Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIPLOMA

8.2 Calculul fundatiei sub stalpul marginal

N 1kg m s

33

kPa
kN 10
10 Pa
N

STALPUL S2-STALPUL MARGINAL

daN 10

MPa 1

ls 0.6m
bs 0.6m

med 22

Pa 1kg m

1 2

kN
m

Evaluarea incarcarilor:
Nmax 2345kN
Maf 35kN m
Taf 32kN
1. Predimensionarea:
Din cond Pef<Ptr se determina dimensiunile in plan ale fundatiei. Datorita faptului ca
stalpul este incarcat atat cu sarcina N cat si cu moment aferent, valoare lui Ptr se
corecteaza cu un coeficient subunitar =0.8.
Pentru a determina dimensiunile in plan ale fundatiei (B;L) se impune un raport al
laturilor L/B=1..1,5
k

N
mm

pconvb 400kPa

kN

ls
bs
1.1 Nmax
k pconvb

pconvb 400

kN
m

L k B
B 2.539 m

L 2.539 m

B 2.60m

L 2.60m

2. Verificare:
Cunoscand dimensiunile in plan ale fundatiei se stabilesc dimensiunile in plan ale cuzinetului
astfel incat sa se respecte relatiile de mai jos:
lc 0.55 L

lc 1.43 m

aleg lc 1.50m

bc 0.55B

bc 1.43 m

aleg bc 1.50m

70

PROIECT DIPLOMA

Se determina inaltimea cuzinetului din conditia tg>0,65. Pentru a nu fi necesara verificarea


la forta taietoare se impune ca tg>1
tg 1
lc ls
tg 0.45 m
2
hc 0.25 lc

hc 0.50m
hc 0.375 m
hcmin 0.3m

aleg
hc 0.50m
Inaltime blocului de fundare (H) se alege din conditia tg>tgadm (tabel 7.2 din NP 11204)
tg adm 1.4
L lc
2

tg adm 0.77 m

B bc
2

tg adm 0.77 m

H 0.8m >Hmin=0.4m
- calculul Pconv
Cunoscand inaltimea blocului de fundare si a cuzinetului, se determina adancimea de
fundare Df , in functie de care se va calcula corectia CD. Pe baza corectiei de latime
(CB) si a corectiei de adancime (CD), se determina pconv
K1 0.05

-coeficient funcie de coezivitate

CB pconvb K1

B 1m
1m

CB 32 kPa

Df 30cm H hc
Df 2m
CD pconvb
4m

Df 1.6 m

pconv pconvb CB CD

pconv 392 kPa

CD 40 kPa

- calculul eforturilor pe talpa fundatiei:


Htot H hc

Htot 1.3 m
71

PROIECT DIPLOMA

Maf

e 14.925 mm

Nmax

Gf med Htot BL

Gf 193.336 kN

Nf Nmax Gf

Nf 2538.336 kN

Mxf Taf hc H Maf

Mxf 76.6 kN m

- verificare fara excentricitati:


ec

Nc 1 6
Nf
375.493
kPalc
pconv 392 kPa

p2 964.056 kPa
Bp2L
lc bc
- verificarep cuopexcentricitate:
1
2
pmed M

pmed 1054.722 kPa


xf 2
ey
ey 30.177 mm
Nf
2
1 p1 p2
2
3
M1.2
470.4 kPa 3 bc lc ls bc bs
Mxx 131.929 kN m
xx pconv
32 p1 2 p2

Nf
6 ey
2
b401.643
1p
med b c
s 2 bkPa
c bs
MByyL
L
24
Nf
6 ey
349.344 kPa
1
hoc
hoc 465 mm
BL hc 0.035m
L

Myy 128.149 kN m
Ra 300

3. ArmareM
cuzinet:
xx
2
Aa1nec
Aa1nec 10.508 cm
- solicitarile
cuzinetul:
0.9 hce
Ra
oc actioneaza
kN
Gc hc lc bc 25
Gc 28.125 kN
3
2
armat 1 - aleg 1012
m
Aa1ef 11.30cm
Nc Nmax Gc
Nc 2373.125 kN
Myy
2
Aa2nec
Aa2nec 10.207 cm
Mxc M0.9
hac
Mxc 51 kN m
af hT
ocafR

Nc 1 6
p1

lc bc

ec

lc

Mxc
ec
Nc

N
mm

ec 21.491 mm

Aa1ef 11.30cm

p1 1145.389 kPa
72

PROIECT DIPLOMA
armat 2 - aleg 1012

73