Sunteți pe pagina 1din 2

DREPT EXECUTIONAL CIVIL

GRILE

1. Executarea silita a unei obligatii civile are loc:


a) in oricare dintre formele prevazute de lege, simultan sau succesiv, pana la realizarea
dreptului resunoscut prin titlul executoriu, a accesoriilor acestuia, precum si a
cheltuielilor de executare;
b) doar prin intermediul formei alese de catre executorul judecatoresc, pana la realizarea
dreptului recunoscut prin titlul executoriu, a accesoriilor acestuia, precum si a
cheltuielilor de executare;
c) numai asupra veniturilor banesti sau altor bunuri ale debitorului, daca acesta din urma
a convenit cu creditorul sau, sub supravegherea executorului judecatoresc.
2. Bunurile mobile ipotecate in conditiile art. 2.445 din NCC, pot fi vandute:
a) de catre executorului judecatoresc, cu respectarea dispozitiilor legale;
b) de catre creditor, cu incuviintarea instantei, fara interventia executorului judecatoresc;
c) de catre executorul judecatoresc la solicitarea creditorului si cu respectarea
dispozitiilor legale.
3. In tot cursul executarii silite, executorul judecatoresc:
a) este obligat sa aiba un rol activ, staruind, prin toate mijloacele admise de lege, pentru
realizarea integrala si cu celeritate a obligatiei prevazute in titlul executoriu, cu
respectarea dispozitiilor legale, a drepturilor partilor si ale altor persoane interesate;
b) ii va cere debitorului, in conditiile legii, lamuriri in scris doar in legatura cu veniturile
sale deoarece, pentru celelalte bunuri poate obtine informatii din partea autoritatilor;
c) incearca sa determine debitorul sa execute de bunavoie obligatia sa.
4. Pot fi investite cu formula executorie:
a) hotararile judecatoresti si alte inscrisuri care potrivit legii constituie titluri executorii;
b) doar hotararile judecatoresti;
c) titlurile executorii, altele decat hotararile judecatoresti.
5. Cererea de investire cu formula executorie se solutioneaza:
a) de judecatoria in circumscriptia careia de afla sediul executorului judecatoresc, in
camera de consiliu, fara citarea partilor;
b) de judecatoria in circumscriptia careia se afla domiciliul sau sediul creditorului ori al
debitorului, dupa caz, in camera de consiliu, fara citarea partilor;
c) de judecatoria in circumscriptia careia se afla domiciliul sau sediul creditorului, in
camera de consiliu, fara citarea partilor.
6. Incheierea prin care se admite cererea de investire cu formula executorie:
a) este supusa contestatiei la executare reglementate de art. 711-719 din noul Cod de
procedura civila;

b) nu este supusa niciunei cai de atac, dar legalitatea acesteia poate face obiectul
contestatiei la executare;
c) este supusa apelului reglementat de dispozitiile art. 466-482 din noul Cod de
procedura civila.
7. Incheierea prin care se respinge cererea de investire cu formula executorie:
a) poate fi atacata numai cu apel de catre creditor, in termen de 5 zile de la comunicare;
b) poate fi atacata numai cu recurs de catre creditor, in termen de 5 zile de la pronuntare;
c) poate fi atacata numai cu contestatie la executare de catre creditor, in termen de 5 zile
de la comunicare.
8. La cererea debitorului:
a) executorul judecatoresc va fi obligat sa permita prezenta sa ori a reprezentantului sau
legal, la efectuarea tuturor actelor de executare;
b) executorul judecatoresc va aplica, in conditiile legii, compensatia legala dintre creanta
prevazuta in titlul a carui executare s-a cerut impotriva sa si creanta pe care el o
opune pe baza unui alt titlu executoriu;
c) executorul judecatoresc va suspenda executarea silita a unui titlu executoriu.
9. Instanta de executare este:
a) judecatoria in a carei circumscriptie se afla, la data sesizarii organului de executare,
domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului;
b) judecatoria in a carei circumscriptie se afla, la data sesizarii organului de executare,
domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorului, ori daca acesta nu se afla in tara,
judecatoria in a carei circumscriptie se afla sediul biroului executorului judecatoresc
investit de creditor;
c) judecatoria in a carei circumscriptie se afla, la data sesizarii organului de executare,
domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului ori al creditorului.
10. Cu exceptia contestatiei la executare, in celelalte cazuri instant de executare:
a) se pronunta prin hotarare judecatoreasca care poate fi atacata numai cu apel, in
termen de 10 zile de la comunicare, daca prin lege nu se dispune altfel;
b) se pronunta prin incheiere executorie care poate fi atacata numai cu apel, in termen de
10 zile de la comunicare, daca prin lege nu se dispune altfel;
c) se pronunta prin hotarare judecatoreasca care poate fi atacata numai cu recurs, in
termen de 10 zile de la pronuntare, daca prin lege nu se dispune altfel.