Sunteți pe pagina 1din 2

Licitatia ca procedura de atribuire a contractului de concesiune.

Termenul de
introducere a actiunii in contencios.

Dobandirea si stingerea dreptului de proprietate publica.


Caile de atac ale procesului verbal de constatare a contraventiei.

1. Contractul de concesiune - definitie si obiect. 2. Solutiile pe care le poate


da instanta de contencios.

1. Inventarierea bunurilor proprietate publica a unitatilor administrativ teritoriale. 2.


Procedura de executare a hotararii definitive
1.Dreptul de folosinta cu titlu gratuit
2.Constatarea contraventiei
1. Fora juridic a actului administrativ.
2.Calitatea de reclamant n contencios.
1. Drepturile si obligatiile concedentului
2. Actele jurisdictionale speciale.
1. Negocierea direct.
2. Instana competent.
1. Procedura administrativa de initiere a concesiunii.
2. Introducerea in cauza a functionarului.

Principiile si regulile in cadrul procedurii de atribuire a contractului de


concesiune si Suspendarea executarii unui act administrativ.

Licitatie procedura atribuire a contractului de concesiune


Termenul de introducere a actiunii in contencios
1. formele contenciosului administrativ. 2. conditiile de fond si de forma ale actului
administrativ
Desemnarea ofertei castigatoare si actiunile in instanta impotriva unei ordonante a
Guvernului + 4 intrebari din contencios
contractul de administrare.
Acplicarea sanciunilor contravenionale
Negocierea direct.
Competena instanelor de contencios admin
conflictul de interese, procedura prealabila.
aplicare contraventii.
Proprietate publica-definitie, obiect juridic, bunuri exclusive ale statului, bunuri
judetene/locale

1. Darea in administrare
2. Executarea sanctiunilor contraventionale
Drepturile si obligatiile concesionarului. Actele adm. nesupuse controlului instantei.
Drepturile si obligatiile concedentului + organe jurisdictionale

1,Exercitarea controlului si solutionarea litigiilor privind concesiunea; 2.Tutela


administrativa
1. Obligaiile concesionarului. 2. Actele nesupuse controlului administrativ (art. 5
din L.554/2004)
1.Forta juridica a actelor administrative; 2.Reclamantul in actiunea de contencios.
Procedura prealabila. Conflictul de interese.
1. Sanctiunile contraventionale complementare; 2. Inchirierea bunurilor proprietate
publica; Intrebari: Tutela administrativa; Confiscarea
Biletul 15. 1 procedura administrativa a initierii concesiunii 2 Introducerea in cauza
a functinarului public.
Incetarea contractului de concesiune. Exceptia de nelegalitate.
Simona cnd zici cazul n care intervine funcionarul public te referi la introducerea
lui n cauza?
dreptul de administrare si aplicarea sanctiunilor contraventionale + intrebare cand
pot fi atacate actele Guvernului