Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIPLOMA

11. LISTA FLUXURILOR TEHNOLOGICE

Nr. Crt.

DENUMIREA SI CONTINUTUL
FLUXULUI

UM

VOLUM DE
LUCRARI

NR.
SECT.

Cofrare stalpi

m2

2015.28

10

VOLUM DE
LUCRARI/
SECTOR
201.52

Armare stalpi

kg

64190

10

6419

Betonare stalpi

m3

275.5

10

27.55

Decofrare stalpi

m2

205.28

10

201.52

Cofrare grinzi

m2

2235

10

223.5

Montare sustineri grinzi

buc.

360

360

Armare grinzi

kg

30280

10

3028

Cofrare placa

m2

3649

10

364.9

Montare sustineri cofr. placa

buc.

1460

1460

10

kg

45310

10

4531

m3

825.75

10

82.5

m2

6010

10

601

m3

708

10

70.80

14

Armare placa
Turnare beton
grinzi si placa
Decofrare grinzi si placa
Realizarea zidariei exterioare din
BCA de 30 cm
Realizarea zidariei interioare

m3

522.08

10

52.20

15

Montarea aticurilor

buc.

45

45

16

Realizarea barierei de vapori

m2

446.9

446.9

17

Realizarea termoizolatiei

m2

446.9

446.9

18

Turnare beton de panta

m3

67.1

67.1

19

Strat suport hidroizolatie

m2

446.9

446.9

20

Realizarea hidroizolatiei

m2

446.9

446.9

11
12
13

108

PROIECT DIPLOMA

12.ALEGEREA CALITATIVA A ECHIPAMENTELOR SI MIJLOCELOR


TEHNICE DE MICA MECANIZARE

Nr.
crt.
1

6
7

Denumire echipament
Dispozitive de prindere cu
cercel si cu dua carlige

Bena basculanta cu furtn


de 1 m3
Dispozitiv de manipulare
bene

Popi extensibili spatiali


telescopici

Set Cofraj CsK II


Dispozitiv de manipulare
si montaj a elementelor
prefabricate liniare si de
suprafata U317
Ascensor de materiale

Caracteristici
tehnice
L=1300 mm
=10 mm
sarcina maxima
1 (tf)
Masa neta 22 kg
Gabarit
(4,92x1,2x0,93)m
Masa neta 452 kg
L=3500mm
=22 mm
Sarcina maxima
5,5 (tf)
Hmax=3.1 m
Hmin=1.7 m
Qmax=4500 daN
Qmin=200 daN
Qmax=8.0 t
H=3,43 m
m=1736 kg
Hmax=49.5 m
Hmin=7.5 m

Cantitate necesara
pe un
pe total
sector
obiect
(buc)
(buc)

Fluxuri
tehnologice
la care se
folosesc
1,2,4,5,6,7
10,11,13

3,8,12,19

3,8,12,19

1820

1820

10

1,5

8,15

16,17,19,20

109

PROIECT DIPLOMA

Lista cu necesarul de utilaje si mijloace de transport


Nr.
Crt.
1

Denumire

Caracteristici tehnice

UTILAJE
Macara turn
Rmin=12.50 m
MB80A02
Rmax= 25 m
Hmin=32 m
Hmax=50 m
qmin=3.5 t
qmax=7.5 t
Vibrator de interior
Lbutelie=382 mm
28
frecv. de vibrare
10000 vibr./min
Ampl. max=0.6 mm
F=200 daN
raza de actiune=0,3 m
pn=4 m3/h
MIJLOACE DE TRANSPORT
Autobetoniera Cifarom
q1=5,1 m3
5,5 m3
L=5370 mm
qutil= 14 t
B= 2.5 m
h= 3.65 m
Autocamion DAC
L=7.433 m
B=2.35 m
Sinc=9,7 m2

Nr. buc

Fluxuri pe care le
deservesc

115

3,11

3,8,12

toate

110

PROIECT DIPLOMA

13.CALCULUL UTILAJULUI PRINCIPAL DE TRANSPORT


LOCO-OBIECT

Alegerea macaralei

Nr.
Crt.
1

Elemente caracteristice

UM

Cantitatea

Greutatea maxima a elementului de ridicat-bena

Dispozitivul de montaj tipul

t
-

3
U317

3
4
5
6

Greutatea totala
Inaltimea elementului prefabricat
Inaltimea dispozitivului de montaj
Cota maxima a elementului ce se monteaza
Diferenta intre cota 0.00 si cota terenului
pe care se deplaseaza macaraua
Spatiul de siguranta la montaj
Inaltimea totala necesara

t
m
m
m

3
0.1
3.4
30

0.6

m
m

1
35.1

7
8
9

Gtot=Gbena+Gdisp=3.00

Rnec=L+d+E/2= 14.6+5+4.6/2
Rnec=21.90
aleg macara turn MB80A02

Alegerea necesarului de bene


Intr-o zi de varf
Qbet/secor=27.55
111

PROIECT DIPLOMA
O macara turn : 35 bene de beton
Manipularea unei bene 1015 min.
aleg 4 bene : 4 bene x 15 min. = 1h

14.Dimensionarea platformelor de depozitare


Dimensionarea platformei pentru B.C.A.
Se vor depozita pe o platforma toate bucatile de B.C.A. necesare pentru realizarea ziariilor de
inchidere cat si de compartimentare pe un sector.

necesarul pe zi este de: 37.8 m3


paleta: 1,2x0,8x1=0.96 m3 => 38 de palete necesare pt un sector
dispun cate 2 palete suprapuse => 19 palete

Dimensionarea platformei pentru bene


S-au ales anterior 4 bene pt procesul de betonare in ziua de varf
dimensiunile unei bene: 4.92x1.2
distanta dintre bene 75 cm
dimensiunile platformei in latime: 1.2x4 + 5 x 0.75=8.55 m =>aleg 9m
dimensiunile platformei in lungime 4.92 +0.75x2=6.42 m =>aleg 6.5 m

112