMENT ACHIZITII

12.4 - (1) Executantul are obligaia de a respecta i executa dispoziiile achizitorului n orice problem, menionat
sau nu n contract, referitoare la lucrare.
(2) n cazul n care respectarea i executarea dispoziiilor prevzute la alin.(1) determin dificulti n execuie care
genereaz costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
12.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corect a lucrrilor fa de reperele date de achizitor, precum i
de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor i resurselor umane necesare ndeplinirii
responsabilitii respective.
(2) n cazul n care, pe parcursul execuiei lucrrilor, survine o eroare n poziia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricrei pri a lucrrilor, executantul are obligaia de a rectifica eroarea constatat, pe cheltuiala sa, cu
excepia situaiei n care eroarea respectiv este rezultatul datelor incorecte furnizate, n scris, de ctre proiectant.
Pentru verificarea trasrii de ctre proiectant, executantul are obligaia de a proteja i pstra cu grij toate reperele,
bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrrilor.
12.6 - Pe parcursul execuiei lucrrilor i remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaia:
i)
de a lua toate msurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cror prezen pe antier este
autorizat i de a menine antierul (att timp ct acesta este sub controlul su) i lucrrile (att timp ct acestea nu
sunt finalizate i ocupate de ctre achizitor) n starea de ordine necesar evitrii oricrui pericol pentru respectivele
persoane;
ii)
de a procura i de a ntreine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecie,
ngrdire, alarm i paz, cnd i unde sunt necesare sau au fost solicitate de ctre achizitor sau de ctre alte
autoriti competente, n scopul protejrii lucrrilor sau al asigurrii confortului riveranilor;
iii)
de a lua toate msurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe i n afara antierului i
pentru a evita orice pagub sau neajuns provocate persoanelor, proprietilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau ali factori generai de metodele sale de lucru.
12.7 - Executantul este responsabil pentru meninerea n bun stare a lucrrilor, materialelor, echipamentelor i
instalaiilor care urmeaz a fi puse n oper, de la data primirii ordinului de ncepere a lucrrii pn la data semnrii
procesului-verbal de recepie a lucrrii.
12.8. Executantul este obligat sa asigure depozitarea si paza materialelor necesare executarii contractului.
12.9 - (1) Pe parcursul execuiei lucrrilor i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaia, n msura
permis de respectarea prevederilor contractului, de a nu stnjeni inutil sau n mod abuziv:
a) confortul pacientilor, riveranilor; sau
b) cile de acces, prin folosirea i ocuparea drumurilor i cilor publice sau private care deservesc
proprietile aflate n posesia achizitorului sau a oricrei alte persoane.
(2) Executantul va despgubi achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor, aciunilor n justiie, daunelor-interese,
costurilor, taxelor i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultnd din sau n legtur cu obligaia prevzut la
alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
12.10 - (1) Pe parcursul execuiei lucrrii, executantul are obligaia:
i)
de a evita, pe ct posibil, acumularea de obstacole inutile pe antier;
ii)
de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii)
de a aduna i ndeprta de pe antier drmturile, molozul sau lucrrile provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reine pe antier, pn la sfritul perioadei de garanie, numai acele materiale,
echipamente, instalaii sau lucrri provizorii, care i sunt necesare n scopul ndeplinirii obligaiilor sale n perioada
de garanie.
12.11 - Executantul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:
i)
reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual
(brevete, nume, mrci nregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau
utilajele folosite pentru sau n legtur cu execuia lucrrilor sau ncorporate n acestea; i
ii)
daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur aferente, cu excepia situaiei n care o
astfel de nclcare rezult din respectarea proiectului sau caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.

PO 107 03 / CS

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI


COMPARTIMENT ACHIZITII

13. Obligaiile achizitorului


13.1 Achizitorul se oblig s plteasc executantului preul convenit pentru execuia, finalizarea i ntreinerea
Lucrari de reparatii curente Casa scarii (parter si etaj I): Corp A (etaj I), Corp D (etaj I), Corp I acces
rampa persoane cu dizabilitati (parter si etaj I) din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi.
13.2 - (1) Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului, fr plat, dac nu s-a convenit altfel,
urmtoarele:
a)
amplasamentul lucrrii, liber de orice sarcin;
b)
suprafeele de teren necesare pentru depozitare i pentru organizarea de antier;
c)
cile de acces rutier;
d)
racordurile pentru utiliti (ap, gaz, energie, canalizare etc.), pn la limita amplasamentului
antierului.
(2) Costurile pentru consumul de utiliti, precum i cel al contoarelor sau al altor aparate de msurat se suport de
ctre executant.
13.3 - Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului ntreaga documentaie necesar pentru execuia
lucrrilor contractate, fr plat, la termenele stabilite prin graficul de execuie a lucrrii.
13.4 - Achizitorul are obligaia de a examina i msura lucrrile care devin ascunse n cel mult 5 zile de la
notificarea executantului.
13.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor i a oricror alte informaii furnizate
executantului, precum i pentru dispoziiile i livrrile sale.
14. Ajustarea preului contractului
14.1 - Pentru lucrrile executate, pltile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate n PROPUNEREA
FINANCIAR, anex la contract.
14.2 Preul listelor de cantitati ofertate nu se ajusteaza.
15. Fora major
15.1 - Fora majora este constatat de o autoritate competent.
15.2- Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe
toat perioada n care aceasta acioneaz.
15.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar far a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
15.4 - Partea contractant care invoca fora major are obligaia de a notifica celeilalte prti, imediat i n mod
complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
15.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s
poat pretinde celeilalte daune-interese.
16. ntrzierea i sistarea lucrrilor
16.1 - n cazul n care:
i) volumul sau natura lucrrilor neprevzute; sau
ii) condiiile climaterice excepional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de ntrziere care nu se datoreaz executantului i nu a survenit prin nclcarea
contractului de ctre acesta; ndreptesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuie a lucrrilor
sau a oricrei pri a acestora, atunci, prin consultare, prile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are dreptul
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor aduga la preul contractului
16.2-(1) Suspendarea executiei lucrarilor din motivul prevazut la pct. ii) al art.15.1 se realizeaza la dispozitia scrisa
a achizitorului.
(2)Decalarea termenului contractual va fi calculat luand in considerare perioada de suspendare, adaugadu-se o
durata suplimentara apreciata de comun acord pentru intrarea in ritm normal.

PO 107 03 / CS

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI


COMPARTIMENT ACHIZITII

(3)Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in prezentul contract ,acesta are dreptul de a suspenda lucrarile
daca achizitorul nu plateste in termen de 15 de zile de la expirarea termenului prevazut in prezentul contract.In
acest caz va notifica ,in scris acest fapt achizitorului.
17. Finalizarea lucrrilor
17.1 - Ansamblul lucrrilor sau, dac este cazul, oricare parte a lor, prevzut a fi finalizat ntr-un termen stabilit prin
graficul de execuie, trebuie finalizat n termenul convenit, termen care se calculeaz de la data nceperii lucrrilor.
17.2 - (1) La finalizarea lucrrilor, executantul are obligaia de a notifica, n scris, achizitorului c sunt ndeplinite
condiiile de recepie solicitnd acestuia convocarea comisiei de recepie.
(2) Pe baza situaiilor de lucrri executate confirmate i a constatrilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia
dac sunt ntrunite condiiile pentru a convoca comisia de recepie. n cazul n care se constat ca sunt lipsuri sau
deficiene, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se i termenele pentru remediere i finalizare. Dup
constatarea remedierii tuturor lipsurilor i deficienelor, la o nou solicitare a executantului, achizitorul va convoca
comisia de recepie.
17.3 - Comisia de recepie are obligaia de a constata stadiul ndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor
acestuia cu documentaia de execuie i cu reglementrile n vigoare. n funcie de constatrile fcute, achizitorul
are dreptul de a aproba sau de a respinge recepia.
17.4 - Recepia se poate face i pentru pri ale lucrrii, distincte din punct de vedere fizic i funcional.
18. Perioada de garanie acordat lucrrilor
18.1 - Perioada de garanie decurge de la data recepiei la terminarea lucrrilor i pna la recepia final.
18.2- Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 24 luni i decurge de la receptia de la terminarea lucrarilor pana
la expirarea duratei declarate.
- Perioadele de garantie declarate nu au in vedere defectiunile sau reparatiile datorate exploatarii defectuoase,
nerespectarii conditiilor tehnologice de catre personalul de exploatare,calamitatilor naturale si cauzelor de forta
majora.Achizitorul va asigura intretinerea echipamentului cu personal specializat si atestat.
18.3 - (1) n perioada de garanie, executantul are obligaia, n urma dispoziiei date de achizitor, de a executa toate
lucrrile de modificare, reconstrucie i remediere a viciilor ascunse, contraciilor i altor defecte a cror cauz este
nerespectarea clauzelor contractuale ,in conditiile art 17.2
(2) Executantul are obligaia de a executa toate activitile prevzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, n cazul n
care ele sunt necesare datorit:
i) utilizrii de materiale, de instalaii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) neglijenei sau nendeplinirii de catre executant a oricreia dintre obligaiile explicite sau implicite care i
revin n baza contractului.
(3) n cazul n care defeciunile nu se datoreaz executantului, lucrrile fiind executate de ctre acesta conform
prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat i pltit ca lucrri suplimentare.
18.4 - n cazul n care executantul nu execut lucrrile prevazute la clauza 17.3 alin.(1), achizitorul este ndreptit
s angajeze i s plteasc alte persoane care s le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrri vor fi recuperate de
ctre achizitor de la executant sau reinute din sumele cuvenite acestuia.
19. Asigurri
19.1 - (1) Executantul are obligaia de a ncheia, nainte de nceperea lucrrilor, o asigurare ce va cuprinde toate
riscurile ce ar putea aprea privind lucrrile executate, utilajele, instalaiile de lucru, echipamentele, materialele pe
stoc, personalul propriu i reprezentanii mputernicii s verifice, s testeze sau s recepioneze lucrrile, precum i
daunele sau prejudiciile aduse ctre tere persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va ncheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportat de
ctre executant din capitolul Cheltuieli indirecte.
(3) Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului, ori de cte ori i se va cere, polia sau poliele de asigurare
i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligaia de a se asigura c subantreprenorii au ncheiat asigurri pentru toate persoanele
angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor s prezinte achizitorului, la cerere, poliele de asigurare i recipisele
pentru plata primelor curente (actualizate).
PO 107 03 / CS

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI


COMPARTIMENT ACHIZITII

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaii pltibile prin lege, n
privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant,
cu excepia unui accident sau prejudiciu rezultnd din vina achizitorului, a agenilor sau a angajailor acestuia.
20. Limba care guverneaz contractul
20.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.
21. Comunicari
21.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n
scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii.
21.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiia confirmrii n
scris a primirii comunicrii.
22. Legea aplicabil contractului
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Prile au neles s ncheie azi __________ prezentul contract n doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
BENEFICIAR,
Manager,
Spitalul Clinic de Recuperare
Ec. Carmen Marinela

Cumpat

Director financiar-contabil,
Ec. Daniela Hutu
Consultant tehnic, Ing. Pastramagiu Raul
Compartiment tehnic,ing. Doina Covaci
Intocmit Compartiment Achizitii,Ec. Alexandra Covit
Vizat juridic,

PO 107 03 / CS

EXECUTANT