Sunteți pe pagina 1din 2

APROBAT

DIRECTOR,

TEMATIC INSTRUIRE
LA LOCUL DE MUNC I PERIODIC

FUNCIA
PROFESOR

FOCHIST

MATERIALE INSTRUIRE
LA LOCUL DE MUNC

MATERIALE INSTRUIRE PERIODIC

Durata instruirii: 8 h
Testare: 1 h

Durata: 2 h; Perioada : 6 LUNI


Testare; 1h/ an

IP 01 instruirea lucrtorilor
IP 02 activitate coordonare
IP 03 msuri generale
IP 04 laboratoare scoala
IP 05 activitate echipament cu ecran
vizualizare
IP 06 deplasare pe drumurile publice
IP 07 protectia maternitatii la locul de
munca
IP 08 protectia la temperaturi extreme
IP 09 protecia la pandemii
IP 11 acordare EIP
IP 12 acordare materiale igienicosanitare
IP 13 evenimente
IP 15 sala de sport
IP 10, 10.01, 10.02,10.03,10.04 prim
ajutor
Riscuri la locul de munc

IP 01 instruirea lucrtorilor
IP 02 activitate coordonare
IP 03 msuri generale
IP 04 laboratoare scoala
IP 05 activitate echipament cu ecran
vizualizare
IP 06 deplasare pe drumurile publice
IP 07 protecia la temperature
extreme
IP 08 protectia la temperaturi extreme
IP 09 protecia la pandemii
IP 11 acordare EIP
IP 12 acordare materiale igienicosanitare
IP 13 evenimente
IP 15 sala de sport
IP 10, 10.01, 10.02,10.03,10.04 prim
ajutor
Riscuri la locul de munc

Durata instruirii: 8 h
Testare: 1 h

Durata: 2 h; Perioada : la 3 luni


Testare; 1h/ an

IP 01 instruirea lucrtorilor
IP 02 activitate coordonare
IP 03 msuri generale
IP 06 Deplasare pe drumurile publice
IP 08 protectia la temperaturi extreme
IP 09 protecia la pandemii
IP 11 acordare EIP
IP 12 acordare materiale igienicosanitare
IP 13 evenimente
IP 14 centrala termica
IP 10, 10.01, 10.02,10.03,10.04 prim
ajutor
Riscuri la locul de munc

IP 01 instruirea lucrtorilor
IP 02 activitate coordonare
IP 03 msuri generale
IP 06 deplasare pe drumurile publice
IP 08 protectia la temperaturi extreme
IP 09 protecia la pandemii
IP 11 acordare EIP
IP 12 acordare materiale igienicosanitare
IP 13 evenimente
IP 14 centrala termica
IP 10, 10.01, 10.02,10.03,10.04 prim
ajutor
Riscuri la locul de munc

FUNCIA
INGRIJITOR

MATERIALE INSTRUIRE
LA LOCUL DE MUNC

MATERIALE INSTRUIRE PERIODIC

Durata instruirii: 8 h
Testare: 1 h

Durata: 2 h; Perioada : la 3 luni


Testare; 1h/ an

IP 01 instruirea lucrtorilor
IP 02 activitate coordonare
IP 03 msuri generale
IP 06 Deplasare pe drumurile publice
IP 07 Protectia maternitatii la locul de
munca
IP 08 protectia la temperaturi extreme
IP 09 protecia la pandemii
IP 11 acordare EIP
IP 12 acordare materiale igienico-sanitare
IP 13 evenimente
IP 16 curatenie
IP 10, 10.01, 10.02,10.03,10.04 prim
ajutor
Riscuri la locul de munc

IP 01 instruirea lucrtorilor
IP 02 activitate coordonare
IP 03 msuri generale
IP 06 deplasare pe drumurile publice
IP 07 Protectia maternitatii la locul de
munca
IP 08 protectia la temperaturi extreme
IP 09 protecia la pandemii
IP 11 acordare EIP
IP 12 acordare materiale igienicosanitare
IP 13 evenimente
IP 16 curatenie
IP 10, 10.01, 10.02,10.03,10.04 prim
ajutor
Riscuri la locul de munc