Sunteți pe pagina 1din 14

BORDEROU

A. Piese scrise
Foaie de prezentare
Lista de semnaturi
Tema de proiectare
Certificat de Urbanism
Memoriu tehnic
Dimensionarea structurii rutiere
Verificarea structurii rutiere la inghet dezghet
Stabilirea categoriei de importanta
Studiu geotehnic

B. Piese desenate
Plan incadrare in zona sc. 1:50.000
Plan de situatie sc. 1: 500
Profil longitudinal
Profiluri transversale
Profiluri transversale tip si detalii de executie

MEMORIU TEHNIC
GENERALITI
Documentatia de proiectare a fost elaborata in conformitate cu Tema de proiectare si Caietul
de sarcini prevazute in documentatia de licitatie, cu modificarile ulterioare facute si insusite de
expertul care a intocmit expertiza initiala a lucrarii, cu prevederile Legii nr. 82/1997 pentru aprobarea
OG 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor si Normele tehnice privind proiectarea, construirea,
reablitarea, modernizarea, intretinerea, repararea, administrarea si exploatarea drumurilor publice,
Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrarilor de constructii si instalatii, H.G. 766/1997 modificata de
H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii si a Regulamentului
pentru stabilirea categoriei de importanta a constructiei, in conformitate cu prevederile Ordinului nr.
49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatilor
urbane si in conformitate cu urmatoarele Directive ale Uniunii Europene:
-

Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificata prin Directiva Consiliului nr. 97/11/EEC
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, transpuse
in legislatia romaneasca prin Legea Mediului nr. 137/1995, republicata, modificata si
completata prin O.U.G. nr. 91/2002

Directiva cadru privind deseurile nr. 75/442/EEC amendata de Directiva nr. 91/156/EEC
transpusa prin O.U.G. nr. 78/2000 aprobata cu modificari de Legea nr. 426/2001 privind
regimul deseurilor.

1.1. Denumirea investiiei:

DESCHIDERE CARIERA DE GIPS IN PERIMETRUL


LEGHIA VEST-NADASU SECTOR SUDIC, CAMPUL
MINIER VALEA FANULUI-SUD

1.2. Proiectant :

S.C. DRUMCONSULT S.R.L. Cluj

1.3. Sursa de finantare:


1.4. Beneficiar :
1.5. Amplasamentul

PROPRIE
S.C. KNAUF-GIPS S.R.L.
Pe teritoriul comunei Aghiresu, situat intre localitatea Leghia si
cabana cu acelasi nume

1.6. Faza de proiectare


1.6.1. ELEMENTE PRIVIND TEMA DE PROIECTARE

PT+DE+CS

Perimetrul studiat in acest proiect se afla pe teritoriul comunei Aghires intre localitatea
Leghia si cabana cu acelasi nume. Zacamantul de gips din Valea Fanului-Sud este cantonat
intr-o culme alungita pe directia NV-SE, care se extinde pe partea sud-estica al drumului
judetean DJ 108C ce face legatura intre DN 1F si DN 1 (E60). Din drumul judetean
mentionat se desprinde la km 25+115 un drum agricol care asigura accesul in campul minier
al carui traseu urmareste malul drept al unei mici vai in care apele sunt prezente doar la ploi
insemnate cantitativ. Acest drum este unul din pamant , neavand nici un fel de amenajare,
iar pentru activitatea de exploatare este necesar ca drumul sa fie amenajat corespunzator
astfel incat sa permita circulatia utilajelor ce vor fi utilizate in cariera.
Suprafata perimetrului de exploatare este de 96,03 ha (42,52 ha perimetrul nordic si
53,51 ha perimetrul sudic).
Din aceasta zona, beneficiarul estimeaza ca va exploata un volum de 160.000 m 3
anual, cea ce inseamna o cantitate de 1250 t / zi care va fi transportata cu 50
autobasculante cu incarcatura utila de 25 t si sarcina max. pe osia dubla de 115 kN.
DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
2.1 Suprafata si situatia juridica a terenului ce urmeaza a fi ocupata de obiectivul de
investitii
Lucrarile propuse prin acest proiect sunt amplasate pe un teren concesionat cu
destinatia activitatii de exploatare a gipsului, S.C. KNAUF GIPS S.R.L. este titularul licentei
nr. 4977/2004 de concesionare a activitatii de exploatare a gipsului semnata de catre
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale. Durata de concesionare este de 20 de ani,
titularul avand dreptul de a prelungi aceasta perioada la finele licentei, pe perioade
succesive de 5 ani pana la epuizarea rezervei.
Lucrarile proiectate in aceasta etapa se incadreaza strict in zona proprie fara a depasi
limitele imprejmuirilor , nefiind necesare demolari sau exproprieri.
POT = 100 %
CUT = 1

2.2. Caracteristicile climatice si geofizice ale terenului


Tipul climatic al zonei este I, regimul hidrologic 2b, media anual a temperaturii
0

aerului este de 8 9 C, adancimea medie de inghet 80-90 cm.

Caracteristicile geofizice ale terenului sunt prezentate

in studiul geotehnic atasat

proiectului tehnic.
2.3. Caracteristici seismice si referitoare la categoria de importanta a lucrarii.
Regiunea se caracterizeaz prin adncimi maxime de nghe de 80-90 cm conform
STAS 6054-77, iar sub aspect seismic aparine macrozonei F potrivit raionrii Romniei
stabilite de STAS 11100/1-93. Normativul P100-92 ncadreaz aceast regiune n
macrozona F caracterizat printr-un coeficient

Ks = 0,08 i o valoare a perioadei de col Tc

= 0,7 secunde.
La lucrrile de proiectare ce vizeaz prezenta lucrare se va avea n vedere c
aceasta se afl n zon cu tip climatic I conform hrii de raionare a teritoriului rii cuprins
n STAS 1709/1-90.
Alegerea categoriei de importan a construciei s-a fcut n conformitate cu
prevederile art. 22 Seciunea 2 Obligaii i rspunderi ale proiectantului din Legea nr.
10 din 18 ian. 1995, Legea privind calitatea n construcii i n baza Metodologiei de
stabilire a categoriei de importan a construciilor din Regulamentul privind stabilirea
categoriei de importan a construciilor aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995.
Obiectivul ce face obiectul acestei documentaii se ncadreaz la categoria de
importan C- construcii de importan normal.
Conform prevederilor STAS 10100/0-75 Principii generale de verificare a siguranei
construciilor, lucrrile acestei documentaii se ncadreaz n clasa de importan III
construcii de importan medie (normal).
2.4. SOLUTIA CONSTRUCTIVA:
La proiectarea elementelor geometrice ale traseului in plan si in spatiu s-au respectat
STAS 863 85 Elemente geometrice ale traseelor in scopul asigurarii unor conditii
normale de siguranta, confort si eficienta a circulatiei rutiere in incinta.
A. Traseul in plan
Au fost proiectate doua tronsoane de drum de acces in incinta perimetrului de
exploatare, D1 drum de exploatare provizoriu in lungime de 2181.44 m si D2 drum de
exploatare modernizat, permanent in lungime de 788.35 m.

Viteza de proiectare luata in considerare conform STAS 863/85 este de 25 km/h


pentru drumuri de clasa tehnica IV, dar din motive de securitate viteza de circulatie pe
drumul de incinta D1 va fi de numai 10 km/h lucru materializat prin montarea indicatoarelor
de circulatie aferente.
Racordarea aliniamentelor s-a realizat prin curbe circulare, efectuandu-se de
asemenea, unde era necesar si supralargiri ale acestora.
Amenajarile intersectiilor tronsoanelor studiate cu drumul judetean DJ 108C s-au
realizat conform Normativ pentru amenajarea la acelasi nivel a intersectiilor drumurilor
publice din afara localitatilor C 173 86 ce inlocuieste C 173 79. S-a avut in vedere ca
suprafetele ocupate sa fie minime. Pentru ambele intersectii se va folosi insula sub forma de
picatura, conform planului de situatie. Insulele trebuie sa fie vizibile pentru a fi eficiente,
motiv pentru care suprafata minima este de 5 mp.
Lungimea benzilor de accelerare si decelerare este de 30,0 m.
Picaturile sunt amenajate cu borduri 20x25x33 cm asezate pe un strat de beton C8/10
conform detaliilor iar in interior este zona verde; pasul la bordura este de 15 cm.
Tronsoanele studiate D1 si D2 vor fi racordate cu drumul judetean DJ 108C cu curbe
circulare de raze cuprinse intre 8 si 25 m, conform planului de situatie.
La iesirile, respectiv intrarile spre/din drumul judetean se vor amplasa semne de
circulatie corespunzatoare, dupa cum urmeaza: Cedeaza trecerea pentru cel care iese in
drumul judetean si drum cu prioritate pentru cel care se afla pe drumul judetean.
Deasemenea va fi prevazut semnul Oprirea interzisa in apropierea intersectiilor studiate.
Prin aceasta amenajare a intersectiilor s-a urmarit cresterea capacitatii de circulatie
pe drumul principal (DJ108C) si obtinerea unor conditii de siguranta a circulatiei in intersectii.
In afara de aceste drumuri, beneficiarul isi va executa pe masura inaintarii lucrarilor
drumuri de exploatare care nu necesita proiect tehnic.
B. Traseul in profil longitudinal
Profilul longitudinal proiectat urmareste configuratia terenului. Terenul existent are
declivitati mari in profil longitudinal, pe alocuri acestea sunt mai mari de 10%. Racordarea
declivitatilor se va face conform normativului 863/85. Vom avea astfel declivitati in profilul
longitudinal cuprinse intre 0,25% si 22,0%.
Asigurarea scurgerii apelor in lungul drumului se va realiza prin executarea unor
santuri trapezoidale pereate, cand avem pante longitudinale mai mici de 0,5% si mai mari de
7,0%, si santuri trapezoidale din pamant in celelalte cazuri. Apele din santuri se dirijeaza

spre podetele noi proiectate (sau deverseaza pe taluzul natural), si apoi sunt directionate
spre colectorii naturali.
Pe drumul de incinta si acces direct in zona de exploatare (D2, de la km 0+000 pana
pa km 0+300), realizat ca si drum de clasa tehnica IV, cu o structura rutiera rigida,
declivitatile sunt reduse in limita acceptata de normative cu valori cuprinse intre 2,0% si
6,0%. Pe restul tronsonului D2 vom avea drum pietruit, cu declivitati mari (intre 3,0% si
22,0%), si folosit doar izolat. Lungimea totala a tronsonului D2 este de 788.35 m.
Pe drumul pietruit de incinta D1 , declivitatile sunt mari (intre 0,25% si 16,0%), insa
acesta va fi utilizat numai la coborare de autobasculante care intra la incarcare in exploatare
si numai izolat la urcare pentru aprovizionarea depozitului tampon de la km 0+300. lungimea
totala a tronsonului D1 este de 2181,44 m.
C. Traseul in profil transversal
Latimile platformei si a partii carosabile se adopta conform prevederilor STAS 863
85 Elemente geometrice ale traseelor si STAS 2900 si ale Ordinului MT 49/1998.
Tronsonul D1 in lungime de 2181,44 m, este drum de exploatare destinat numai
circulatiei interne, este alcatuit dintr-o singura banda cu latimea de 4,0 m, cu bombamentul
in doua ape de 3,0% atat pe carosabil, cat si pe acostament, cu acostamente de 0,75 m pe
ambele parti si are structura rutiera pietruita conform punctului urmator. Acostamentele vor
avea aceeasi structura rutiera ca si pe carosabil. Latimea platformei va fi de 5,50 m.
Primul tronson de 300 m pe D2, este incadrat in clasa tehnica IV drum cu doua benzi
de circulatie avand o latime a partii carosabile de 6,0 m si acostamente de 0,50 m. Pantele
transversale in aliniament sunt de 2,0% pe carosabil si 4,0% pe acostament.
Pe restul tronsonului D2 (de la km 0+300 pana la km 0+788,35) se va realiza o
pietruire cu o banda de circulatie de latime 4,0 m, cu panta transversala de 3,0%, atat pe
carosabil, cat si pe acostament. Acostamentele vor avea o latime de 0,75 m si vor avea
aceeasi structura rutiera ca si pe carosabil. Latimea platformei va fi de 5,50 m.
D. Alegerea sistemului rutier
Tinand seama de observatiile din teren si rezultatele studiului geotehnic, s-au adoptat
urmatoarele solutii pentru sistemul rutier:
a) structura rutiera rigida pe tronsonul D2 de la km 0+000 pana la km 0+300 si pe
platforma administrativa:
- 22 cm beton rutier BcR 5.0
- 14 cm balast stabilizat cu 6% ciment

- 30 cm balast
Datorita traficului greu de pe platforma P1, betonul rutier de pe aceasta va fi armat
la partea superioara cu o plasa sudata 10 mm din PC52, amplasata conform
detaliilor. Structura rigida pe carosabil va fi realizata sub forma de dale rectangulare
cu dimensiunile de 5.00 x 3.00 m, cu rosturi de contractie si contact conform SR18395.
Acostamentele pe tronsonul D2, zona km 0+000 0+300.00 vor fi realizate astfel:
- 34 cm balast stabilizat cu tratament bitumios
- 30 cm balast
b) pietruire pe tronsonul D1 si pe tronsonul D2 de la km 0+300 km 0+788.35
- 10 cm macadam
- 12 cm piatra sparta
- 30 cm balast
Pe drumul judetean DJ 108C se for executa largirile pentru benzile suplimentare de
accelerare si decelerare, cu casete noi cu o latime de 3.0 m. Caseta este formata din
urmatoarele straturi: 4 cm BA16, 5 cm BAD25, 8 cm Ab1, 20 cm balast stabilizat si 30 cm
balast. Tronsoanele D1 Si D2 vor avea aceeasi structura rutiera, ca si caseta mai sus
amintita, de la inceputul traseelor pana la podetul tubular pe D1, respectiv pana la podetul
tip P2 pe D2.
Structura rutiera din beton, aceasta va fi armata cu o ancora din OB37 de 10mm
dispusa transversal, cu lungimea de 1,0 m, iar in lung va fi asezate din metru in metru.
Ancora este dispusa la 11 cm fata de partea superioara a dalei de beton.

E. Asigurarea scurgeri apelor


Scurgerea apelor va fi asigurata prin executarea unor santuri trapezoidale ce
descarca lateral pe taluzuri sau la podetele noi proiectate de unde sunt conduse spre
receptorul natural. Santurile vor fi pereate cu beton C16/20 de 10 cm pe un strat de nisip sau
balast fin pilonat de 5 cm. La intersesctia drumului judetean DJ 108C cu tronsonul studiat D2
se va amplasa un podet prefabricat tip P2 de 25,0 m lungime (conform planului de situatie),
iar la intersectia drumului judetean DJ 108C cu tronsonul studiat D1 se va amplasa un podet
tubular 800 de 20,0 m lungime.
Pe cele doua tronsoane studiate vor fi 7 podete tubulare noi proiectate, pe langa cele
2 podete amintite mai sus, dupa cum urmeaza:

Pe tronsonul D1:
-

km 0+173.84 podet tubular 800, L = 5,0 m

km 0+382.61 podet tubular 800, L = 5,0 m

km 1+040.00 podet tubular 800, L = 5,0 m

km 1+135.10 podet tubular 800, L = 5,0 m

km 1+166,55 podet tubular 800, L = 5,0 m

km 2+080,00 podet tubular 800, L = 5,0 m

Pe tronsonul D2:
-

km 0+320,00 podet tubular 1000, L = 10,0 m

km 0+040.00 - podet tubular 400, L = 8,0 m, la intrare pe platforma

Pe cele doua tronsoane vom avea sant trapezoidal, dupa cum urmeaza:

Pe tronsonul D1:

Sant trapezoidal pereat dreapta:


-

km 0+540.00 km 0+820.00; L = 280.00 m

km 1+620.00 km 1+700.00; L = 80.00 m


Ltotal = 360.00 m

Sant trapezoidal pereat stanga:


-

km 0+056.00 km 0+140.00; L = 84.00 m

km 0+220.00 km 0+260.00; L = 40.00 m

km 0+960.00 km 1+040.00; L = 80.00 m

km 1+300.00 km 1+600.00; L = 300.00 m

km 1+740.00 km 2+182.00; L = 442.00 m


Ltotal = 946.00 m

Sant trapezoidal din pamant dreapta:


-

km 0+820.00 km 0+880.00; L = 60.00 m


Ltotal = 60.00 m

Sant trapezoidal din pamant stanga:


-

km 0+018.00 km 0+057.00; L = 39.00 m

km 0+140.00 km 0+220.00; L = 80.00 m

km 1+060.00 km 1+120.00; L = 60.00 m

km 1+160.00 km 1+260.00; L = 100.00 m


Ltotal = 279.00 m

Pe tronsonul D2:

Sant trapezoidal pereat dreapta:


-

km 0+000.00 km 0+615.00; L = 615.00 m

km 0+710.00 km 0+785.00; L = 75.00 m


Ltotal = 690.00 m

Sant trapezoidal pereat stanga:


-

km 0+000.00 km 0+320.00; L = 320.00 m


Ltotal = 320.00 m

Sant trapezoidal din pamant dreapta:


-

km 0+615.00 km 0+710.00; L = 98.00 m


Ltotal = 231.00 m

Pe platforma P1:

Sant trapezoidal pereat dreapta : Ltotal = 50.00 m

Pe platforma P2:

Sant trapezoidal din pamant stanga: nu este cazul

Sant trapezoidal pereat: Ltotal = 90.00 m

Pe tronsonul A1:

Sant trapezoidal pereat dreapta : Ltotal = 95.00 m

Pe tronsonul A2:

Sant trapezoidal pereat dreapta : Ltotal = 95.00 m

Vor fi santuri trapezoidale pereate pe tronsonul D1 in lungime de 1306.00 m si


1010.00 m pe tronsonul D2, in total fiind 2316.00 m. Santurile trapezoidale din pamant vor fi
pe tronsonul D1 in lungime de 339.0 m, iar pe tronsonul D2 231.0 m, in total fiind 570.00 m.
Santul de pe tronsonul D2 care pleaca de la podetul de la km 0+320.00, se va perea
pana la intrarea in podetul P2, pereul fiind constant numai pe fundul de sant, conform
detaliilor.
In zona platformei administrative P2, avand in vedere rezultatele studiului geotehnic,
apare necesitatea inlaturarii terenului natural supraumezit. Realizarea structurii rutiere pe
platforma se va realiza dupa o decopertare pe aprox. 1.0 m a existentului si realizarea unei
perne din balast de 0.50 m peste care se va realiza structura rutiera proiectata pe aceasta.
In spatele platformei P2 , dincolo de santul de pamant se prevad doua puturi de 3 m
adancime legate intre ele cu un tub PVC d=110 mm, in vederea colectarii si stocarii apei
necesare pentru uz industrial pe platforma. Puturile vor fi amenajate din tuburi din beton cu
diametrul de 1000 mm, conform detaliilor din plansa 4.2.
F. Amenajari privind siguranta circulatiei, semnalizarea vertical si orizontal
Se vor amenaja ambele intersectii cu drumul judetean 108C, fluxul majoritar fiind
intrarea in incinta dinspre DN 1 din DJ 108 C km 27+400, coborare in cariera, incarcare si
iesire in DJ la km 25+115, cu relatia stanga, spre Huedin. Celelalte directii vor fi utilizate
numai ocazional de catre autoturismele personalului.
In zona ambelor intersectii traseele drumului judetean sunt in aliniament sau curba cu
raza mai mare decat cea recomandabila, marcajul existent este discontinuu nu sunt
probleme de vizibilitate.
Semnalizarea rutiera se va realiza conform SR 1848/1-2004, 1848/3-2004, 1848/5-2004,
1848/7-2004, Sigurana circulaiei. Pe parcursul execuiei drumul va fi semnalizat conform
Normelor metodologice privind condiiile de nchidere a circulaiei i de instituire a
restriciilor de circulaie n vederea executrii de lucrri n zona drumului public i / sau
pentru protejarea drumului.

In vederea bunei desfasurari a circulatiei s-au introdus urmatoarele semne de circulatie


amplasate conform planului de situatie:

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Indicator
Oprirea interzisa
Intersectie cu un drum fara prioritate
Drum cu prioritate
Cedeaza trecerea
Ocolire
Coborare (urcare) periculoasa
Drum ingustat
Intersectie de drumuri
Limitare de viteza (10 km / h)
Alte pericole

Buc.
6
4
4
2
2
26
3
5
3
2

G. Alte lucrari in incinta


In vederea asigurarii bunei functionari a carierei, este nevoie de realizarea a doua
platforme, una administrativa, betonata, situata pe D2 la km 0+50.00 dreapta dupa intrarea
in incinta, in suprafata de 2500 m 2 pe care vor fi amplasate modulele, vestiare, grupuri
incalzire si iluminat, parcare 10 locuri autoturisme, si una in suprafata de 3500 m 2 pe D1 la
km 0+300.00 care are destinatia de depozit tampon de unde autocamioanele vor putea
transporta la fabrica de prelucrare din Huedin atunci cand din diferite motive nu vor avea
acces in cariera la locul de exploatare.
Platforma administrativa va fi imprejmuita un gard metalic de 200 m lungime, alcatuit
din plasa sudata G2AZ fixata pe profiluri metalice tip, conform detaliului din partea desenata.
In partea dinspre drumul judetean a platformei ( km 0+020 pe D2), va fi realizat un
sant trapezoidal pereat mic care va colecta apa de pe platforma si o conduce la separatorul
de grasimi amplasat la partea din spate a platformei, de unde apele degresate sunt
deversate in receptorul natural.
H. Retele afectate de lucrari
Nu sunt retele care sa fie afectate de lucrari.
3. FINANTAREA INVESTITIEI
Va fi facuta de beneficiar din fonduri proprii.

4. AVIZE SI ACORDURI
A fost obtinut certificatul de urbanism si sunt in curs de obtinere avizele si acordurile
solicitate prin acesta. Intocmirea documentatiilor revine proiectantului iar obtinerea si plata
acestora beneficiarului.

5. EXPROPRIERI
Pentru realizarea investiiei este necesar ocuparea definitiv de terenuri aflate n
proprietatea beneficiarului. De aceea nu sunt necesare exproprieri.

6. CI DE ACCES PROVIZORII
Pentru realizarea investiiei se utilizeaz drumurile publice, cu reglementarea
circulaiei de ctre antreprenor.

7.

SURSELE DE AP, ENERGIE ELECTRIC I TELEFON PENTRU

ORGANIZAREA DE ANTIER
Se obin de ctre antreprenor din surse locale, cu acordul furnizorilor.
8. PROGRAMUL DE EXECUIE A LUCRRILOR, GRAFICE DE EXECUIE
Durata de execuie a lucrrilor se propune a fi de _24_ saptamani.
9. CURENIA PE ANTIER
Se vor respecta condiiile din avize.
La terminarea lucrrilor se vor demonta toate lucrrile de organizare de antier i se
va cura terenul din zon.
10. TRASAREA LUCRRILOR
Se va face de ctre executant, dupa predarea amplasamentului si primirea statiilor de
la topografi.
11. VERIFICAREA PROIECTULUI
Lucrrile proiectate se ncadreaz n categoria de importan C, fiind necesar
verificarea lor la categoriile A.4.1., B.2.1.

12. MSURAREA LUCRRILOR


Cantitile de lucrri, cu unitile lor de msur i descrierea preurilor, se prezint
n documentaia economica.

13. SERVICII SANITARE


Deoarece antierul va fi amplasat n apropierea localitii Huedin, se va apela
in caz de nevoie la echipamentul de prim intervenie n caz de accidente, existent la
dispensarul localitatii.
14. MSURI DE PROTECIE A MUNCII I P.S.I.
Pe durata desfasurarii lucrarilor, constructorul va respecta cu strictete urmatoarele:
a. Hotarare de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.
252 din 21/03/2006 Intrare in vigoare: 01/01/2007;
b. LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitii si sntii n munc;
c. NORME METODOLOGICE din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii
securitii i sntii n munc nr. 319/2006;

Intocmit,

Proiectant
S