Sunteți pe pagina 1din 2

EVIDENTA GESTIUNII DEEURILOR

Agentul economic: S.C. .. S.R.L.


Anul: 2013
Tipul de deseu: ambalaje de hartie si carton cod 15 01 01
(conform codificarii din anexa nr. 2)
Starea fizica: solida
Unitatea de msura: kg
CAPITOLUL 1
GENERAREA DESEURILOR
Nr.
Luna
Cantitatea de deseuri
Impuritati
generata
din care:
eliminata ramasa
in stoc
valorificata final
Gen.
Elim. Stoc
1 Ianuarie
1000
1000
0
0
40
40
0
2 Februarie
760
760
0
0
60
60
0
3 Martie
910
910
0
0
50
50
0
4 Aprilie
1120
1120
0
0
60
60
0
5 Mai
1080
1080
0
0
80
80
0
6 Iunie
1060
1060
0
0
60
60
0
7 Iulie
1160
1160
0
0
180
180
0
8 August
710
710
0
0
70
70
0
9 Septembrie
1420
1420
0
0
80
80
0
10 Octombrie
1660
1660
0
0
220
220
0
11 Noiembrie
1080
1080
0
0
40
40
0
12 Decembrie
1300
1300
0
0
100
100
0
TOTAL AN
13260
13260
0.44x 4.4= 1.94 T
CAPITOLUL 2
Stocarea provizorie, tratarea i transportul deeurilor
Nr. Luna
Sectia
Stocare
Tratare
Transport Imp.
Cant.
Tip*1
Cantit
Mod*2 Scop*3 Mij*4 Dest*5 Dest
1 Ianuarie
1040
CT
x
x
x
As
Vr
Do
2 Februarie
820
CT
x
x
x
As
Vr
Do
3 Martie
960
CT
x
x
x
As
Vr
Do
4 Aprilie
1180
CT
x
x
x
As
Vr
Do
5 Mai
1160
CT
x
x
x
As
Vr
Do
6 Iunie
1120
CT
x
x
x
As
Vr
Do
7 Iulie
1340
CT
x
x
x
As
Vr
Do
8 August
780
CT
x
x
x
As
Vr
Do
9 Septembrie
1500
CT
x
x
x
As
Vr
Do
10 Octombrie
1880
CT
x
x
x
As
Vr
Do
11 Noiembrie
1120
CT
x
x
x
As
Vr
Do
12 Decembrie
1400
CT
x
x
x
As
Vr
Do
TOTAL AN

EVIDENTA GESTIUNII DEEURILOR


Agentul economic: S.C. . S.R.L.
Anul: 2013
Tipul de deseu: ambalaje de hartie si carton cod 15 01 01
(conform codificarii din anexa nr. 2)
Starea fizica: solida
Unitatea de msura: kg
CAPITOLUL 3
Valorificarea deeurilor
Nr.
Luna
Cantitatea de
Operatia de valorificare,
deseu valorificata conform anexei IIB din legea
426/2001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL AN

CAPITOLUL 4
Eliminarea deeurilor
Nr.
Luna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL AN

1000
760
910
1120
1080
1060
1160
710
1420
1660
1080
1300

Cantitatea de
deseu eliminata
(Impuritati)
40
60
50
60
80
60
180
70
80
220
40
100

R12
R12
R12
R12
R12
R12
R12
R12
R12
R12
R12
R12

Agentul economic
care efectueaza
operatia de
valorificare
SC REMAT MG SA
SC REMAT MG SA
SC REMAT MG SA
SC REMAT MG SA
SC REMAT MG SA
SC REMAT MG SA
SC REMAT MG SA
SC REMAT MG SA
SC REMAT MG SA
SC REMAT MG SA
SC REMAT MG SA
SC REMAT MG SA

Operatia de eliminare,
Agentul economic
conform anexei IIA din legea
care efectueaza
426/2001
operatia de eliminare
D1 (impuritati)
D1 (impuritati)
D1 (impuritati)
D1 (impuritati)
D1 (impuritati)
D1 (impuritati)
D1 (impuritati)
D1 (impuritati)
D1 (impuritati)
D1 (impuritati)
D1 (impuritati)
D1 (impuritati)

RETIM prin REMAT


RETIM prin REMAT
RETIM prin REMAT
RETIM prin REMAT
RETIM prin REMAT
RETIM prin REMAT
RETIM prin REMAT
RETIM prin REMAT
RETIM prin REMAT
RETIM prin REMAT
RETIM prin REMAT
RETIM prin REMAT