Sunteți pe pagina 1din 1

Prof.

Teodora Candrea

Identificaţi, în enunţurile date ,locuţiunile existente


specificând felul acetora. Găsiţi, pentru fiecare locuţiune în
parte, sinonimul potrivit în funcţie de tipul acesteia:

1) “ Pârcălabul a privit cu trufie în jur, pufnindu- şi pe nas


mînia.’’(M. Sadoveanu)
2) ” Când văzură se luară cu mâinile de păr’’ ( P. Ispirescu)
3) “ Lupul se întoarce unde a mâncat oaia, aşa că acuma trebuie
numai un vânător vrednic.’’ ( M. Sadoveanu)
4) ” Dară trebuie să ştii că cu amar are să-i vină şi lui, la urma
urmelor, pentru faptele sale”. ( P. Ispirescu)
5) “ După ce aceşti tâlhari puseră la cale ruşinoasa lor
speculaţie, se despărţiră”. ( N. Filimon)
6) “ Cu informaţii ca ale dumitale dăm de mal gazeta” ( I. L.
Caragiale)
7) “ Acolo s-a odihnit Nicoară ani şi ani după războaiele ce-a
purtat”. ( M. Sadoveanu)
8) “ Prefectul nu.şi mai vedea capul de trebi”. ( I.L. Caragiale)
9) “ Ajungând la poalele muntelui, le ieşiră înainte tâlharii, şi,
nici una nici alta, începură a da vârtos.” (P. Ispirescu)
10) “ La însoţirea lor, stăpânele casei îi deteră voie să meargă
prin toate locurile de primprejur, pe unde va sosi.” ( idem 9)