Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIPLOMA

3 2

N kN
1kgm10s N

6.CALCULUL PLACILOR

44

PROIECT DIPLOMA

45

PROIECT DIPLOMA

6.1 ARMAREA PLACII MONOLITE


Pa 1kg m
Calculul s-a realizat pentru o fasie de 1m.Placa are o grosime de 15 cm.
Conform calculului static efectuat cu programul de calcul ROBOT,au rezultat
urmatoarele momente pe cele doua directii:
b 1 m

h0 10 cm

Rc 12.5

1 2

daN MPa
10 kN1

mm

N
mm

1.Trama A-B
- pe directia x-x:
Mcx1 7.69 kN m
Mrx1 10.74 kN m
Armare:
- camp

Mcx1

b h0 Rc

p%
Aa
b h0
100
- aleg

- reazem

8/15

cu

p% 0.280

>pmin=0.1

Aa 2.8 cm
2

Aaef 3.35 cm
Mrx1
2

b h0 Rc

p%
Aa
b h0
100
- aleg 10/15

B 0.062 =>

cu

B 0.086 =>

p% 0.375

>pmin=0.1

Aa 3.75 cm
2

Aaef 5.24 cm

- pe directia y-y:
Mcy1 7.33 kN m
Mry1 12.45 kN m
46

PROIECT DIPLOMA

Armare:
B

- camp

Mcy1

B 0.059

b h0 Rc

p%
Aa
b h0
100
- aleg 8/15
- Reazem

Aa 2.55 cm
2

Mry1
2

b h0 Rc

p%
Aa
b h0
100
- aleg 10/15

>pmin=0.1

Aaef 3.35 cm

cu
B

0.255

=> p%

B 0.1 => p% 0.458

>pmin=0.1

Aa 4.58 cm
2

Aaef 5.24 cm

cu

2. Trama B-C
- pe

directia x-x:

Mcx2 3.50 kN m
Mrx2 4.76 kN m
Armare:
B

- camp

Mcx2
2

b h0 Rc

p%
Aa
b h0
100
- aleg

8/20

- reazem

Aa 1.25 cm
2

Mrx2
2

b h0 Rc

8/20 cu

p% 0.125 >pmin=0.1

=>

Aaef 2.51 cm

cu

p%
Aa
b h0
100
- aleg

B 0.028

B 0.038 =>

p% 0.167 >pmin=0.1

Aa 1.67 cm
2

Aaef 2.51 cm

47

PROIECT DIPLOMA

- pe directia y-y:
p%
M
m Aa 3.45 cm2
Aacy2 4.05
b hkN
0
100
Mry2 9.33 kN m
- aleg 10/15
cu Aaef 5.24 cm2
Armare:
- pe directia y-y: M
cy2
- camp
B
B 0.032 => p% 0.125 >pmin=0.1
Mcy3 7.59 kN m2
b h0 Rc
Mry3 7.47 kN m
p%
2
Aa
b h0
Aa 1.25 cm
100
Armare:
2
Mcy3
- aleg 8/20 cu
Aaef 2.51 cm
- camp
B
B 0.061 => p% 0.260 >pmin=0.1
2
b h0 Rc
Mry2
- reazem B p%
B 0.075 =>
p% 0.333 >pmin=0.1
2
Aa
2b h0
Aa 2.6 cm
b100
h0 Rc
2
p%
- aleg 8/15
3.35
cm3.33 cm2
Aa cu bA
haef
A
0
a
100

- aleg 10/15 cu MAaef 5.24 cm2


ry3
- reazem B
B 0.06 =>
2
b

R
3. Trama C D
0 c
- pe directia x-x: p%
Aa
b h0
Mcx3 7.71 kN100
m
Mrx3 9.91
kN 8/15
m
- aleg

p% 0.258 >pmin=0.1
2

Aa 2.58 cm

Aaef 3.35 cm

cu
Armare:
- camp

Mcx3
2

b h0 Rc

p%
Aa
b h0
100
- aleg 8/15

- reazem

B 0.062

=>

p% 0.270 >pmin=0.1

Aa 2.7 cm
2

Aaef 3.35 cm

cu
Mrx3
2

b h0 Rc

B 0.079 =>

p% 0.345 >pmin=0.1
48