Sunteți pe pagina 1din 4

Parti si Calitate procesuala

Stadiu procesual
Obiect

A. 1. B. Logheru reclamant
2. SC Clubul de Fitze SRL reclamant
B. 1. Comuna Dafelia de Sus parata
2. F.I. Sbucheanu parat
3. Veta Surdu parata
Fond
Actiune in contencios administrativ
Catre
TRIBUNALUL HUNEDOARA
Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal

Subsemnatul B. Logheru, identificat prin CI, seria HD, nr. 123456, CNP
1802222222222, eliberat de SPCLEP Petrosani la data de 1.02.2014, fara cont
bancar,
Subscrisa SC Clubul de Fitze SRL, persoana juridica romana, cu sediul
situat in Dafelia de Sus, nr. 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Hunedoara sub nr. X1/1111/2015, CUI 123456, cont bancar
ROXXROBTRL1234, reprezentata legal de catre B. Logheru
Avand sediul procesual ales in Mun. Deva str. 1, nr. 2, reprezentati prin Societatea civila de
avocati Pintea, Grumaz & Partenerele.
Cu respect va inaintam prezenta:
ACTIUNE IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Impotriva paratilor:
1. Comuna Dafelia de Sus, cu sediul in loc. Dafelia de Sus, nr. 5, com. Dafelia de Sus, jud.
Hunedoara,

CIF

1234,

cont

bancar

ROYYROBTRL1111

si

cont

la

trezorerie

ROXXTREZ1111, reprezentata prin primar F.I. Sbucheanu;


2. F.I Sbuceanu, primar al comunei;
3. F.I Sbucheanu, primar al comunei, in calitate de persoana fizica, domiciliat in Dafelia de Sus,
nr. 1, jud. Hunedoara, identificat prin CI, seria HD, nr. 111111, CNP 1891111111111, eliberat de
SPCLEP Petrosani la data de 5.05.2012, fara cont bancar;
4. Veta Surdu, domiciliata in Dafelia de Sus, nr. 2, jud. Hunedoara, identificata prin CI, seria HD,
nr. 112233, CNP 2160123456789, fara cont bancar.
Prin care solicitam:
1. Constatarea aprobarii tacite a autorizatiei de functionare, iar in subsidiar eliberarea unei hotarari
judecatoresti care sa suplineasca consimtamantul doamnei Surdu;
2. Anularea actului administrativ unilateral de reziliere a contractului de concesiune si a masurii
evacuarii;

3. Suspendarea actului administrativ unilateral de reziliere a contractului de concesiune si a


masurii evacuarii;
4. Daune materiale, morale, si cheltuieli de judecata.
Avand in vedere urmatoarele:
CONSIDERENTE
I.

Starea de fapt

Subsemnatii, am incheiat un contract de concesiune a unui imobil cu Comuna Dafelia de SusContractul de concesiune nr.1/2015 aprobat prin HCL nr. 1/2015, in care isi are sediul societatea si in
care functioneaza Clubul de Fitze. Mentionam ca aceasta activitatea este printre singurele desfasurate
in acesta zona, puternic defavorizata-ajuta si economic si la buna starea localnicilor; in plus acesta era
asteptat sa se deschida de majoritatea comunei avand in vedere succesul articolului de pe blog si shareuit pe facebook. La data de 15.01.2015 am adresat Cererea nr.1 avand nr. de inregistrare nr.1/15
ianuarie/2015- in vederea obtinerii autorizatiei de functionare. Am asteptat sa ni se raspunda in
termenul legal de 30 de zile, dar fara a primi raspuns sau o notificare privind neregularitatea cererii.
Asadar, la data de 1.03.2015 am deschis clubul, considerand ca autorizarea a fost aprobata.
Instantaneu, in urmatoarea zi, primarul a reziliat contractul, comunicandu-ne aceasta printr-o
notificare, in plus solicitandu-mi-se si evacuarea imobilului. In plus, verbal ni s-a comunicat existenta
unui refuz a vecinei mele, dna. Surdu. Mentionam ca primarul are doar 26 de ani si a candidat din
plictiseala, ceea ce releva foarte mult despre atitudinea dumnealui. La data de 3.03.2015 i-am adresat
o propunere de conciliere primarului. La data si ora indicata s-a prezentat doar secretarul, dl. T.
Uitarescu, care ne-a cerut parasirea spatiului si si-a exprimat satisfactia, avand in vedere ca dorea sa
deschida si dumnealui un club in imediata vecinatate.
II.
Probleme Juridice
1. Privind aprobarea tacita, noi o solicitam in temeiul OUG 27/2003. Mai exact, art. 3 alin. 1 punctele a)
si b) definesc notiunile de autorizatie-act administrativ emis de administratia publica si de procedura
aprobarii tacite-procedura prin care autorizatia se considera emisa daca administratia nu raspunde in
termenul legal. Autorizatia de functionare este reglementata prin HCL, iar in cazul in care nu este
prevazut un termen in care sa se raspunda cererii, art. 6 alin. 2 indica ca acest termen va fi considerat
ca fiind de 30 de zile, iar alin. 1 si 4 indica faptul ca dupa expirarea acestui termen autorizarea se
considera emisa daca administratia nu trimite o notificare cu privire la neregularitati cu 10 zile inainte
de expirarea termenului. Asa cum am aratat, termenul de 30 de zile a expirat, iar nicio notificare nu a
fost trimisa. Subliniem, ca din cele enumerate in Ordonanta, doar autorizatia de constructie nu este

supusa reglementarilor, asa cum se arata prin Decizia ICCJ nr.13 din 16.09.2013 publicata in M. Of.
Nr. 674 din 1.11.2013. Invederam instantei, ca la acest stadiu procesual se poate admite doar
constatarea, fara a se pune in discutie legalitatea, acest fapt datorita existentei OUG, care sanctioneaza
pasivitatea. Drept consecinta, solicitam constatarea existentei autorizatiei.
Subsidiar acestei pretentii, solicitam eliberarea unei hotarari judecatoresti care sa suplineasca
refuzul nejustificat al vecinei in temeiul art.27 alin. 6 din Ordinul nr. 839/12.10.2010 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 aplicabil si in cazul autorizatiei de functionare,
in urma constatarii existentei refuzului nejustificat. Mentionam ca, toti ceilalti vecini au fost de acord,
iar noi respectam toate exigentele impuse obtinerii unei astfel de autorizatii, precum izolatul fonic
astfel incat nimeni sa nu fie deranjat.
2. Cu privire la anularea actului administrativ, ne intemeiem actiunea pe prevederile art. 8 din Legea
554/2004 si art. 52 din Constitutia Romaniei. Interesul legitim al nostru consta in posibilitatea utilizarii
bunului si a continuarii activitatii Clubului. Primarul incalca competenta materiala a Consiliului Local
prin rezilierea contractului, avand in vedere ca art. 36 alin. 5 lit. a) din Legea 215/2001 da in
competenta Consiliului Local atributiile privind concesiunea bunurilor. Aceleasi sustineri le avem si
privind masura evacuarii. Mai mult, noi nici nu stim de ce s-a intamplat aceasta. Noi ne-am indeplinit
toate obligatiile. Va rugam sa constatati si lipsa existentei unui motiv privind rezilierea. Mentionam ca
procedura prealabila, in sensul art. 7 alin. 6 a fost indeplinita, avand in vedere ca primarul a fost
chemat la conciliere, iar desi nu s-a prezentat in personam, comunicarea noastra a fost primita si
efectiva, avand in vedere ca s-a prezentat secretarul primariei, care ne-a comunicat explicit intentiile
primarului,

adica

incetarea

contractului.

Oricum,

aici

nu

vorbim

despre

interesele

primarului/secretarului ci despre interesul comunitatii.


3. In ceea ce priveste suspendarea actului privind rezilierea si evacuarea, ne intemeiem actiunea pe
prevederile art. 15 din Legea 554/2004. Cazul bine justificat consta in incalcarea competentei
materiale, primarul emitand in locul consiliului local actul de reziliere si evacuare, iar noi
indeplinindu-ne toate obligatiile; paguba iminenta consta in consecinta imposibilitatii

de a plati

angajatii,existand pericolul ca acestia sa ne dea in judecata, precum si pericolul de a pierde contractele


incheiate cu furnizorii datorita neonorarii acestora, fapt iremediabil ca o consecinta a faptului ca nu
producem venituri;. In plus, noi vom fi nevoiti sa mutam toata aparatura si mobilierul si sa gasim un alt
imobil.
4. Referitor la despagubiri ne intemeiem pretentiile pe art. 8 din Legea 554/2004:
Daune morale in cuantum de 1 000 RON dezvoltat de stresul cauzat si de faptul ca am investiti

foarte mult timp si foarte multa energie in acest proiect, in solidar de catre primar si Comuna;
Taxe de timbru si timbrul judiciar; onorariul avocatilor in cuantum de 1 000 RON;

Subsidiar petitului 2, investitii obligatorii in cuantum de 4.000 euro, in solidar de catre paratul
de rang 1 si 2, constand in: reparatii, aparatura de sonorizare, amenajare, izolare fonica etc.

III.

Concluzii

Fata de aceste motive expuse mai sus, va solicitam sa admiteti cererea noastra asa cum a fost
formulata.
In drept: art. 3 si 6 din OUG 27/2003, art. 7, 8 si 15 din Legea 554/2004, art. 36 din Legea 215/2001,
art.27 alin. 6 din Ordinul nr. 839/12.10.2010 , Decizia ICCJ nr.13 din 16.09.2013 si art. 51 si 52 din
Constitutia Romaniei.
In probatiune: inscrisuri-Contractul de concesiune, Cererea nr. 1, Facturi- sub rezerva depunerii si a
altor probe daca necesitatea acestora va rezulta din dezbateri.
Anexam: Contractul de concesiune, Cererea nr. 1, Facturi, dovada CUI, taxa de timbru si timbru
judiciar, imputernicire avocatiala.
Deva
9 martie 2015

Cu consideratie,
SC Clubul de Fitze SRL
B. Logheru
prin avocat Razvan-Mihaita Pintea1
avocat Dorin-Ciprian Grumaz2
Madalina Martin3

1 Student anul II, Facultatea de Drept, Universitatea Babes-Bolyai;


2 Student anul II, Facultatea de Drept, Universitatea Babes-Bolyai;
3 Masterand si Seminarist-drept administrativ, Facultatea de Drept, Universitatea Babes-Bolyai;