Sunteți pe pagina 1din 1

Va prezentam in continuare documentele care trebuie sa alcatuiasca un dosar personal

complet:
- Copii dupa actele de identitate ale angajatului: buletin/carte de identitate, certificat de
nastere, certificat de casatorie;
- Copii dupa actele de studii/calificari/formare profesionala;
- Formularul de candidatura (inclusiv CV si, eventual, scrisori de referinta);
- Cererea de angajare;
- Informarea prealabila la angajare;
- Certificatul medical apt de angajare de la medicul de medicina a muncii;
- Fisa de instruire la angajare privind sanatatea si securitatea in munca;
- Carnetul de munca sau declaratia pe proprie raspundere ca angajatul nu are carnet de
munca;
- Certificatul de cazier judiciar sau declaratia pe proprie raspundere ca angajatul nu a
suferit condamnari;
- Permisul de munca daca angajatul este cetatean strain;
- Fisa postului;
- Contractul individual de munca;
- Actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si
incetarea contractului individual de munca (de exemplu: act aditional pentru clauza cu
privire la formarea profesionala, clauza de neconcurenta, clauza de mobilitate, clauza de
confidentialitate, act aditional pentru modificari ale salariului sau ale functiei);
- Copii dupa actele de identitate ale persoanelor aflate in intretinere (certificat de nastere,
certificat de casatorie, carte/buletin de identitate etc.);
- Copie dupa livretul militar daca este cazul;
- Copie dupa permisul de conducere daca este cazul;
- Fisele de evaluare a performantelor profesionale;
- Deciziile referitoare la premieri si numiri pe pozitii ierarhice superioare;
- Documente privind cercetarea si aplicarea sanctiunilor disciplinare;
- Plangeri din partea angajatului.
Ori de cate ori un angajat solicita un document, departamentul de resurse umane din firma
dvs. are obligatia de a-l elibera pentru a-i atesta activitatea desfasurata si calitatea de
salariat (art. 34 alin. (5) din Codul muncii).
De asemenea, aveti obligatia de a asigura deplina confidentialitate cu privire la datele cu
caracter personal ale angajatilor dvs. (art. 40 alin. (2) litera i) din Codul muncii).