Sunteți pe pagina 1din 3

STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI

Firma de proiectare:
Proprietar:
Adresa constructiei:
Localitatea:
Strada.......................................nr......
Judetul:
Cod postal:
Scurta prezentare a constructie:
Obiectivul:
Obiectul de investitie: Centrala termica
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Categoria de importanta stabilita: C
Determinarea punctajului acordat
Nr.
crt.

Factori

determinanti
1

Importanta vitala

Criterii asociate

2
i) oameni implicati direct n
cazul unor disfunctii ale
constructiei
ii) oameni implicati indirect n
cazul unor disfunctii ale
constructiei
iii) caracterul evolutiv al
efectelor periculoase, n cazul
unor disfunctii ale constructiei

Importanta
socialeconomica i
culturala

i) marimea comunitatii care


apeleaza la functiunile
constructiei i/sau valoarea
bunurilor materiale adapostite
de constructie
ii) ponderea pe care functiile
constructiei o au n
comunitatea respectiva
iii) natura i importanta
functiilor respective

Punctajul

k(n)

p(i)
3

Punctajul
factorului
determinant
P (n)
5

Implicare
ecologica

Necesitatea
luarii n
considerare a
duratei de
utilizare
(existenta)

2
i) masura n care realizarea i
exploatarea constructiei
intervine n perturbarea
mediului natural i a mediului
construit
ii) gradul de influenta
nefavorabila asupra mediului
natural i construit
iii) rolul activ n
protejarea/refacerea mediului
natural i construit
i) durata de utilizare
preconizata

i) masura n care asigurarea


solutiilor constructive, este
dependenta de conditiile
locale de teren i de mediu
ii) masura n care conditiile
locale de teren i de mediu
evolueaza defavorabil n timp
iii) masura n care conditiile
locale de teren i de mediu
determina activitati/masuri
deosebite pentru exploatarea
constructiei

Volum de
munca i
materiale
necesare

i) ponderea volumului de
munca i de materiale
inglobate
ii) volumul i complexitatea
activitatilor necesare pentru
mentinerea performantelor
constructiei pe durata de
existenta a cesteia
iii) activitati deosebite n
exploatarea constructiei
impuse de functiunile acesteia

7
8

2
1

ii) masura n care


performantele alcatuirilor
constructive depind de
cunoasterea evolutiei
actiunilor (solicatarilor) pe
durata de utilizare
iii) masura n care
performantele functionale
depind de evolutia cerintelor
pe durata de utilizare
Necesitatea
adaptarii la
conditiile locale
de teren i de
mediu

Punctaj total
Categoria de
importanta

2
17
Normala (C)

Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Nivel apreciat al
influentei criteriului
Inexistent
Redus
Mediu
Apreciabil
Ridicat

Punctajul
p(i)
0
1
2
4
6

Notatii conform procedurii privind stabilirea categoriei de importanta pentru constructii.

Categoria de importanta a constructiei

Categoria de importanta a
constructiei
Exceptionala (A)
Deosebita (B)
Normala ( C )
Redusa (D )

Grupa de valori a punctajului


total
30
18 . 29
6 17
5

Proiectant,
........................