Sunteți pe pagina 1din 3

MODEL DE CONTRACT DE RENT VIAGER

ntre subsemnaii:
1. ..............., domiciliat n............, CNP..........., n calitate de constituitor,
2. ..............., domiciliat n.............., CNP.........., n calitate de debirentier i
3. ..............., domiciliat n................., CNP............., n calitate de credirentier i
uzufructuar,

a intervenit prezentul contract de rent viager i constituire a dreptului de


uzufruct, n urmtoarele condiii:

Subsemnatul constituitor transmit cu titlu oneros lui .......... (debirentierul),


nuda proprietate asupra imobilului situat n .............., cu nr. cadastral ...............,
nscris n cartea funciar nr. ......., a localitii ..........., prin ncheierea nr......... emis
de Biroul de cadastru i publicitate imobiliar ..............
Subsemnatul constituitor declar c am dobndit imobilul astfel:.......
Imobilul are taxele i impozitele achitate, dup cum rezult din certificatul de
atestare fiscal nr.. din data de . eliberat de ..
Imobilul nu este grevat de sarcini i nu s-au constituit drepturi reale n
favoarea altor persoane, dup cum rezult din extrasul de Cartea Funciar pentru
autentificare nr. din data de ., eliberat de Biroul de cadastru i publicitate
imobiliar ........
Subsemnatul constituitor constitui cu titlu gratuit n favoarea lui ..........
(credirentierul) un drept de uzufruct viager asupra ntregului imobil i o rent
viager n sum de ..........., lunar, neindexat, ce urmeaz a fi pltit acestuia de
ctre debirentier, lunar, la data de........a fiecrei luni.
Subsemnatul debirentier, primesc de la constituitor nuda proprietate asupra
imobilului i m oblig n contraprestaie s pltesc, lunar, .......... (credirentierului) o
rent viager, n sum de .........., neindexat, scadent la data de .........a fiecrei
luni.
Transmiterea dreptului de proprietate ctre debirentier, iar transmiterea
folosinei i a posesiei ctre credirentier are loc azi data autentificrii prezentului
contract.

Dreptul de proprietate al debirentierului se va ntregi la data stingerii, n


condiiile legii, a dreptului de uzufruct viager al credirentierului.
Subsemnatul credirentier i uzufructuar, declar c accept dreptul de uzufruct
i renta viager, ambele constituite cu titlu gratuit n favoarea mea de ctre
constituitor. Declar c acesta i-a executat obligaia de a-mi preda imobilul asupra
cruia mi s-a constituit un drept de uzufruct viager.
De asemenea, accept ca
debirentierul .............., s-mi plteasc lunar, la data de ......, n sum de.......,
neindexat.
Pentru garantarea obligaiei de plat a rentei, se va nscrie n Cartea Funciar
a imobilului un drept de ipotec legal asupra nudei proprieti n favoarea
credirentierului.
Noi, prile contractante, declarm renta viager insesizabil, potrivit
dispoziiilor art.2253 Cod civil.
Impozitul asupra venitului realizat din transferul proprietii imobiliare se pltete
de vnztor n condiiile Codului fiscal.
Lucrrile de publicitate imobiliar se vor ndeplini de notarul public, potrivit
dispoziiilor Legii nr.7/1996.
Cheltuielile ocazionate de ncheierea prezentului contract sunt suportate de
cumprtor.
Tehnoredactat la .............., n ...... exemplare, din care un exemplar pentru
arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Biroul de cadastru i publicitate
imobiliar, ..... exemplare s-au eliberat prilor.

CONSTITUITOR,

DEBIRENTIER,

CREDIRENTIER I UZUFRUCTUAR,

[1]Prezentul model exemplific o situaie complex, ntruct prin mecanismul


stipulaiei pentru altul constituitorul (stipulant) transfer nuda proprietate
debirentierului i dreptul de uzufruct credirentierului, i dispune ca debirentierul
(promitentul stipulaiei) s plteasc renta viager credirentierului (beneficiarului
stipulaiei).
[2]Avnd n vedere caracterul gratuit al transmiterii dreptului de uzufruct ctre
credirentier, se va preciza starea civil a constituitorului, precum i dac are sau nu
motenitori rezervatari la data ntocmirii contractului.
[3]Se vor meniona actele de proprietate.