Sunteți pe pagina 1din 4

MEMORIU TEHNIC

PENTRU OBINEREA ACORDULUI DE MEDIU


I. DATE GENERALE
1. Localizarea obiectivului
Realizarea obiectelor investitiei propuse se va face pe un teren proprietate
privata a municipiului Moreni, situat in intravilanul municipiului Moreni, atribuit spre
folosinta gratuita d-nului STAN CONSTANTIN .
Pe acest teren se va construi o ANEXA GOSPODAREASCA (GARAJ) SI
ATELIER CONFECTII MONUMENTE FUNERARE.
Terenul pe care se amplaseaza investitia prezinta urmatoarele vecinatati:
- La nord strada Targovistei,
- La sud S.N.P. PETROM,
- La est propr. Eremia Daniel,
- La vest S.N.P. PETROM,
II. Titularul si beneficiarul investitiei
STAN CONSTANTIN
Adresa: Str. Targovistei nr. 135 A- 1,Moreni judetul DAMBOVITA
III. DESCRIEREA PROIECTULUI
CARACTERIZAREA ZONEI DE AMPLASARE
Lucrarile de construire cuprinse in prezenta documentatie sunt amplasate pe
strada Targovistei, nr. 135 A- 1, Moreni, judetul Dambovita.
Constructia se amplaseaza la distanta de 0,00 m fata de strada si la 0,60 m fata
de limita de proprietate spre vest (S.N.P. PETROM).
III.1. DATE SPECIALE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIIE
ANEXA GOSPODAREASCA (GARAJ) SI ATELIER CONFECTII
MONUMENTE FUNERARE.- nu este cazul
III.

2. DESCRIEREA CONSTRUCTIVA SI FUNCTIONALA

Constructiile ce se propun a se realiza prin acest proiect au urmatoarele


caracteristici constructive:
Garaj - regim de inaltime parter

CONSTRUCTIE ANEXA GOSPODAREASCA GARAJ SI ATELIER CONFECTII MONUMENTE


FUNERARE

- Alcatuit din BCA , in suprafata de 22,75 mp


Atelier monumente funerare regim de inaltime parter
- Alcatiut din lemn in suprafata de 17,5 mp
Constructiile au fundatie din beton armat , cu o structura din zidarie de BCA,
respectiv din lemn (OSB); planseu si sarpanta din lemn, invelitoare din tabla,
pardoseli din beton; si finisate le interior cu var lavabil.
Constructiile vor fi prevazute cu instalatii electrice.
IV. SURSE DE POLUANI I INSTALATII PENTRU
EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

RETINEREA,

1. Protecia calitii apelor


Nu este cazul.
2. Protecia aerului
Nu este cazul
3. Protecia mpotriva zgomotelor i vibraiilor
Tehnologia de execuie a lucrrilor de monumente funerare nu prezint surse
importante de zgomot i vibraii care s afecteze zonele din apropierea obiectivului.
In ceea ce priveste functionalitatea constructiilor acestea nu produc
derajamente, deci nu influenteaza negativ din punct de vedere fonic zona.
4. Protecia mpotriva radiaiilor
Nu este cazul.
5. Protecia solului i subsolului
Lucrrile de constructie nu infesteaz solul i subsolul.
6. Protecia ecosistemelor terestre i acvatice
Nu este cazul.
7. Protecia aezrilor umane i a altor obiective de interes public
La lucrrile prevzute a se executa n acest proiect nu sunt necesare lucrri,
dotri sau msuri de protecie a aezrilor umane de interes naional.
8. Gospodrirea deeurilor
S.C. EXPLORARI S.R.L.

CONSTRUCTIE ANEXA GOSPODAREASCA GARAJ SI ATELIER CONFECTII MONUMENTE


FUNERARE

Deseurile rezultate sunt depozitate in containere, iar acestea sunt evacuate la


groapa de gunoi autorizata, cea mai apropiata.
9. Gospodrirea substanelor toxice i periculoase
Nu este cazul.
V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI
Lucrrile prevzute n cadrul prezentului proiect nu prezint surse majore de
emisie i evacuare de poluani n mediul nconjurtor.
Monitorizarea activitilor destinate proteciei mediului nconjurtor va
cuprinde:
- realizarea lucrrilor dotrilor i msurilor de protecie a mediului n
conformitate cu prevederile legale n vigoare, privind protecia mediului
- prevenirea polurilor accidentale prin controlul
- ndeplinirea msurilor stabilite de autoritile pentru protecia mediului
specifice obiectivului de investiie
V.1. LUCRRI DE RECONSTRUCIE ECOLOGIC
Nu sunt necesare lucrri deosebite de reconstrucie ecologic.
Lucrrile de meninere a cadrului natural: lucrrile se execut pe terenul
proprietate al beneficiarului meninndu-se astfel cadrul natural existent.
VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI IN PREVEDERILE ALTOR
ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA
COMUNITARA)- incadrarea obiectivului n strategia pe termen scurt, mediu i
lung a ministerului ;
Nu este cazul.
VII. LUCRARILE NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER
Curatenia santierului
Beneficiarul va intretine santierul intr-o stare curata, ordonata si sanitara
adecvata, in vederea asigurarii unui climat de ordine in desfasurarea lucrarilor.
VIII. LUCRARI DE
FINALIZAREA INVESTITIEI.

REFACERE

AMPLASAMENTULUI

LA

Se va aduce terenul la starea initiala.


IX. PIESE DESENATE
S.C. EXPLORARI S.R.L.

CONSTRUCTIE ANEXA GOSPODAREASCA GARAJ SI ATELIER CONFECTII MONUMENTE


FUNERARE

Plan de incadrare in zona; Plan de situatie


X. ALTE INFORMATII
Nu este cazul.
Intocmit,
ing. Corina Mereu

S.C. EXPLORARI S.R.L.