Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele Clasa a V-a

elevului : Timp de lucru: 50 minute

test de evaluare

2p 1. Conjugă verbul „ a alerga” la toate persoanele, singular


şi plural, modul indicativ, timp imperfect.
2p 2. Înlocuieşte verbele subliniate cu formele verbale
cerute în paranteze:
a) Seara trecută a vrea ( indicativ, perfect compus, pers. a
III-a, nr. sg) a face (conjunctiv, prezent, pers. I,nr. pl.) o
plimbare pe malul mării.
b) Doar el a şti ( indicativ, imperfect, pers. a III-a, nr. sg.)
ce mult mi- a dori ( condiţional- optativ, perfect, pers. I, nr. sg.)
ultima ediţie a romanului de aventuri.
2p 3. Analizează sintactic şi morfologic predicatele din
enunţul următor:
¤ Adversarii lui Făt- Frumos erau zmeii cei îngrozitori, dar
acesta a luptat cu vitejie să elibereze prinţesa care era închisă în
castelul de pe Tărâmul cel Întunecat.
2p 4. Identifică în verbele de mai jos pe acelea aflate la
moduri nepersonale şi alcătuieşte enunţuri cu ele menţionând şi
funcţia sintactică a fiecaruia:
¤ mâncând, să ştie, de scris, stai!, ar fi dormit, au egalat, ar
fi ascultat, pregătind, vizitau, a interesa, să fi iubit.
2p 5. Alcătuieşte două enunţuri în care verbul „ a fi ” să aibă
valoare copulativă şi valoare predicativă.

SUCCES!!!!!!!!!!
Prof. teodora candrea
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare cerinţă corect rezolvată!