Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT DIPLOMA

3.Calculul
lui cp incarcarilor orizontale din vant (cf. NP 082 - 2004)
3.3 Evaluarea
vant transversal:

Pentru pereti
d 15m b 30.4m H 30m
wz qref cezcp
H
1 rezulta ca inaltimea de referinta este H
cez b c
gzcrz

d
cgz 0.5
1 g 2Iz e min ( b 2H)
H

kPa

m
deschiderea pe care o preiaTun stalp
4.2m

situatia a din STAS

e 30.4 m

eu am cazul a din STAS

1.Calculul
d e 1 lui cez avem zonele D,E,A,B*
g 3.5

factor de varf

din tab 2.35


6 pag 17 inpag
functie
11 de:
zona A: cpe10A
Iz
z
2.5 ln c
zona B*:

pe10B
z0
2.35
Iz D: c
zona
z
pe10D
2.5 ln
z0
zona E: c pe10E

d
H

1 1

z0 c1m 1.3
pe1A
z 30m
0.8
cpe1B 1
1

0.8
0.3

kN

Iz 0.276
cpe1D 1
cpe1E 0.30

cgz 1 g 2Iz
cgz 2.935
2
2
A 912 m
A 10m 1
A b H
k
0.24 pag 8
cperzo cpe10
2
2 z
crz krzo ln
crz 0.666
Calculul presiuniiz w z
0
kN
w

1.497

wczA
q

c
zA
refcrzez pe10A
cez 1.955
2
ez cgz
m
2.Calculul lui q
kN
wzB 1.198
wzB qref cezcref
pe10B
2
kg
m aerului
pag 6 ----functie de densitatea
1.25
3
kN
wzD 1.198
wzD qrefmcezcpe10D
2
m
m 58)
(din harta de zonare stas pag
Uref 35
s
1
2
kN
qref Uref
qref 0.766
kPa
wzE
0.449
2
2
m
wzE qref cezcpe10E
14