Sunteți pe pagina 1din 3

.....................................................

....................................

Pagina: 1/3

Aprobat,

FISA POSTULUI
1. Denumirea postului : COAFEZA
2.Pozitia in ierarhie:
este subordonat administratorului
3. Rolul: scurtarea, aranjarea, vopsirea si ingrijirea podoabei capilare
4. Responsabilitati :
A. Cu caracter general:
Coafeza trebuie sa-si desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si
cu instructiunile primite din partea angajatorului astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau
omisiunile sale in timpul procesului de munca.
In mod deosebit in scopul realizarii obiectivelor mentionate mai sus, acesta are urmatoarele obligatii:
a). sa utilizeze corect aparatura, echipamentele de munca si alte mijloace din dotare;
b). sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie, acordat si dupa utilizare sa-l inapoieze sau
sa-l puna la locul destinat pentru pastrare;
c). sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate proprii, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d). sa comunice imediat conducerii unitatii orice situatie de munca despre care are motive intemeiate sa
o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea sa sau a altor lucratori;
e). sa aduca la cunostinta conducerii unitatii accidentele suferite de propria persoana sau alti salariati
din firma;
f). sa coopereze cu angajatorul sau imputernicitii acestuia, atata timp cat este necesar, pentru a face
posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari,
pentru protectia sanatatii si securitatii sale si a celorlalti participanti la procesul de munca;
g). sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si
masurile de aplicare a acestora;
h). sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari;
i). sa respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioara si sa nu paraseasca locul de munca fara
aprobarea angajatorului;
j). sa manifeste spirit gospodaresc, sa execute sarcinile incredintate prin buna gospodarire a bunurilor
materiale si prin asigurarea ordinei si curateniei la locul de munca .
Cu caracter specific locului de munca:
sosirea la serviciu, echiparea pentru inceperea lucrului si igienizarea mainilor;
verific starea echipamentelor i aparatelor din punct de vedere al functionarii, inainte de inceperea
lucrului ;
primirea sarcinii de munca si demararea procedurilor propriu- zise de lucru:
o pregatirea clientului si aranjarea acestuia pe scaun;
o spalarea sau umezirea parului, dupa caz;
o tunderea parului in functie de cerinta clientului sau pentru mentinerea sanatatii parului (scurtare
varfuri);
o pregatirea preparatului pentru permanent, daca este solicitat;
o aplicarea solutiei de permanent si punerea parului pe bigudiuri;
o pregatirea preparatului pentru vopsit par (crema + oxidant + emulsie);
o aplicarea vopselei pe par cu ajutorul pensulei si pieptenului de plastic;
o mentinerea la eclimazon sau casca de uscare, in vederea patrunderii solutiei de permanent sau
vopselei in firul de par, concomitent cu uscarea;
o aplicarea solutiei de fixare, in cazul permanentului;
o spalarea parului;
B.

.....................................................
....................................

Pagina: 2/3

o uscarea parului cu ajutorul eclimazonului sau casca de uscare;


o scurtarea, aranjarea parului in functie de coafura solicitata si fixarea parului cu produse specifice
(fixator, ceara, spuma);
asigurarea curateniei la locul de munca, a instrumentalului si sterilizarea lui dupa fiecare client si la
sfarsitul programului de lucru;
la terminarea programului de lucru verific oprirea funcionrii aparatelor i scoaterea lor de sub
tensiune.
5. Autoritati:
Semneaza:

6. Rezultate:

exploatarea in conditii optime si de siguranta a echipamentelor si aparaturii din


dotare;
obtinerea unor venituri din activitatea prestata;
satisfacerea cerintelor clientilor in ceea ce priveste scurtarea, aranjarea, vopsirea si
ingrijirea podoabei capilare, concomitent cu atragerea de noi clienti;
obtinerea cel putin a calificativului satisfacator la evaluarea anuala a performantelor
profesionale individuale;
Criterii de evaluare:
indeplinirea sarcinilor;
disciplina in munca;
relationare cu colectivul;
capacitatea de adaptare.

fisele individuale de instruire pe linie de securitate a muncii si situatii de urgenta;


contractul individual de munca;
fisa postului;
stat de plata;
liste/ registre de inventariere a marfurilor si bunurilor gestionate.

cu colegul din schimbul urmator;


cu specialisti pentru remedierea unor defectiuni;
cu ceilalti salariati din cadrul firmei, pentru intrajutorare sau lucrari ce se executa in
comun.
8. Competente: : a) tehnice:
cunoasterea functionarii aparaturii si echipamentelor din dotare ;
cunoasterea procedurilor de scurtare, aranjare, vopsire si ingrijire a podoabei capilare;
cunostinte minime de legislatie privind securitatea muncii si situatii de urgenta;
b) psihoaptitudinale: inteligenta medie, atentie distributiva, vigilenta, promptitudine,
calm, decenta;
c) experienta: minim 6 luni.
9. Calificare:
liceu sau scoala profesionala in domeniu.
10. Delegare:
Este inlocuit pe perioada in care se afla in concediul de odihna, concediul medical sau
lipseste din unitate motivat, de catre o alta persoana desemnata de administrator.
7. Interfete:

Nerespectarea celor inscrise in fisa postului atrage dupa caz, raspunderea disciplinara,
administrativa sau penala.
Luat la cunostinta si primit un exemplar:
Numele si prenumele.................................................
Semnatura..........................................................
Data.............................................................

.....................................................
....................................

Pagina: 3/3