Sunteți pe pagina 1din 141

UniversitateaAlexandruI.

CuzaIai
FacultateadeDrept

CRIMINALISTIC
Lect.univ.dr.DanielATASIEI

SUPORTCURS

AnulIViANULV
SemestrulII

2009

Materia criminalisticii ocup un loc nsemnat n formarea


profesional a corpului de juri ti, indiferent de modalitatea n care
absolvenii studiilor juridice i vor desf ura profesia (ca judectori,
procurori,avocai,notari,consilierijuridici,executorijudectoreti.a.).
Dei,laoprim vedere,noiuniledecriminalistic parafi
circumscrise, alturi de celelalte materii penale (Dreptul penal, Dreptul
procesualPenal,Criminologia)scopuluidesoluionareacauzelorpenale,
nrealitateinformaiileoferitedetiinacriminalisticiisepotdovediutile
ntoateramuriledreptului.Depild,dacamfisneraportmlaaspectele
legate de verificarea autenticitii nscrisurilor, a stabilirii vechimii
acestora,constatmcnuexistmateriejuridicncareactelescrisesnu
joaceunrolfoarteimportant,ncarestabilireadrepturiloriobligaiilor
subiecilordedrepts nufiecondiionatedeverificarearegularitii
unornscrisuri.
negal msur,prinutilizareadectreCriminalistic aunor
cunotinedincelemaidiversetiineporninddelatiinelejuridice,
ajungndlacelenejuridiceatttiinetehnice(fizic,chimie,matematic
.a.)dariumaniste(filosofie,psihologie,logic),aprofundareadisciplinei
contribuielambogireauneiculturigeneraleindispensabileunuibun
jurist.
Lect.univ.dr.DanielAtasiei

Iai,februarie
2008

CUPRINS
Tema1:Noiunigeneraledesprecriminalistic/5
Tema2:Identificareacriminalistic/8
Tema3:Fotografiajudiciar/11
TEHNICACRIMINALISTIC
STUDIULURMELOR
Tema4:Cercetareacriminalisticaurmelor(traseologia)/
144.1.NoiunideTraseologie.Clasificareaurmelor/14
4.2 Urmele formate de contactul obiectelor cu diferite pri ale
corpuluiuman/16
4.2.1 urmeledemini/16
4.2.2 urmeledepicioare/19
4.2.3 urmeledebuzeidedini/21
4.3 Urmeleinstrumentelordespargere/22
4.4 Urmelemijloacelordetransport/24
4.5 Urmeledeincendiiiexplozii/27
4.6 Urmelebiologicedenaturuman/28
4.6.1 urmeledenaturpiloas/29
4.6.2 urmeledesnge/29
4.6.3 urmeledesaliv/30
4.6.4 urmeledesperm/31
4.6.5 urmeledeurin/31
4.7 Urmeleolfactive/31
Tema5:Balisticajudiciar/32
5.1Noiune.Clasificri/32
5.2. Muniiilearmelordefoc/33
5.3. Cercetareaurmelorprodusedefolosireaarmelordefoc/34
5.3.1 Urmeleprodusedearmelecueavghintuit/34
1) urmeleformatepearm/34

2) urmeleformatepemuniie/35
3) urmeleformatepecorpulvictimei/35
5.3.2 Urmeleprodusedearmelecueavlis/37

1) urmeleformatepearm/37
2) urmeleformatepemuniie/37
3) urmeleformatepecorpulvictimei/38
5.4 Expertizabalisticjudiciar/38
Tema6:Cercetareacriminalisticanscrisurilor/39
6.1. Consideraiideordingeneral/39
6.2. Reguliprivindridicareanscrisurilordelafaalocului/39
6.3 Cercetareamaterialuluisuportiacernelurilor/40
6.4 Stabilireafalsuluimaterialnacte/41
6.5 Cercetareacriminalisticaactelordactilografiate/42
Tema7:Identificareacriminalisticapersoaneloricadavrelor/43
TACTICACRIMINALISTIC
Tema8:Organizareaactivitiideanchet penal /
44Tema9:Tacticaefecturiicercetriilafaalocului
/48Tema10:Tacticaascultriimartorului/52
Tema11:Tacticaascultriipersoaneivtmate/56
Tema12:Tacticaascultriinvinuitului/inculpatului/
57Tema13:Tacticaefecturiiconfruntrii/61
Tema14:Tacticaefecturiiprezentriipentrurecunoatere/63
Tema15:Tacticaefecturiireconstituirii/65
Tema16:Tacticaefecturiipercheziiei/66
METODOLOGIECRIMINALISTIC
Tema17:Cercetareacriminalisticafaptelorcauzatoaredemoarte
violent/70
Tema18:Cercetareacriminalisticaaccidentelordetraficrutier/72

Tema1:Noiunigeneraledesprecriminalistic
1.1Definiie.Obiect
Criminalistica estedefinit catiinacareelaboreaz ifoloseteun
ansambludecunotinedespremetodele,mijloaceletehniceiprocedeeletactice
destinatedescoperirii,cercetriiinfraciunilor,identificriipersoanelorimplicate
nsvrirealoripreveniriifaptelorantisociale.
Obiectuldestudiualcriminalisticiireiesecuclaritatedindefiniie,
anumestudiulmijloacelortehniceimetodelortacticedeinvestigareafaptelor
prevzutedelegeapenal.
Dinpunctdevederestrictdidactic,Criminalisticaestempritn
treimaripri,fiecarecuspecificulsu,anume:
1) Tehnicacriminalistic;
2) Tacticacriminalistic;
3) Metodologia(metodica)criminalistic
Tactica i tehnica criminalistic ar putea fi considerat ca o parte
generalacriminalisticii,nvremecemetodica,aplicndregulitehniceitactice
lainvestigareadiverselorcategoriideinfraciuni,arputeareprezentao parte
specialamateriei.
Tehnica criminalistic, dup cum arat i numele, studiaz
mijloacele tehnice folosite de organele judiciare n cutarea, descoperirea,
relevarea,fixareairidicareaurmelor,nanalizaiinterpretareaacestoralafaa
loculuisaunlaborator.
Tacticacriminalisticreprezintunansambludereguli,demetode
tactice utilizate de organele judiciare n efectuarea unor acte procedurale n
vederea obinerii maximului de rezultate n limitele legii din efectuarea
acestora.Astfelexistregulitacticepentruascultareapersoanelorparticipanten
procesulpenal(persoanavtmat,nvinuitul/inculpatul,martorul),dar,negal
msur,pentruefectuareaaltoracteprocesualpenale:prezentareapentrurecunoa
tere,confruntarea,cercetarealafaalocului,percheziia,reconstituirea.a.
Metodologia criminalistic i propune ca, pe baza mijloacelor
tehniceiaregulilortacticegenerale,ssurprindspecificulinvestigriidiferitelor
tipurideinfraciunicontribuindlaspecializareaorganelordecercetarepenaln
soluionarea anumitor categorii de fapte. Astfel, exist o metodologie a
investigrii accidentelor de trafic rutier, exist o metodologie a investigrii
faptelorcauzatoaredemoarteviolent,aaccidentelordemunc,ainfraciunilor
laregimulbancar,vamal.a.
nactivitateadecercetarecriminalisticintervinnudoarorganelede
cercetarepenal (nnelesulstrictalart.201C.proc.pen.,fiec suntorganele
poliieijudiciare,fieorganespecialedecercetare)iprocurorul,ciiexper

ii

criminaliti(nusuntsubordonainiciprocurorului,niciorganuluidepoliie,ci
formeazuncorpindependentnsubordineaMinisteruluiJustiiei).
1.2Legturacriminalisticiicualtetiine
tiinacriminalisticiiarestrnseleg turiattcutiinelejuridice
(penale) ct i cu cele nejuridice, fie c vorbim de tiine exacte (matematic,
fizic, chimie .a.) ori de tiine umaniste (psihologie, logic .a.). Precizarea
acestor legturi are rolul de a sublinia caracterul interdisciplinar al tiinei
investigriiinfraciunilorideasubliniafaptulcinvestigatorulpenaltrebuies
dispundeunseriosbagajdecunotinedincelemaidiversedomeniipentrua
putealupta,delaegallaegal,cuinfractorii.
Decetrebuieorganuljudiciarscunoascelementededreptpenal?
Criminalistica ajut la descoperirea i investigarea faptelor prevzute de legea
penal,nsusinereavinovieisaunevinovieicelorcercetai,nproducerea
elementelordeprob necesaretrageriilarspunderepenal.Condiiilencare
persoanarspundepenal,elementeleconstitutivealeinfraciunilornecesarfi
doveditepentrusancionareainfractorilorsuntprevzutededreptulpenal.
De ce trebuie organul judiciar s cunoasc elemente de drept
procesualpenal?
Obinerea datelor, informaiilor, a elementelor probatorii din
analizaurmelorridicatedelafaaloculuiesteosarcin acriminalistului,ns
toateacesteatrebuiescrealizatenformeleprevzutedelegeaprocesualpenal,
curespectareaunordrepturiigaraniiproceduralenabsenacroraacesteanu
potfiprezentatesauavutenvederecaprob nprocesulpenal.Deasemenea,
ascultarea persoanelor participante n procesul penal i efectuarea actelor
procesualeprevzutenCoduldeprocedur penal trebuieefectuatedup nite
regulitacticebinestabilite,darnegalmsureletrebuiessefacnformele
prevzutedelegepentruafivalide,pentruaaveaforprobant,ncazcontrar
muncaasiduaorganuljudiciarputndfinzadar.
Decetrebuieorganuljudiciarscunoascelementedecriminologie?Catiin
penal,criminologiacontribuielastudiulcrimeiicriminaluluipentrua
determinacauzalitateaacestora,pentruadeterminacondiiilefavorizanteale
comportamentuluiinfracionalidinamicaacestuianscopulprevenirisvririi
infraciunilor,nscopuladoptriicelormaibunesoluiipentrulimitarea
comportamentuluiantisocial.Criminalisticaareacelaielalprevenirii
infraciunilor,deosebireadintreelefiindaceeac,nvremececriminologia
analizeazdinamicafenomenuluiinfracionalprinprismacauzelorpenale
soluionatedeja(inclusivcuajutorulcriminalitilor),organuljudiciar
soluioneazcazuriconcretesprijininduseideconcluziilegeneraleale
criminologilor(deexemplu,nprofilareaunuianumetipdeinfractorvrst

probabil,motivaieposibil.a.porninddelamprejurrilecomiteriifaptelor,
saunelaborareadiferitelorversiunideanchetpenal).
Decetrebuieorganuljudiciarscunoascelementedemedicin
legal?
Indiscutabil,criminalisticaimedicinalegal suntdenedespritn
investigareaanumitorinfraciuni,nspecialcelereferitoareladreptullavia,
la integritate corporal i sntate al persoanei, a infraciunilor referitoare la
viaasexual.Medicullegistareocontribuiemajor,uneoriindispensabil,n
stabilireamprejurrilordecomitereaacestorinfraciuni.Totodatnsorganul
judiciar este cel ce conduce cercetarea penal i cunoa terea elementelor de
medicin legal estedenatur aeficientizezemuncasadepild,cunoscndce
poatesolicitadelamedicullegist,lace ntrebripoateacestas rspund n
legturcucauzapenalicaresuntlimitrilelacareacestaestesupus.
Decetrebuieorganuljudiciarscunoascelementedepsihologie
judiciar?
Psihologiajudiciarjoacunroldeosebitdeimportantnspecialn
aplicarearegulilordetacticcriminalistic.Cunoatereapersonalitiiumane,a
reaciilor voluntare sau involuntare ale acestuia, urmrirea comportamentului
persoanei i a unor detalii aparent insignifiante (poziia minii, a picioarelor,
vocea, privirea .a.) n cursul efecturii unor acte (audieri, percheziii,
confruntri .a.) poate da anchetatorului detalii foarte importante despre
sinceritateasaunesinceritateapersoaneiaflatenfaasa,poatedainformaiisau
indiciipecareurmelematerialenulepotfurniza.
Decetrebuieorganuljudiciarscunoascelementedefizic?
Inevitabilcunotineledefizic(dinamic,termodinamic,
electricitate, optic .a.) sunt indispensabile nelegerii funcionrii unor
mecanisme,anelegeriiurmelorpecareacestemecanismelelas depild
funcionarea armei militare, funcionarea autovehiculelor i interpretarea
urmeloracestora,tehnicafotografieiattnradiaiivizibile,dariinvizibileetc.
Decetrebuieorganuljudiciarscunoascelementedechimie?
Analizachimicjoacunrolimportantninterpretareacelormai
diverse urme gsite i ridicate de la faa locului n condiiile n care pentru
majoritateaurmelormaterialeanalizaformei(conturului)acestoraeste nsoit
deanalizacompoziieichimiceaacestora.Neputemgndiastfellaaplicarea
chimieipentrudeosebireaurmelordesngedeceledeketchupsauvopsea(prin
folosireaapeioxigenate),laanalizachimicahrtiei,aurmelordecauciuc.a.
Decetrebuieorganuljudiciarscunoascelementedebiologiei
anatomie?
Lafaaloculuipotfigsitefrecventurmebiologicedenatur uman
(snge,urin,saliv,sperm)sauurmecreatedecontactulcorpuluiumancudiferite
obiecte(urmedemini,dini,nas,urechi,buze).Recunoatereaacestor

urme,interpretarealor,nelegereamoduluideformaresunttoatecondiionate
de cunoa terea de ctre organul judiciar a elementelor de biologie uman i
anatomie.
Tema2:Identificareacriminalistic
Identificarea criminalistic ocup locul central n investigarea
faptelor prevzute de legea penal. Rolul su deosebit de important justific
necesitateastudieriiacesteia,anelegeriimetodeloriregulilordeidentificare.
Identificarea reprezint activitatea de cercetare a obiectelor,
fiinelorsaufenomenelorprincaresestabilescnsuirilecomunealeacestoradar
ideosebiriledintreele,pebazaacestortrsturifiindmpritentipuri,grupei
subgrupe,scopulfiindaceladeastabilipentrufiecareentitatenparteelementele
despecificitate.
Scopul procesului de identificare criminalistic l reprezint
stabilireaidentitiiunuianumeobiect,fenomensaufiin.
Identitatea poate fi definit ca reprezentnd acea sum de
caracteristicicaresuntpropriidoaraceluiobiect/fenomen/fiinicarelfacs
fieidenticdoarcusine,difereniinduldetoatecelelalteobiecte/fenomene/
fiinedinsubgrupasa.nanalizaprocesuluideidentificaretrebuiepornitdela
convingereac naturanuacreatobiecteidentice,traselaindigo,c,chiarin
privinacelormaiasemntoareobiectetrebuiegsiteidescoperitetrsturile
careasiguridentitateafiecruia.
Identificarea persoanelor sau obiectelor se poate realiza n trei
modalitidistincte:
identificarea dup memorie seapeleaz la memoria martorilor
pentrustabilireansuirilorpersoaneisauobiectuluicutat
identificareadupdescriereatrsturiloresenialenprincipiu,
totoidentificaredup memorie,deaceast dat detaliilefiindmultmaiprecise
ntructprovindelapersoanapropiat/delaproprietarulbunuluideidentificat
identificarea dup urmelelsatelafaalocului ngeneral,cea
mai util i sigur metod de identificare datorit lipsei subiectivitii, a
existeneiobiectiveaurmelor
Facemprecizareac,nlimbajulcomun,noiuneadeidentitate
estelegat maialesdepersoane(deexemplu, sestabileteidentitatealuiX,se
folosetecarteadeidentitate etc.).Noiuneadeidentitatencriminalistic este
utilizat cuuncaractergeneral,punnduseproblemadeasestabilinudoar
identitateauneipersoane(deregul afptuitoruluisauavictimei)ciinclusiva
unor obiecte creatoare de urme (de exemplu, identificarea ma inii care a
fptuitorulafugitdelaloculaccidentului,identificareaarmeicucareafostucis
victima,identificareapantofilorcareaucreatoanumeurmlaloculfaptei.a.)

2.1Proceduraidentificrii
Identificarea este o activitate complex care are drept scop stabilirea
identitii.Eaesterealizat deregul dectreexpertulcriminalist(ntroexpertiz
criminalistic)ordectrespecialistulpoliieijudiciare(ncuprinsulunuiRaportde
constataretehnic).Procesuldeidentificareprinrelevareaacelortrsturigeneralei
particulare ale obiectului cutat (obiectul de identificat) se face de la general la
particularipresupunenprincipalexaminareaurmelorlsatedeacesteobiecte.
Metodologiaidentificriipresupunedouetapeobligatorii:
1. mainti,examinareaseparataobiectuluipurttordeurme
2. apoiexaminareacomparativaurmelor
n cadrul examinrii separate specialistul va analiza obiectele
purttoaredeurmenmodindividual,separat, ncercndaaflactmaimulte
detaliiutileidentificrii.Astfel,dinanalizaseparataproiectilului(glon)extras
din corpul victimei se poate afla calibrul acestuia, materialul din care este
fabricat, dac sa folosit o arm cu eav ghintuit, dac este de producie
internsauextern.a.
n cadrul examinrii comparative se vor analiza concomitent att
urmagsit lafaaloculuictiurmaobinut ncondiiidelaboratordela
obiectulsuspectataficreatprimaurm,scopulfiindaceladeastabili nu dac
urmelesuntidentice,cidacobiectulcareacreataceleurmeesteunuliacelai.
Examinarea comparativ cunoa te trei modaliti: procedeul
confruntrii,procedeuljuxtapuneriiiprocedeulsuprapunerii.
Confruntarea presupune o analiz cu ochiul liber sau folosind
aparatur tehnic special (tehnici fotografice sau microscoape comparative)
pentru a vedea asemnrile i deosebirile existente ntre obiectele supuse
examinrii.
Juxtapunerea presupunerealizareanprealabilaunorfotografiiale
celordou urmesupusecomparaiei(fotografiilascaranatural saufotografii
mrite,deregul realizatepesuporturitransparente)isuprapunereaparial a
acestora pentru aseverifica dac detaliile depeimaginea uneia din urme se
continu nmodnaturalprindetaliiledepeimagineaceleilalteurme.Procedeul
estefolositnspecialncazulurmelorsubformdestriaiisauliniineregulate,
deexemplucndseverificdacstriaiileprodusedeghinturipeglonridicat
de la faa locului se continu n mod natural pe striaiile aflate pe glon
obinutnlaboratorprintragereexperimentalcuarmasuspectului.
Procedeul suprapunerii presupune o suprapunere n integralitate a
imaginilor celor dou urme/obiecte supuse examinrii, fiind un procedeu relativ
simpludeutilizat.Deexemplu,nmediatizatulcazdeomorO.J.SimpsondinS.U.A.
(celebrul fost fotbalist american acuzat n 1995 de uciderea fostei sale soii i a
prietenuluiacesteia)unadinprobeleacuzriiafostomnu dinpielegsitlalocul
crimeipretinzndusecarficeaainculpatului.ncercareadeaproba

mnuacupricinancursulprocesuluipenalar masfr rezultat,mnua


fiindpreamicpentrumnadreaptafotbalistului.nfaasusineriloracuzrii
cumcmnuadinpielesastrmtatcaurmareatimpuluictastatncondiiide
umiditate,printrunexperimentdelaboratorsaluatomnu dinpieledeexact
acela i tip dar mrimea inculpatului, a fost inut n condiiile de umezeal
similareceleidelaloculfapteii,ulterior,celedou mnuiaufost suprapuse
constatndusec mnuafolosit laexperimentsastrmtoratntrom sur
multmaimicdectdimensiuneamnuiiaflatelafaalocului.Concluzia:mnu
agsit lafaaloculuiesteimposibils fifostpurtat defotbalist,s fifost
abandonatncondiiideumiditateissefistrmtoratattdemultnctsnui
maivinacestuia.
2.2Formulareaconcluziilorprocesuluideidentificare
Lafinaluloperaiuniideidentificarespecialistulpoateformulatrei
categoriideconcluzii:
1- concluziidecertitudine
2- concluziideprobabilitate
3- concluziideimposibilitate
Fiecaretipdeconcluziecorespundeunuianumitniveldeidentificare
iobligorganuljudiciarbeneficiaraloperaiuniideidentificarelaoanumit
conduitulterioar.
a)Concluziiledecertitudine(concluziicategorice)potfi,larndul
lor,dedoufeluri:pozitivesaunegative.
Concluziile cert pozitive corespund unui proces complet de
identificarensensulc sereueteasestabiliidentitateaobiectuluicreatorde
urm.Deexemplu,urmadedegetridicatdelafaaloculuinmodcertafost
creatdedegetulinelardelamnastnganumituluiA.B.
Concluziile cert negative constat n mod categoric, c urmele
supusecercetriinuaufostcreatedeobiectulbnuitaleficreat.Deexemplu,
nscrisulsupusexpertizriinmodcertnuafostscrisdenumitulA.B.
Concluziilecertpozitiveajut anchetapenal lmurinduseaspecte
alecomiteriifapteisauapersoanelorceauparticipatlasvrireaei.Concluziile
certnegativesemnaleazorganuluijudiciarneimplicareauneianumitepersoane,
nefolosireaunuianumitobiectlacomitereafapteiipoatesemnificamprejurarea
corganeledecercetaresuntpeopistgreit.
b) Concluziile de probabilitate sunt rezultatul unui proces de
identificareincomplet,procesncare,analizndusetrsturileobiectuluicutat
relevatedeurmelegsitelafaalocului,nusereueteasestabiliidentitatea,ci
doar apartenena de grup sau subgrup a obiectului cutat. De exemplu,
analiznd leziunile aflate pe corpul victimei pentr u a stabili mecanismul
producerii acestora, medicul legist poate formula urmtoarele concluzii de
probabilitateleziuneadelanivelulcapuluiapututfiprodusprinlovireactiv,

10

darseputeaproduceiprincdereiloviredeunplandur,ncondiiilestabilite
deanchet
Concluziiledeprobabilitatenicinustabilescimplicareabnuitului,
nici nu o exclud, n acest fel oblignd organele ju diciare s apeleze la alte
mijloacedeprobareafapteisvriteiaidentitiifptuitorului.
3) Concluziiledeimposibilitatesuntcelecareconstat
imposibilitatea identificrii (ctu i de generale) a obiectului supus examinrii.
Cauzeleapariiiunorastfeldeconcluziideimposibilitatesuntdiferite,mergnd
delacalitateamaterialuluisupusexaminrii(deexemplu,nlegturcuurmede
sngeuscatridicatedelafa aloculuiexpertulpoateconstataimposibilitatea
stabiliriiunorcaracteredeidentificareurmareaexpuneriisngeluilacondi ii
meteodistructiveolungperioaddetimp,sauurmeledeminiridicatesuntprea
tersepentruaputeapstracaractereutileidentificrii),laabsenaunorcaractere
deidentificare(deexemplu,imposibilitateadeterminriiautoruluiuneisemnturi
formatedintroliniefrnt)saulaabsenaaparaturiitehnicenecesare.
Aceste ultime concluzii ndrum organele de cercetare spre alte
modalitideprobareafapteipenalecomise.
Tema3:Fotografiajudiciar
Fotografiaocupunlocnsemnatncercetareacriminalisticattca
mijloc de fixare a diferitelor activiti de cercetare penal, dar i ca un util
instrumentninvestigareanlaboratoraurmelorinfraciunii.
Fotografia clasic implic utilizarea aparatului foto cu film i se
bazeazpeproprietatealuminiideadescompunenmoddiferitsruriledeargint.
Fotografiadigitalcuodezvoltarefrprecedentnultimiiani
nlocuiete ntromsur dince ncemaimarefotografiaclasic,inclusiv n
activitateaorganelordeurmrirepenal ,beneficiinddeoseriedeavantajede
necontestat:
nunecesit laboratorpentrudevelopare,obinereaimaginilorn
format digital fiind condiionat doar de existena unui computer i a unei
imprimantecolor
posibilitateadestocareesteextremdefacil,ocupndunlocde
depozitarefoartemic(nregistrareapeCDuri,peDVDuri)
1- calitateaimaginiinusedegradeazntimp
2- imaginilepotficuuurinprelucrate
Cu toate acestea, fotografia clasic rmne, deocamdat , n u or
avantaj n privina rezoluiei imaginii, dar evoluia rapid a tehnologiei ne
ndrepteteacredecnfoartescurttimpacestediferenevordisprea.
Dinpunctdevederealscopuluiurmrit,fotografiajudiciarse
mparten:

11

1- fotografiajudiciaroperativ
2- fotografiajudiciardeexaminare
3.1 Fotografia judiciar operativ se realizeaz n scopul fixrii
celormaiimportanteactivitialecercetriipenale(deexemplu,cercetareala
faalocului,percheziia,reconstituirea.a.)rolulsufiindaceladeacompletai
deailustraceleconsemnatenproceseleverbalentocmitecuasemeneaocazii.
Deasemenea,fotografiajudiciarjoacunrolnsemnatnrealizareaunorbazede
datealepoliieijudiciare.
Astfel,fotografiajudiciaroperativpoatefi:
1) fotografiaefectuatlafaalocului;
2) fotografiasemnalmentelor;
3) fotografiadefixareaaltoractivitispecificecercetriijudiciare
1) ncazulfotografieiefectuatelafaaloculuisevorexecutamai
multefotografiiurmrindssurprindloculcercetatavndnvederenecesitatea
de a sepstravizual locul respectiv, poziiaprincipalelor obiecte, detalii ale
urmelor.a.Acestefotografiiseexecutdelagenerallaparticular:
fotografiadeorientaresurprindeloculcercetatmpreuncucele
maiimportantevecinti(reperedinteren),fiindfoarteutilnsituaiancare
sardorirevenireanacelloc,laodatulterioar(deexemplu,pentruefectuarea
uneireconstituiri)
fotografiaschi

surprindedoarloculcercetat,frvecinti,
oferindoimaginedeansambluallocului.Dupcazpoatefiunitar,pesectoare,
depepoziiicontraresaudepepoziiincruciate.
fotografiaobiectelorprincipalecontribuielafixarea,nmemoria
imaginii,aprincipalelorobiectedincmpulinfraciunii,arelaionriidintreele
motivpentrucaresefolosescplcuenumerotateibenzimetriceaezatelng
acestea(deexemplu,sefotografiaz victimaunuiaccidentdecirculaie,locul
undeseaflcciulaacestuiaetc.)
fotografiadedetaliu ncheieirulfotografiilorefectuatelafaa
locului surprinznd detalii ale obiectelor, ale urm elor (de exemplu, se
fotografiazorificiuldeintrarealglonuluincorpulvictimei
b) Fotografia semnalmentelor este utilizat n scopul identificrii
persoanelor pornind dela principalele semnalmente ale acestora. Dup scopul
urmrit distingem: fotografia de identificare a persoanelor, fotografia de
identificareacadavrelorifotografiadeurmrire.
c) Fotografiadefixarearezultatelorunoractivitideurmrire
penal poatefiefectuat cuprilejuladiferiteactiviti:fotografiaefectuat cu
ocaziapercheziiei,areconstituirii,aprezentriipentrurecunoaterensoindi
ilustrnd cele consemnate n procesul verbal. Fotog rafia judiciar poate fi
nlocuit, n astfel de cazuri, de folosirea camerelor de filmat (analoge sau
digitale).

12

3.2Fotografiajudiciardeexaminarepresupuneaparaturdenalt
tehnicitate i se realizeaz de speciali ti, de regul, n laborator, nefiind ns
exclusfolosireaacesteiainteren.Fotografiadeexaminare,nraportcusursade
lumin utilizat i de tehnica folosit, se subclasific n fotografia n radiaii
vizibileifotografianradiaiiinvizibile.
a) Fotografia n radiaii vizibile utilizeaz lumina din spectrul
vizibilochiuluiuman,putndfi:
1- fotografiedeilustrare
2- fotografiedecomparare(princeletreimodurianteriorexpuse:
confruntare,juxtapunereisuprapunere)
1- fotografiadeumbre
2- fotografiadereflexe
3- fotografiadecontraste
4- fotografiaseparatoaredeculori
b) Fotografia n radiaii invizibile presupune utilizarea unei
aparaturispecialeattnceeaceprivetesursadelumin,ctiaparatulreceptoral
imaginiiisebazeaz peproprietileunorradiaiiinvizibiledeafireflectate
saudeastrbatenmoddiferitcorpurilenfunciedeproprietilelorfizice.
Distingemastfelntre:
fotografiadeexaminarenradiaiiultraviolete(U.V.)de
exemplu,pentrudescoperireaurmelordemini
fotografiadeexaminarenradiaiiinfraroiipentrufotografiin
condiiidentuneric,fum,cea
fotografiadeexaminare nradiaiiX(sauradiaiiRoentgen
utilizateilaefectuarearadiografiilormedicale)pentrufotografiereaobiectelor
nghiite
fotografiadeexaminarenradiaiiGammadeexemplupentru
cercetareainterioruluiuneiarme
fotografiadeexaminarenradiaiibetadeexemplu,pentru
examinareadensitiiigrosimiihrtiei
fotografiadeexaminarenradiaiineutronipentrudepistarea
stupefiantelorsauaexplozivilor

1
3

TEHNICACRIMINALISTIC
STUDIULURMELOR
Tema4:Cercetareacriminalisticaurmelor(traseologia).
4.1.NoiunideTraseologie.Clasificareaurmelor
Studiul urmelor reprezint partea cea mai consistent a tehnicii
criminalistice. tiina care se ocup de studiul urmelor poart denumirea de
traseologie(dinlimbafrancez,trace=urm).
Urma poatefidefinit cafiind oricemodificareprodus nlumea
material prin activitatea omului sau a celorlalte fiine sau obiecte i care
prezint interespentruactivitateadecercetareauneifapteprevzutedelegea
penalavndunraportdecauzalitatecufaptacomis.
Spuneamanteriorc unadintrecelemaiimportantemodalitide
identificareapersoanelorsauobiectelorestecealegatdeanalizaurmelorlsate
deacestealaloculfaptei.
ProfesorulfrancezEdmondLocardafirma,lanceputulsecoluluiXX
, c orice contact genereaz urme. A adar putem spune c nu e posibil ca o
persoansauobiectsinteracionezecumediulexteriorfralsaurme.
Aceastconstatareducelaconcluzia,importantpentrucriminaliti,
c nu exist crima perfect, crima fr urme. Urmele exist la locul faptei i
gsirealoresteochestiunedepregtireaanchetatorului,deexisten aunor
mijloacetehniceadecvate.
Urmele sunt rezultatul interaciunii dintre dou obiecte: obiectul
creatordeurm (celcaregenereaz urma,obiectcetrebuieidentificatpebaza
urmei lsate de exemplu, mna infractorului) i obiectul primitor de urm
(obiectulcucarevinencontactobiectulcreatoricarepstreazurmaacestuia
deexemplu,paharulpecaresauimprimatdetaliileminiiinfractorului).
Urmele se clasific dup modalitatea de formare n urme de
reproducere, urme formate din obiecte i substane i urme ale incendiilor i
exploziilor.
Urmeledereproducere suntcelecarereproducformasaudetaliile
obiectuluicreatordeurmicunosc,larndullor,oseriedesubclasificri:
1- dupmoduldecontactalcelordouobiectentlnimurme
urmestaticeprintrunsingurcontactntreobiectulcreatoricelprimitor
deurm(deexemplu,urmelededegetlsateprinapucareaunuipaharde
sticl)
urme dinamice formate atunci cnd obiectul creator alunec pe
suprafaaobiectuluiprimitordeurm(deexemplu,cndroatafrnata

14

unuiautovehiculnmicarealunecpesuprafaaasfaltuluigenernd
urmedefrnare)
1- dupconsistenaobiectuluiprimitordeurmdistingemntre
urme desuprafa cnd obiectul primitor i cel creator de urm au
aceea i consisten sau obiectul primitor este mai dur dect obiectul
creator(deexemplu,urmeledebuzeimprimatepeguraunuipahar).La
rndullor,urmeledesuprafapotfi:
urme destratificare createprintransferdesubstan dela
suprafaa obiectului creator pe obiectul primitor de urm (de
exemplu,urmeledefrnareformateprindepuneredecauciucpe
asfalt)
urmededestratificarecreateprintransferdesubstandepe
suprafaa obiectului primitor de urm pe obiectul creator de
urm(deexemplu,urmeledeminiformateprinatingereaunei
suprafeeproasptvopsite)
urme de adncime cnd obiectul creator de urm ptrunde n
substana obiectului primitor de urm (de o consisten mai moale)
generndourm tridimensional1 (deexemplu,urmadepiciorformat
prinafundareanstratulproasptdezpad)
1- dupnaturaobiectuluicreatordistingem:
urmedemini
urmedepicioare
urmedebuzeidini.a.
2- dupmodalitateadeformareaurmei:
urme locale formate prin contactul direct, nemijlocit ntre obiectul
creatoriobiectulprimitordeurm
urme de contur formate prin proiectarea imaginii obiectului creator pe
suprafaaobiectuluiprimitordeurmconsecinaintervenieiunuifactor
externcelordou obiecte(deexemplu,urmaprodus destaionareaunei
mainipeasfaltoperioaddetimpncareaninsdinabunden)
3- dupdimensiunintlnim:
macrourmecepotfiperceputedeomcupropriilesimuri
microurmecepotfidescoperitedoarprinfolosireaaparaturiitehnice
speciale(deexemplu,pulberidevopseasaudemetal)
ncercetareacriminalisticaurmelordistingemdoumomenten
egalmsurdeimportantepentrureuitainvestigrii:cercetarealafaalocului
aurmelor,urmatdetransportulianalizanlaboratoraacestora.
ncercetareaurmelorlafaaloculuianchetatorultrebuiescunoasc
regulilespecificeactivitilordecutare,descoperire,relevareaurmelor(adic

Laridicareaacestorurmesefolosesc,deregul,mulajele

15

defacerevizibilaacestorancazulurmelorinvizibile,denumitemaicorect
urmelatente),fixareiridicare.
4.2Urmeleformatedecontactulobiectelorcudiferiteprialecorpului
uman
Celemaidesntlniteurmeformatedeprilecorpuluiuman,urme
cereproducdetaliialeacestora,sunt:
4.2.1 urmeledemini
4.2.2 urmeledepicioare
4.2.3 urmeledebuzeidedini
4.2.1URMELEDEMINI
(A)Topografiaminii
Pentruidentificarea,lafaalocului,aurmelordeminiestenecesar
asecunoatetopografiaminii.Pentrucercetareacriminalistic nuintereseaz
mnanntregime,cidoaraceapartecuprinsntrencheieturapumnuluiivrful
degetelor.Aceastaaredoufee:faapalmarifaadorsal.
Faa palmar esteceacareprezint interesdeosebitpentrucercetarea
criminalistic prinparticularitilepieliidepeaceast parteiestealctuit dintrei
zonedistincte:zonadigital,zonadigitopalmarizonapalmar.
1.Zonadigitalcuprindedegeteleminii,fiecaredegetfiindalctuit
dintreifragmenteosoase(nafaradegetuluimare,alctuitdindoar2fragmente
osoase),denumite,delabazadegetuluictrevrf:falange,falangineifalangete.
Deregul,urmeledeminil satelafaaloculuidectreinfractorreprezint
impresiunialedesenuluipapilarexistentpefalangeteurmareafaptuluicaceast
zonreprezintparteaminiiceasigurcontactulmaximcuobiectelepecarele
apucm,letransportm,decarenesprijinimetc.
2. Zona digitopalmar este zona cuprins ntre baza degetelor i
anulflexoralformatcaurmareadifereneidelungimeadegetelorpefaa
dorsalfadesuprafaapalmar.
3. Zonapalmarestecuprinsntreanulflexoralincheietura
pumnuluiicuprindedouregiuni:regiuneatenariregiuneahipotenar,regiuni
separatedeunaltan flexoralcestrbateoblicpalma,denumitpopular linia
vieii.
Identificarea criminalistic a persoanelor pornind de la urmele de
minisebazeazpeproprietiletegumentuluidelanivelulfalangetelor.Astfel,
laoanaliz atent aacestuiaobservmc pieleaprezint oseriederidicturi
denumite papile, n iruite dea lungul unor creste denumite creste papilare,
separateprinanuriinterpapilare.
Aceste creste papilare descriu o serie de desene papilare utile n
identificareapersoanei.

16

Stabilireacucertitudineaidentitiipersoaneicareacreatoanume
urm,gsitlafaalocului,esteposibildatorittrsturilordesenuluipapilar.
Astfel, desenul papilar se bucur de unicitate, fixitate, inalterabilitate i
longevitate.
Unicitatea=proprietateadesenuluipapilardeafi,nprincipiu,unic,
irepetabil.Caracterulunicestedatdemultitudineaformeloridetaliilorcrestelor
papilare.Dinpunctdevederematematicanseledeaexistadouamprentedigitale
cuaceleaitrsturiesteapropiatdezero,astfelnctsepoatespunecu99,999%
certitudinecoanumeamprentgsitlafaaloculuinuputeaficreatdectde
osingurpersoan.
Fixitatea = proprietatea desenului papilar de a rmne fix,
nemodificatdealungulvieii,dinmomentulformriisale(dinaproximativa
VIalun devia intrauterin)pn lamomentulmorii.Aceast trstur
permite,deexemplu,identificareapersoaneiaflatlavrstamaturitiipornind
delao impresiuneaflat ntrobaz dedate,impresiuneobinut ntinereea
persoanei,tocmaidatorit faptuluic,odat cucretereainaintareanvrst ,
desenul papilar rmne nemodificat indiferent de evolu iile tegumentului pe
careacestdesenestegrefat(pieleacreteodatcudegetul,selungete,selete,
sencreeteetc.,darcrestelepapilarenuimodifictraiectulitrsturile).
Inalterabilitatea = proprietatea desenului papilar de a nu putea fi
modificat(alterat).Desigur,vorbimdespreposibilitateadeaalteradesenulpapilarn
sensuldeadanatereunuialtdesenpapilarcenuseamn cuceliniialicare,n
acest fel, nu poate fi atribuit acelei persoane. Aceast precizare este necesar
deoarece,nsenslarg,alterareasaumodificarea esutuluilaniveluldegeteloreste
posibilfiindunesutviu,degradabilfieprinmetodechimice(deexemplu,prin
folosireaacizilor)saufizice(deexemplu,printieturisauprinardere).ncercrilede
modificareadesenuluipapilarnmodalitilemaisusamintiteaavutdourezultate
diferite,darnegalmsurduntoarepentruinfractor:
1- fie alterarea esutului este de suprafa astfel c acesta se
reface integral n aceea iform iniial (deci nu se modific
desenulpapilar)
2- fiealterareaafecteaz esuturilemaiprofundealepieliiastfel
nctnuarelocorefacereintegral.nacestcaznsaparsemne
particularecicatricecare,pelng faptulc numpiedic
identificarea, mai mult, contribuie la o mai u oar stabilire a
identitiipersoanei
Longevitatea = este proprietatea desenului papilar de a dinui n
timp,delanaterepnlamoarteichiardupmoarte,pnladescompunerea
suportuluidesenului(tegumentuldelaniveluldegetelor),nraportdecondiiile
demediuncareseaflcadavrul,procesdedescompunerecarepoateduradela
ctevalunipnlazecichiarsutedeani.Pstrareadesenuluipapilaridup

17

moarteoanumitperioaddetimpfaceposibilidentificareacadavrelora
croridentitateestenecunoscut.
(B)Cercetareaurmelordemini
Urmeledeminigsitelafaaloculuipotfi,dupmodalitateade
formare, urme de stratificare sau de destratificare, urme statice sau dinamice,
urmevizibilesaulatente.
Cele mai importante pentru cercetarea criminalistic sunt urmele
latente(invizibilecuochiulliber)formateprinatingereacumnaadiferitelor
obiectelucioase,urmeformateprindepuneredesubstanedelanivelulpielii
(transpiraie,substanegrase,celulemoarte).
Cutareaidescoperirea urmelordeminisefacepesuprafe ele
netede, lucioase (sticl, porelan, mobil .a.) dar i pe alte obiecte, ambalaje
(celofan, staniol, hrtie velin .a.), ntotdeauna ncercnda reconstitui mintal
traseulparcursdeinfractorlaloculfapteiiobiectelepecareacestalearfiputut
atinge.Sefolosescsursedeluminnatural,proiectatesubununghide45grade,
sauchiarlampacuradiaiiultraviolete.
Relevareaurmelorpapilareareroluldeaevideniaurmelelatente,
de alefacevizibilenscopulfixriilorialridicrii.Relevareaamprentelorse
poaterealizaprintreimetodediferite:fizice,chimiceioptice.
metodelefiziceaunvederefieprocedeulprfuirii(cel
mai des utilizat) aplicarea unui praf special, co ntrastant, aflat n trusa
criminalistic, aplicare realizat cu ajutorul unei pensule; procedeul afumrii
presupuneintroducereaobiectuluipurttordeurmntroincintncaresearde
polistirensaucamfor,funingineaaderndlaurmadedeget;altetehniciavansate
permitchiarrelevareaurmeloraflatepematerialetextileprinmarcareacuizotopi
radioactivi
metodelechimicepresupunfolosireaunorvaporideiod,
acidfluorhidricsaureactivichimici,substanelealesedepinznddesuportulpe
careseaflurma,precumidevechimeaacesteia
metodeleopticepresupunutilizareauneisursedelumin
pentrurelevareaurmelor,fiecelumindinspectrulvizibil(luminaalb),fiec
sefolosescradiaiiinvizibile(ultravioleteiinfraroii)
Fixarea urmelor se face prin fotografiere i prin descrierea lor n
procesulverbal.
Ridicarea urmelor se realizeaz, n funcie de particularitile
acesteia,prinfotografiere,printransferareapeopelicul adeziv sauchiarprin
ridicareanntregimeaobiectuluipurttordeurmncondiiilencareacesta
estedemicidimensiuniiestecomodtransportabilnlaborator.ncazulurmelor
deadncimesepotfolosimulajele.
(C) Analiza i expertizarea urmelor de mini are loc de ctre
personalspecializatiprinfolosireatehniciidelaborator.

18

nraportdedetaliiledesenuluipapilar,acesteaseclasificntrei
marigrupe:

delticeliniiledesenuluipapilardescriuliteragreceascdelta
.

La rndullor potfi monodel tice , bid el tic e, tridel tic e,

cuatrodeltice(raportatlanumruldedelteprezente)saupotfi
sinistrodeltice/dextrodelticedupcumdeltaesteaezatnstnga
saundreaptadesenuluipapilar
1- adeltice liniile desenului papilar nu descriu o delt, dar
formeazalteformaiunigeometrice(arcdecerc,pin.a.)
2- amorfe desenulpapilarnudescrienicioform geometric
cunoscut
Identificareainfractoruluipebazaamprenteidigitalegsit lafaa
loculuipresupuneinevitabilocomparaientreurmagsitiimpresiuneadigital
obinut de la suspect (bnuit), fie c acesta este la dispoziia organelor de
anchet, fie c acesta a fost anterior amprentat (cu ocazia svr irii altor
infraciuni)
Dacseprezintexpertuluidoarurmaridicatdelafaalocului(nu
existunsuspect),acestuiaisepoateceresstabileasc:
1- dacurmaestepalmarsaudigital
2- regiuneapalmarimnadelacareprovine(stngasaudreapta)
3- falangeta,degetulimnacareaucreaturma
4- tipul,grupaisubgrupaurmei
5- vechimeaurmei
6- caracteristiciledeidentificareindividuale
Dac se prezint expertului att urma ridicat ct i impresiunea
digital obinut delasuspect,atunciacestapoatedac urmanlitigiuafost
creatdemnasuspectuluii,nmodconcret,decaredegetidelacaremn.
Acest proces de identificare presupune din partea expertului
obligaiadeagsiunminimde12punctedecoinciden

ntreceledouurme
analizate,acestepunctedecoinciden fiinddatedetraseulpecare ldescriu
crestelepapilare(deexemplu:bifurcaie,trificaie,inel,butonier,nceputde
creast,sfritdecreast.a.).
ncepnd cu anul 1998 n Romnia sa introdus un si stem
computerizat de prelucrare a bazelor de date cu amprente (amprentele celor
cercetaipenaliamprentelenecunoscuteridicatedelaloculinfraciunilor)
sistemul AFIS 2000 ceea ce u ureaz foarte mult activitatea de cutare a
amprentelornbazadedate.
4.2.2.URMELEDEPICIOARE
Ptrunderea infractorului n cmpul infrac iunii presupune n

majoritateacazurilorlsareadectreacestadeurmedepicioare.ns,nu

19

ntotdeaunaacesteurmesuntbineimprimatesausuficientdebineindividualizate
pentruaputeaajutaorganuldecercetarenstabilireaidentitiifptuitorului.
Urmeledepicioarepotfi,nraportcunaturaobiectuluicreator:
1- urmedepiciornclat(deexemplu,urmelepantofilor)
2- urmedepiciorseminclat(celecreatedepiciorulnclatcu
osetsauciorap)
3- urmedepiciordesclat(urmeleplanteipiciorului)
Elepotfiurmedesuprafasaudeadncime,urmevizibilesau
latente.
Cutareaidescoperireaurmelor serealizeaz maidificildectn
cazulurmelordemini.Dacurmelesuntlatenteformatedepicioruldesclat
sevoraplicaaceleairegulicancazulurmelorlatentedemini.Dacpiciorul
este nclat, urmele vor fi cutate cu precdere n locurile de ptrundere i,
respectiv,deieiridincmpulinfraciunii.
Fixarea urmelor se face prin fotografiere i prin descrierea n
procesulverbal.
Ridicarea urmelor se realizeaz, n raport cu natura urmei, prin
fotografiere,printransferareapeopeliculadezivsauprinrealizareademulaje.
Pentrurealizareamulajelorsefolosetederegul,gipsul,cearasau
parafina.
ncazulgipsului,acestaseamesteccuappnseobineopast
subiredeconsistenasmntnii(opast preamoalesentretegreuiare
tendinadeaieidinform,opastpreaconsistentriscsdistrugdetaliilede
fineealeurmeisausnuredeatoatedenivelrileacesteia).Gipsulsetoarnn
23reprizeiar nconturulurmeiseaeaz beesausrmepentruaiasigura
rigiditateanecesarridicriiitransportului.
Urmeledepicioaregsitelafaaloculuipotfiurmedisparatesause
potgsisubformacrriideurme.Pentruaaveaocraredeurmeenevoies
descoperimlafaaloculuicelpuintreiurmeconsecutivedepicior(doudela
unpicior,cealalt delacellaltpicior).Analizacrriideurmepoatefurniza
informaiisuplimentarecelorobinuteprininterpretareauneiurmesingulare.
Pentruacestmotivncrareadeurmegsitlafaaloculuisevormsurainota
(desena)urmtoareleelemente: direciademicare, liniamersului, lungimea
pasului,limeapasuluiiunghiulpasului.
Direciademicareafptuitoruluiseafldinexaminareagenerala
urmelorobservndpoziionareadegeteloriaclciului(lapicioruldesclat)
sauvrfulitoculpantofilor(lapiciorul nclat).nschiaefectuat lafaa
loculuionsemnmcuoliniecontinuterminatcuosgeatindicnddirecia
dedeplasare.
Liniamersuluiesteliniafrntceuneteaceleaireperealefiecrei
urme(deexemplu,liniaceunetecentreleexterioarealeclcielor)fiind

20

reprezentat n schi ca o linie frnt . Linia mersului ajut la stabilirea


unghiuluipasului.
Lungimea pasului se msoar ca distana dintre clciul (tocul)
urmei unui picior la clciul (tocul) urmei imediat urm toare. n raport cu
lungimea pasului se poate stabili dac persoana respectiv alerga sau mergea
normal,dacduceaogreutate,dacestedestaturmicsaumare.a.
Limeapasuluisecalculeazcadistanantredouliniipunctate
cetrecprinparteainterioaraclcielor(piciorulstngiceldrept)isuntparalele
cudireciamersului.Analizndlimeapasuluisepottrageoseriedeconcluzii
privitoarelapersoanaceacreatacesteurme,cunoscndusec:
opersoancareduceogreutatesauopersoannvrstare
tendinadeamrilimeapasului(coborndastfelcentrul
degreutate)
opersoancarealeargmicoreazlimeapasului
prin educaie, persoanele de sex feminin merg avnd o
limefoartemicapasului
Unghiulpasului sestabileteprininterseciauneiliniicestrbate
median urma piciorului (de la vrf la c lci) cu linia mersului. Deschiderea
unghiuluipasuluiestedirectproporionalcuvitezadedeplasare.
4.2.3.URMELEDEBUZEIURMELEDEDINI
(A)Urmelereprezentndconturulidesenulbuzelorpotoferiunele
dateutileidentificriipersoanei.Cercetrilerealizatepeplanmondialnultimii
aniconvergspreadovedicbuzeleumaneprezintundesenicaracteristiciaptea
ducelaidentificareapersoanei.
Urmeledebuzeseformeaz,deregul,prindepuneredesubstane
pecorpurileatinse(sedepunesaliv,ruj,snge,produsealimentare)astfelcn
cercetareaacestoraseanalizeaznudoarforma,conturul,desenulbuzelor,darse
realizeazioanalizasubstaneidepusedepebuze.
Cutareaidescoperireaurmelordebuze urmeledebuzepotfi
gsitelafaaloculuipediferiteobiecte,nspecialpecelecaresunt,nmodobi
nuit,duselagur.pepahare,sticle,linguri,instrumentestomatologice,dar n
egalmsurpotfidescoperiteipelenjeriadecorp,pecorpulvictimei.
Relevarea urmelor latente de buze se realizeaz prin pudrarea cu
ajutorulpensuleiaunorpulberidecontrastsauprinafumare.Sepotfolosi,de
asemenea,imetodeopticederelevareaurmelorlatentedebuze.
Fixarea urmelordebuzeserealizeaz prinfotografierealoriprin
descriereanprocesulverbal.
Ridicareaurmelordebuzeserealizeazcuajutorulpeliculeiadezive
sauchiarseridicobiectulpurttordeurmedacacestaestecomodtransportabil.

Identificarea a persoanei dup urmele de buze presupune analiza


comparativaurmeigsitlafaaloculuiiceaobinutncondiiidelaborator
delapersoanabnuit.Sevoranalizaatttrsturilegeneralealebuzei(forma,
lungimea, grosimea) ct i trsturile individuale ale papilelor aflate la nivelul
buzei (numite papile coriale), anume poziia, formele, lungimea i grosimea
papilelor.,desenulpecareacestealdescriu.
(B) Urmele de dini au o valoare important n identificarea
persoanei, fiind utilizate n Romnia, pentru prima dat, pentru rezolvarea cu
succesaunuicazrsuntordeuciganseriecazulRmaru(1971).Acesteapot
fintlnitenspecialncazulinfraciunilordeviolen,violuri,tlhrii(attpe
corpulvictimei,ctialagresorului),darincazulaltorinfraciuninonviolente
cndasemeneaurmesuntlsatelafaaloculuindiverseprodusealimentaremu
cate (brnzeturi, fructe mere, pere .a) apte s pstreze cu finee detaliile
desenuluidinilor.
Urmelededinisepotprezentacaurmestaticesauurmedinamice,
ca urme de adncime ridicarea lor f cnduse, n acest caz, cu ajutorului
mulajelordingipsdentar,oricaurmedesuprafa(deexemplu,urmeledemu
ctur depepieleaomului)cazncareurmevorfifotografiateidescrisen
procesulverbal.Obiecteleuortransportabilevorfiambalatecugrij itrimise
spreanalizlalaborator.
ncercetareaurmelordediniprezenamediculuistomatologeste
indispensabil.nprocesuldeidentificaresevoraveanvedereuneletrsturisau
anomaliialedentiiei:lungimeailimeadinilor,orientarealorpeceledou
maxilare, distana dintre dini, lipsa unor dini, lucrri protetice, uzura
dinilor.Sevorluamulajedecomparaiedelapersoanabnuit sausevor
comparaurmelegsitelafaaloculuicufiadentarapersoaneisuspecte(dac
suspectulnuestegsit).
4.3URMELEINSTRUMENTELORDESPARGERE
Instrumenteledespargereexistntromarevarietateporninddela
celemaisimple,aflatelandemnaoricui(piatra,urubelnia,cuitul),pnla
aparate complexe. Sunt considerate a fi instrumente de spargere acele
instrumentespecialconceputesauadaptatepentrua nfrngedispozitivelede
nchidereideprotecieaaccesuluindiferitelocuri.negalmsurinfractorii
potfolosicainstrumentedespargereioricecorpcontondentdur.
Din punct de vedere criminalistic instrumentele de spargere, n
raportcumodalitateancareacioneaz,suntmpritencincimaricategorii:
instrumentedetiere,instrumentedefrecare,instrumentedeapsare,instrumente
delovireiinstrumentedearderetopire,fiecaredintreelelsndurmespecifice.

2
2

(A) Instrumenteledetiere suntcorpuridure,ascuitecepot


ptrundensubstanaunuiobiect(purttordeurm)deconsistenmaimoale.
Direciatieturilorpoateindicaexistenaunuistngacisaudreptaci.
Existtreicategoriideinstrumentedetierenraportde
modalitateadeproducereatieturii,anume:
cele care acioneaz cu o singur lam: cuit, topor,
dalt.a.Urmelecreatesunturmedinamicesubformaunorstriaiiobservabilecu
microscopulelectronic
celeceacioneazcudoulame:foarfecele,cletele.Pe
lngurmeledinamicesubformastriaiilor,cuochiullibersepotobservaurme
subformacoziiderndunic,urmecreatenmomentulfiecreitieturi.
celeceacioneazptrundnmaterialprinrotire:
burghie,sfredele.
(B)Instrumenteledefrecareacioneazprinalunecareaobiectului
creator de urm pe suprafaaobiectului primitor de urm i ndeprtarea la
fiecarealunecareaunuistratsuperficialdesubstandelaexteriorulacestuia.
naceastcategorieseinclud:pilele,pnzeledebomfaier,fierstraiele.a.
Urmeledinamicecreate(striaiile)auvaloareredusdeidentificare.
Se va ridica, ns, cu grij, de la faa locului, pilitura format, aceasta, prin
analizdelaborator,indicndnaturaicompoziiainstrumentuluidefrecare.
(C) Instrumentele de apsare acioneaz asupra sistemelor de
nchidere prin crearea unui sistem de prghie. Sun folosite rngi, leviere,
urubelnie.a.,urmeleformateprinnfundarereproducnddetaliileobiectului
creatordeurm.
(D)Instrumenteledeloviresunt,celmaiadesea,bolovanii,crmida,
oricealtecorpuridureproiectateasupragemurilorsauvitrinelor.Nusuntcreateurme
utileidentificrii,dardecelemaimulteoriobiectulfolositf r valoarevafi
abandonatlafaalocului.Poziiaacestuiailoculdeproiectareacioburilorpoate
furnizaindiciicuprivireladireciadincaresaacionat.
(E)Instrumenteledearderetopirefolosescflacrapentrutopirea
metaluluisaupentruardereainstrumentelordeprotecie.Lacercetareaacestor
urme se au n vedere transformrile fizicochimice produse asupra metalului
pentruasestabilicetipdeaparatafostfolosit(avndnvederec uneorie
nevoiedeaparaturspecialcaresdezvoltetemperaturifoartenaltenvederea
topirii,deexemplu,adispozitivelorcaselordebanicelecuplasm,cuflacr
oxiacetilenicsaucurazelaser)

2
3

4.4URMELEMIJLOACELORDE
TRANSPORT4.4.1Consideraiigenerale
Criminalistica studiaz un numr relativ redus de mijloace de
transport, n special cele care circul pe drumurile publice, celelalte mijloace
(aeriene, navale i feroviare) fiind cercetate n cazul unor fapte penale de
specialitidincadrulautoritilordereglementaredindomeniilerespective.
n afara mijloacelor de transport autopropulsate sau cele trase de
animale(circulndpedrumurilepublice)criminalisticaabordeaziurmelecreate
deunelemijloacedetransportacionatedeombicicleta,roaba,schiurile.
Principala clasificare a mijloacelor de transport se realizeaz n
raportcumodalitateadepropulsieamijloculuirespectiv: mijloacedetransport
autoimijloacedetransporthipo.
4.4.2Urmelemijloacelordetransportauto
Urmelecreatedemijloaceledetransportautosempartn3tipuri:
urme de rulare (create de
roi)urmedeimpact
urmedesubstaneprovenitedelaautovehicule
(1) Urmelederularesuntcreatederoileautovehicululuiipotfi
urmestaticeiurmedinamice.
Urmele statice de rulare se creeaz printrun singur contact ntre
pneu i sol n cazul deplasrii obi nuite a autovehiculului (fiecare poriune a
pneuluiiacontactcuoalt poriunedeasfalt).Urmelestaticederularepotfi
urmedesuprafa(deexemplu,urmelelsatedepneurileudepeasfaltuluscat)
sauurmedeadncime(deexemplu,urmapneuluiimprimatantrunsolmoale),
iar cele de suprafa pot fi de stratificare (exemplul de mai sus) sau de
destratificare.
Dinanalizaurmelorstaticederularesepotdesprindeconcluzii
privind:
numrulosiilorautovehiculului(majoritateaavnddou
osiiosiaroilordinfaiosiaroilordinspate)
ecartamentuladicdistanadintreroileaflatepe
aceeaiosie
ampatamentuladicdistanadintreceledouosii.Att
ecartamentulctiampatamentulsuntdatestabilitepentrufiecaretip/modelde
autovehiculifigureazncarteadeidentitateaacestuia
detaliiledesenuluiantiderapantalanvelopelor.Astfel,
fiecareproductordeanvelopeareunnumrdemodelepecarelecomercializeaz,
fiecaremodelavndundesenantiderapantaparte.Maiprecizmfaptulc,deregul,
lafaaloculuisuntgsiteurmelelsatedepneuriledinspatealeautovehiculelor
deoarecepentrumajoritateamainilordistanaroilordinfa

esteegalcuceaaroilordinspate,ceeacefacecaurmeleroilordinspates
sesuprapunpestecelelalte.
limeabenziiderulareestemaimarecndse
transportncrcturimarioricndvitezadedeplasareestemicisengusteaz
pemsurcecretevitezadedeplasare
circumferinaroiicepoatefiaflatmsurnddistana
ntredousemneparticulareconsecutiveaflatenurmacreat,semnegeneratede
intercalareandesenulantiderapantdepietricele,cioburi,cuie.a.
Urmele dinamice de rulare sunt create n momentul frn rii
atuncicndaceeaiporiuneapneuluialunecdealungulsoluluinmomentul
blocriiroii.
Dinanalizaurmeidefrnaresepotstabilidatecuprivirela:
stareatehnicaautovehicululuidacsistemulde
frnareeranstarebundefuncionaresaunu
vitezadedeplasareaautovehicululuinmomentul
nceperiifrnriicunoscndclungimeaurmeidefrnareestedirect
proporionalcuvitezadedeplasare
compoziiachimicapneuluiprinridicareadelafaa
loculuiaparticulelordecauciuclsatenurmafrecriicusolul
(B)Urmeledeimpactpotficreatenurmaimpactuluiunui
autovehiculcuunobstacolfixsaumobil(cuunaltautovehicul).
ncazulimpactuluicuunobstacolfix(zid,pom,stlp.a.)arelocun
schimbdesubstanentreceledouobiecteastfelcpemainvorrmneurme
formatedinvar,coajdecopac,achiidelemn.a.,nvremecepeobstacolullovit
sevorgsiparticuledinvopseauamainii,particulemetalice,resturidesticl i
plastic.
n situaia impactului cu un autovehicul staionat va rezulta o
deplasareaunuiadintreceledouvehicule(celcumasamaimicvafideplasat
n urma impactului) i se va pune problema stabilirii locului impactului i a
poziiei autovehiculelor anterior. Locul de impact se determin cutnd
particuleledemetal,sticl,plastic,urmeledepmntsauprafcesedesprindde
pevehiculenmomentullovirii.
Impactulndep ireestedoveditdeprezentapeambelevehiculede
striaiilaterale(ndreaptaautovehicululuidep itinstngaceluiceancercat
dep irea)ideuntransferdesubstanentreacestea(attparticulemetalicecti
devopsea).
nsituaiacoliziuniifrontalentredouvehiculenmicareambelevor
fiproiectateladistanediferitedeloculimpactului,nraportdemasafiecruiaide
vitezadedeplasare.Stabilirealoculuiimpactuluiprezintoimportan

deosebit n stabilirea modalitii de producere i n stabilirea vinoviei


persoanelorimplicatenaccident.
(C)Urmeledesubstaneprovenitedelaautovehicule sunturme
materiedesprinsefiedinansamblurileisubansamblurilemainii(deexemplu,
picturisaublideuleidemotor,debenzin,motorin,lichiddefrn,lichid
dercire.a.)fiesubstanetransportateocazionaldeautovehicululncauz (de
exemplu,camioanecetransportfin,gru,porumb.a.).Toateacesteurmepot
contribuilafurnizareadedatenecesareidentificriiautovehiculului.
4.4.2Urmelemijloacelordetransporthipo
Mijloaceledetransporthipoiurmelecreatedeacesteasuntcercetate
dinpunctdevederecriminalisticnspecialnsituaiaproduceriiunoraccidente
detraficrutiersaunsituaiainvestigriiunorfurturincareautoriisaufolosit
deasemeneamijloacepentrutransportareabunurilorsustrase.
Celmaidessuntimplicatecrueleisniiletrasedecai,carelecu
boifiinddincencemairare.
ncazulcruelortrasedecaisecerceteaztreicategoriideurme:
urmeleroiloratelajului
urmeleanimalelordetraciune
urmelensoitorilor
1. Cruelepotavearoitradiionaledinlemn(mbrcatecuin
metalic)saupotfolosipneurideautoturisme(deregul,pneuriuzate).Urmele
create de roi pot fi urme de adncime sau urme de suprafa , urme de
stratificaresaudedestratificare.
Dinanalizaurmelorcreatesepoatemsuraecartamentulroilor
(distanadintreroileaflatepeaceeaiosie),elementcepermitedeosebirea
urmelorcreatedecruacupneuridecelelsatedeunautoturismcunoscndu
sececartamentulautoturismuluiesteodimensiunecalculatcupreciziedemm,
nvremecelacrue,aceastadepindedeinspiraiameteruluicreator.
O alt posibilitate de distingere ntre cele dou mijloace de
transportestedat deexistenajoculuinosielacrue,ceeacefacecaurma
pneuluisfieuorerpuit(sespunecfuleazroata),lucrucarenusentmplala
autoturisme.
Dac roataesteconstruit dinlemncuin metalic sepoateafla
circumferinaroiicutndnlungimeaurmeisemneparticularecareserepet
regulat, mai precis distana dintre asemenea dou semne. Aceste semne
particularesuntcreatenmodcertnurmdatoritexisteneiuneiporiuniunde
sembinceledoucapetealeineimetalice.
2.Animaleledetraciunecreeazurmedecopitesauurmede
potcoave.

Dinanalizaurmelorcreatesestabiletedacatelajulfoloseaunulsau
douanimaledetraciune,dacacesteaeraupotcovite,dacpotcoaveleeraunoi
sau uzate (la cele uzate, forma i desenul potcoavei are detalii terse i pot fi
nsoitedeurmedesngecauzatedernireaanimaluluidectrepotcoavafoarte
deteriorat).
Deasemenea,sepoatestabilidindesenulcopitei/potcoaveidac
aufostcreatedemonocopitate(cai)sauparicopitate(boi).Totdinurmelede
potcoave se poate analiza numrul i dispunerea cuielor de prindere (caiele),
detaliiimportantepentruidentificareameteruluifierarcareapotcovitanimalul.
3.nsoitoriimijloacelordetransportpotlsalafaaloculuiurmesub
formacrriidepai( asevedeacapitolul4.3.2).Acesteurmesuntfieparalelecu
urmelederoispreaxuloselei(deregul,cruaul inndcaluldec pstru
pentrualcontrola),fieurmeledepicioaresuntintercalate ntreurmelederoi
dovedindastfelcnsoitorulmergeanspatelecruei.Deasemenea,lipsaurmelor
nsoitoruluipoateducelaconcluziacacestasedeplasancru.
Stabilireapoziieinsoitoruluiprezint interesndeosebincazul
accidentelorrutierenurmacroraatelajulinsoitorulaufostproiectaidepe
parteacarosabil.
4.5URMELEDEINCENDIIIEXPLOZII
Incendiulestedefinitcaunfenomenfizicochimicprincarearelor
ardereaunorsubstanenprezenaaerului.
Explozia esteoform aarderiirapideisecaracterizeaz printro
transformarebruscaunuimaterialcudezvoltaredegazeicldur.
4.5.1Incendiilesesubsclasific,nfunciedemodalitateadedeclan
are,nincendiinaturale,incendiiaccidentaleiincendiiintenionate.
Incendiilenaturalesuntgeneratedefactoriexteriorivoineiomului,
anume:
incendiiprovocatededesc
rcrileelectriceatmosferice
(trsnetul).Datoritcurentuluielectricdemaretensiune,nsituaialoviriiunui
obiectmetalicpoateapreafenomenuldeperlare(metalulsetopeteinstantaneu
nmiciperle).Pecorpulomuluigenereazurmedearsuricunoscutesubnumele
defigurdetrsnet
razelesolarenuproducincendiinRomnianmod
obinuitdatoritpoziieigeograficeariinoastre.nschimb,prinfocalizarecu
ajutorulunorlentileomul(copiiingeneral)potdeclanaincendii
autoaprinderilesuntfiedenaturfizicochimic(grsimi
animalesauvegetalecesepotaprindedelasine)saubiologic(fermentarea
substanelorvegetalesubinfluenabacteriilor)
electricitateastatic

Incendiile accidentale se produc datorit neglijenei omului n


folosirea aparatelor electrocasnice (fierul de clcat, soba electric, instalaii
electriceimprovizate.a.),prinneglijenanfolosireasurselordefoc(chibrite,
igri,ardereagunoaielor.a.).
Incendiileintenionate(premeditate)suntmotivatefiededorina
deacoperiurmeleunorinfraciuni,dindorinaderzbunaresauchiardectre
persoane cu dereglri psihice (piromani). Acestea sunt mai rare n practic.
Cercetareacriminalisticaacestorincendiitrebuiesaibnvederemodalitatea
de declan are a incendiului: incendii cu aprindere imediat sau incendii cu
aprinderentrziat.
Incendiilecuaprindereimediat nupermit,deregul,deprtarea
fptuitoruluipreamultdeincendiu,motivpentrucareprintresuspecisevor
cutaiceicaresauaflatprimiilaloculincendiuluisauceicareauanunatprimii
organelepompierilor.
Incendiilecuaprindere ntrziat permitfptuitoruluis ctige
timp i distan pn n momentul declan rii acestuia. Se folosesc, pentru
ntrzierea declan rii focului, dispozitive diverse, de la cele mai simple i
rudimentarepn ladispozitivesofisticate.ntrecelemaisimpledispozitivese
numrfolosirealumnrilor,afitilului,adispozitivelorcucronometru.
ncercetarealafaalocului,organelejudiciarencolaborarecu
pompieriimilitarivorcutasstabileascdacaexistatunsingurfocarsaumai
multe,careafostpoziionareaacestora,careafostmodalitateadedeclanarea
focului.
4.5.2. Exploziile sunt modaliti ale arderii rapide n care se
dezvolt omarecantitatedecldur igaze.Astfel,spredeosebiredeincendii,
urmeleexplozieisuntgeneratenspecialdetemperaturilefoartenaltealeflcrii
iforeideexpansiuneagazelor,gazeceefectueazlucrumecanic.
Exploziile pot fi de natur fizic (de exemplu, explozia unei
buteliidefecte)saudenatur chimic (deexemplu, formareaunoramestecuri
explozive datorit acumulrii de gaze gaz metan, propan, benzine .a.); de
asemenea,exploziilepotfiaccidentalesaupremeditate,difuzesauconcentrate.
Principalele dou tipuri de explozii sunt cele date de viteza de ardere i de
descompuneasubstanelorexplozive,anume:
deflagraia viteza fl crii este mai mic dect cea a sunetului n
mediunears
detonaiavitezaflcriiestemaimaredectasunetuluinmediunears
4.6URMELEBIOLOGICEDENATURUMAN
Sub denumirea generic de urme biologice de natur uman
sunt cercetate ncriminalistic aceleurmeformate dinsubstane (lichide sau
solide)produsedecorpulumanilsate,voluntarsauinvoluntar,laloculcomiterii

unei

28

infraciuni.naceastcategorieseincludfireledepr,sngele,saliva,spermai
urina,darialtesubstaneprodusedecorpuluman(sudoare,materiifecale.a.).
4.6.1.Urmeledenaturpiloas
Firele de pr prezint importan relativ redus n identificarea
criminalisticacesteapermind,deregul,oidentificaredegrup(restrngerea
cerculuidesuspeci).
Firele de pr pot fi gsite la faa locului pe lenjeria de pat, pe
lenjeria de corp, pe corpul victimei sau al agresorului sau pe alte obiecte. n
cutarealorsefolosetelupasaulampacurazeultraviolete.
Dinexaminareafirelordeprsepoatestabili:
dac sunt fire de pr uman sau alte materiale (de exemplu, fibre
sintetice)zonacorpuluidincareprovin
modalitateadedetaareafiruluidepr(cderenatural,smulgere,tiere,
rupere)
vrstaaproximativ,sexulpersoanei
careesteculoareanaturalaacestuia(dacestevopsitsaunu)
dacestedistrussaunu,dacsuntelementealeunorboli,prezenaunor
parazii
expertulpoatestabiligrupasangvinichiarprofilulADNalpersoaneide
la care provine (ceea ce ar permite formularea de concluzii certe de
identificare)
4.6.2.Urmeledesnge
Sngeleumanesteosubstan complex (un esutumanfluid)
alctuitattdincomponentesolidectilichide.Sngeleproasptestelichid,are
oanumitvscozitateincontactcuaerulsecoaguleaz.Dinanalizaurmelorse
sngeg sitelafaaloculuiorganuljudiciarpoateaflaoseriedeinformaii
deosebitdeimportantensoluionareacazului,deexemplu,dacafostocrim,
unaccidentsauosinucidere,undeseaflavictimaiundeseaflafptuitorul,dac
infraciuneaaavutlocacoloundeafostgsitcadavrul,dac exist urmede
alcool,drogurisaumedicamentenurmeledesnge.a.
Lafaalocului,urmeledesngepotfig sitepepardoseal,pe
pereiidiferiteobiectedemobilier,pecorpulvictimeisaualagresorului,pe
obiecteutilizatelacomitereafaptei(cuit,topor,arm.a.).
Urmeledesngepotfig sitesubform depicturi,stropi,dre,
mnjiturisausubformdebalt.Picturileauformediferitenraportdenatura
sngelui (venos sau arterial), de viteza i de unghiul de impact cu suprafaa
obiectuluiprimitordeurm.Deregul,nsituaiaunuiimpactperpendicular
sngelevenosformeazpicturideformregulat(rotund),nvremecesngele
arterial(datoritpresiuniiarteriale)formeazurmenformdestea.Mnjiturile

suntcreateatuncicndpestesngelescursestetrtunobiectsauchiarcorpul
victimei. Balta este rezultatul unei pierderi masive de snge fie ca urmare a
secionrii unui vas sanguin important (o ven, de exemplu), fie datorit
multitudiniiderniitimpuluiscursdelasvrireafaptei.
Forma i poziia picturilor de snge permite stabilirea pozi iei
victimei i agresorului n momentul svr irii faptei. n vederea stabilirii
preliminaredacurmelegsitelafaaloculuisuntdesngeinualtesubstane
(deexemplu,vopselesausosuri)sepoatefolosiapaoxigenat (nreaciecu
sngele genereaz efervescen). Culoarea picturilor de snge, aspectul lor
general(lichidsaucoagulat)poateducelastabilireaaproximativamomentului
comiteriifaptei.
Din analiza de laborator a sngelui ridicat de la f aa locului,
expertulbiocriminalistpoatestabili:
dacurmelesuntdesngeuman
zonadincareprovine,dacesngevenossauarterial
grupasangvin,RHul,profilulADN,sexul
persoanei
prezenaalcoolului,adrogurilorsaumedicamentelor,aaltorsubstane
toxice
prezenaunorboli
vechimeaurmeidesnge
4.6.3.Urmeledesaliv
Salivaesteunlichidprodusdeglandelesalivaresituatencavitatea
bucal,avndunrolimportantnmastica ie.Salivauman estecompus din
99%ap,0,3%substaneorganicei0,7%elementecelulare.
Salivacaioricealtsecreieaorganismului,potrivitconstatrilor
fcute de profesorul japonez K. Yamakami con ine elementele necesare
stabiliriigrupeisangvine.
Urmeledesalivpotfigsitepeobiectelecaresuntatinsenmodobi
nuit, cu gura (cu buzele) batiste, pahare, igri, timbre i plicuri po tale,
instrumentedesuflat,obiectedecult,pelenjeriadepat,pecorpulvictimei.a.
Atuncicndsuntproaspetesuntincoloreiseridicdelafaaloculuicuajutorul
pipeteisauahrtieidefiltru.Cndsuntuscate,urmeledesalivauculoareaalb
glbuie.Pentruridicareaacestoraurmelevorfiumezitecuapdistilat,iarapoi
sevafolosihrtiadefiltru.Obiectelepurttoaredeurme,demicidimensiuni,vor
fitransportatelalaboratornvedereaexaminrii.
Dinanalizaurmelordesalivsepoatestabili:
dacestesaunusalivuman
grupa sangvin (dac individul este de tip
secretor)profilulADN
prezenaunorboli,aunorsubstanechimice(alcool,medicamente.a.)

30

4.6.4Urmeledesperm
Lichidulspermaticesteprodusdeaparatulgenitalmasculinipoatefi
expulzatnmomentulcomiteriiactuluisexual,dariinvoluntar,nsituaiaunor
bolisauncazulsinucideriiprinspnzurare.
Dinpunctdevederecriminalistic,urmeledespermsuntcelmaides
ntlnite n cazul infrac iunilor la viaa sexual, permind identificarea
numruluiautorilorichiarstabilireaidentitiiacestora.
Cercetareaurmelordespermimpune,nmodnecesar,prezena
laloculfapteiamediculuilegist.Dinanalizaurmelordespermsepotstabili:
dacelichidspermaticuman
dacprovinedelaunasaumaimultepersoane
vechimeaaproximativaurmei
grupasangvin,profilulADN
bolisauanomaliialespermatozoizilor
4.6.5Urmeledeurin
Urmeledeurinpotfintlnitepelenjeriadepatidecorp,precumi
practicoriundelafaalocului.Dinanalizaacestorurmesepoatestabiligrupa
sangvin a persoanei, prezena alcoolului (alcoourie), a medicamentelor, a
drogurilor,asubstanelortoxice.Deasemenea,ncazulfemeilorsepoatestabili
dac acesteasuntnsrcinatesauprezint semneleuneinaterisauaunuiavort
recent..
4.7URMELEOLFACTIVE
Urmeleolfactivesuntgeneratedemoleculeledemirospe carele
emanoricecorpindiferentdevoinapersoanei.Existtreicategoriidemirosuri:
mirosulspecificconsecinametabolismuluiumani
producerii unor substane volatile (transpiraia, respiraia .a.), difer de la
persoan la persoan i depinde inclusiv de prezena unor boli, a
medicamentaiei,deigienapersonal
mirosulprofesionalestecelmprumutatdelalocul
demunc pentruacelepersoanecarelucreaz nmediitoxicesaucumirosuri
specifice(deexemplu,ceicarelucreaznbenzinriisaurafinrii,nfabricide
medicamente,ncabinetestomatologice.a.).Mirosulprofesionalareointensitate
iopersistenmaimaredectncazulceluiocazional
mirosulocazionalestemirosuldobnditprin
staionareapersoaneioanumitperioaddetimpnspaiicuanumitemirosuri
(deexemplu,mirosuldetutunpentruceiceaustatoperioaddetimpntrun
bar)

31

Capacitateadeadistingeomultitudinedemirosuriseobineprin
educaieipregtirenacestsens.Omulface,deregul,distinciantremirosuri
plcuteimirosurineplcute.Uneleanimale(cinele,deexemplu)auunsimal
mirosuluifoartedezvoltatceeaceapermisantrenareaifolosireaacestoradectre
organelejudiciarepentrudepistareadrogurilor,asubstanelorexploziveascunse
ndiferiterecipiente,pentruurmrireafugarilor.a.
Tema5.BALISTICAJUDICIAR
Balisticajudiciarparteabalisticiigeneraleseocupdestudiul
armeloriaurmelorgeneratedefolosireaacestora.Balisticajudiciararecaobiect
destudiudoararmeleuoaredeinfanterie(armeledemn).
5.1.Noiunigenerale.Clasificareaarmelordefoc
Arma de foc este definit de Legea 295/2004 privind armele i
muniiilecafiindarmaalcruiprincipiudefuncionarearelabazaforade
expansiunedirijataagazelorprovenitedindetonareauneicapseoriprinarderea
uneincrcaturi.
Oricearmprezinttreicomponenteprincipale:
1) eava
2) ansamblul mecanismelor de dare a focului (cuprinznd, ntre
altele,nchiztorul,ghearaextractoare,percutorul,ejectorul)
3) patulsaumnerularmei
Armeleseclasificnfunciedemaimultecriterii,anume:
1) dupdestinaie:armemilitare(puti,pistoale,carabine)
1armedeaprareapropiat(revolvere,pistoale)
2armedevntoare
3armesportivedetir
4arme cu destinaii speciale (pistoale de
semnalizare,
armecugazelacrimogene.a.)
2) duplungimeaevii:armecueavlung(deexemplu,carabina)
1arme cu eav mijlocie (de exemplu,
pistoalele
automate)
armecueavscurt(deexemplu,pistoalele,
revolverele)
3) dupparticularitiledeconstrucieaevii:
1- armecueavlis(netedninteriordeexemplu,armelede
vntoare)
2- armecueavghintuit(armelemilitare).eavaacestorarme

prezintninterioroseriederidicturi(numiteghinturi)separatedeoseriede
anuri,dispusenmodelicoidal,rolulacestorafiindaceladeaasiguraprecizie

3
2

armeiideaimprimaproiectilului(glon)omicarederotaienjurulaxeisale
(nfelulacestanfrngndmaiuorrezistenaaeruluiiaintei).
4) dupmodalitateadedareafocului:
1- armeneautomatencazulacestoratrgtorul,pentrufiecare
glontras,trebuiesacionezemanualattpentruintroducereaglonuluipe
eavctipentruextragereatubuluigol
1- armesemiautomateprintrosingurapsarepetrgacisepune
nmicareproiectiluliarelocexpulzareatubuluigol,astfelcenevoiedoardeo
nouapsarepetrgacipentruonoutragere
1- armeautomatepermittragereauneirafaledefocurisauchiara
ntreguluincrctorprintrosingurapsarepetrgaci
5) dupcalibru(pentruarmelecuglon)
1- armecucalibrumic(calibru6,5mm)
2- armecucalibrumediu(calibrucuprinsntre6,5i9mm)
3- armecucalibrumare(calibru>9mm)
6) dupmodalitateadefabricare:
1- armedeserie(produsenuzinedearmament)
2- armeartizanale

5.2. Muniiilearmelordefoc
Muniiaarmelordefocestereprezentatdecartu.nraportdetipul
i destinaia armei utilizate muniia are calibru diferit i folose te proiectile
diferite.Criminalisticaabordeazstudiulmuniiilorarmelordefocnraportcu
particularitiledeconstrucieintern a eviiarmei,anume muni

iapentru
armelecueavghintuit

imuni

iapentruarmelecueavlis
.
5.2.1Muniiilepentruarmelecueavghintuit
Cartuularmeicueavghintuitarmenprincipalcudestinaie
militarestealctuitdintub,pulbere,capsiglon.
Tubulestemetalic,areoformdetrunchidecon(maimarelabaz,
mai mic spre vrf). Baza (numit rozet) prezint un an pentru ca gheara
extractoarespoatexpulzatubulgolduptragere(nmsurancareexpulzarea
nuarelocprinconstruc iefolosindusefor agazelor). nprocesulde
fabricaie,ninteriorultubuluiseintroducepulbereaexploziv.
Pulberea(prafuldepuc)esteceacareprinexploziegeneratde
scnteiaprodus labazatubuluiprinlovireacapseidetonatoaredectreunac
percutordezvoltgazecupresiunefoartemarecepunglonulnmicarespre
gura evi. Pulberile pentru armele militare sunt pulberi colodiale (denumite
pulberifrfum).
Capsadetonatoareesteplasatlabazatubuluiiareroluldeadeclan
aardereaexplozivaprafuluidepuc.

3
3

Glonul esteproiectilularmei,celcareeste mpinscufor spre


int deforagazelorrezultatenurmaaprinderiiprafuluidepuc.Glonul
este compus din metal i alte componente n funcie de destinaia acestuia
(gloaneperforante,gloanetrasoare,incendiare.a.).
5.2.2Muniiilepentruarmelecueavlis
Cartuularmeidevn toareestealctuitdin tub,pulbere,caps
detonatoare,bura,rondeliproiectil.
Tubul cartuuluiarmeidevn toareesteconfecionatdinplastic
saudincartonpresati,spredeosebiredearmelemilitare,acestapoatefireutilizat
pentrumaimultetrageri.
Pulberea esteopulberecufumcuunrandamentdearderemai
sczutdectncazulpulberiicoloidale.
Capsa funcioneaz n mod similar capsei de la cartu ele armei
ghintuite.Datoritposibilitiiderefolosireatubuluiianlocuiricapseipentru
fiecarenou tragere,anchetatorulpoatestabilictetragerisauefectuatcuun
anumitcartu.
Bura esteunperetedespritoraezatntubulcartuuluipentrua
separapulbereadeproiectile(alicesaumitralii).Buraestedinpsl (laprima
tragere), n cazul reutilizrii tubului trgtorul nlocuindo, de regul, cu o
bucicdehrtiedeziar.
Rondelaesteunmiccapacdecarton(hrtie)aflatlacaptultubului
mpiedicndproiectilelescadaccidentaldintub.Peacestcartonsunttrecute,
deregul,dateprivitoarelacalibrulmuniieifolosite.
Proiectilele utilizate pentru muniia armelor de vn toare sunt
alicele saumitraliile.Acesteasuntmicisferemetalice(deregul dinplumb)al
cror numr i diametru sunt diferite n funcie de calibrul muniiei. Spre
deosebiredearmamilitar,ncazularmeidevntoareuncalibrumarenseamn
proiectiledediametrumaimic.
Pentruvnatdedimensiunimaimari(deexemplu,pentrumistrei)
sefolosescicartuecuglon,daracestegloaneauoconstruciespecial,
diferitdecelefolositedearmelemilitare.
5.3.Cercetareaurmelorprodusedefolosireaarmelordefoc
Prinfolosireaarmelordefocsuntcreateoseriedeurmeattpearm
ipemuniiectiobiecteleint.Fiecaredintreacesteurmepoatefurnizao
seriedeinformaiiutileidentificriiarmeicucaresatrasiaceluicareautilizat
o.
5.3.1Urmeleprodusedearmelecueavghintuit
(1) Urmeleformatepearm:
pulberile arse se depun pe pereii camerei de explozie i pe partea
interioaraevii

3
4

n cazul armelor noi ghinturile sunt mai proeminente, n vreme ce la


armelefolositemaidesghinturilesunttocite
pe patul armei n special, dar i pe celelalte componente se pot gsi
amprentelepapilarealetrgtoruluiichiarpetesesngeprovenitdela
victim
(2) urmeleimprimatepemuniie
nmomentulefecturiitrageriiglonulvafiexpulzatspreint(de
exemplu, spre corpul victimei) fiind gsit n corpul victimei, n ziduri, n
trunchiuridecopaci.a.Tubulgolesteexpulzatdinarmnafarrmnndifiind
ridicat,deregul,delaloculfaptei.
b.1.urmelepeglon

:
urmareafaptuluicdiametrulproiectiluluiestemaimaredectdistana
dintre dou ghinturi opuse, glonul este for at s strbat aceste
ridicturicesevorimprimapesuprafaaproiectiluluisubformaunor
striaiiparalele.Numrul,orientareastriaiilor,continuitatealorliniar
(depeglonulextrasdincorpulvictimeiicelobinutnlaboratorprin
tragereexperimentalcuarmasuspect)potducelaidentificareacerta
armeicucaresatras
b.2urmelel

satepetubulgol
prin presiunea exercitat de gazele formate n urma arderii, pereii
tubuluicartuuluivorfimpinispreexterior(adicsprepereiiinteriori
aicamereideardere)peacetiaimprimndusemicroreliefulcamereide
ardereaarmei
peguleraulcartuuluiseimprimurmalsatdeghearaextractoare.
Poziionareaurmei,adncimea,forma,distanafadebazacartuului
suntdetaliicepotfifolositelaidentificareaarmei
acul percutor love te cu for capsa detonatoare imprimndu i pe
aceastamicroreliefulsu
(c)Urmeleformatepecorpulomului
ncazulfolosiriiuneiarmedefocpentrurnireasauucidereaunei
persoane,pecorpulvictimeisegsescoseriedeurmeacrorinterpretarepermite
stabilireaarmeicucaresatrasiamprejurrilorncaresacomisfapta.Aceste
urmesuntcreatefiedeproiectil(glon),fiedefactoriisecundariaimpucturii
(flacra,gazelefierbini,pulbereaarsiceanears).
c.1Urmelefactorilorprincipali:Glon
ul,lamomentulimpactuluicu
corpulvictimei,creeazunorificiudeintrare,uncanaldetrecereiunorificiude
ieire.Deasemenea,pecorpulvictimeisaupehaineleacestuiapotfiidentificate
caurmeineluldetergere,ineluldecontuzie,ineluldemetalizareiinelulde
imprimare.

3
5

Orificiuldeintrareesteloculprincareglonulaptrunsncorpul
victimei.Dac proiectilulaatinsozon acorpuluiacoperit dembrcminte,
orificiul de intrare va fi examinat analiznduse c u grij straturile de
mbrcminte dinspre exterior spre interior. La nivelul pielii, ptrunderea
proiectilului genereaz un orificiu de intrare rotund al crui diametrueste, de
regul, mai mic dect cel al proiectilului (datorit elasticitii majoritii
esuturilorumaneiaproprietiiacestoraderevenilaformainiial).Cutitlul
de excepie,latrageriledelamicdistanforagazelorproduceunorificiude
intrare cu diametrul mai mare dect cel al proiecti lului, marginile acestuia
nemaifiindrotundecistelate(spulberate).Deasemenea, nsituaiaptrunderii
proiectiluluidirectnzonaunuiesutososdur,neelastic(deexemplu,nsituaia
mpucriincutiacranian)orificiuldeintrarearederegulacelaidiametrucu
orificiuldeieire.
Acestedetaliialeorificiuluideintrarepotconduceanchetatorulla
stabilirea poziiei i direciei din care sa tras (n raport cu poziionarea
orificiuluideintrare)iacalibruluimuniieifolosite.
Ineluldetergere segsetepestratulexterioratinsprimadat de
proiectil(pepiele,dacaatinsozonacorpuluineacoperitdembrcmintesau
pe mbrcmintea exterioar) n jurul orificiului de intrare i este format prin
depunereaunorsubstanestrinepurtatedeproiectilulexpulzat(unsoarefolosit
la ntreinerea armei i muniiei, pulbere ars i nears, rugin din interiorul
evii.a.)
Inelul de contuzie (gulera de contuzie sau de pergamentare) are
formauneibenzicircularenjurulorificiuluideintrare,formatepepieleaomului,
culimeade15mmdeculoareroiesaubrunroiatic.
Inelul de metalizare se formeaz atunci cnd proiectilul atinge n
trecereasaoaseledurealecorpului(craniu,omoplat.a.),atingereacelordou
corpuri dure fcnd ca un strat fin de particule metalice de la su prafaa
proiectiluluicreatedefrecareaproiectiluluideghinturilearmeis sedepun
subformaacestuiinelnjurulorificiuluideptrunderenosulrespectiv.
Inelul deimprimare se formeaz doar ncazul tragerilor cu arma
lipit de corpul victimei i are form circular (cnd arma a fost lipit
perpendicularpesuprafaacorpului)sauform desemilun (atuncicndgura
eviiestelipit doarparial).
Canaluldetrecereestefiecomplet(proiectilulstrbatenntregime
corpul victimei) fie nfundat (canal orb) atunci cnd proiectilul r mne n
corpulvictimei.Elpoatefiliniar,uniform,darpoatefiineuniform(deviat), n
situaiancareproiectilulestedeviatdelatraiectoriasaninteriorulcorpuluila
ntlnireaunoroasedure.
Orificiul de ie ire,spre deosebirede cel de intrare, are marginile
neregulatei,deregul,undiametrumaimaredectcelalproiectilului.Acest

lucru se datoreaz faptului c proiectilul, n momentul strbaterii esuturilor


organismului,mprumuteschile,snge,esut.a.crescndastfelndiametru.
Cunoatereacaracteristicilororificiuluideintrare,respectivdeieire
permiteorganuluijudiciarsstabileascdincedireciesatras,careerapoziia
trgtorului,respectivavictimei.
c.2Urmelefactorilorsecundariaimpucturii
Factoriisecundari(suplimentari)aimpucturiisuntflacra,gazele,
pulbereanearsifuninginea.
Flacraproduceurmesubformdearsuridardoarncazultragerilor
delamicdistan(510cm,nfunciedelungimeaeviiidepulberea
folosit)
Gazele producurmesubformaunordistrugericeapardoarpentru
trageriledelamicdistan(115cmnfunciedearmafolosit)
Funingineaesteproiectatafardinarmodatcuexpulzareaglonuluii
esterezultatularderiipulberiicoloidale,avaselineiiacelorlalte
impuritiaflateninteriorulevii.Cuctdistanadetragereestemai
mic cuattpulberiledepusepe int njurulorificiuluideintrare
suntmaiconsistente.Pentruarmelemilitarepulberilesuntproiectatela
maximum4050cm,dincolodeacestedistaneelenemaiajungndase
depunepeintdatoritgreutiilorreduse.
Particulelenearsesedepunnmodsimilarfuninginii,cuprecizareac
acesteaauogreutateimaimic,astfelcprezenalorpecorpulvictimei
indicotrageredelamicdistan
5.3.2Urmeleprodusedearmelecueavlis
(a)urmeleformatepearmsuntaceleaicategoriicaincazul
armelorcueavghintuit
(2) urmeleformatepemuniie:
pealicesaumitraliinuaparurmeutileidentificrii,dup cumnicipe
gloanele folosite pentru anumite categorii de vnat (dat orit lipsei
ghinturilor)
petubultrasvorfivizibileurmeleaculuipercutor,numrulacestorape
marginearozeteiindicnddecteoriafostutilizatacelcartu
(3) urmeleformatepecorpulvictimei:
c.1.Alicelesuntexpulzatelaguraarmeisubformdesnop,dardin
acestmomentacesteasendreapt spre int nugrupatecirsfiratesubforma
unuitrunchideconcuvrfullaguraevii.Cuctintaestemaidepartecuatt
scadenumrulalicelorceovorlovi(mpr tierealorestemaimare).
dacaliceleptrundncorpngrupcompact(deregul,latragerisub1
13) producplgidemaridimensiunicumarginileneregulate.
dacaliceleptrunddisparatelegenereazunmicorificiudeintrareiun
canalorb,nefiindletale(nmsurancarenuatingunorganvital)

37

c.2Factoriisecundarisuntprezeniincazultrageriicuarmade
vntoarenscuurmtoarelediferenierifadearmamilitar:
folosinduseopulberecufumcuunrandamentdearderemaisczut,la
tragerilecuarmadevntoareexistocantitatemaimaredefuningine
careesteproiectatlaodistanmaimare
flacraestemaipuinintensdectlatragereacuarmemilitare
5.4Expertizabalisticjudiciar
Cercetareacriminalisticncazulfolosiriiarmelordefocimplicnu
doarconcluziileorganelorjudiciareceefectueaz cercetarealafaaloculuicii
expertizeleefectuatencondiiidelaboratordectrespecialiti.Acetiapottrage
concluziideidentificaredinexaminareaarmei,amuniiei,aurmelorcreatepe
corpulvictimeisaupealteobiecte.Pentruorganuljudiciarcelcaredispune
efectuareaexpertizeloresteesenialscunoascaspectelecarepotfilmurite
deexperi,ceanumepotcerecaobiectivealeexpertizelorbalisticejudiciare.
5.4.1.Dinexaminareaarmeidefocsuspecte(gsitelafaalocului,
ridicatedelabnuit.a.)sepoatestabili:
tipul,modelul,calibrularmei
dac armaestenstaredefuncionare,dac aufostnlocuitepiesedin
mecanismeleacesteia
dacseputeatragecuarmadefect
dacfoculseputeadeclanantmpltor
dacesteoarmmodificat(deexemplu,cueavaretezat)saudaceo
armconfecionatartizanalicaresuntparametriidefuncionareai
acestora
5.4.2.Dinexaminareamuniiei(attaceleifolosite,ctiacelei
nefolosite)sepoatestabili:
calibrulcartuului,loculianulfabricrii
destinaia acestuia (de exemplu, glon
perforant)modelulitipulcartuului
starea de funcionare (dac mai putea fi folosit sau nu la
tragere)tipulpulberiifolosite(cufumsaufrfum)
graduldeumiditatealpulberii
5.4.3 dinexaminareaurmelormpucturiipecorpuluman
fiindnecesarcolaborareaexpertuluicriminalistcumedicullegistsepoate
concluzionacuprivirela:
numrulproiectilelortraseasupracorpuluivictimei
direciadetragere(stabilindpoziionareaorificiuluideintrareiacelui
deieire)
distanaaproximativdelacaresatras(nraportcuprezenafactorilor
secundariaimpucturii).a.

Totexpertulcriminalistestecelcarepoatestabilidinamicatragerii
prinidentificarea,pelngdireciadetragereiadistaneidelacaresatras,a
urmtoarelor elemente: locul unde sa aflat trgtorul, locul unde sa aflat
victima.
Tema6:CERCETAREACRIMINALISTICANSCRISURILOR
6.1.Consideraiideordingeneral
Noiuneadenscrisestemailargdectaceeadeactscris
cuprinzndtotceeacepoatepstrapeunsuporturmeleunuiinstrumentscriptural
(nscrisuritiprite,dactilografiate,printate,manuscrise,desene,schie.a.)
nlegtur cucercetareacriminalistic anscrisurilorseutilizeaz
noiunidiferite:grafologie,grafoscopie,expertizgrafic.
Grafologia studiaz scrisul de mn pentru a evidenia
particularitilecedenot anumitetrsturipsihicealescriptoruluilucrndcu
nscrisurinecontestatesubaspectulautenticitii.
Grafoscopia (expertiza grafoscopic) analizeaz latura grafic a
scrisului(manieraderealizareasemnelorgrafice),fr aluancalculanaliza
suportuluipecaresascris(deexemplu,compoziiahrtiei)sauinstrumentul
scripturalfolosit.
ncadrulexpertizeigraficederegulsecompardousaumaimulte
nscrisuri evalunduse asem nrile i deosebirile dintre acestea, adesea fiind
vorbadescrisuriintenionatmodificatesaucontrafcute(copiatesauimitate).
ncercetareacriminalistic anscrisuriloraucompeten nudoar
organeledeurmrirepenal(poliiajudiciariprocurorul),experii(organizai
ntrun corp autonom n subordinea Ministerului Justiiei) dar i instana de
judecat. Organele de urmrire penal sunt cele care, de regul, se confrunt
primele cu nscrisuri apte a purta urme utile identificrii criminalistice, motiv
pentrucaretrebuiescunoascprocedeelederidicareiconservareaacestorapn
lamomentulpredriictreexpertiaanalizeidelaborator.
Judectorul se confrunt cu nscrisuri i este chemat a verifica
aparenalordeautenticitatenudoarnprocesulpenal,darinlitigiilededrept
civil,dedreptcomercial,dedreptulfamiliei.a.
6.2.Reguliprivindridicareanscrisurilordelafaalocului
Demodalitateancareorganuldeanchetreuetesridicenscrisul
suspectdelafaaloculuifraldeteriora(nraportcustareancarelagsit),
fr adistrugesauaadugaurmesuplimentarepeacesta,depindeirezultatul
analizeidelaboratorefectuatdeexpertulsaudetehnicianulcriminalist.
dacnscrisulestentreg,ridicareasefacecupensetaevitndatingereacu
degeteledeoareceexistdocumente(nspecialcelescrispefoaievelin)
aptespstrezeurmelededegetealefptuitorului

documentulnusemptureteinusedezdoaie,ciseaeazntrunplicde
dimensiunicorespunztoare;nusefacnotripenscris,cipepliculn
caresetransport
dacdocumentulesteruptsencearcreconstruireantreguluipornindde
lacolurisprecentru.nscrisulastfelobinutseplaseazntredoufolii
transparente(pentruaputeaficititpeambelepri)caresecapseaz
dacdocumentulestears(totalsauparial)nuvafiatinsdeoarecehrtia
ars este friabil sfrmnduse foarte u or; de aceea documentul este
vaporizatmainticuapisoluiedeglicerin,apoiseaeazncutiicu
vatpentruaputeafitransportate
dacdocumentulardenmomentulsosiriiorganelorjudiciareacestavafi
stinsdarnuprinproiectareaasupraluiaunortextileumedesauchiara
apei(pentruc astfelsedistrug),ciprinprivareadeoxigen(actuleste
acoperitcuunclopotdesticlpentruca,odatcuepuizareaoxigenului,
foculssestingdelasine)
6.3Cercetareamaterialuluisuportiacernelurilor
Sarcini n domeniul cercetrii suportului e care sa scris i a
cernelurilorauattorganelejudiciare,ctiexperiicriminaliti.nprincipaln
examinareaactelorseurmreteasestabiliautenticitatealor,severificformai
coninutul lor, prezena elementelor de securitate (acolo unde e cazul),
valabilitatea documentului, vechimea acestuia n raport cu cea pretins de
deintorsauceainseratntextulactului.
Stabilirea vechimiinscrisului este,probabil,ceamaiimportant i,
totodat, dificil sarcin a organelor judiciare. Vechimea se stabile te cu un
anumegradderelativitateiaproximaie.
Din examinarea hrtiei se poate stabili compoziia chimic a
acesteia,reetadefabricaie,cunoscndusecaceastreetaevoluatntimp
prinfolosireaunornoicompuichimiciirenunarealaalii.Deasemenea,n
ceeacepriveteaspectul,hrtiaalbtindessenglbeneascodatcutrecerea
timpului.nschimbcernealasedeschidelaculoare,iarlaunexamenmicroscopic
sepoateobservac,odat cutrecereatimpului,pigmentuldeculoaremigreaz
spreexteriorulsemnelorgraficeispreinteriorulstratuluidehrtie.
Vechimeanscrisuluisepoatestabiliianalizndnscrisuldinpunct
de vedere al coninutului observnd compunerea frazei, regulile gram aticale
folosite(avndnvederecacesteaevolueazdelaoepoclaalta),morfologia
cuvintelor (de exemplu, scrierea cu sau , cu snt sau sunt .a), toponimele
folosite(numeledestrzi,orae,regiunidenumiricarepotcorespundeunei
anumiteepoci).

4
0

6.4Stabilireafalsuluimaterialnacte
Unnscrispoatefifalsificat,dinpunctdevedereallegiipenale,fie
nmodintelectual(ideatic),fienmodmaterial.Falsificareaintelectual prin
consemnarea unor mprejurri necorespunztoare realitii nu las urme
materiale,verificabiledinpunctdevederecriminalistic. nschimb,falsificarea
materialgenereazurmecepotfivalorificatedeanchetator.
Falsulsepoaterealizaprinnlturaredetext,prinacoperiredetext,
prin adugare de text, prin contrafacere (copiere i imitare). n afara scrisului
propriuzisnpracticsentlnescmaidesfalsificareatampileloriabancnotelori
monedelor.
Falsulprinnlturaredetext:
este ometod destul de rspndit , nlturarea realiznduse fie prin
metodefizice,fieprinmetodechimice
metodelefizicepresupunfierzuirea(prinfolosirea unei lamesaualt
obiectascuit),fieradiereacuajutorulgumeideras.nambelesituaii
areloconlturareastratuluisuperficialalhrtiei,lucruobservabilprin
ndreptareanscrisuluispreosursdeluminsauprinpalpare
metodele chimice presupun folosirea unor substane care dizolv
pigmentuldeculoare(deexemplu,Picul).Interveniaasupratextuluise
poatedovediprinpulverizareasuprafeeirespectivecuvaporideiodce
aderlazonatratatcolorndongalbenmaroniu
Falsulprinascunderedetext:
acoperireatextuluiserealizeaz celmaidesfieprinhaurare,fieprin
scpareaaccidentalauneipicturidecernealpezonacesedorete
anuficitit.Cercetareacriminalistic nacestcazserealizeaz prin
folosirea examinrii n radiaii invizibile i a fotografiei cu filtre
separatoaredeculori.
ascundereatextuluideiaicinusepoatevorbideunfalssepoate
realiza i prin folosirea de cerneluri invizibile (simpatic e): scrierea
textuluiserealizeazcusucdelmie,cuzeamdeceap,laptedulce,
saliv.a.folosinduseunbdechibritiprivindfoaianunghide45
grade.Citireadectredestinatarserealizeazexpunndhrtialaosurs
nchis decldur,scrisulcolornduseding lbuipn lamaroniu.
Acest tip descriere era folosit de regul de ctre deinui pentru a
trimitemesajectredestinatari(rude,prieteni)frcamesajulspoatfi
cititdectregardieni
Falsulprinadugaredetext:
adugirisepotrealizaattlanscrisuridactilografiatectimanuscrise
prinadugareaunuiasaumaimultorsemnegrafice(deregul,cifresau
litere)nspeciallacaptulrndurilorneterminatesauprintrernduri,pri
nadugareauneicifrenfaasaulasfritulnumruluiexistent

se examineaz detaliile scrisului observnduse nclina ia semnelor,


mrimealor,cursivitatea,culoareacernelurilor.a.
Falsulprincontrafacere
1. contrafacereaprincopiere:
copierea se poate realiza prin presiune (prin apsarea instrumentului
scripturaldealungulcaracterelornscrisuluioriginal,subacestasitundusefoaia
alb pe care se ncearc aceast copiere), falsul putnd fi eviden iat prin
examinareaversouluisuportuluipecaresascris
copiereaprintransparenpresupuneaezareafoiialbesemitransparente
deasupranscrisuluicesedoretecopiatiurmrireacaracterelorcuajutorulunui
instrumentscripturalnacestcazseobservolipsdecursivitate,aglomerri
decernelurinanumitelocuri,caractereneterminate.a.
2. contrafacereaprinimitare:
imitareapoatefiservil(scriptorulrealizndscriereaurmrindmodelul
dinfaasa)
imitareaesteliberatuncicndscriptorulancercatdemaimulteori
semnturaceodoretefalsificat
Falsul prin deghizarea scrisului este utilizat atunci cnd autorul
doretesiascund identitateafa dedestinatarisepoaterealizaprinmai
multemodaliti:
prindeformareasaumodificareacaracteristicilorgraficealescrisului
prininversareaminiidescriere
prinscriereacumajusculesauculiteredetipar
6.5Cercetareacriminalisticaactelordactilografiate
n privina actelor dactilografiate, prin expertiza criminalistic se
urmreteasestabilimainacucareauscriseipersoanacareleascris.Pentru
identificareadactilografuluiesteesenial stabilireaidentitiimainiidescris
utilizatelaredactarearespectivuluinscris.
6.5.1 Ma ina de scris poate fi identificat n privina tipului
(productorului)imodeluluipebazaunorcaracteristicigenerale(avndnvedere
c vorbimdespreprodusedeserie)celecaredifereniaz unmodeldealtul,
anume:
pasulmecanismuluiprincipal
tipul caracterelor folosite (dimensiunea i configuraia
lor)graduldealinierealsemnelor,graduldenclinare
complexitateasemnelor(numrul,prezenacaracterelorspeciale:%,#,
@.a.)
mrimeaintervalelor(distanadintrernduri)
Caracteristicilegeneralepermitanchetatoruluiidentificareageneric
amainiidescrisprinverificareaacestordatenbazelededateexistentenplan

intern(cartoteci) i internaional (de exemplu, bazele de date de la Europol i


Interpol)
Caracteristicile individuale permit stabilirea identitii ma inii de
scrisexaminndscrisulcercetatcucelobinutexperimentaldelamainabnuit
avndnvedereuzuracptatntimp,imperfeciunidefabricaie.a.
6.5.2Dactilografulpoatefiidentificatcumaredificultatei,adesea,
cuunanumegraddeaproximaie.Sevaurmrinivelulintelectualalredactrii,
capacitateadeadespricuvntulnsilabe(lasfritdernd),complexitatea
semnelorutilizate,greelilecomisenfelulacestaputnduseconcluzionacu
privirelagraduldepregtireladactilografului(respectndusens regulacu
caracter generalcinepoatemai multpoateimai puin, nuiviceversa),la
familiarizareaacestuiacumainadescris,aptitudinilesale(nceptorsauavansat)
.a.
Tema7:Identificareacriminalisticapersoaneloricadavrelor
7.1 Identificarea persoanelor n via se realizeaz pe baza
trsturilorgeneraleiindividualececaracterizeazfiecarefiinuman.Aceast
identificare se realizeaz fie pe baza unei perceperi vizuale, fie chiar prin
percepereaurmelorsonore.
Ca descriere vizual a persoanei se folose te metoda portretului
vorbit(uneorirealizatsubformaportretuluirobot)descriinduseatt trsturile
statice,cticeledinamice.
Catrsturistaticemenionm:
sexul,vrstaaproximativ,nlimea
aproximativconstituiacorpului(robust,
mijlocie,usciv)trsturilecapului:
1 formacapului(rotund,oval,ptrat.a)
2 fruntea(dreapt,avansat,oblic,teit,bombat.a.)
3 sprncenele(groase,mijlocii,subiri)
4 ochii(culoare,mrime,eventualedefecte)
5 gura(mare,mijlocie,mic,formaacesteia)
6 buzele(dupgrosime,dupformdeexemplu,tipulbuzde
iepure)
7 brbia,barba,mustaa
8 urechea
Trsturiledinamicesuntcelececaracterizeazmicrileigesturile
persoanei,anume:mersul,gesticulaia,voceaivorbirea,mimica,anumiteticuri
comportamentale de exemplu, legate de stingerea igrii, de a ezarea
ochelarilor.a.)

7.2 Identificarea cadavrelor necunoscute cunoa te mai multe


modalitiaplicabilenraportcugraduldedescompunerealcadavrului.Toate
aceste metode presupun comparaia ntre trsturile cadavrului necunoscut i
persoanabnuit aficeadecedat.Dac respectivulcadavruseafl ntrostare
relativbun(apropiatdeceaapersoaneintimpulvieii)sevancerca,dupo
prealabil toaletare a cadavrului, prezentarea pentru recunoa tere ctre acele
persoanecarereclam dispariiasaudecesulunorcunoscui(vezi Tema14 :
Tacticaefecturiiprezentriipentrurecunoatere).
nmsurancarenuputemprocedalaprezentareapentrurecunoa
tere,cnddincadavruaurmasscheletulsauoaseleprincipale(deregulcraniul
ioaselemarialecorpului)sefolosescmetodespecialedeidentificare,anume:
metoda supraproieciei: proiectarea imaginii craniului peste imaginea
persoaneibnuitect vremeaceastaeranvia pentruasevedeadac cele
dou corespund (aceast metod a fost utilizat cu succes i n identificarea
resturilor osoase aparinnd familiei ultimului ar al Rusiei, familia
Romanovilorasasinat1917debolevici).
reconstituireafizionomieidupcraniu
identificarea dup resturile osoase cunoscnd c exist anumite
corespondene ntre dimensiunile oaselor principale i vrsta, sexul, rasa
persoanei
identificareadup sistemuldentardin iisuntoasefoartedure,cele
carerezistchiarincazulunoraccidenteaviaticesauexploziiputernice;aceast
identificareesteposibilnmsurancareexistnitefiedentarealepersoanei
bnuite,obinutentimpulvieii
identificareadup codulADN:oasemeneamunc migloas anceput
dup atacuriledin11septembrie2001dinSUAisa ncheiatabianfebruarie
2005.Echipadelegitiaprimitntotal19.916fragmenteumanedincaremai
puin de 300 permiteau o recunoa tere dup fizionomie. A fost stabilit
identitateaa10.190resturiumanenprincipalprinverificareaprofiluluiADN,un
numrde9.726fragmenteumanermnndneidentificate.
TACTICACRIMINALISTIC
Tema8:Organizareaactivitiideanchetpenal
Organizarea sau planificare activitii de cercetare penal are
menireadeaaezapeunfundamenttiinificactivitateadedescoperireicercetare
a infraciunilor n vederea atingerii scopului procesului penal: constatarea
complet ilatimpafaptelorceconstituieinfraciuni,apersoanelorceleau
comisnvedereatrageriilarspunderepenal.

ncercetareaoricreicauzepenale,stabilireafaptelor,afptuitorilor,
acondiiilordesvrirenecesitstabilireaunorobiectiveidireciidecercetare
astfelnctmuncaspecificancheteipenalessedesf oarenmodeficienticu
celeritate.
8.1.Principiileplanificrii
Autorii lucrrilor de specialitate afirm necesitatea ca planul de
urmrire penal s rspund att principiilor generale ale procesului penal
(legalitatea, oficialitatea, principiul aflrii adevrului) i ale criminalisticii
(principiul identitii, al operativitii, principiul potrivit creia orice fapt
determin omodificarematerial nmediulextern),dariunorprincipiiproprii
planificrii:principiulindividualitiiiprincipiuldinamismului.
8.1.a Principiul individualitii planificrii impune cerina ca
organuldeurmrirepenalsntocmeascunplandecercetarenfiecarecazn
parte,sin seamadeparticularitilefiecreispee.Practicaadoveditoc
nuexist douinfraciuniidenticesubraportulmprejurrilordecomiterechiar
dacamaveaaceeaitipdeinfraciune,acelaifptuitor,acelaimodusoperandi
etc.Aplicareaacestuiprincipiunuexclude,desigur,posibilitateacaplanurilede
cercetareaanumitorcategoriideinfraciuni(deexemplu,tlhrii,omoruri)s
cuprind elemente asemntoare n privina problemelor de rezolvat, a
direciilordecercetare.
8.1.bPrincipiuldinamismuluiesteoregulfundamentalaplanului
decercetarepenalviznddouaspecte:
impune obligaia efecturii prompte i dinamice a cercetrii
criminalisticentrocauzdat
impunenecesitateaunuiplanflexibil,maleabil,decercetarepenal.
Planul de cercetare este rezultatul ansamblului de date (privitoare la fapt)
existente la un moment dat. Pe msura acumulrii de noi date prin avansare
anchetei,uneoriprinobinereaunorprobeiindiciisurprinztoare,careschimb
totalsauradicalcursulanchetei,planulpoateitrebuies fiemodificat,nefiind
permisrigiditatea,scopulancheteifiindacelaaldescopeririiadevrului,oricare
arfiacesta.
8.2.Coninutulplanuluideurmrirepenal
Planuldecercetarepenaltrebuiesconinproblemecesecerafi
rezolvate de ctre anchet, elaborarea i verificare versiunilor de anchet,
termeneledesoluionareaproblemeloripersoanelecareurmeazsparticipela
soluionarealor.
Planuldeanchetnutrebuientocmitnicipreadevreme,nabsena
unuiminimumdedatecertedesprecazulsupuscercetrii,darnicipreatrziu,
unele activiti de cercetare penal fiind condiionate n eficacitatea lor, de
realizareacuceleritate.(deexemplu,cercetarealafaaloculuiseimpuneafi

efectuatimediatdupdescoperireafaptei,frntrziere,pentruanufidistruse,
modificatesauanudispreaurme).
8.2.1Regulacelor7ntrebri
nteoriacriminalisticseapreciazcprinntocmireaunuiplande
cercetare penal trebuie s se urmreasc a se da rspuns la 7 ntrebri
fundamentaledesprefapt ifptuitor,formulareade rspunsuricorectepentru
toateacestentrebriechivalndcusoluionareacazului.
Celeaptentrebrisunturmtoarele:
1.ce fapt sacomisicareestenaturaei? Deexemplu,nsituaia
descopeririiunuicadavru,faptaceacauzatmoarteaarputeaficaracterizat ca
infraciuneintenionat(omor),cafaptdinculp(accidentdecirculaie),ca
sinucidere,camoartepatologic(cauzatdeoboal).
2.undesacomisfapta?Uneori,rspunsulnuesteattdefacildedat
cndexistindiciitemeinicecfaptasacomisntrunaltlocdectacoloundes
edoreteaselsaimpresiac sacomis. Deexemplu,nsituaiaidentificrii
unuicadavruceprezintnumeroasernideschiseproduseanteriormorii,darnu
segseteniciopicturdesnge,sarputeaconcluzionacfaptaafostcomis
ntrunaltloc,dupcarecadavrulafostmutat.
3.cndafostcomisfapta?Seurmreteasestabilicuctmaimare
preciziedatacomiteriifaptei(anul,luna,ziua,ora)
4.cineasvritfapta?Prinrspunsullaaceastntrebareseurmre
testabilireanudoaraautoruluimaterial(sauaautorilor)faptei,ciiaeventualilor
complicisauinstigatori(participani).
5. cum (n ce mod) sasvr it fapta? se urm re te stabilirea
tuturormprejurrilordecomitereafaptei(acelmodusoperandi)
6.cuajutorulcuisasvritfapta?ntrebarecareesteinclusn
cea dea patra (cine?), axat exclusiv pe determinarea participanilor la
comitereafaptei,indiferentdacacetiarspundpenalsaunu(deexemplu,minori
sub14ani)
7. de ce? cu ce scop? sunt ntreb ri prin a cror rspuns se
finalizeaz ansambluldeinformaiicuprivirelafapt ifptuitorstabilinduse
mobiluliscopulcomiteriifaptei.Deprecizatcuneoristabilireaacestorelemente
alelaturiisubiective(mobiluliscopul)esteobligatoriepentruncadrareajuridic
afaptei(depild,cndlegeapenalcereexistenaunuianumescopcaelement
constitutiv al infraciunii vezi infrac iunea de n elciune sau pentru
ncadrarea n forma simpl sau calificat vezi infrac iunea de omor), n
celelaltesituaiistabilireaunuimotivsauaunuiscopnsvrireainfraciunii
fiind necesar unei argumentri convingtoare a acuzrii, respectiv unei juste
individualizriarspunderiipenale.

8.2.2Versiuniledeurmrirepenal
n cadrul planificrii urmririi penale un loc central l ocup
elaborareaiverificareaversiunilordeurmrirepenal.
Versiuneadeurmrirepenal esteopresupunere,osupoziiesau
ipotezemisdeorganuljudiciarpebazaunordateexistenteasupracazuluilaun
momentdat,ipotezmenitadaposibileexplicaiifaptei,nansamblu,sauunor
aspectealefaptei.
Aadar,acesteversiuninusuntaltcevadectvarianteposibilede
comitere a faptelor supuse cercetrii penale, variante posibile n raport cu
materialulprobatorexistentpnlaunacelmoment(alemiteriiversiunii).
Elaborareaunorversiuniutilecercetriipenaleestecondiionatattde
elementeinnddestadiulcercetriifapteipecazconcret(elementeobiective),cti
deelementeinnddepersoanaanchetatorului(elementesubiective).
n privina elementelor obiective literatura de specialitate
evideniaz importanadeosebit a calit
iiicantitiidatelor nelaborarea
unorversiunidenatur s ajutelaprogresulancheteiilastabilireaadevrului.
Dinpunctdevedere cantitativ,lipsadatelorsauinsuficienalorpoateducela
generareaunuinumrimensdeversiuni,cuconsecinaunuimareefortumani
materialiantrzieriinsolu ionareacauzei.Dinpunctdevedere calitativ ,
informaiilecestaulabazaversiunilortrebuiesfiepreciseiconcrete.
Informaiilecestaulabazaelaborriiversiunilorpotprovenifiedin
surseprocesuale(dinmijloaceledeprovadministratepnlaacelmoment),fie
extraprocesuale(investigaii,scrisorianonime,zvonuri)nspracticarecomand
canelaborareaversiuniloranchetatorulsnusebazezeexclusivpeinformaiile
denaturextraprocesuale.
n privina elementelor subiective ce influeneaz soliditatea
versiunilorelaborateamintim:
1- pregtirea teoretic i practic a anchetatorului, aria de cuno
tinedecareacestadispune,nunumaidindomeniultiinelor
penale (drept penal, procesual penal, criminalistic,
criminologie),dariextrapenaleichiarextrajuridice
2- experiena acumulat prininstrumentareaunuinumrmarede
cazuri,frcaaceastexperiensduclarutin
3- intuiia (flerul) anchetatorului reflectnd capacitatea
organuluideurmrirepenaldeadescoperiiaexplica,dnd
dovadderapiditateiprecizie,faptesaumprejurrilegatede
acestefapt
Autoriiapreciazcnelaborareaversiunilordeurmrirepenalse
impunerespectareaurmtoarelorregulitactice:
1.
elaborareaversiunilorseimpunedoarpentrufaptele
saumprejurrilecepotaveamaimulteexplicaii

47

2.

elaborarea versiunilor trebuie realizat pe baza


datelordenatur procesual,completate, ncazde
nevoie,cuinformaiidenaturextraprocesual
3.
nelaborareaversiunilorsepornetedoardeladate
concrete,corespunztoarecalitativicantitativ
4.
versiuniletrebuiesfieelaboratenlegturcutoate
explicaiileposibilecarepotfidatencauzasupus
cercetrii
5.
versiuniletrebuiesfiesolidargumentateiconstruite
din punct de vedere logic, problemele fiecreia
trebuindformulateclariprecis
Versiunileelaboratetrebuiescverificateconcomitentiprinacordarea
uneiegaleateniidinparteaorganelordeurmrirepenal,indiferentdegradul
lordeplauzibilitate.Tacticacriminalistic recomand efectuareacuprecderea
acelor activitiacroramnarearstnjeni aflarea adev rului (de exemplu,
cercetarealafaalocului,percheziia,audiereavictimei.a.).
Planuldeurmrirepenaltrebuiesmbraceformascris(deinicio
dispoziielegalnuobliglaacestlucru),formascrisajutndlamaibunafixare
aproblematiciiancheteipenaleilaevitareaerorilorgeneratedememorianeclar
aanchetatoruluiasupraunordatesauevenimente.
Tema9:Tacticaefecturiicercetriilafaalocului
9.1.Noiuneireglementareaprocesual
Potrivit art.129 C.proc.pen. cercetarea la faa locului se
efectueazatuncicndestenecesarssefacconstatricuprivirelasituaia
loculuisvririiinfraciunii,ssedescopereissefixezeurmeleinfraciunii,
s se stabileasc poziia si starea mijloacelor materiale de proba si
mprejurrilencareinfraciuneaafostsvrit.
Porninddelaaceast reglementareprocesual inconcordan cu
teoria criminalisticii nelegem c scopul efecturii cercetrii la faa locului
este:
a)cunoatereanemijlocitdectreorganuldeurmrirepepenalsau
dectreanchetaloculuisvririifaptei,cutoateparticularitilesale;
b)descoperirea,relevarea,fixareairidicareaurmeloriamijloacelor
materialedeprob;
c) descoperirea de date cu privire la numrul de participani i
numruldevictime,moduldeoperarealinfractorilor
d)identificareamartoriloriobinereaprimelorinformaiicuprivire
lafapt,fptuitorivictim
e)formareaunorprimeversiunideanchetcuprivirelafaptacomis

4
8

Cu privire la terminologia folosit n legtur cu aceast activitate


procesual se impune a se face distincia ntre cercetarea la locul s vr irii
infraciuniiicercetarealafaalocului.Astfel,organuldeanchet,nraportcu
speacercetatpoateconstatanecesitateadeacercetanudoarloculinfraciunii,
adicloculundesacomisinfraciuneadeexemplu,loculundevictimaafostucis
prin aplicarea loviturilor de cuit, dar i alte locuri importante pentru cercetarea
penal de exemplu, locul undesag sitvictimaomorului, dac aceastaafost
deplasatdelaloculundeafostucis,sauloculundeinfractorulastatlapnd,sau
locul unde acesta a pregtit (premeditat) comiterea infraciunii .a. Este motivul
pentrucareseprefer folosireanoiuniide cercetarelafaa locului,avndunn
elesmailargdectcercetarealaloculsvririifaptei.
9.2.Pregtireacercetriilafaalocului
Cercetarealafaaloculuiesteoactivitatecriminalistic cetrebuie
desf urat cudeosebit urgen,eficienaacesteiafiinddeterminat attde
constituireaideplasareaurgent laloculfapteiaechipeispecializate,ctide
luareaunormsurideconservarealoculuidectreprimiiageniaiautoritii
careajunglafaalocului.
Decelemaimulteorisvrireauneiinfraciuniesteanunatcelui
mai apropiat post de poliie de ctre persoana care descoper urmele unei
asemeneafapte(anunarecareareloc,nmajoritateacazurilor,prinviugraisau
telefonic).
Din momentul anunrii comiterii unei infraciuni, activitatea
tacticcriminalistictrebuiessedesf oarepedoufronturi,nparalel:
1- primul,estecelalanunriiiformriiechipeideanchetceare
competenalegaldeaefectuacercetareapenal
2- aldoileaestecelalasigurriiurgentelafaalocului,aprimelor
msurideconservarealoculuiinfraciunii.
Primeleorganecesosesclafaalocului,indiferentcsuntorganede
cercetaresaualteorganealstatuluitrebuiesdispunprimelemsurideurgen,
anume:
1. luarea de msuri de identificare i salvare a victimelor
infraciunii. n acest scop, chiar dac prin ptrunderea n cmpul
infraciuniiaravealocdistrugerisaumodificrialeurmelorimijloacelor
materialedeprob,salvareavieiivictimelortrebuiesaibprioritate
2. delimitarealoculuiinfraciunii(eventualprinfolosireabenzilor
specialededelimitare)impiedicareaptrunderiinacestlocapersoanelor
neautorizate(deregul,acurioilor)
3. identificareaiprindereasuspectului (suspecilor),identificarea
martorilor. Astfel, e posibil ca suspectul s fie n continuare n zona
comiteriifaptei,motivpentrucaresentreprindprimelemsuridereinere
iimobilizareaacestuiapnlasosireaorganelordeurmrirepenal.n

49

privinamartorilor,identificareaacestora(eventualreinerealorlalocul
faptei)dectreorganulautoritiisositprimullaloculfapteipermiteu
urareasarciniiechipeioperativepn laacreisosirelafaalocului
martoriiarputeadisprea
d.anunareaorganelorcompetentedecercetarecndcompetena
decercetareaparinealtuiorgan(depild,cndesteofapt deomora
crui competen de cercetare este dat prin lege procurorului de la
ParchetuldepelngTribunal).
9.3.Fazelecercetriilafaalocului
Cercetarealafaaloculuitrebuiessedesf oarenmodorganizat,
cuminuiozitate,cuverificareacomplet aloculuiinfraciunii.nacestscop,
echipadecercetarevatrebuisdelimitezelimiteleteritorialealoculuiceurmeaz
aficercetat.
Cercetarea propriuzis se desf oar n dou etape succesive: a)
etapastaticib)etapadinamic.
9.3.a.Etapastaticacercetriilafaalocului
n aceast etap cercetarea se efectueaz fr a se aduce vreo
modificare cmpului infrac iunii. n raport de particularitile zonei supuse
cercetrii,echipatrebuiesstabileasc,delanceput,punctuldencepere,sensul
idireciadeefectuareacercetrii.
Astfel,cercetareapoateavealoc

1- din centru spre margini atunci cnd urmele materiale sunt

concentrate ntro zon relativ mic i bine determinat (de


exempluunaccidentdecirculaie)
2- de la periferie spre centru , deplasarea echipei fcnduse n
modspiralatsprecentru
3- n cazul necesitii cercetrii unor zone extinse de teren, n
scopul unei verificri minuioase, echipa de cercetare poate
procedalamprireaterenuluinsectoareiverificarea,rndpe
rnd,afiecruisector
n aceast etap cercetarea se efectueaz fr a se aduce vreo
modificare cmpului infrac iunii. n aceast faz se ntreprind urmtoarele
activiti:
1- seconstatstareaipoziiaobiectelor,urmelor.a.gsitelalocul
cercetat
2- seprocedeazlamsurareadistanelordintrediferiteleobiectei
urmeceprezintinterespentrucercetare
3- se efectueaz fotografiile de orientare, fotografiile schi i
fotografiileobiectelorprincipalenvedereafixriicuctmai

mareacurateeaschieiloculuiinfraciuniiaacumafost
gsitdectreanchetatori
1- seconstatisenoteazeventualelemodificriceauavutlocn
cmpul infrac iunii dup comiterea faptei i pn la sosirea
organelordeanchetpenal
9.3.b.Etapadinamicesteceancareobiecteleprincipaleaflaten
cmpulinfraciuniipotfiatinse,analizate,mutate,ridicate.Folosindusetehnica
dindotare,echipadecercetare,rndpernd:
vaanalizaobiecteleprincipaledincmpulinfrac iuniicorpul
victimei,aobiectelorpresupusafifolositelacomitereafaptei
vacuta,descoperi,evidenia,fixairidicaurmeleaflatelafaa
locului
vaefectuafotografiilededetaliusauvafolosicameravideopentru
surprindereadetaliilor
1- valuaprimeledeclaraiivictimeiimartorilor
2- sevorclarificaeventualelemprejurrinegative
9.4Fixarearezultatelorcercetriilafaalocului
Cercetarealafaaloculuisefixeaz prinntocmireaunuiproces
verbaldecercetarelafaaloculuiiprinefectuareaschieilocului,aplanelor
fotograficei/sauanregistrrilorvideo.
Procesulverbaltrebuiescuprind:
(1)meniunilegeneraleartatenart.91C.proc.pen.
1- datasiloculundeestencheiat;
2- numele,prenumelesicalitateaceluicarelncheie;
3- numele,prenumele,ocupaiasiadresamartorilorasisteni,cnd
exista;
descriereaamnunitacelorconstatate,precumsiamasurilor
luate;
numele,prenumele,ocupaiasiadresapersoanelorlacareserefera
procesulverbal,obieciilesiexplicaiileacestora;
meniunileprevzutedelegepentrucazurilespeciale.Procesul
verbaltrebuiesemnatpefiecarepaginasilasfritdecel
carelncheie,precumsidepersoaneleartatelalit.c)sie).Dacavreunadintre
acestepersoanenupoatesaurefuzasasemneze,sefacemeniunedespreaceasta.
(2) meniunile specifice acestei activiti, descrise n art.131
C.proc.pen. descrierea amnunit a situaiei locului, a urmelor gsite, a
obiectelorexaminatesiacelorridicate,apoziieisistriicelorlaltemijloace
materialedeproba

Schiaesteomodalitatedeareprezentagraficcmpulinfraciunii
prinprezentareadeansamblualoculuicercetat,apoziieiobiectelorprincipalei
aurmelorgsite,raportuldintreacestea(distaneledintreprincipaleleobiecte).
Schiaseprezintfiesubformaplanuluischi,fiesubformadesenuluischi
.Diferenadintreceledouestedatdefaptulcplanulschireprezint
curigurozitateraportuldistanelor dintreobiecte, redndfidel,laoanumit
scar,poziionareaacestora(dimensiuni,distane,unghiuri.a.).
Plan a fotografic cuprinde fotografiile efectuate la faa locului
(fotografii deorientare, fotografii schi, fotografii ale obiectelor principale i
fotografiidedetaliu)cuscurteexplicaiiprivitoarelamprejurrilesurprinse.
nregistrrilevideo senscriuntremijloacelemodernedefixarea
rezultatelor activitilor de cercetare penal, legea procesual penal
recunoscndule ca mijloc de prob n procesul penal (art.64 C.proc.pen.).
Dezvoltareatehnologieidigitale(attfotografiadigital,ctinregistrareaaudio
video digital) permite fixarea cu mare precizie i ntrun mod convenabil a
rezultateloractivitilordecercetarepenal.
Tema10:Tacticaascultriimartorului
Reguliletacticeprivindascultareamartoruluiauodeosebitdemare
importan urmareafaptuluic probatestimonial reprezint unuldintrecele
maidesfolositemijloacedeprobnprocesulpenal.nacelaitimp,declaraia
demartoresteiceamaidiscutatprobdatfiindsubiectivitateafactoruluiuman,
raportatlaobiectivitateaprobelormateriale.
Pe cale de consecin, anchetatorul este dator a ti nu doar
reglementrile specifice dreptului procesual penal, ci i noiuni de psihologie
privitoare la mecanismele formrii declaraiei martorului, la factorii ce pot
influenadeclaraiademartor.
10.1Noiuneireglementareprocesual
Reglementrile procesuale privitoare la declaraiile de martori n
procesulpenalleregsimnTitlulIIIalPriigeneraleaCoduluideProcedur
Penal,maiprecis nseciuneaaIIIaaCapitoluluiIIintitulat Mijloacelede
Prob,art.78art.865C.proc.pen.
Potrivitart.78C.proc.pen.: Persoanacarearecunotin despre
vreo fapt sau despre vreo mprejurare de natur s serveasc la aflarea
adevrului n procesul penal poate fi ascultata n calitate de martor. n
principiu,oricepersoan poatefiaudiat ncalitatedemartor,excepiilefiind
expresilimitativprevzutedelege.Astfel,persoaneleceauobligaiaapstra
secretulprofesionalnupotfiaudiatecuprivirelaasemeneaaspecte.nprivina
souluisauarudelorapropiateceluicercetat,acesteapotdadeclaraiidaci
dauacordulnacestsens,neputndfiobligatenacestsens.

10.2.Psihologiamartoruluiprocesuldeformareadeclaraiilor
demartor
LanceputulsecoluluiProfesorulN.StanEmanuelartac m rturia
poateficomparatcuomainperfecionatcarefabricprodusedelicate.Valoarea
produselorvadepindedetreifactori:stareadefuncionareaaparatului,calitatea
materieiprime,condiiunilencareafostefectuatlucrarea.
Dinpunctdevederepsihologic,declaraiilemartorilorseformeaz
ntrosuccesiunedeetape,calitateainformaieiputndfialterat,nfiecaredin
aceste etape, prin intervenirea unor factori obiectivi sau subiectivi procesul
conducndlarelativitateadeclaraieidemartor.
Etapeleformriideclaraieidemartorsunt:
1) recepiainformaiilor
2) memorareainformaiilor
3) redareainformaiilor
a)Recepiainformaiilor
Omulpoatereceptainformaiileprinintermediulsimurilorsale,
cel mai des fiind ntlnite recep ia auditiv

i recepia vizual

. Recepia
vizual,larndulsu,vizeazcelmaiadeseapercepiatrsturilorspaialeale
obiectelor/persoanelor,percepiamicriiipercepiatimpului.
Recepiaauditivvizeazpercepereadectremartorafenomenelor
sonorecensoescuzualsauntmpltorcomitereauneiinfraciuni,anume:
1 nlimeasunetului
2 intensitateasunetului
3 timbrul
Factoriiobiectivicepotinfluenarecepiaauditivsuntmultipli:
1- audibilitatea dependent de distana fa de emitor,
prezenaobiectelorsausunetelordeinterferen,
2- iluziileoptice
3- duratasunetelorpercepute
Recepiavizualesteceamaidesntlnit,martoruluicernduise
adeseas descrieobiecte,persoane,distane,micareaobiectelor,intervalede
timp.a.
Factoriiobiectivicepotinfluenarecepiaauditivsuntmultipli:
1- vizibilitateacondiiiledeiluminare,condiiilemeteorologice,
prezenaanumitorobstacole
durataprezeneincmpulvizualaimaginiireceptate
Factoriisubiectivipotinfluena,larndullor,exactitateainforma
ieireceptate(vizualiauditiv)prin:
1- calitateaorganuluidesimraportatlavrst,prezenaunor
boli,obosealaetc.

2- graduldeinstruirealmartorului
53

1- vrstaiinteligena
2- stareaafectivlamomentulrecepiei
3- atenia dac e voluntar sau

involuntarb)Memorareafaptelor
Memorareaimplic,larndulsu,parcurgereaatreietape,ianume:
4- achiziiainformaiei(memorarea)
5- stocareainformaiei(pstrarea)
6- reactivareainformaiei(actualizarea)
Memorarea informaiilor este i ea supus influenelor factorilor
obiectivi isubiectivi.Cairegul general,creierulumannustocheaz toate
informaiilereceptatepeparcursulvieii,cidoaromic partedintreacestea.
Durata memorrii poate fi i ea diferit, existnd memoria de scurt durat,
memoriadeduratmedieimemoriadelungdurat.
Capacitatea de memorare a unei informaii precum i calitatea
(fidelitatea)informaieistocatedepindedemaimulifactori,ntrecareenumerm:
1- caracterulvoluntarsauinvoluntaralmemorrii
2- volumulinformaieistocate
3- vrst,inteligen,educaie
4- stareadesntate
5- stareapsihic
6- intervaluldetimpscursntrememorareireactivare
c)Reproducereafaptelor
Capacitateaderedareainformaieimemoratedepindeieadelao
persoanlaalta.Potinfluenacapacitateaderedarevolumuldedaterecepionat,
dac acestea sunt ntro nlnuire logic sau sunt percepute fragmentat,
atitudineafa defaptacomis (eventualeleinteresealemartorului ncauz),
nivelul intelectual i gradul de instruire, atmosfera creat n momentul redrii
(relaxareasaupresiunea).a.
10.3Reguliletacticeprivindascultareamartorului
10.3.1.Pregtireanvedereaaudierii
nvedereaaudieriimartorului,anchetatorultrebuies cunoasc n
modtemeinicmaterialelecauzeiaacumaufostelerealizatepnlamomentul
audierii.Acestlucrupermiteorganuluideanchet s poat ticeanumeaspecte
trebuiesclmurite,ceanumearputearelatamartorul,ce ntrebriarfiutilde
adresat acestuia. Pentru fiecare martor n parte e indicat ca anchetatorul s
realizezeunplandeascultare.
nacestsens,organuldeanchetvadeterminacerculpersoanelorce
potfiaudiatecamartor,aspecteleasupracrorapotaducelmuriri,ordinean

careacetimartorivorfichemaipentruaudiere.

54

n vederea audierii, organul de anchet va stabili locul audierii i va


dispune citarea sau aducerea martorilor. Audierea are loc, de regul, la sediul
organuluidecercetarepenal,nssituaiispecialevrsta,stareadesntate.a.
potdeterminaaudiereamartoruluiladomiciliulacestuia,loculdemunc,spital
sauchiarlaloculsvririfaptei.
10.3.2.Etapeleaudierii
Audiereamartoruluiserealizeaznmodobinuitntreietape,
anume:
a) stabilireaidentitiiidiscuiileprealabile
b) relatarealiber
c) adresareantrebrilordecontrol
a)Stabilireaidentit

iimartoruluiesteobligatorieiserealizeazcu
ajutorul actelor de identitate, iar n caz de lips a acestora sau de ndoial,
identitateasestabileteprinoricemijlocdeprob.
Dupstabilireaidentitii,prindiscuiiprealabileanchetatorultrebuie
s afle relaiile martorului cu prile din dosar, eventualele relaii de rudenie,
prieteniesaudumnieputndfiunelementdesubiectivitateamartorului.
Unmomentimportantlconstituiedepunereajur

mntuluidectre
martor,jurmntobligatoriupotrivitart.85C.proc.pen.Acestjurmntavnd
caracterreligiosconstituieunmomentpsihologicimportantpentrumartor,prin
apelarealadivinitateavndroluldeatrezicontiinaacestuiaidealdetermina
sspunadevrul.
2) netaparelat
riiliberemartorulestelsatsdeclaretotceeacetie
cuprivirelaaspectelepentrucareafostsolicitatcamartor,organuldeanchet,
pentruaorientadeclaraiamartorului,trebuindsicomunicenumeleprilori
faptapenalsupuscercetrii,mprejurrilepentrudovedireacroraafostpropus.

Martorulafilsatsdeclarenestingheritinentreruptceeacecunoa
te,organuljudiciarinterveninddoarnsituaiancare,nmodvditmartorulse
ndeprteazdesubiect.Anchetatorultrebuiesadopteomascdecearastfel
ca, prin pozi ia i gesturile sale s nu influeneze n nici un mod (prin
confirmare sau negare) cele declarate de martor. De asemenea, observarea
mimiciiigesticiimartoruluipeparcursulrelatriipoatedaindiciicuprivirela
sinceritateasa.
3) ntrebriledecontrolpotfiauroluldeacompletasauadetalia
anumiteaspecteorideaverificasinceritateadeclaraieiisepotprezentaca:
1- ntrebridecompletare
2- ntrebrideprecizare
3- ntrebridereamintire

10.3.3.Consemnareadeclaraiilordemartor
Declaraiilemartorilorseconsemneaznscrisnprocesulverbalde
ascultare,ntocmitcurespectareadispoziiilorcoduluideprocedurpenal.
Legeaprocesualpenal permite,deasemenea,nregistrareaaudioi
videoadeclaraiilormartorilor.
Tema11:Tacticaascultriipriivtmate
Persoanavtmat,prinprezenasanmijloculaciunii,poatefurniza
informaiiimportantecuprivirelafaptacomisilapersoanafptuitorului.Pedealt
parte, impactulpsihologicasupravictimeicreat desvr ireafapteipoateducela
alterareasaulalimitareainformaiilorrecepionate.Deasemenea,indignareasau
dorina de rzbunare, de obinere a unor despgubiri nsemnate pot determina
persoana vtmat s denatureze faptele n sensul amplificrii leziunilor suferite,
intensitiiinumruluiloviturilor,durateintimp,foreideacionare.a.denatur
acreanvinuituluisauinculpatuluiosituaiemaigrea.
Practicajudiciaradoveditnsiprezenasituaieicontrare,cnd
victima i modific declaraiile n sensul disculprii nvinuitului sau a
minimalizriifapteicomisetrdndon elegerefrauduloas cunvinuitulsau
inculpatul,ndeosebincauzelencarempcareaprilornuesteposibil.
11.1Aspecteprocesuale
Potrivitart.24C.proc.pen. (1)Persoanacareasuferitprinfapta
penala o vtmare fizica, morala sau materiala, daca participa in procesul
penal,senumetepartevtmata.(2)Persoanavtmatacareexercitaaciunea
civilaincadrulprocesuluipenalsenumetepartecivila.
De asemenea, potrivit art.15 alin.3 C.proc.pen. calitatea de parte
civilaapersoaneicareasuferitovtmareprininfraciunenunlturadreptul
acesteipersoanedeaparticipaincalitatedepartevtmatainaceeaicauza.
Dac nu este constituit parte civil sau nu particip n procesul
penalcapartevtmat,persoanavtmatpoatefiaudiatcamartornprocesul
penal(art.82C.proc.pen.)
Declaraiile parii vtmate, ale parii civile si ale parii
responsabile civilmente fcute in cursul procesului penal pot servi la aflarea
adevrului,numaiinmsuraincaresuntcoroboratecufaptesaumprejurrice
rezultadinansamblulprobelorexistenteincauza.(art.75C.proc.pen.).
n ceea ce prive te locul audierii, codul de procedur penal nu
stabileteunlocanumeundesaiblocacestedeclaraii,urmndcaorganulde
anchet sstabileascloculcelmaipotrivitpentruefectuareaacestuiact.Nude
puinoriacestedeclaraiisuntluatevictimeinulasediulorganuluidecercetare,
cinspitalmaiales ncazulvictimeloragresiunilorfizicepentrucareeste
necesarinternareamedical.

11.2Etapeleaudierii
Audiereapriivtmateserealizeaznmodobinuitnceletrei
etape,ianume:
1) stabilireaidentitiiidiscuiileprealabile
2) relatarealiber
3) adresareantrebrilordecontrol
a)Stabilireaidentit

iipriivtmateserealizeazprinmijlocirea
actelordeidentitate,iarnlipsaacestora,prinoricemijlocdeprob.
Discuiileprealabilecuparteavtmat realizateasupraunorsubiecte
fr legtur cu cauza urmresc detensionarea situaiei, abaterea ateniei i
concentrriivictimeidelaceeaceurmeazsrelateze,maialesnsituaiancarear
dorisexagerezesausdenaturezeintensitateaiduratacelorpetrecute.
b) Relatarea

liber este un bun prilej pentru anchetator de a afla


punctuldevederealvictimeicuprivirelacelentmplate,deastudiapsihologia
acesteia,maialeslimbajulnonverbal,involuntar,capabils transmit stareade
spiritavictimeiipoziiasasincersaumaipuinsincerfadecelerelatate,
eventuala reinerii acesteiade a relataaspecte mai puin plcute dinfaptele
comise.Compasiuneaorganuluideurmrirepenaltrebuiedublatdeadoptarea
uneipoziiineutre,cares nuinflueneze,prinaprobaresaudezaprobarecele
relatatedectreparteavtmat.
c) Prin intermediul ntreb

rilor de control organul de cercetare penal


urmretesdetaliezeanumiteaspecteceaufostevitate,voitsaunu,ndeclaraiadat.

11.3Consemnareadeclaraiilorpriivtmate
Declaraiilepriivtmateseconsemneazntrunprocesverbalde
ascultare.
Tema12:Tacticaascultriinvinuitului/inculpatului
nvinuitulsauinculpatul,prinprezenasalaloculinmomentul
comiteriifaptelorreprezintoimportantsursdeinformaiinanchetapenal.
negalmsurns,interesulsuncauzface,decelemaimulteori,caaceste
informaiisnufieprezentatedectreacestantrunmodcorecticomplet.
Caevoluieareglementrilorprocesualpenale,declaraiadeinculpat
mrturisireanumaireprezintoreginaprobelor,nemaiavndvaloare
probantabsolut.
12.1.Reglementareprocesual
Potrivitart.23C.proc.pen. Persoanampotrivac reiasapusin
micareaciuneapenalaesteparteinprocesulpenalsisenumeteinculpat.
Potrivitart.229C.proc.pen. Persoanafatadecareseefectueaz
urmrireapenalasenumetenvinuitcittimpnuafostpusainmicareaciunea
penalampotrivasa.

57

Inculpatulsaunvinuitulbeneficiazdeprezumiadenevinovie,
fiindprezumaiafinevinovaipnlaprobacontrarie.
Inculpatulinvinuitulnupotfiobligaisdepunmrturie,avnd
dreptuldeatceaideanudadeclaraiinprocesulpenal.Odatceconsimtada
declaraii,acestedeclaraiiconstituieprobeipotfifolositenprocesulpenal,
chiarmpotrivaacestuia.Cavaloareprobant,potrivitart.69C.proc.pen.
declaraiilenvinuituluisaualeinculpatuluifcuteincursulprocesuluipenal
potservilaaflareaadevrului,numaiinmsuraincaresuntcoroboratecufapte
simprejurricerezultadinansamblulprobelorexistenteincauza.
12.2.Formareadeclaraiilorinculpatului
Ca i n situaia martorilor, formarea declaraiilor inculpatului
parcurgeexactaceleaitreietape: recep

ia, memorarea i redarea faptelor. Ase


vedea,nacestsens,celeprecizatelatemaanterioar.
12.3 Regulile tactice privind ascultarea nvinuitului sau
inculpatului
12.3.1.Pregtireanvedereaaudierii
nvedereaaudieriinvinuitului/inculpatului,anchetatorultrebuies
cunoascnmodtemeinicmaterialelecauzeiaacumaufostelerealizatepnla
momentulaudierii.Acestlucrupermiteorganuluideanchetspoatticeanume
aspectetrebuiesclmurite,ce ntrebriarfiutildeadresatacestuia,caresunt
mprejurrilenegativecetrebuiescelucidate,cealibiuriarputeafiinvocate.
nvedereaaudierii,organuldeanchetvastabililoculaudieriiiva
dispunecitareasauaducereanvinuitului/inculpatului.Audiereaareloc,de
regul,lasediulorganuluidecercetarepenal,nssituaiispecialevrsta,
stareadesntate.a.potdeterminaaudierealadomiciliulacestuia,laloculde
munc,laspitalsauchiarlaloculsvririfaptei.Dacasistenajuridiceste
obligatorieoridacnvinuitulareaprtoralestrebuieasiguratprezena
aprtorului.
12.3.2.Etapeleaudierii
Audiereanvinuituluiserealizeaznmodobinuitntreietape,
anume:
4) stabilireaidentitiiidiscuiileprealabile
5) relatarealiber
6) adresareantrebrilordecontrol
a)Stabilireaidentit

iinvinuituluiesteobligatorieiserealizeazcu
ajutorulactelordeidentitate,iar ncazdelips aacestoraseapeleaz laalte
mijloace ce pot conduce la stabilirea identitii, de regul acte oficiale cu
fotografie permis de conducere, legitima ie, livret militar .a. Aceast
identificareestefoarteimportantdatoritpoziieiprocesualeiconsecinelor

juridicealetrageriilarspunderepenal,trebuindafimpiedicatoriceeroare
judiciar,oricencercaredesubstituiredepersoane,situaiintlnitenpractic.
Discuiileprealabileaurolul,spredeosebiredeaudiereamartorului,
deadetensionaatmosfera,deadeterminainculpatulsiabatateniadela
fapteleceurmeazafirelatate,dealndeprtadelaversiuneapecareavenit
pregtitsorelateze,lucrurilerealefiindmaibinentipritenmemoriedect
scenariileneadevrate,conceputepentruascpaderspundereapenal.
b)relatarealiber

esteoetapobligatorie,coduldeprocedurpenal
prevzndobliga iaorganuluidecercetarepenal deapermitenvinuituluis
relateze,ntrodeclaraiescris olograf(personal)dectreacesta,totceeace
doretesdeclarecuprivirelafaptacercetat.
Urmeazapoirelatarealiberoral,etapncareanchetatorultrebuie
s adopteaceamasc decearprincares nuconfirmesauinfirme cele
relatate de nvinuit sau inculpat, dar, n acela i timp s observe manifestrile
voluntaresauinvoluntare(mimic,gestic,transpiraia,roeaaetc.)denatura
trdanervozitatea,nesinceritatea.
c)ntreb

riledecontrolsuntadresatedectreanchetatornlegtur
cuaspecteleocolite,voitsauinvoluntar,dectrenvinuit,peparcursulrelatrii
libere. Aceste ntrebri pot fi, raportat la informaiile solicitate anterioare,
concomitentesauposterioarecomiteriifaptei.
ntrebriletrebuieformulatentromanierclariconcis,snufie
tendenioase sau sugestive, trebuie s fie formulate ntrun limbaj accesibil
inculpatuluisaunvinuitului.
12.3.3Procedeedeascultareanvinuituluisauinculpatului
ntacticaascultriinvinuituluisauinculpatuluipotfiadoptateoserie
deprocedee,nraportdemprejurrilecauzei,deatitudineanvinuitului,depsihicul
acestuia,scopulfiindaceladeaobineinformaiictmaicompleteiexacte,chiari
atuncicndsencearc disimulareaadevrului,ns ntotdeauna,prinrespectarea
drepturilorigaraniilorprocesualealeprilornprocesulpenal.
Astfeldeprocedeeutilizatesunt:
1- procedeulascultriiprogresiveporninddelaaspectemaipuin
importante,continundcuceleimportante,nmodgradual
1- procedeulascultriifrontaleprinprezentareactreinculpatula
celormaiimportanteprobe,pentruaicreaconvingereacnuare
nicioansdescpareialdeterminadinstartsspunadevrul

2- procedeul ascultrii repetate prin aceasta determinnduse


aspectelemincinoasedindeclaraianvinuitului

3- procedeulascultriincruciaterealizatedectredoisaumai
mulianchetatorinacelaitimp,orisuccesiveceidoi
anchetatoriaudiindseparat,darunuldupaltulacelainvinuit,

59

acestaputndmanifestaodeschideremaimarefade
anchetatorulmaiblnd
1- procedeulntlniriisurpriznvinuitulntlnindvizual,pentru
oscurt durat detimpinmodaparentntmpl torunalt
fptuitorsaumartorcheiendosarulsu,crenduiseimpresia
atuuluipecarelauanchetatorii
12.3.4Atitudinialenvinuituluisauinculpatului
ncursuldeclaraiilordatenvinuitulsauinculpatulpoateadopta
fieoatitudinede negare afaptelor,fieoatitudinede recunoateretotal sau
parialaacestora.Attrecunoatereactinegarea,pot,dupcaz,sinceresau
nesincere.
Decelemaimulteorinvinuitulneagcomitereafaptelorcrendu
ialibiurisauaruncndresponsabilitateansarcinaaltorpersoane.
Nusuntpuinecazurilenpracticajudiciar ncareavemdea
facecurecunoaterinesincere,motivatecelmaiadeseadenelegereantrecel
audiatiadevratulfptuitor,dealuaasuprasaoanumitfaptavndnvedere
efectelejuridicemaimiciasuprafalsuluifptuitor(minorladatasvririifaptei
saucupluralitatedefaptelaactivpentrucareofaptnplussaunminusnuare
efectedeosebite)dectaleceluireal.
Esteimotivulpentrucareorecunoatereainculpatuluicuprivirela
svr irea faptei nu este suficient pentru probarea vinoviei acestuia.,
declaraiasatrebuindaficoroboraticonfirmatprinaltemijloacedeprob.
12.3.5Particularitialeaudieriininstanalenvinuitului/
inculpatului
Psihologiainculpatuluiprezent ninstanadejudecat estealta
dectaceluiaflatnfazadeurmrirepenal.Deasemenea,situaiileobiective
suntdiferiteceeaceconducelaoaltabordaretacticaascultriiacestuian
faacompletuluidejudecat.
nfaainstaneidejudecatatitudineaadoptatdeinculpatpoate
fi una diferit de cea de la urmrirea penal, nu de puine ori acesta
modificnduintotalitatesaunpartedeclaraiiledate.
nascultareanfaainstaneiobligatoriepentrujudector,dar
nuipentruinculpat,trebuiesseinseamadeurmtoareledeosebirifade
ascultarealaurmrirepenal:
fazadejudecat esteunapublic (spredeosebiredeceadela
urmrirea penal, nepublic), inculpatul fiind acum n prezena nu doar a
procuroruluiciiapriivtmate,arudeloriprietenilor,aasisteneidinsalade
judecat.Aceastasistenlpoatedeterminapeinculpatscapetendrzneal,
iaruneorissesimtruinatdefaptacomisidepoziiasadeinculpat
nfazadejudecatinculpatulddeclaraieavndcunotinde
ansamblulprobeloradministrate(nurmaprezentriimaterialuluideurmrire

60

penalsauastudieriidosarului)ncauzattnfavoareactmaialesn
defavoareasa,putndnuanaimodificaanumiterelatri,combateanumii
martori,lucrupecarenuaveacumslfaclaaudieriledinfazadeurmrire
penal
legtura cu ceilali inculpai n cauz, realizat pe durata
transportuluilainstan(pentruceiarestai)sauncomunitatepoatedetermina
ajustareaacestordeclaraiisau,dimpotriv,aruncarearesponsabilitiidela
unulctrealtul
12.3.6Consemnareadeclaraiilornvinuituluisauinculpatului
Declaraiilenvinuituluisauinculpatuluiseconsemneaznscris,
ntocmindusenacestsensprocesulverbaldeascultare.Acestprocesverbalse
semneazpefiecarepagindectreorganuldeurmrirepenal,dectrepersoana
ascultat idectrecelelaltepersoaneceparticip eventuallaaudiere(avocat,
printe,reprezentantautoritatetutelar)itrebuiescuprindinclusivoralacare
audierea a nceput i cea la care a luat sfr it. De asemenea, declaraiile
nvinuituluisauinculpatuluipotfinregistrateprinmijloaceaudio/video.
Tema13:Tacticaefecturiiconfruntrii
Ca regul general obligatorie pentru ascultarea persoanelor n
procesulpenal,audiereaacestora(inculpai,privtmatesaumartori)areloc
individualisperatauniidealii.
Confruntarea este un act procedural prin care sunt audiate
concomitentdoupersoane,persoaneceaudatanteriordeclaraii,individual,n
aceacauzicaresecontrazicasupraunoraspecterelevantepentrusoluionarea
respectivei cauze penale. Scopul confruntrii este de a pune fa n fa
persoanele ce au versiuni diferite asupra acelora i aspecte pentru a determina
reacialorpsihic,pentruaobservacareversiunecorespunderealitiiicare
nu.
13.1Reglementareaprocesual
Potrivitart.87C.proc.pen.Cndseconstatacaexistacontraziceri
intredeclaraiilepersoanelorascultateinaceeaicauza,seprocedeazla
confruntareaacelorpersoane,dacaaceastaestenecesarapentrulmurirea
cauzei.
Confruntareaestelimitatdoarlaaspecteleaflatencontradicien
declaraiile anterioare ale celor dou persoane confruntate. ntrebrile i
rspunsuriledatepedurataconfruntriiseconsemneazntrunprocesverbalde
confruntare.

13.2Realizareaconfruntrii
13.2.1.Pregtireaconfruntrii
Necesitateaconfruntriiestedeterminatdeexistenaunorcontradicii
privind aspecte importante ale cauzei, contradicii rezultate din parcurgerea
declaraiilordatedepersoaneleaudiatencauz.Prinurmare,organuldeanchet
trebuie s cunoasc materialul probator administrat, s i noteze contradiciile
observate,persoanelealecrordeclaraiicuprindacestecontradicii,importana
acestormprejurriasupracorecteisoluionriacauzei.
Dupdeterminareacerculuipersoanelorceurmeazaficonfruntate,
organuldeanchettrebuiesstabileasccentrebrivorfiadresatepersoanelor
confruntate, raporturile existente ntre acestea, ordinea n care vor fi supuse
confruntri.Subacestultimaspect,tacticacriminalisticrecomandca,mainti
detoatesfieconfruntaimartorii,apoimartoriicuprileiarlasfritprile
ntreele.Deasemeneaserecomandaseevitaconfruntareantreautorivictim,
interesele opuse i ncrctura emoional ducnd cel mai adesea la rezultate
negativealeconfruntriintreacestepri.
Organul judiciar trebuie s stabileasc locul unde va avea loc
confruntareaisdispuncitareapersoanelorncauzianunareaaprtorilor,n
msurancareexistaprtorialeisaudinoficiu,dacaprareaesteobligatorie.

13.2.2. Aspectepsihologiealeconfruntrii
2spredeosebiredeaudiereaindividual,persoanaconfruntatestesupus
unei presiuni psihice mai mari prin prezena celeilalte persoane confruntate
desprecaretiec prezint oalt versiuneasupraaceluiaiaspect,punnduse
problemasinceritiiunuiadintreceiconfruntai
3poziiadeinculpat,acuzatdecomitereafaptei,avndfalsareprezentare
cceeacespuneelnuesteluatnseampoateinfluenapsihicpoziiaacestuia
peparcursulconfruntrii
4victimamizeaz pecompasiunea,meritat saunu,dinparteavictimeii
princredinaceventualelesaleinexactitivorfitrecutecuvederea,fiindpuse
peseamaimpactuluipsihologicdeterminatdecomitereafaptei
5martorul,dac estedebun credin,vaaveaoatitudinerelaxat,de
neimplicareafectivnsituaiageneratdecomitereafaptelor
6- relaiile anterioare dintre prile confruntate pot afecta rezultatul actului
procesual, eventualele raporturi de subordonare dintre acestea ducnd chiar la
inoportunitatearealizriiconfruntrii.
13.2.3. Proceduraconfruntrii
Persoanelorchematepentruconfruntaretrebuieslisestabileasc
identitatea.Dupstabilirearaporturilorcupriledindosarseprocedeazla

6
2

confruntarea propriu zis. Important n desf urarea confruntrii, pe lng


observareamimiciiigesticiipersoanelorncauzeste:
a) poziiacelordoupersoaneconfruntate
Persoaneleconfruntatepotfiaezatefa nfa sauambelecu
faa spre anchetator, poziia avnd implica ii psihologice i permind
organuluideanchetsobservereaciilecelorntrebai.
b) ordineadeadresareantrebrilor
Aceast ordine este determinat de organul judiciar n raport de impresia sa
asupra sinceritii sau nesinceritii unuia dintre cei confruntai. Ca regul
general,cndopersoanafirmomprejurare,iarcealaltoneag,ntrebrile
pornescdelacelceafirm.
c) cineadreseazntrebrile
De regul, ntrebrile sunt adresate de ctre organul de cercetare
penal.Dupepuizareantrebrilorplanificate,acestapoatepermiteprilorsi
adreseze reciproc ntrebri, moment de maxim importan pentru a observa
reaciapersoanelorconfruntate.
13.2.4.Rezultatulconfruntrii
Confruntarea poate avearezultatepozitive saunegative, totale sau
pariale. Se apreciaz o confruntare ca fiind reu it atunci cnd, n urma
ntrebriloradresateiainteraciuniipsihicedintrepersoaneleconfruntateuna
dintreacestearevineasupradeclaraieianterioareiadopt,ntotulsaunparte
versiuneafapticprezentatdecealaltpersoan.
Rezultatulestenegativatuncicndniciunadintreacestepersoanenu
revineasupradeclaraiilordate,meninnduipoziiaanterioar.
Tema14:Tacticaefecturiipentrurecunoatere
Prezentareapentrurecunoaterenuareoreglementarelegaldistinct
ncoduldeprocedurpenal,fiindconsideratuntipspecialalaudieriipersoanei.
Prezentareapentrurecunoatereesteometod deidentificareaunorpersoane,
obiecte,animalesaucadavreprinprezentareaacestorasauaunorfotografiiale
acestoractreopersoanvictim,autor,martor.
nesen,prezentareapentrurecunoaterereprezint,dinpunctde
vederepsihic,oformareactivrii(asevedeaseciunea10.2.b).
14.1.Prezentareapentrurecunoatereapersoanelor
Recunoatereauneipersoanesepoatefacedup trsturile statice
(nfi are, nsemnnd nu doar tr sturile feei sau ale corpului, ci i a
mbrcmintei), dar i dup trsturile dinamice ale persoanei (voce i vorbire,
mers)

14.1.1.Pregtireaprezentriipentrurecunoatere
n vederea prezentrii pentru recunoa tere persoana care va face
recunoatereaesteaudiat iisesolicit s fac odescrierectmaidetaliat a
persoaneirespectivecuindicareaparticularitilorcareiauatrasateniaicarei
formeazconvingereacarputearecunoatepersoanadacisarprezenta.
nvedereaprezentriipentrurecunoatereorganuldeanchettrebuie
s alctuiasc ungrupde35persoanecutrsturiasemntoare(sex,vrst ,
nlime,fizionomie,constituie.a.)cupersoanasupusrecunoaterii.Raiunea
prezentriisuspectuluintrungruprelativuniformestelegat denecesitateaca
recunoatereassebazezenupeaspectegenerale,cipedetaliiparticulare.
Deasemeneasevancercaprezentareagrupuluincondiiisimilare
demediu(nspecialdeluminozitate,distanetc.)
14.1.2
Regulitacticealeprezentriipentrurecunoaterea
persoanelor
1dupalctuireagrupuluiiascultareaprealabil,persoanacefacerecunoa
tereaesteinvitat s priveasc peateniepemembriigrupuluiislindicepe
fptuitor,dac lrecunoate.Dac maimultepersoanefacrecunoaterea,aceste
activitisedesf oar separat,succesivpentruaevitainfluenareareciproc
acestora.
2persoana ce face recunoa terea va face recunoa terea cu voce tare,
indicndpersoanarecunoscutsituaiefixatprinefectuareauneifotografii
3nsituaiancaremartoruluiiestefric afacerecunoatereasepoate
apela la camerele speciale de recunoa tere, separate de un geam cu oglind
unidirecional,cepermiteobservareagrupuluidectremartor,darnuiinvers
4duprecunoatere,persoanaceafcutrecunoatereaesteaudiatdinnou
5nerecunoatereasuspectuluinuesteoprobanevinovieiputndexista
maimulifactoriobiectivisausubiectivicaresinfluenezeacestdemers
6negal msur,recunoatereadingrupasuspectuluinuesteoprob
decisiv,posibilitateadeeroarefiindprezent,aceastprobtrebuindcompletat
icoroboratcualtemijloacedeprob
14.3Prezentareapentrurecunoatereaobiectelor
nprezentareapentrurecunoatereaobiectelorobiecteceaparin
victimeisauobiectefolositencomitereainfraciuniifinalitateaurmritestefie
restituirea acestora ctre proprietarul de drept, fie identificarea fptuitorului.
Subieciirecunoateriisuntmartoriisauprilevtmate.
Sevarespecta,nmsuraposibilitii,regulaprezentriingrupa
obiectuluirespectiv,grupultrebuindsprezintetrsturiasemntoare
14.4.Prezentareapentrurecunoatereaanimalelor
n prezentarea pentru recunoa tere a animalelor sunt aplicabile n

maremsurreguliletacticealeprezentriipentrurecunoatereaobiectelor.

64

Suplimentar,organuldeanchetaobservareaciaanimaluluilaanumitegesturi
sausunetesauchiarlavedereapersoaneincauz.Astfelestecunoscutcfiecare
stpnipoaterecunoateanimalelenudoarduptrsturileexterioare,ciidup
reaciile acestor la chemarea stpnului, la provocarea anumitor sunete. La
rndullor,animalelereac ioneaz ntrunmoddistinctlavoceastpnului,la
vederealui,lamirosulacestuiaetc.
14.5Recunoatereadupfotografii
n msura n care persoana, obiectul sau cadavrul nu poate fi
prezentatdirectmartoruluisaupersoaneivtmate,organuldecercetarepenal
prezint acestei persoane fotografii ale obiectului de identificat respectnd
condiia grupului uniform din punct de vedere a trsturilor. Obiectele sau
persoanelesuntprezentatenfotografiesubiectuluifrnume,ciprintrunnumr
deidentificare,ulteriorverificndusencemsurrecunoatereaestesaunureu
it.
Despre recunoa terea fcut n aceste condiii se ntocme te un
procesverbalderecunoaterecuprinzndfotografiilorfiec ruiobiectdingrup
precumiimagineaidentificriidectresubiectafotografieirespective.
Tema15:Tacticaefecturiireconstituirii
15.1Reglementareprocesual
Reconstituirea este o activitate procedural auxiliar ce const n
reproducereaartificialamprejurrilorncareafostcomisinfraciuneasauo
alt mprejurare relevant pentru cauza cercetat n vederea precizrii sau
verificriicondiiilorncaresasvritfapta.
Potrivitart.130C.proc.pen. (1)Organuldeurm rirepenalasau
instanadejudecata,dacagasestenecesarpentruverificareasiprecizareaunor
data,poatesaprocedezelareconstituirealafatalocului,in ntregimesauin
parte,amoduluisiacondiiilorincareafostsavirsitafapta.
(2)Reconstituireasefaceinprezentanvinuituluisauinculpatului.
Dispoziiileart.129alin.2seaplicainmodcorespunztor.
Reconstituireamaieste nreprezentat,nlucrrilede specialitate
prinfolosireanoiuniideexperimentjudiciar.
15.2Desf urareareconstituirii
Scopulreconstituiriieste,celmaiadesea,verificareamecanismului
de comitereafaptelorprecumi lmurireaaspectelorcontroversatealecauzei,
desemnatecafiindmprejurrinegative.
15.2.1 n raport de aspectele ce se urmresc a fi elucidate prin
efectuareareconstituirii,tacticacriminalistic distingentremaimultefeluride
reconstituire,ianume:

65

1) reconstituirea n vederea verificrii declaraiilor

persoanelorverificareacondiiilordeaudiie
verificareacondiiilordevizibilitate
2) reconstituirea n vederea lmuririi aspectelor negative mai
precisdacanumiteaciuniputeaufidesf uratedefptuitoraa
cumadeclaratacesta:deexemplu,dac apututajungesingur,
fr vreunajutor,laobalustrad aflat laoanumit nlime,
dacseputeastrecurapeungemuledeoanumitdimensiune
.a.
15.2.2. Regulitacticealereconstituirii
2 reconstituireasepoatedispunenoricestadiualprocesuluipenal
3 Reconstituireaseface,pectposibil,laloculsvririiinfraciunii
Sevorfolosiexceptndarmeleiobiectelecontondenteaceleai
obiecteutilizatencomitereafaptei
1 Sevorrespectacondiiiledeloc,timp,condiiileatmosfericedeladata
comiteriifaptei(nmsuraposibilului)
2 Nusevorreconstituiinfraciunilelaviaasexual,nuvorfiutilizate
cadavrelepentruareconstituimecanismuluciderii
3 Se va asigura prezena inculpatului, a martorilor asisteni, a
aprtorilor.a.
4 Activitateaseconsemneazntrunprocesverbaldereconstituire,nsoit
deschieifotografiisurprinzndmomenteleprincipalealerecunoaterii
Tema16:Tacticaefecturiipercheziiei
Percheziia este o activitate procedural prin care se caut i se
ridic,dinanumitelocurisaudinposesiaanumitorpersoane,obiecteceprezint
urmealeinfraciuniisaucarepotservilaaflareaadevruluintrocauzpenal.
Percheziiacaactivitateprocedural estedeosebitdeimportant ntruct,prin
mijlocireaacesteia,suntobinutenudoarbunurisauobiecteacrordeinere
este negat de ctre persoana percheziionat, dar pot fi strnse i probe noi,
descoperitecuprilejuldesf urriipercheziiei.
16.1.Reglementareaprocesual
Din punct de vedere procesual, percheziia este reglementat n
ParteaGeneralaCoduluideprocedurpenalart.100art.111C.proc.pen.
Percheziiileseclasific,nraportdeloculpercheziionatn:
1 Percheziiadomiciliar
1 Percheziiacorporal
2 Percheziianlocurideschise
3 Percheziiilaloculdemunc.a.

Codul de procedur penal reglementeaz percheziia corporal i


ceadomiciliar,ultimaputndfiefectuatdoardupobinereaautorizaieidin
parteaunuijudector.
Codul de procedur reglementeaz i timpul de desf urare a
percheziiilor Ridicarea de obiecte si nscrisuri, precum si perc heziia
domiciliara sepotfaceintreorele6,0020,00,iarincelelalteorenumaiincazde
infraciuneflagrantasaucndperchezi iaurmeaz saseefectuezeintrunlocal
public. Percheziia nceput intre orele 6,0020,00 poate continua si in timpul
nopii.
Percheziia domiciliar poate fi dispus numai dup declan area
urmririipenale.
16.2Pregtireapercheziiei
Rolulimportantpecarelocuppercheziianactivitateadecercetare
penaldeterminnecesitateaorganizriiipregtiriitemeiniceaoricreipercheziii.
Pregtireapercheziieireclamstabilireaurmtoareloraspecte:
1) Stabilireascopuluiurmritprinefectuareauneipercheziii,nraportcu
natura faptei cercetate. De exemplu, n cazul infraciunii de omor
cutarea i descoperirea armei folosite, a hainelor ptate de snge, a
bunurilorluatedeagresordelavictim,uneoriacadavrului.a.
2) Cunoa terea temeinic a locurilor i persoanelor ce urmeaz a fi
percheziionate.Astfel,elementuldesurpriz,esenialndeclanarea
percheziieireclamopregtirematerialipsihologicaanchetatorilor
cuprivirelaceanumearputeagsiafaalocului,cereaciearputea
declanapercheziia,carearfipuncteledeaccesideieiredinlocul
percheziionat date nraportcucaresepoatestabili com ponena
optimaechipeiceurmeazafacepercheziia
3) Stabilirea celui mai prielnic moment de efectuare apercheziiei.
De
regul, percheziia se impune de ndat ce sa ajuns la concluzia c
anumite obiecte purtnd urme ale infrac iunii sau anumite probe ar
puteafidescoperiteprintroasemeneapercheziie.Uneorinstrecerea
unuianumeintervaldetimpncarenusedeclaneazpercheziiadeicei
implicaiseateptaulaoasemeneaactivitateideterminpeacetias
adopteconvingereac,poate,organuldecercetarenuvamaifaceoastfel
depercheziieirelaxareapoziieilorpoatefibenefic lapercheziia
declanatpeneateptate.
4) Stabilireanumruluidepersoanenecesarefecturiipercheziieii,eventual,
a mijloacelor tehnice necesare aparate n raport cu natura cauzei, cu
obiectelecutate(deexemplu,utilizareadedetectoaredemetale,detectoare
decadavre,cinedeurmrire,depistareadrogurilor.a.)
16.3.Regulitacticedeefectuareapercheziieicorporale

Percheziiacorporalpoatefidispusnudoardectrejudector,cii
dectreorganuldeurmrirepenal,fiindefectuatdectreorganulceadispuso

67

oridectrepersoanadesemnatdeacesta.nefectuareapercheziieicorporalese
impunerespectareaurmtoarelorregulitactice:
1. Mai nti, persoana perchezi ionat este controlat sumar pentru a
descoperieventualelearmesauobiectecontondente,posibileelementeale
uneireaciiviolentefadeorganuldeanchetpenal
2. Persoanapercheziionat esteaezat ntropoziiecares previn un
eventualatacpeparcursulpercheziiei:cupicioareledeprtate,minile
deasupra capului sau sprijinite de un obstacol er ete, ma in a., cu
spatelelaanchetator
3. percheziia se efectueaz de la exterior ctre piele, pornind de la
mbrcminte,lenjerie,nclminte
4. percheziiacorporalseefectueazdesusnjos(delacapsprepicioare)
5. percheziiacorporalseefectueazdectreopersoandeacelaisexcu
celpercheziionat
6. percheziiatrebuieefectuat cuminuiozitate(buzunare,revere,cptu
eal,tocurietc.)
7. percheziiatrebuiesvizezenegalmsuriobiectele/bagajeleaflate
nposesiasubiectului
8. percheziia corpului poate fi realizat cu concursul medicului legist,
urmrinduse semnele existente pe corpul subiectului precum i eventuala
ascundereaunorobiectencavitilenaturalealecorpului
16.4.Regulitacticedeefectuareapercheziieidomiciliarea
locurilornchise
Percheziiiledomiciliaresuntmaicomplexeinecesitunefortumani
material mai mare dect n situa ia percheziiei corporale. n efectuarea
percheziieidomiciliaretrebuiescurmriteurmtoarelereguli,nspecialnscopul
asigurriielementuluisurprizpentrupersoanalacareseefectueazpercheziia:
1. deplasarea la locul percheziiei n situa ia deplasrii cu
autovehiculeletrebuiesurmreascparcareaautovehiculelornafara
razeivizualealoculuipercheziionat(parcareapestrduelturalnice)
2. pentru percheziia ntrun apartament situat n blocuri cu lift, echipa
trebuiesopreascliftullaunetajinferiororisuperior
3. nainteaptrunderiininteriorsevaasigurapazacelorlaltecideacces
(secundare)pentruaevitafugaunorpersoanesauascundereaunorbunuri
4. momentulzileicelmaipropiceeste,deregul,nzoriizilei,persoanele
trezitedinsomnavndreaciilemaipuinfermencazulpercheziiei
5. ptrunderea n domiciliu se face dup legitimare, dup prezentarea
autorizaiei(cndestecazul)inprezenamartorilorasisteni

6. odat cu ptrunderea n incint se vor asigura spaiile ce ar putea fi

utilizatepentruascundereasaudistrugereaobiectelorcutatemagazii,
ghenedegunoi,toalete.a.)
7. persoanelegsitevorfiadunate ntroncpereivorfichestionatecu
privire la scopul prezenei lor i relaiile cu persoana cutat sau
percheziionat,fiindsupusepercheziieicorporale
8. ncperilevorfianalizateminuios,concomitent(depersoanediferite)
sau succesiv, urmrinduse posibilele locuri de ascundere a obiectelor
cutate i urmrinduse reaciile emoionale i limbajul nonverbal al
proprietarului
16.5Regulitacticedeefectuarealocurilordeschise
Aceast percheziie vizeaz cercetarea unor perimetre avnd o
anumitsuprafa,locuriaccesibileunuinumrrestrnsdepersoanesaulocuri
anex unor imobile. Regulile particulare ale cercetrii acestor tipuri de locuri
vizeaz necesitatea acoperirii i cercetrii fiecrui centimetru de suprafa
procednduselamp rireapesectoareiutilizareaunuinumrmaimarede
persoanecares desf oarecercetrile(asevedeanacestsensceleprecizate
anteriorcuprivirelacercetarealafaaloculuinspaiideschisetemanr.9).
16.6.Fixarearezultatelorpercheziiei
Rezultatelepercheziieisefixeazprinntocmireaprocesuluiverbal
de percheziie, semnat de organul de cercetare penal, de persoana
percheziionatidectremartoriiasisteni.Laacestprocesverbalsevorataa
fotografiile realizate pe parcursul percheziiei locurile unde au fost g site
bunurile,bunuriledescoperiteiridicate,fotografiateindividualingrup).
Bunuriledescoperiteceprezintinterespentruanchetapenalvorfi
descriseamnunitnprocesulverbalivorfisigilate,urmndafitransportatela
sediulorganuluideanchet.
Alturidefotografieidescrierea nprocesulverbal,activitateade
percheziieestefixatnmodcurentprinnregistrrivideo.
METODOLOGIECRIMINALISTIC
Dup studierea elementelor de tehnic criminalistic i a celor de
tacticcriminalistic,metodologiacriminalisticvinesfacoaplicareaacestor
elemente generale la specificul infraciunilor cercetate, fiecare categorie de
infraciuni necesitnd, n cadrul anchetei penale, respect area unor reguli
specifice.Acestereguliaufostgeneratedeexperienaanilordeactivitatepenal,
aexperieneiacumulatedeanchetatoridealungultimpului.
Putemspunecniciunfurtnuesteidenticcuunaltulcaicercetare
criminalistic,darobazcomun,unsetderegulimetodologicecomuneuureaz
ieficientizeazactivitateadetragerearspunderepenalainfractorilor.

69

Tema17:Cercetareacriminalisticafaptelorcauzatoaredemoarteviolent
Infraciunile contra vieii ocup un loc important n cazurile
cercetatedeorganeledeanchetpenal.Suntconsiderateinfraciunidemoarte
violent infraciunile de omor (art.174176 C.pen.), pruncuciderea (art.177
C.pen.),ucidereadinculp(art.178C.pen.),lovirilesauvtmrilecauzatoarede
moarte(art.183C.pen.),precumialteinfraciunialcrorrezultatmaigraveste
moarteapraeterintenionat avictimei(deexemplu,violulcarecauzatmoartea
victimei,tlhriacareacauzatmoarteavictimei.a.).
17.1. Problemele specifice ce necesit a fi rezolvate n
investigareacriminalisticaomorului
Regulacelor7ntrebrideaurstudiatncadrultemei8igse
teaplicaiailainvestigareacazurilordeomor.Anchetatorultrebuiespuncele
apte ntrebri i s reu easc, prin investigaie, s dea rspunsuri complete i
corectelaacestea:
1) ce fapt sacomis?Moarteauneipersoanepoateficauzat de
factoridiferiipoatefiocrim,unaccident,osinucidere,o
moartenatural
Primeleconstatrilafaalocului,dublatederezultateleinvestigaiei
medicolegale(raportuldenecropsie)potdadatecuprivirelacauzamorii
b) cndsacomisfapta?Rspunsulpoatefiaflat,cuaproximaie,
observnd semnele specifice ce apar dup moartea unei
persoane: temperatura cadavrului, deshidratarea, lividitile
cadaverice,rigiditateacadaveric,semneleputrefaciei.a.
3) undesacomisfapta?Nuntotdeaunarspunsullaaceastfapt
esteevident,maialesnsituaiancarecadavrulnuafostgsit
oriafosttransportatdelaloculundesacomisfapta
4) cum sa svr it fapta? Rspunsul la aceast ntrebare pune
problema mecanismului de producere afaptei, rspunsul fiind
importantilancadrareajuridiccaomorsimplusaucalificat,
orcaloviricauzatoaredemoarteetc.
Cauzele i mecanismele producerii morii pot fi multiple: omorul
comiscuarmealbesauobiectecontondente,omorulprinmpucare,omorulprin
asfixiemecanic,necsauspnzurare,intoxicarecgaze,omorulprinotrviresau
prinalifactori
5) cucemijloacesacomisfapta?Identificareaobiectelorutilizatela
comitereacrimeicorpuridelicteprezint maximimportan
nsoluionareaancheteipenale,descoperireaicercetareaacestora
putndclarificanumeroaseaspectealecauzei

70

6) deceafostcomisfapta?(careestemobilulcomiteriifaptei)De

i mobilul este rareori element esenial ndovedirea comiterii


unei infraciuni, gsirea motivului comiterii faptei ajut la
stabilirea cercului de suspeci i, ulterior, dup identificarea
fptuitorului, la stabilirea gradului de vinovie i n cadrarea
juridic corect (asevedeaomorulcalificatcomisdin interes
material)
7) cineacomisfapta?Estevorbadecheiantregiianchetepenale
identificarea fptuitorului au a fptuitorilor, a formelor de
participaieafiecruia,acontribuieipecarefiecareaavuto
ncomitereainfraciunii
Nudepuineoriinvestigareainfraciuniideomorridicproblema
stabilirii identitii victimei fie datorit lipsei oricrui act de identitate sau
posibilitideidentificare,fiedatoritgraduluidedescompunerecefacedificil
identificarea.
17.2.Cercetarealafaaloculuincazulinfraciunilordeomor
Cercetarealafaaloculuitrebuieefectuatdeoechipcomplexdin
carefacparteprocurorul(infraciunilecontravieiisuntcercetateobligatoriude
ctreprocuroridincadrulParchetelordepelngtribunal),ofieridecercetare
penal,tehnicieniiexpericriminaliti,medicilegiti,altepersoane.
17.2.1. nfazastaticseprocedeazla:
2 luareademsuridesalvareavictimelornvia,deacordareaprimului
ajutoritransportareaacestoralaunitilesanitare
3 delimitareaperimetruluicmpuluiinfracionalindeprtareacurioilor
dinzon
4 identificarea potenialilor martori sau chiar prinderea i reinerea
fptuitorului
5 fixarealoculuiinfraciuniiaacumafostgsitdeorganeledeancheti
stabilireaeventualelormodificriintervenitedelacomitereafapteipn
lasosireaechipeicomplexedecercetare
17.2.2.nfazadinamicprincipalelemomentealecercetrii
vizeaz:
1 examinareaobiectelorprincipaledincmpulinfracional,fotografierea
acestora,surprindereaurmelorinfraciunii
examinareacadavruluiattacorpului,aurmelorprezente(rni,leziuni,
petedesngea.)ctimbrcminteaiobiecteaflateasupraacestuia.
Operaiuneaestederulatcuconcursulmediculuilegistcarepoate
formulaconcluziipreliminarecuprivirelacauzaimomentulmorii
examinareacelorlalteobiectedincmpulinfraciunii

1 ridicareaurmeloriamijloacelormaterialedeprob
2 fixarearezultatelorcercetriilafaalocului

17.3Desf urareaurmririipenale
n cazul infraciunilor de omor n mod obligatoriu organul de
urmrire penal dispune efectuarea constat

rilor medico legale i expertizelor


medicolegale,necesarepentruastabilipeobaztiinific:
1- cauzamorii
2- mecanismulproduceriimorii
3- timpulproduceriimorii
4- alte elemente utile anchetei penale de exemplu, p rezena
alcooluluisausubstanelornarcoticenorganismulvictimei,
semnealeabuzuluifizicsaualabuzuluisexual,.a.
ncauzeledeomornmodcurentsepoatedispuneiefectuareaunor
constatritehnicotiinificeiexpertizecriminalisticepentruinterpretarea
urmelormaterialeridicatedelafaalocului:expertizaarmeidefoc,expertiza
urmelordemini,expertizaADNcuprivirelaurmeledesngealteledectcele
alevictimeigsitelafaalocului.a.
nraportdedatelecauzei,
Ancheta penal este completat de audierea de persoane, att
audiereavictimei(ncazultentativei),ctimartorilor,nvinuiilor,realizareade
confruntri, prezentri pentru recunoa teri, reconstituiri toate realizate rin
aplicarearegulilordetacticcriminalisticanteriorexpuse.
Tema18:Cercetareacriminalisticaaccidentelordetraficrutier
Cretereaexploziv anumruluideautoturisme,deautovehiculen
general,dupanul1989,dezvoltareanceatainfrastructuriirutiereconstituieo
partedincauzelecreteriiaccidentelorrutieresoldatecuvtmareacorporalsau
decesulparticipanilorlatrafic.
Prezentatemnuipropunesabordezedectcelefapteaccidente
detraficrutierceconstituieinfraciunipotrivitOUG195/2002privind
circulaiapedrumurilepubliceiCoduluipenal,faptecedetermindeclanarea
idesf urareaancheteipenale.
18.1.Cauzeleaccidentelordecirculaie
Accidenteledecirculaiepotficauzatedediverifactori,fieprin
aciuneindividualfieprinsuprapunereacauzelor,anume:
1)
accidente datorate factorului uman pornind de la
nerespectarea regulilor de circulaie (nesemnalizarea dep
irii, a schimbrii direcii de mers, viteza excesiv,
neacordarea de prioritate, nerespectarea semnificaiei
semnelordecirculaie.a.,)circulaiaimprudent,circulaia
nstaredeebrietatesaufrpermisdeconducere

72

2)

accidentedatoratefactoruluitehnicstriinecorespunztoare
dinpunctdevederetehnicaautovehiculelor
3) accidente datorate strii infrastructurii rutiere: semnalizarea
precar saunecorespunztoare,stareacarosabilului,prezena
unorobstacolepeparteacarosabil.a.
18.2Problemeceseimpuneafirezolvateninvestigarea
criminalisticaaccidentuluidecirculaie
Pentrurezolvareacauzelorpenaleimplicndaccidentede
circulaie,practicaadoveditnecesitatearezolvriiunoraspectespecifice:
1) locul produceriiaccidentuluipublicpeundrumpublicsau
nu,loculimpactului.a.
2) mecanismul producerii accidentului: factorii ce au general
stareadepericol,momentulapariieistriidepericol,reacia
participanilor fa de apariia pericolului, modalitatea de
impactiproiectareaautovehiculelori/oriavictimelor.a.,
vitezeleautovehiculelorlamomentulproduceriiaccidentului
3) stareatehnicaautovehiculelorimplicatenaccident
4) starea carosabilului, condiiile meteorologice, intensitatea
traficuluirutier
5) regimullegalalcirculaieinacelsectordedrum(eventualele
limitrisaurestricii)
6) stareadesntateistareageneralaparticipanilorimplicai
naccidentstarelamomentulproduceriiaccidentului
18.3.Cercetarealafaalocului
Cercetarea la faa locului n cazul accidentelor de trafic rutier se
realizeaz,deregul,deoechipcomplexdincarefacparteofieriisubofieridin
cadrul poliiei rutiere, specializai n cercetarea accidentelor rutiere, tehnicieni i
expericriminaliti,mecaniciauto,medicilegiti,eventualprocurorul.
Cercetarealafaaloculuiimplic activitispecificefazeistatice,
respectivfazeidinamice.
Loculproduceriiaccidentuluiareoaccepiunemailarg,cercetarea
criminalistictrebuindsacopere:
1- segmentul de cale rutier unde sa produs evenimentul (locul
impactului,loculundeafostproiectatpietonulsauautovehiculul,
poriuneapecareafosttrtvictima,poriuneapecareafost
trtsautranslatautovehicululimplicatnaccident)
2- poriunile de teren imediat nvecinate drumului public n
msurancareaiciauajunsautovehiculesauvictime
3- locul unde au fost ulterior gsite autovehicule implicate n
accidenturmatdefugadelaloculfaptei
4- ciledeaccesfolositepentrufugadelaloculfaptei

73

nfazastaticacercetriilafaaloculuioateniedeosebitvafi
acordat:

1- identificriivictimelor,acordriiprimuluiajutoritransportriila

unitilesanitare
2- ndeprtareasurselordepericol(incendiu,explozie)ngeneral
prin deconectarea sistemului de alimentare electric a
autovehiculelor
3- delimitarea perimetrului de cercetat i ndeprtarea curio ilor,
oprirea sau devierea traficului rutier pentru a nu compromite
urmeleaccidentului
4- identificareamartoriloriapersoanelorimplicatenevenimentul
rutier
5- stabilireamodificrilorintervenitencmpulinfraciuniidela
comitereafaptei pn lasosirea echipei decercetare lafaa
locului (mutarea victimelor sau transportarea lor la spital,
mutareaautovehiculelorpentrudegajareapriicarosabile.a.)
6- stabilirealoculuiundeaufosttransportatevictimele nvederea
determinriistriidesntate,aaudieriiacestora
7- fixarea locului infraciunii prin descriere n procesul verbal,
prinefectuareadefotografiiinregistrrivideo
Un moment deosebit de important al cercetrii la faa locului l
constituieidentificareaobiectelorprincipale(victima,autovehiculul,urmelede
frnare, urmele de trre, locul impactului .a.), msurarea distanelor dintre
acestea date esen iale pentru corecta determinare a dinamici producerii
accidentului.
Deasemeneanmodgrabnicunofiersausubofierdepoliieva
conduceconductoriiautoimplicainaccidentlaounitatesanitar nvederea
lurii de analize de snge pentru stabilirea prezen ei n snge eventual, a
alcooluluisauaaltorsubstaneinterzise.
nfazadinamicacercetriilafaaloculuiofierulspecializatsau
tehnicianulcriminalistvaprocedalaridicareaurmelorgsitelafaalocului,la
studiereaamnunitaobiectelordincmpulinfrac iuniidescriinduseaceste
aspectenprocesulverbaliefectundusefotografiijudiciareoperative.
Medicullegistpoateanalizacadavrulsubaspectulurmelorprezente
pembrcminteipecorpulacestuia,nmodexcepionalautopsiaputnduse
efectualafaaloculuidacurgenaoimpuneiarmediculdispunedeustensilele
necesare.
Analizatehnicaautoturismelorimplicatenevenimentelerutierese
face, de regul, la o dat ulterioar, de ctre un tehnician auto sau expert
criminalist.

18.4.Desf urareaaltoractedeurmrirepenal
nactivitateadeinvestigareaaccidentelordetraficrutierprincipalele
activitidesf uratesuntceleprivindaudiereapersoaneloriefectuarealucrrilor
de specialitate constat ri i expertize medicolegale, constatri i expertize
criminalistice.
Audiereapersoanelorarenvedereaudiereaparticipanilorlatrafic
implicainaccidentnvinuitivictim,audiereamartorilor.
nceeacepriveteaudiereamartorilor,experienaaratcnraport
depoziiamartoruluinmainanvinuituluisauavictimei,declaraiaacestuia
tindefiesdisculpepenvinuit,fiesicreezeacestuiaosituaiemaigrea.De
asemenea, perceperea vitezei de deplasare a autovehiculelor este una foarte
relativ depinznddepozi ionareaspaial amartorului(staionatsaunmi
care,napropiereaoseleisaulaoanumit distan),deeventualaexperien
propriecaofer,degraduldecultur iinstruire.ngeneraltendinaestedea
exageravitezelemariidesubestimavitezelemici.
Declaraianvinuituluisauinculpatuluiestedecelemaimulteoride
negareauneiculpepropriinproducereaaccidentului,declaraialut imediat
dupproducereaevenimentuluirutierputndfiafectatdestareapsihicspecial
ncareseaflcelimplicatnaccident.
n privina constatrilor tehnico tiinifice i a expertizelor
criminalistice,acesteadecelemaimulteorisedovedescaaveaunroldecisivn
concluzionareamecanismuluideproducereaaccidentuluiiaculpelorcerevin
celorimplicai.Corectitudineaipreciziaacestoradepinde negal msur de
pricepereaexpertuluidaridecorectitudineaiexactitateadatelorculesedelafaa
locului privind condi iile meteo, tipul de carosabil, distana de frnare,
distanadetranslare,poziionareaautovehiculelorivictimelordupaccident.a.
Referinebibliografice

1. AurelCiopraga,IoanIacobu,Criminalistica,Ed.Junimea,Iai,2001;
2. EmilianStancu,Tratatdecriminalistica,Ed.Actami,Bucureti,2001;
3. Lazr Crjan, Tratat de criminalistic, Ed. Pinguin Book, Bucure ti,
2005;
4. N.StanEmanuel,InvestigaiuneaJudiciar,Bucureti,1927.

7
5