Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR


DEPARTAMENTUL DE INFORMATIC ECONOMIC
DISCIPLINA: PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE DE GESTIUNE
ANUL UNIVERSITAR 2012/2013
LINIA DE STUDIU: FRANCEZ
PROGRAMA ANALITICA

Capitolul 1.
Noiuni de baz ale sistemelor
1.1. Sisteme, sistemul informaional i abordarea sistemic
1.2. Sistemul informaional: concept i structur
1.3. Sisteme informaionale economice, datele i informaiile
1.4. Fluxul informaional
1.5. Circuitul informaional
1.6. Funciile sistemului informaional
1.7. Perfecionarea sistemelor informaionale
1.8. Sistemul informatic
1.9. Evoluia metodelor de abordarea sistemelor informaionale
1.10. Managementul proiectelor informatice
1.11. Principiile proiectrii sistemelor informatice
Caitolul 2. Necesiti
2.1. Gsirea unor proiecte de dezvoltare
2.2. Ierarhizarea proiectelor
2.3. Alegerea proiectelor
2.4. Organizarea i planificarea sistemului
2.5. Iniierea proiectului
2.6. Planificarea proiectului
2.7. Analiza de fezabilitate
2.8. Moduri de reprezentare a planurilor i programelor calendaristice
2.9. Cuplare
2.10. ncapsularea
2.11. Tipuri bstracte de date
2.12. Ascunderea informaiilor
2.1.3. Obiecte
2.14. Motenirea, poliformismul i legarea dinamic
2.15. Unitatea i cuplarea obectelor
Capitolul 3. Analiza sistemelor
3.1. Scopul i fazele de realizare a analizei
3.2. Modelarea logic i diagramele fluxurilor de date
3.3. Diferenele de modelare logic ntre cele dou tehnici
3.4. Feluri ale diagramelor fluxurilor de date
3.5. Utilizarea DFD - lui n procesul de analiz
3.6. Analiza orientat obiect
3.7. Faza de organizare i conducere a analizei sistemului existent
3.8. Faza realizrii analizei sistemului existent
3.9. Finalizarea analizei sistemului actual
Capitolul 4. Proiectare i specificaii

4.1. Etapele de baz ale proiectrii i structurarea sistemelor informatice


4.2. Modele de proiectare a sistemelor
4.3. Raportul dintre cerinele sistemului i alegerea variantei optime de proiectare
4.4. Modul de alegere al variantei optime
4.5. Planul de baz al proiectului
4.6. Stabilirea obiectivelor sistemului informatic
4.7. Importana modelrii datelor
4.8. Proiectarea situaiilor de ieire ale sistemului informatic
4.9. Proiectarea bazei informaionale
4.10. Formalizarea atributelor
4.11. Proiectarea structural i funcional a noului sistem informatic
4.12. Modelarea conceptual a datelor cu produsele CASE
4.13. Alegerea soluiei optime de gestiune a datelor i a calculatorului
4.14. Etapele de realizare a bazelor de date
4.15 Proiectarea orientat pe obiect
4.16. Tehinci formale pentru proiectarea obiectual
4.17. Tehnici de proiectare n timp real
4.18. Verificarea n timpl fazei de proiectare
4.19. Documentul de specificaie
4.20. Comparaia tehnicilor de specificaii
4.21. Testri n timpul fazei de specificaie
4.22. nstrumente CASE pentru faza de specificaii
4.23. Metrici pentru faza de specificaie
4.24. Prototipizarea rapid o tehnic a specificaiilor
4.25. Alte utilzri ale realizrii de prototi rapid
4.26. Implicaiile manageriale ale modelului de prototip rapid
Capitolul 5. Elemente ale modelrii orientate pe obiect
5.1. Premisele orietrii obiectuale
5.2. Modelul orientat obiect
5.3. Modelarea USE-CASE
5.4. Modelarea clasei
5.5. Metodologia OMT (Object Modeling Tehnique)
Capitolul 6. Limbajul unificat de modelare orientat obiect UML (Unified Modelling Language)
6.1. Apariia i evoluia limbajului
6.2. Concepte de baz
6.3. Modaliti de reprezentare
6.4. Arhitectura sistemelor informatice
Capitolul7. Implemeentara, exploatarea i ntreinre sistemelor
7.1. Implementarea sistemelor
7.2. Documentarea sistemelor
7.3. ntreinerea i exploatarea sistemelor
7.4. Refolosirea modulelor
7.5. Selecia CASE de tesare a modulelor
7.6. Tehnica cutia neagr de testare a modulelor
7.7. Parcurgerea codurilor i inspeciile
7.8. Comparaia tehnicilor de testare a modulelor
7.9. Camera goal
7.10. Probleme poteniale n cazul testrii obiectuale
Capitolul 8. Eficiena sistemelor informatice
8.1. Teorii, concepte i metode existente
8.2. Componente ale efectelor economice
8.3. Indicatorii tehnico-economici
8.4. ntrebri recapitulative ale capitolului

Bibliografia obligatorie
1
2
3
4
5
6
7

C-tin Avornicului i M Avornicului, Managementul i proiectarea sistemelor informatce, Ed.


Risoprint, Cluj, 2007
C-tin Avornicului i M Avornicului, Sisteme analiz proiectare, Ed. Risoprint, Cluj, 2006
C-tin Avornicului i alii, Proiectarea obiectual i UML, Ed. Risoprint, Cluj, 2004, Biblioteca
Facultii
C-tin Avornicului i alii, Aplicaii informatice, Ed. Risoprint, Cluj, 2003
Chichernea V. i alii
Proiectarea sistemelor informatice, Ed. SYLVI, Bucureti, 2001,
Biblioteca Universitar
Ian Sommerville
Software Engineering, 7th Edition, Addison-Weslez, 2004
Biblioteca Universitar
D. Oprea,Analiza i proiectareasistemelor informatice economice, Ed. POLIROM, Iai, 1999,
Biblioteca Facultii

Bibliografie opional
1
2
3
4.

C-tin Avornicului, Sisteme informatice i proiectarea lor, Ed. Risoprint, Cluj, 2001 Biblioteca
Facultii
C-tin Avornicului i alii, Aplicaie informatic privind gestiunea obiectelor de inventar la un agent
economic, Ed. Risoprint, Cluj, 1998, Biblioteca Facultii
D. Oprea i alii, CASE proiectarea asistat de calculator a sistemelor informatice, Ed. Univ. A.I.
Cuza, Iai, 1998, Biblioteca Univesitar
I. Roca i alii, Proiectarea sistemelor informatice, Ed. Didactic i pedagogic, Bucureti, 1995,
Biblioteca Facultii.

Titular disciplin,
Lector dr. Mircea Moca

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,

Conf. univ. dr. Gheorghe SILAGHI