Sunteți pe pagina 1din 2

Prof.

Ana Maria Popescu

18.03.2014

Seminar Evaluarea Intreprinderii


a)
b)
c)
d)

Care este expresia corecta din definita valorii de piata?


suma estimata;
suma platita;
suma primita;
toate raspunsurile sunt corecte.

a)
b)
c)
d)

Valoarea reprezinta:
un fapt concret;
o opinie;
media preturilor oferite pentru un anumit active;
pretul platit.

a)
b)
c)
d)

Ce inteles are termenul intr-o tranzactie nepartinitoare din definitia valorii de piata?
tranzactia care are loc intre parti care nu au o relatia anumita sau speciala;
tranzactia care are loc intre parti care au o relatie anumita sau speciala;
tranzactia care are loc intre parti ce nu cunosc realitatea pietei;
tranzactia intre parti affiliate.

a)
b)
c)
d)

Care nu este factor de productie?


terenul;
munca;
contributia;
capitalul.

a)
b)
c)
d)

Analiza calitatii produselor si serviciilor se urmareste in?


diagnosticul juridic;
diagnosticul comercial;
diagnosticul tehnic;
nu prezinta interes in evaluare intreprinderii.

a)
b)
c)
d)

Termenul de activ in afara exploatarii se refera la:


active care nu sunt necesare exploatarii;
active in conservare;
active subutilizate;
a si b.

O deficienta a raportului de evaluare este:


a) neutilizarea datelor de la bursa de valori;
b) omisiunea includerii ipotezelor si conditiilor limitative;

c) omisiunea de a folosi instructiunile salariatilor de la AVAS (Agentia Valorificarii


Activelor Statului);
d) neluarea in considerare a opiniei actionarilor principali.
a)
b)
c)
d)

Este lipsit de etica si professionalism:


emiterea unei opinii asupra valorii fara o investigatie si analiza complete a proprietatii;
acceptarea unei lucrari a carei plata este exprimata in procente din valoarea rezultata;
colaborarea cu un alt evaluator, angajat independent;
toate cele de mai sus.

a)
b)
c)
d)

Care nu este conditie fundamentala a definitiei valorii de piata?


vanzatorul si cumparatorul sunt hotarati sa faca tranzactia;
plata tranzactiei se face cash;
exista o perioada de timp rezonabila pentru expunerea pe piata a proprietatii;
ambele parti sunt bine informate.

a)
b)
c)
d)

Bunurile dobandite in timpul casatoriei:


sunt comune indiferent de modul de dobandire;
pot fi bunuri proprii in anumite conditii;
regimul juridic al acestora este stabilit prin conventii matrimoniale;
doar cele obtinute de sot doar prin cumparare sunt bunuri comune.

a)
b)
c)
d)

Scopul analizei financiare in evaluare este sa permita:


urmarirea evolutiei in timp a echilibrelor si performantelor afacerii;
compararea cu afaceri similare;
ajustarea informatiilor financiare istorice;
toate cele de mai sus.

a)
b)
c)
d)

Care dintre urmatoarele informatii nu sunt cuprinse in formula de calcul a valorii


intreprinderii sau a unor active necorporale separate prin metoda capitalizarii fluxului de
numerar?
fluxul de numerar net;
rata de capitalizare;
rata de crestere a fluxului de numerar net;
rata de rentabilitate economica.

Intrebari cu formule privind viteza de rotatie, rate de rentabilitate, fond de rulment, necesar de
fond de rulment, trezorerie neta, viteza de rotatie atat exprimata in numar de zile, cat si in
numar de rotatii.
Intrebari privind valoarea de piata vs valoarea de investitie.