Sunteți pe pagina 1din 1

IMPUTERNICIRE

Subscrisa SC N.C.I.V. PRPERTY MEDIA , cu sediul in Iasi, str.


OTELARI nr 7 ,CIF 31347256 , imputernicesc pe TOPA MARIANALOREDANA, domiciliata in Iasi, FUNDAC PRALEA , nr , judetul Iasi,
posesoare CI seria MX nr 971698 ,eliberata de SPCLEP Iasi la data
20.04.2011, CNP 2721126221264 ca in numele meu sa semneze si sa
depuna on line cu semnatura electronica declaratiile fiscale(301, 390, etc)

SC N.C.I.V. PROPERTY MEDIA SRL


IOVU CIPRIAN