Sunteți pe pagina 1din 35

SUPORT DE CURS

EXPERTIZA CONTABILA

Conceptul de expertiza
Definitia notiunii de expertiza
In general, notiunea de expertiza desemneaza o cercetare ori o investigatie de
specialitate(sau de stricta specialitate) asupra unor factori ori fenomene complexe(sau
deosebit de complexe), cel mai adesea de natura interdisciplinara, a caror cunoastere,
interpretare, clarificare ori atestare reclama interventia unor profesionisti de cea mai
inalta clasa.
Expertiza consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate, de catre persoane
care poseda cunostinte profunde intr-un domeniu dat, care se numesc experti.
Expertizele se pot realiza in diferite domenii de activitate, putand fi : contabile, medico
legale, grafologice, psihiatrice etc.
Expertizele pot avea ca obiect diferite aspecte ale vietii economice, juridice,
administrative, politice sau sociale, cum ar fi:
-

elucidarea cauzelor sau a imprejurarilor in care s-au petrecut anumite fapte


ori actiuni, indiferent de natura acestora

stabilirea unor situatii reale ori existente la un anumit moment dat

verificarea unor ipoteze

determinarea unor raporturi cauza efect

validarea unor sisteme de lucru, proceduri, retete, surse de informare sau


metode de calcul

atestarea conformitatii sau neconformitatii cu anumite norme, reguli, principii

identificarea unor manopere frauduloase ori contrare legii

restabilirea sau dovedirea adevarului material in cauzele litigioase deferite


justitiei sau in anchetele penale

In competenta profesionala a expertilor contabili se regasesc expertizele contabile.


Expertiza contabila este strins legata de activitatea de control, respectiv controlul
financiar, economic, gestionar, fiscal sau de alte naturi inrudite. Spre deosebire de
control, care este o activitate continua de verificare, analiza si indrumare, expertiza
contabila are carcter de discontinuitate, intervenid numai in anumite imprejurari, fiind in
esenta o consultatie de specialitate si continand ca element principal punctul de vedere
sau opinia celui care o efectueaza.
Expertiza economica:
Societatea contemporana promoveaza consecvent criteriul fundamental al
eficientei, cu accent pe latura calitativa a activitatii economice, sociale, admninistrative
sau de alta natura. Acest aspect il obliga pe fiecare agent economic in parte sa-si
organizeze activitatea cat mai eficient, astfel incat sa cunoasca operativ modul cum sunt
utilizate resursele materiale, financiare si umane de care dispune.
Un atribut important al unui management modern il reprezinta controlul asupra modului
cum se desfasoara activitatile economice si sociale, respectarea disciplinei economice si
financiare si contractuale, prevenirea dezechilibrelor in economie.
Orice entitate patrimoniala trebuie sa-si organizeze eficient activitatea, astfel incat
sa poata avea in orice moment evidenta operatiunilor de gestiune, delimitarea
raspunderilor pentru integritatea si corecta administrare a mijloacelor materiale si banesti.
Acesta este un control economic, de natura gestionara, menit sa apere interesele firmelor
si a altor entitati economice.
Economia de piata implica in acelasi timp un sistem complex de relatii economice
si juridice intre toti participantii la viata economica, care trebuie sa se deruleze cu
transparenta necesara, ceea ce implica accesul neingradit la informatii financiar contabile
ale acestor participanti.
Controlul economic, financiar si gestionar, secondat sau nu de expertiza contabila,
indeplineste un rol social activ, contribuind in mod evident la consolidarea patrimoniului
public si privat, la instaurarea disciplinei in afaceri, la corecta informare reciproca si la
stimularea performantelor economice si a rentabilitatii agentilor economici.
Expertiza economica a unei entitati este sinonima cu controlul acestei entitati.

In sensul cel mai simplu, controlul poate fi definit prin aprecierea conformitatii cu o
norma, un standard sau un model.
Controlul

cuprinde

cel

putin

trei

elemente

cunoasterea starilor de lucru ideale

constatarea realitatii practice

compararea starilor de lucru ideale cu realitatea practica

esentiale:

Aceste trei componente au ca finalitate formularea concluziilor si propunerilor cu privire


la aspectul verificat.
Controlul economic este parte integranta a sistemului general de control al unei entitati si
urmareste in principal activitatea de productie si de gestiune, modul de gospodarire a
resurselor materiale si umane si realizarea la timp a obiectivelor propuse.
Controlul economic poate fi realizat in unitati naturale, unitati valorice, conventionale sau
in unitati de munca, avand in vedere natura mijloacelor sau proceselor supuse verificarii,
de modul de reflectare a acestora in sistemele de evidenta si de obiectivele pe care le
urmareste fiecare actiune de control.
Expertiza financiara
Aceasta expertiza actioneaza in sfera relatiilor financiare, fiscale si de credit, urmarind cu
prioritate constituirea si utilizarea fondurilor si asigurarea folosirii eficiente a acestora.La
nivelul unitatii patrimoniale expertiza financiara urmareste intre altele:
-

elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli si urmarirea realizarii acestora

rentabilizarea activitatilor desfasurate

cresterea mijloacelor banesti si asigurarea capacitatii de plata

cresterea resurselor proprii de finantare

asigurarea integritatii patrimoniului, prevenirea, descoperirea si recuperarea


pagubelor

identificarea si eliminarea cheltuielilor neeconomicoase

respectarea disciplinei financiare si fiscale

Controlul financiar nu se limiteaza numai la activitatile desfasurate in cadrul unei entitati


economice, ci vizeaza in egala masura si relatiile financiare ale acestei entitati cu mediul
economic, administrativ si social in care isi desfasoara activitatea. Se includ aici si

obligatiile financiare si fiscale, raporturile cu organismele de asigurare si protectie


sociala, eventualele subventii primite si relatiile cu sistemul bancar.
Intre controlul economic si cel financiar exista numeroase interferente si apropieri,
ceea ce duce la concluzia ca aceste forme nu pot fi in toate cazurile precis delimitate.
Aceste constatari duc la concluzia, ca in fapt in economie se exercita un control
economico- fiscal, care cumuleaza atat prerogativele controlului economic cat si pe cele
ale controlului financiar.
Controlul economico financiar al unei entitati economice
Conditii ale unui control economico financiar eficient:
-

sa aiba un caracter unitar, fundamentat pe o conceptie clara cu privire la


continut, organizare si metodologie

sa fie multilateral si sistematic, sa cuprinda toate laturile activitatilor


economice

sa aiba un caracter democratic, sa asigure participarea specialistilor din


domeniul financiar contabil si fiscal

sa se caracterizeze prin operativitate si promptitudine, pentru a avea


eficienta scontata

sa aiba un rol educativ, sa respectel legile tarii, sa ocroteasca patrimoniul


entitatii si sa nu recurga la mijloace de concurenta neloiala

sa aiba caracter constructiv, sa indice caile de urmat pentru identificarea


prevenirea si lichidarea deficientelor

Functiile principale ale controlului economico financiar sunt:


-

de prevenire, care se materializeaza in preintimpinarea producerii unor


deficiente sau incalcari ale disciplinei economico financiare. Aceasta functie
presupune identificarea din timp a factorilor si a cauzelor generatoare de
rezultate negative si contracararea lor prin masuri preventive.

de reglare sau regulatorie, in sensul ca urmareste coordonarea si


sincronizarea actiunilor individuale, adaptarea metodelor de lucru si adoptarea
unor decizii eficiente

functia de corectare, prin indicarea erorilor comise, a marimii si gravitatii


acestora si a cailor de inlaturare a lor

functia de atestare- certificare, in special la nivelul auditului financiar, a carui


misiune este sa certifice situatiile financiare anuale

functia de prevedere sau previzionala, concretizata in descifrarea trendului


sau mersului evenimentelor in perioada viitoare.

Controlul economico financiar poate fi abordat si prin prisma practicii economice,


tinand cont da latura formala a participarii controlului la mecanismul de
functionare al economiei in general si al unei entitati economice in particular:
-

functia de cunoastere evaluare a rezultatelor si performantelor

functia de indrumare si sprijin

functia de constrangere sau coercitiva

Controlul economico financiar se clasifica din mai multe puncte de vedere


I Din punct de vedere al momentului exercitarii:
-

controlul anterior, se efectueaza inainte de efectuarea operatiunii economice


si are ca scop prevenirla incalcarii disciplinei financiare, a efectuarii unor
cheltuieli neeconomicoase

controlul concomitent, se efectueaza in timpul efectuarii operatiunii


economice

controlul ulterior, se exercita dupa efectuarea operatiunii economice

II In functie de aria de cuprindere:


-

controlul general sau de fond, cuprinde totalitatea actelor si faptelor


referitoare la activitatea economica

controlul partial ,se exercita numai asupra anumitor sectoare, activitati sau
grupe de operatii referitoare la activitatea economica

controlul combinat sau mixt, se caracterizeaza prin combinarea diferitelor


forme de control

III. In functie de scopul urmarit :


-

controlul tematic, se refera numai la anumite aspecte concrete din activitatea


unitatii desfasurate

contrulul complex, depaseste de regula cadrul activitatii economice si


financiare

controale repetate, au ca obiect urmarirea evolutiei unui fenomen sau proces,


a schimbarilor cantitative si calitative ce se produc in starea acestora

controlul sub forma de ancheta, intervine in imprejurari speciale, putand fi


generat de existenta unor sesizari sau reclamatii

IV. In functie de modalitatile de exercitare


-

controlul faptic, se realizeaza prin verificarea la fata locului a operatiunilor


economice si financiare, a existentelor de active si a starii calitative a acestora.
Principala forma de astfel de control este inventarierea

controlul documentar, se realizeaza prin verificarea indirecta a operatiunilor si


proceselor economice consemnate in documente justificative

Principiile care stau la baza organizarii unitare a controlului economico


financiar si gestionar
a) Principiul prevederii si organizarii activitatii economico sociale, potrivit
caruia activitatile economice pot face obiectul unor actiuni de control numai
daca sunt bine organizate, avand stabilite anticipat modalitatile si parametrii
de desfasurare
b) Principiul autonomiei competentei si autoritatii controlului, ceea ce
presupune ca organul de control pentru a putea desfasura o activitate eficienta,
sa se afle in relatie de relativa independenta fata de entitatea controlata
c) Principiul adaptabilitatii controlului la structurile organizatorice si
functionale ale unitatilor sau activitatilor controlate, ceea ce presupune ca
formele si metodele de control sa fie suficient de suple sau elastice, pentru a
se adapta cu usurinta la specificul activitatilor controlate
d) Principiul apropierii controlului de locurile unde se iau deciziile si unde se
concretizeaza raspunderile pentru administarea patrimoniului, ceea ce
presupune inlaturarea verigilor intermediare si inutile din munca de control
Controlul propriu al unitatilor patrimoniale
Acest control urmareste in primul rand, sporirea operativitatii si cresterea
responsabilitatii agentilor economici pentru administrarea patrimoniului propriu si
pentru calitatea si eficienta activitatii desfasurate.

Formele controlului propriu din cadrul agentilor economici se coreleaza intre ele
si se completeaza reciproc, integrandu-se si cu sarcinile altor organisme de
control.
Controlul ierarhizat, este un atribut al functiilor de conducere al unei entitati
economice. El se exercita de catre toate persoanele cu functii de conducere,
acestea avand o serie de obligatii specifice ca:
-

exercitarea unui control direct si nemijlocit asupra compartimentelor din


subordine

dezvoltarea autocontrolului si a controlului reciproc in munca curenta a


personalului din subordine

stabilirea fiecarui subordonat de atributii de control ierarhic

Controlul financiar preventiv, este un atribut al functiei financiar contabile dintr-o


entitate economica si un instrument de baza al gestiunii previzionale.Are drept
scop preintampinarea unor fenomene negative, folosirea eficienta a resurselor,
cresterea gradului de raspundere a celor care adopta decizii economico financiare.
Controlul financiar preventiv verifica operatiunile economico financiare sub cele
cinci aspecte esentiale ale lor: al legalitatii, realitatii, necesitatii, oportunitatii
si economicitatii.
Controlul gestionar, este un control complex ce vizeaza in principal administarea
corecta a patrimoniului fiecarei entitati economice. El actioneaza ca un sistem de
autoaparare si este ca o revizie contabila, fara a se limita la verificarea rezultatelor
finale sau intermediare din contabilitate. Controlul gestionar se efectueaza de
regula o singura data pe an.
Controlul extern independent sau neutru este un control de natura contabila,
efectuat de profesionisti in domeniu, in scopul cresterii utilitatii si credibilitatii
informatiilor financiar contabile difuzate de intreprindere in exterior. Pentru a
putea deveni garanti ai realitatii si exactitatii datelor, ai sinceritatii si fidelitatii
conturilor anuale, cei care efectueaza controlul, trebuie sa fie persoane neutre,
independente atat fata de entitatea economica, cat si fata de beneficiarii opiniei pe
care o formuleaza, adica utilizatorii respectivelor informatii.
Controlul extern independent sau neutru se realizeaza in trei forme si anume:

cenzori ai societatilor comerciale, care asigura controlul legal al conturilor

auditori financiari

experti contabili independenti, cabinete si societati de expertiza contabila care


pot efectua controlul conturilor pe baza de contract

Fiecare profesionist care indeplineste un astfel de mandat este obligat de principiile


deontologice ale profesiei contabile ca, inainte de accepta acest mandat sa se analizeze
din punct de vedere al incompatibilitatilor in care se poate afla daca accepta acest
mandat.
Continutul expertizei contabile si formele ei
Evidenta contabila a unei societati in ansamblu ei serveste in principal pentru
reflectarea activitatii desfasurate, pentru informarea mediului economic in care isi
desfasoara activitatea, in scop fiscal si pentru alti utilizatori externi.
Informatiile oferite de evidenta contabila pot fi utile si pentru investigatii mai
ample, verificari, punctaje sau pentru fundamentarea unor decizii importante de strategie
a firmei, de informare mai precisa a tertilor, fie pentru furnizarea unor probe in justitie
sau alte imprejurari similare.
Pentru reglementarea unitara a activitatii de expertiza contabila judiciara CECCAR a
elaborate Norma profesionala nr. 35, precum si ghidul de aplicare al ei.
In completarea standardului profesional 35, au fost aprobate Normele 1044/2010 ale
CECCAR, prin care sunt stabilite conditiile pe care expertii contabili trebuie sa le
indeplineasca pentru a se inscrie in Grupul Expertilor Judiciari.
Expertii contabili care au dobandit aceasta calitate, in conditiile prevazute de OG
95/1994, se pot inscrie in Grupul Expertilor Judiciari numai dupa promovarea unui test de
verificare a cunostintelor legale, procedurale si profesionale in legatura cu expertiza
contabila. Normele mentionate mai sus stabilesc si conditiile de exceptare de la sustinerea
testului de verificare, astfel: expertii contabili care detin licente si mastere de studii
juridice, cei care predau in facultati de profil pentru specialitatea Contabilitate si Finante,
si lectorii acreditati ai CECCAR pentru disciplinele Expertiza Contabila si Standarde
profesionale.
Expertizele contabile, ca mijloc de proba stiintifica se pot grupa astfel:
I. Dupa scopul pentru care care au fost solicitate:

a)Expertize contabile judiciare, reglementate de Codul de Procedura Civila, Codul de


Procedura Penala, precum si de alte legi speciale
b) Expertize contabile extrajudiciare
II. Dupa natura obiectivelor(intrebarilor) expertizei
a)Expertize contabile civile
b)Expertize contabile penale
c)Expertize contabile comerciale
d)Expertize contabile fiscale
e) Alte expertize contabile
III. In functie de natura juridica
a)civile
b)penale
c)extrajudiciare
Expertizele contabile judiciare: sunt expertizele dispuse din oficiu sau acceptate la
cererea partilor in fazele de instrumentare sau de judecata ale unor cauze civile si/sau
comerciale, atasate sau nu unui proces penal.
Scopul principal al expertizei contabile judiciare este acela de cercetare a unor fapte si
situatii de natura economico financiara, pe baza informatiilor furnizate de evidenta
contabila, avand ca finalitate elaborarea concluziilor expertului contabil, pe baza
constatarilor facute si servirea ca mijloc de proba pentru organul judiciar care a dispus
efectuarea expertizei.
Expertiza contabila judiciara nu poate avea valoare de proba absoluta, ea trebuie
considerata egala cu celelalte mijloace de probatiune aflate la dosarul cauzei respective.
Necesitatea efectuarii unei expertize contabile judiciare intr-un dosar de la instanta de
judecata deriva din faptul ca evidenta contabila a unei entitati economice este formata
dintr-un volum foarte mare de acte si documente, care de regula nu se pot atasa la
dosarul cauzei.De asemenea pentru lamurirea unui anumit aspect din dosarul de judecata
este nevoie si de interpretarea stiintifica si profesionala a unui specialist.
Expertiza contabila judiciara se afla la confluenta dintre domeniul contabilitatii si
domeniul dreptului, prin faptul ca aceasta indeplineste functia de proba in justitie, care
poate si trebuie sa contribuie la stabilirea adevarului in cauza judecata.

Cu toate acestea, expertiza contabila nu poate avea valoare de proba absoluta in actul de
justitie, ea participand alaturi de alte probe la stabilirea adevarului in justitie.
Expertiza contabila este deci, o investigatie stiintifica, efectuata intr-o perioada
rezonabila de timp, de catre un profesionist recunoscut si are la baza documente intocmite
anticipat. Expertul contabil este in masura sa stabileasca daca documentele contabile
indeplinesc conditiile de forma si fond pentru ca acestea sa serveasca drept suport pentru
formularea raspunsurilor la obiectivele expertizei contabile.
Elementul de referinta al oricarei expertize contabile judiciare il reprezinta raspunsurile
expertului la obiectivele(intrebarile)formulate de catre organele judiciare.
Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse in dosare civile sau penale.
Expertizele contabile judiciare in procesul civil
Instantele de judecata care au pe rol dosare civile, pot dispune efectuarea unei expertize
contabile judiciare, pentru lamurirea unor probleme de stricta specialitate din dosarul
respectiv, din oficiu sau la cererea partilor.
Numirea expertului contabil se face prin Incheiere de sedinta, care trebuie sa cuprinda
urmatoarele elemente:
-

numele expertului contabil/expertilor contabili numit din oficiu sau


solicitat de parti

Obiectivele(intrebarile, punctele) la care expertii numiti trebuie sa


raspunda. Aceste intrebari trebuie sa fie formulate de catre
instanta in mod concis, fara echivoc si fara sa i se solicite
expertului sa faca incadrari juridice ale faptelor supuse expertizarii

Termenul in care trebuie sa se efectueze expertiza contabila,


avandu-se in vedere ca in Codul de procedura civila se
reglementeaza ca termen de depunere al raportului, cinci zile
inainte de termenul de judecata. Daca termenul stabilit initial de
catre instanta de judecata este considerat prea scurt pentru
realizarea expertizei contabile, expertul contabil poate solicita in
scris instantei de judecata, acordarea unui alt termen

Plata expertului contabil, care trebuie sa fie remuneratorie. De


regula acest onorariu este provizoriu, deoarece, dupa executarea

10

lucrarii de expertiza contabila, expertul contabil poate solicita


marirea onorariului, in functie de volumul de munca alocat acestei
lucrari
Numirea expertilor contabili de catre instantele de judecata trebuie sa se faca tinand
seama de domeniile de activitate pentru care expertii au optat, de competente si
experienta expertului respectiv, astfel incat sa se asigure premisele pentru realizarea la
termen a expertizei contabile.
Sarcina efectuarii expertizei contabile judiciare de catre expertii numiti este obligatorie,
neputand fi refuzata decat pentru motive temeinice. Refuzul expertului contabil de a
efectua lucrarea sau nedepunerea la termenul fixat se sanctioneaza de catre instante de
judecata cu amenda judiciara.De regula dupa depunerea raportului de expertiza contabila
la instante de judecata pot sa mai fie solicitate suplimente la expertiza pentru explicitarea
analitica a unor elemente din raportul initial, sau pentru a se raspunde la obiectiunile
depuse de catre parti dupa studierea raportului de expertiza contabila judiciara. Expertii
contabili se pot afla si in situatia de a fi chemati in fata instantei de judecata pentru a da
lamuriri verbale in legatura cu raportul de expertiza contabila efectuat.Aceste lamuriri nu
modifica obiectul initial al expertizei ci vine sa expliciteze punctual metodele folosite de
catre expert in cursul examinarii documentelor contabile.
Daca, dupa studierea de catre expertul contabil a dosarului cauzei de la instanta de
judecata, acesta constata ca materialul documentar existent nu este suficient pentru
formularea raspunsurilor la obiectivele stabilite de catre instanta, si are nevoie de o
documentare suplimentara la una dintre partile aflate in litigiu, el va face citarea partilor,
intr-un loc prestabilit(de regula la sediul cabinetului profesional, sau la instanta de
judecata sau la una dintre parti), la o data si ora comunicate din timp partilor interesate.
Citarea partilor se face cu scrisoare recomandata cu continut declarat.
La intalnirea cu partile expertul contabil le comunica acestora care sunt solicitarile lui iar
partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri suplimentare legate de cauza care se
judeca.
Dupa realizarea lucrarii de expertiza contabila judiciara, raportul se depune pentru
verificarea de calitate la sediul filialei in raza careia isi desfasoara activitatea expertul

11

contabil, dupa care se depune, impreuna cu decontul de stabilire a onorariului la instanta


de judecata care a dispus efectuarea raportului.
Desi solicitarile adresate expertilor contabile de efectuare a expertizelor contabile
judiciare nu pot fi refuzate decat daca exista motive temenice, inainte de acceptarea unei
expertize contabile judiciare, expertul contabil, dupa ce studiaza dosarul cauzei, trebuie
sa analizeze posibilitatea de a-si indeplini misiunea, tinand seama in special de regulile de
independenta, competenta si incompatibilitate.
Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre expertii contabili inscrisi in Tabloul
Corpului. Expertul contabil solicitat in efectuarea unei expertize este obligat sa fie
independent fata de partile implicate in expertiza, evitand orice situatie care ar presupune
o lipsa de independenta sau o constrangere care ar putea sa-i afecteze integritatea si
obiectivitatea.
Misiunea privind efectuarea expertizei contabile judiciare nu poate fi refuzata pe motive
etnice, religioase, politice sau de alta natura, deoarece expertiza contabila este un act de
proba stiintifica.
Exista si situatii in care, efectuarea expertizei contabile de catre expertul numit sa nu aiba
obiectivitatea necesara. In aceste conditii, expertul contabil depune o cerere de abtinere la
instanta care l-a numit. Situatiile de incompatibilitate care il obliga pe expertul contabil
sa se abtina in efectuarea expertizei contabile respective pot fi:
-

daca este implicat financiar, direct sau indirect in activitatile clientilor sai, cum ar
fi: acceptarea unei forme de salarizare; obtinerea de participatii la capitalul social ;
darea sau luarea de bunuri, servicii sau bani; acordarea sau primirea de gajuri sau
cautiuni de la sau pentru clientii sai.

Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de


administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat

Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei


contabile liberale, care se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt
prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta,
integritate si obiectivitate a profesionistului contabil;

Este implicat prin relatiile de familie si/sau personale cu clientii sai;

12

Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje


inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil, ceea ce
presupune

ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat

activitatii sale in interesul clientului respective


-

Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte


sau conventii

Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari, deci inclusiv expertize


contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici, in cazul in care sunt
rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor.

Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza, calitatea de martor avand
intaietate

Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al


vreuneia din parti

Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat, sub orice forma, expertul,
sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod, care sunt
de natura sa-l faca pe expert subiectiv

Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului, in
calitate de organ de control, conducere, tehnic de specialitate, ori a luat parte, ca
executant, la intocmirea actelor primare, a evidentelor contabile tehnico operative;

Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar, ocazie cu care si-a
exprimat opiniile

Recuzarea este dreptul pe care il au partile din proces de a cere in cazuri determinate de
lege, ca expertul sa se retraga de la efectuarea expertizei contabile. Expertii contabili
pot fi recuzati pentru aceleasi motive ca si judecatorii si anume:
-

cand el, sotul sau, ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in
judecarea pricinii, sau este sot, ruda sau afin pana la al patrulea grad
inclusiv cu vreuna dintre parti

cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. 100 din legea de organizare
judecatoreasca

cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al
patrulea grad inclusiv, sau daca, fiind incetat din viata ori despartit, au ramas copii

13

daca el, sotul sau

rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au

o pricina

asemanatoare cu cea care se judeca, sau daca au o judecata la instanta unde una din
parti se judeca
-

daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp
de cinci ani inaintea recuzarii

daca este tutore, curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti

daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca

daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de
indatoriri

daca este in vrajmasie intre el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea
grad inclusiv si una dintre parti, sotii sau sotiile acestora pana la al
patrulea grad inclusiv

Expertiza contabila judiciara in procesul penal


Dispunerea expertizelor contabile judiciare in cauzele penale se face prin Ordonanta
emisa de organul de urmarire penala. Ordonanta de numire contine aceleasi elemente ca
si incheierea de sedinta din dosarele civile.
In cauzele penale, fixarea obiectivelor expertizei se realizeaza in doua etape si anume:
-

incuviintarea probei, stabilirea de principiu a obiectivelor, numirea


expertului si fixarea unui termen cand se citeaza partile si expertul
pentru a se face o analiza sumara a dosarului cauzei.

punerea in discutia partilor si a expertului numit a obiectivelor fixate in


prima faza, atentionarea acestora ca au dreptul sa faca observatii si sa
solicite modificarea, completarea sau definitivarea obiectivelor.

Si in dosarele penale expertul contabil are obligatia sa declare presedintelui instantei de


judecata, procurorului sau comisarului, ca se abtine de la efectuarea expertizei, invocand
motivul de incompatibilitate in care se afla.
In cazul in care expertul contabil nu a facut cerere de abtinere, acesta poate fi recuzat de
catre oricare dintre parti, oral sau in scris, cu invocarea motivului de incompatibilitate in
care se afla.
In cazul expertizelor contabile judiciare din dosarele penale, expertii contabili au
urmatoarele drepturi si obligatii:

14

Drepturi:
-

sa ia cunostinta de continutul dosarului

sa participe la discutiile legate de obiectivele expertizei, facand observatii si sa


solicite modificarea sau completarea obiectivelor stabilite initial

sa ceara lamuriri organului de urmarire penala sau instantei de judecata cu privire la


anumite fapte sau imprejurari ale cauzei

sa ceara de la parti explicatiile necesare pentru efectuarea expertizei;partile pot


oferi aceste explicatii numai cu incuviintarea organului de urmarire penala sau de
judecata

sa-si aleaga in mod liber metoda de lucru specifica pregatirii sale

sa primeasca documentele necesare pentru efectuarea expertizei

sa fie remunerat pentru munca efectuata si sa i se deconteze cheltuielile


suplimentare ocazionate de efectuarea expertizei(deplasari, cazare etc)

Obligatii:
-

sa se prezinte la orice solicitare a organelor judiciare

sa informeze organele judiciare daca se afla in situatia de abtinere sau recuzare

sa se documenteze prin studierea dosarului, precum si prin solicitarea de lamuriri


suplimentare de la parti si de la organele judiciare

sa aduca la cunostinta organelor judiciare unele elemente rezultate pe parcursul


documentarii pentru efectuarea expertizei si care pot contribui la lamurirea unor
imprejurari specifice cauzei

sa depuna raportul de expertiza la data fixata de organul judiciar

sa completeze si sa refaca expertiza atunci cand i se cere acest lucru, precum si


prezenta in fata organului judiciar cand i se cere acest lucru

sa pastreze confidentialitatea asupra datelor de care a luat cunostinta cu ocazia


indeplinirii mandatului primit

sa efectueze personal mandatul incredintat, de efectuare a expertizei contabile


judiciare

Expertizele contabile extrajudiciare:


Au ca scop fundamentarea deciziei de alegere a partenerilor comerciali sau concilierea
tranzactiilor comerciale si de afaceri, fundamentarea preliminara a actiunilor adresate

15

justitiei si fundamentarea contestatiilor actelor de control fiscal. Expertizele contabile


extrajudiciare se intocmesc la solicitatea unei parti si se executa in baza unui contract de
prestari servicii incheiat intre expertul contabil si partea interesata in realizarea expetizei
contabile.
De regula, expertizele contabile extrajudicare pot fi de conciliere sau amiabile, si pot fi
generate de anumite imprejurari cum ar fi: atunci cand intre doi parteneri comerciali
intervin conflicte de interese, ei hotarasc sa-si rezolve neintelegerile fara sa apeleze la
justitie si atunci solicita colaborarea unui expert contabil.
Un alt tip de expertiza contabila extrajudiciara poate fi atunci cand doua sau mai multe
societati comerciale doresc sa fuzioneze sau sa se divizeze, este nevoie de opinia unui
expert contabil, care sa stabileasca daca raportul de schimb al actiunilor/partilor sociale a
fost stabilit in mod echitabil.
De asemenea se mai pot solicita expertize contabile extrajudiciare cu continut fiscal,
urmare a incheierii unui act de control fiscal, prin care s-au stabilit impozite
suplimentare. In acest caz, partea interesata, respectiv contribuabilul doreste sa cunoasca
parerea avizata a unui expert contabil, in vederea contestarii sau nu a procesului verbal de
control. In practica, expertize contabile extrajudiciare mai sunt solicitate pentru
cuantificarea unui prejudiciu, in vederea formularii unei plangeri penale pentru frauda in
gestiune, sau de catre executorii judecatoresti, pentru actualizarea sumelor stabilite prin
sentinte judecatoresti definitive, in vederea punerii lor in aplicare. O alta situatie cand se
poate solicita o expertiza contabila extrajudiciara este atunci cand asociatii unei firme
doresc majorarea capitalului social din imprumuturile acordate anterior de catre asociati.
In acest caz, Oficiul Registrului Comertului, poate solicita unui expert autorizat sa
certifice modul de intrare in patrimoniul firmei a sumelor imprumutate.
Normele de comportament profesional specifice misiunilor de expertiza contabila
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania a emis Standardul
profesional nr. 35 privind expertizele contabile, precum si ghidul de aplicare a acestui
standard, prin care s-au adaptat normele profesionale general aplicabile profesionistilor
contabili, la domeniul expertizei contabile.
Principiile generale care reglementeaza activitatea unui profesionist contabil,
particularizate la misiunea de expertiza contabila sunt:

16

1. Independenta
Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre expertii contabili inscrisi in
Tabloul Corpului. Expertul contabil solicitat in efectuarea unei expertize este obligat
sa fie independent fata de partile implicate in expertiza, evitand orice situatie care ar
presupune o lipsa de independenta sau o constrangere care ar putea sa-i afecteze
integritatea si obiectivitatea.
Independenta expertilor trebuie sa fie absoluta atat in cazul expertilor numiti din
oficiu cat si in cazul expertilor contabili recomandati de parti sau solicitati in
efectuarea de expertize contabile extrajudiciare.
Independenta absoluta il obliga pe expeertul contabil sa analizeze toate situatiile de
incompatibilitate, abtinere si recuzare, prevazute de condul de procedura civila si alte
reglementari procedurale speciale, inainte de a accepta sa efectueze o expertiza
contabila judiciara.
Consecinta nerespectarii independentei expertului contabil in misiunea de expertiza
contabila judiciara, atunci cand incompatibilitatea este reglementata de lege, o
reprezinta atragerea nulitatii raportului de expertiza si dispunerea efectuarii unui alt
raport de catre alt expert contabil.
2. Competenta profesionala: are doua componente si anume: calitatea de expert
contabil trebuie dobandita in conditiile legii(Ordonanta 65/94, cu modificarile si
completarile ulterioare) iar o data obtinuta aceasta calitate, ea trebuie mentinuta
prin pregatire profesionala continua.
Calitatea de expert contabil abilitat sa efectueze expertize contabile este
reglementata. Expertul trebuie sa se supuna regulilor CECCAR privind formarea
continua, actualizarea si testarea permanenta a cunostintelor profesionale pe care
le poseda.
3.

Calitatea expertizelor contabile


Expertizele contabile reprezinta un mijloc de proba stiintifica

In elaborarea lor, expertul foloseste numai metode specifice stiintei contabilitatii

Concluziile expertizei contabile trebuie sa fie fundamentate numai pe documente


care atesta evenimente si tranzactii care fac sau trebuie sa faca obiectul
recunoasterilor, evaluarilor, clasificarilor si prezentarilor contabile

17

In expertizele contabile expertul contabil este un tert in proces, care prin calitatea
lui procesuala contribuie la stabilirea adevarului de catre organele de drept

Nefundamentarea si nedocumentarea expertizelor contabile se sanctioneaza de


regula de catre organele de drept care au dispus proba cu expertiza prin inlocuirea
expertului contabil si dispunerea unei noi expertize. Astfel organul de judecata are
posibilitatea de a alege expertiza pe care o considera mai fundamentata sub aspect
stiintific

4. Secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile


Expertul contabil trebuie sa respecte secretul si caracterul confidential al informatiilor
la care a avut acces cu ocazia documentarii efectuate pentru executarea lucrarii de
expertiza contabila judiciara
Particularizat, la expertiza contabila judiciara, expertul contabil numit din oficiu
sau la recomandarea unei parti, nu trebuie sa prezinte mai mult decat i se cere.
Expertul trebuie sa invoce numai acele evenimente si tranzactii care au legatura cu
obiectivul stabilit de instanta.
Expertii contabili care efectueaza expertize contabile judiciare trebuie sa se abtina de
la divulgarea continutului raportului de expertiza si a concluziilor acestuia direct
partilor implicate in actul justitiar. Ei trebuie sa depuna raportul lor la organul care a
dispus expertiza unde cei interesati il pot consulta.
5. Acceptarea expertizelor contabile
Solicitarile adresate expertilor contabili privind efectuarea de expertize contabile
judiciare nu pot fi refuzate decat daca exista motive temeinice.
Misiunea de efectuare a unei expertize contabile judiciare nu poate fi refuzata pe
motive etnice, religioase, politice sau de alta natura.
Totusi inainte de acceptarea efectuarii unei expertize contabile judiciare, expertul
trebuie sa analizeze daca poate sa indeplineasca misiunea tinand seama de regulile de
independenta, competenta si incompatibilitate.
6. Responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile
Expertilor contabili numiti pentru efectuarea de expertize contabile judiciare le sunt
aplicabile dispozitiile codului de procedura civila cu privire la citarea/aducerea cu

18

mandat sau sanctionarea martorilor care lipsesc de la judecata. In situatia in care


acestia nu se prezinta si nu efectueaza lucrarea dispusa in cauza respectiva, instanta
de judecata poate decide sanctionarea/amendarea expertului si inlocuirea lui .
In cazul expertize contabile extrajudiciare responsabilitatea expertului asupra
efectuarii expertizei contabile se stabileste prin contractul incheiat intre parti.
Normele de lucru specifice misiunilor de expertiza contabila
1.Dispunerea expertize contabile judiciare
a). In cazul expertizei contabile judiciare :
Filiala CECCAR transmite Departamentului de specialitate din Aparatul Central, Lista
cu expertii contabili judiciari care au optat si au dreptul sa efectueze expertize contabile
judiciare, cu indicarea domeniilor de activitate pentru care acestia doresc sa execute
expertize.

Departamentul

de

specialitate

verifica

realitatea

datelor

transmise,

centralizeaza listele si le transmite la Departamentul de specialitate din cadrul


Ministerului de Justitie. Acest departament actualizeaza baza de date cu ultimele
modificari si le transmite organelor teritoriale interesate(judecatorii, tribunale, parchete)
In realizarea expertizelor contabile judiciare, reglementarile

procedurale(codul de

procedura civila, codul de procedura penala) au intaietate in fata normelor profesionale


ale CECCAR.
Instanta de judecata decide, la solicitarea partilor sau din proprie initiativa, efectuarea
unei expertize contabile judiciare pentru clarificarea unor probleme din dosarul cauzei ce
se judeca.
Tot instanta numeste un expert contabil (din lista cu expertii contabili judiciari care au
viza de libera practica pe anul in curs si si-au exprimat optiunea de a efectua expertize
contabile judiciare) transmisa de catre CECCAR, pentru efectuarea lucrarii de expertiza
contabila judiciara.
Numirea expertului se face prin incheiere de sedinta in care se mai cuprind
obiectivele(intrebarile) la care trebuie sa raspunda expertul contabil, data limita pentru
depunerea raportului de expertiza si un avans provizoriu drept plata pentru expert.
Expertul primeste instiintarea si se prezinta la arhiva instantei de judecata pentru
studierea dosarului cauzei.

19

Daca documentele existente la dosar sunt ii sunt suficiente pt. efectuarea expertizei(in
cazul in care de exemplu se solicita o actualizare de sume), expertul poate efectua
lucrarea.
Daca pentru efectuarea lucrarii este nevoie de o documentare mai aprofundata la sediul
uneia din parti, expertul va cita partile prin scrisoare cu confirmare de primire, intr-un loc
si la o data stabilita, de regula la partea din dosar la care expertul considera ca poate
culege informatiile necesare realizarii expertizei. La intalnire, expertul va comunica
partilor, obiectivele de rezolvat prin expertiza contabila, va cere lamuriri suplimentare
pentru efectuarea lucrarii si va solicita pozitia lor in legatura cu obiectivele expertizei.
Dupa efectuarea documentarii expertul isi centralizeaza datele culese, intocmeste anexe
explicative, pe baza lor formuleaza raspunsuri la obiectivele stabilite de instanta de
judecata si editeaza raportul de expertiza contabila judiciara, conform modelului prevazut
in standardul profesional 35.
Raportul de expertiza contabila judiciara se depune spre verificare la filiala CECCAR.
Tot atunci expertul contabil completeaza o Declaratie de independenta prin care certifica
faptul ca nu se afla in situatie de incompatibilitate sau conflict de interese fata de parti.
Dupa obtinerea vizei de la CECCAR raportul se depune, conform reglementarilor din
noul cod de procedura civila, cu zece zile inainte de scadenta stabilita prin incheierea de
sedinta, la registratura instantei de judecata care a dispus executarea expertizei contabile
judiciare.
In dosarele penale, expertul este numit de catre organul de cercetare/instanta de judecata
si are dreptul sa contacteze partile implicate numai cu incuviintarea organului care il
numeste. In aceste cauze, de regula, la cererea partii cercetate, se numeste si un expert
consultant, care participa impreuna cu expertul contabil numit din oficiu la efectuarea
expertizei.
b). In cazul expertizelor contabile extrajudiciare
Partea interesata incheie contract de prestari servicii cu expertul contabil, unde la obiectul
contractului stipuleaza obiectivele(intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul),
stabileste termenul de predare al raportului de expertiza si onorariul expertului.

20

Expertul contabil efectueaza documentarea la sediul clientului, culege informatiile care ii


sunt necesare pe care le prelucreaza si centralizeaza,apoi editeaza raportul de expertiza
contabila.
Lucrarea se preda beneficiarului la termenul stipulat in contract, fara sa fie depusa spre
verificare la filiala CECCAR la care este arondat expertul contabil.
2. Contractarea si programarea expertizelor contabile
Programul de lucru al expertizei judiciare trebuie sa stabileasca natura, calendarul si
intinderea lucrarilor necesare pentru rezolvarea obiectivelor expertizei contabile.
Programul de lucru este obligatoriu in situatia in care intr-o cauza sunt numiti mai multi
experti contabili(ex. expert din oficiu si expert consultant sau o echipa de trei experti in
cazul contraexpertizelor contabile judiciare). Expertizele contabile trebuie efectuate si
depuse beneficiarului de expertize la termenele stabilite de instanta sau convenite prin
contract.
3.Delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele contabile
Efectuarea lucrarilor de expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata, in cazul
expertilor numiti din oficiu, sau in cazul expertilor consultanti, deoarece au fost
nominalizati de catre un organ de drept printr-un act procedural(incheiere de
sedinta/ordonanta) si prin urmare trebuie sa-si indeplineasca personal si integral
mandatul.
In cazul expertizelor contabile extrajudiciare, prin contract se pot stabili si persoanele
care vor fi delegate sa execute lucrarea. Si in aceasta situatie responsabilitatea in ceea ce
priveste continutul si calitatea expertizei contabile revine in totalitate expertului contabil
care coordoneaza activitatea cabinetului /firmei .
4.Documentarea lucrarilor privind expertizele contabile
Documentarea lucrarilor privind expertiza contabila are un caracter particular prin faptul
ca se limiteaza strict la ceea ce este necesar pentru a raspunde la obiectivele(intrebarile)
expertizei.
Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa si conditia necesara
intocmirii unui raport de expertiza contabila temeinic fundamentat bazat pe documente
justificative si evidentieri contabile si nu pe prezumtii, declaratii ale partilor/martorilor.

21

Daca obiectivele vizeaza constatarile din actele de control, expertul contabil trebuie sa
studieze acele acte de control iar in cazul in care sunt mai multe acte de control aferente
aceleasi perioade, trebuie studiat fiecare act de control. Daca din demersul efectuat de
expertul contabil rezulta concluzii fundamentate, diferite de cele ale organului de control,
expertul este abilitat sa contacteze organul de control. Daca si dupa acest demers expertul
nu ajunge la un punct de vedere comun cu organul de control trebuie sa-si motiveze
opiniile pe baza propriilor constatari.
Materialul documentar de studiat:
-

dosarul cauzei in care s-a dispus proba cu expertiza contabila

documentele justificative/registrele contabile aflate in pastrarea partilor implicate


in proces

procesele verbale intocmite de organele de control

In cazul expertizelor penale, expertul are dreptul sa studieze dosarul penal numai cu
acceptul organului de cercetare/urmarire penala.
Pentru o mai temeinica intelegere a evenimentelor si tranzactiilor supuse expertizarii,
expertul contabil este abilitat sa ceara, iar partile interesate in expertiza sa dea
explicatii suplimentare. Aceste explicatii nu trebuie date in scris si nu constituie
material documentar pentru expertizele contabile. Expertul contabil trebuie sa aiba in
vedere explicatiile partilor, dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative
si contabile expertizate, mentionand in raportul de expertiza concordantele sau
inadvertentele dintre explicatiile partilor si actele examinate.
In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, partile pot da explicatii
expertului contabil numai cu acordul si in conditiile stabilite de catre organul de
urmarire penala sau de catre instanta de judecata.
Deoarece expertul contabil nu poate sa retina asupra sa materialul documentar
examinat pentru realizarea expertizei contabile judiciare, el trebuie sa-si intcmeasca
propriul dosar, cu ajutorul caruia poate sa documenteze indeplinirea misiunii
incredintate
Dosarul de lucru al expertului contabil cuprinde de regula :
-

incheierea de sedinta/ordonanta de numire/contractul de prestari servicii

raportul de expertiza contabila cu anexele intocmite de catre expertul contabil

22

corespondente suplimentare si necesare pentru desfasurarea expertizei(citarea


partilor, solicitari scrise de la alte entitati care nu sunt parte in dosar, etc)

Notatii personale ale expertului contabil, urmare a studierii materialului


documentar, situatii centralizatoare ale documentelor justificative verificate, copii
dupa unele documente justificative etc.

Norme de raport specifice expertizei contabile


Finalitatea documentarii efectuate de catre expertul contabil este materializata in raportul
de expertiza contabila. Modelul de raport de expertiza contabila este reglementat in
cadrul standardului profesional 35.
Continutul raportului de expertiza contabila
Cap. I Introducere, al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin
urmatoarele paragrafe:
-

identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara: nume,


prenume, domiciliu, numar carnet, pozitia din Tabloul Corpului

identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data


incheierii de sedinta(in cazul dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in
cauzele penale), identificarea partilor din proces si a calitatii procesuale a
lor(reclamant, parat, inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare
in acest paragraf se identifica clientul cu adresa, domiciliu, numar contract

identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca


mijloc de proba expertiza contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in
care a fost contractata expertiza contabila.

Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. In cazul celor judiciare aceste


obiective se preiau ad literam din incheierea de sedinta iar in cazul celor
extrajudiciare formularea se preia din contract

Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila

Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele


expertizei

Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila, daca s-au


solicitat alte termene decat cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost
efectuate alte expertize contabile

23

Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in


acelasi dosar au mai fost efectuate si alte expertize contabile judiciare, cu indicarea
numelui expertului/expertilor

Cap. II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele


paragrafe:
-

Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor


efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, a
actelor si faptelor analizate, a surselor de informatii utilizate

Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil,


care trebuie sa fie prcis, concis, redactat intr-o maniera analitica, ordonata si
sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor
justificative. Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu
incadrarea juridica a acestora. In cazuri deosebite, in care expertul contabil, in
executarea misiunii sale, se confrunta cu acte si documente care nu intrunesc
conditiile legale, care exprima situatii nereale sau care sunt suspecte, el nu trebuie
sa ia in considerare in stabilirea concluziilor sale la obiectivele expertizei contabile,
dar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza contabila. In fiecare
astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor
acestora. Dar daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre
beneficiarul raportului de expertiza contabila, este recomandabil ca ansablul
calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila, iar in textul
expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea
acestora.

Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite,
intr-un paragraf al capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si
documentat opinia pe care o sustine.

In practica, expertii contabili consilieri ai uneia dintre parti, pot sa intocmeasca si o


opinie separata fata de expertul numit. In acest caz, expertul consilier semneaza
raportul expertului numit, cu mentiunea cu opinie separata, atasata la prezentul
raport, aceasta opinie separata facand parte integranta din intregul raport.

24

Cap. III Concluzii al raportului de expertiza contabila trebuie sa contina cate un


paragraf distinct cu concluzia (raspunsul) la fiecare obiectiv(intrebare al(a) expertizei
contabile, preluat(a) in maniera in care a fost formulat(a) in capitolul II
Anexele la raportul de expertiza contabila fac parte integranta din raport si au drept scop
sustinerea constatarilor expertului contabil inserate in raport.
De regula nu constituie anexe la raportul de expertiza contabila, copii ale documentelor
folosite din dosarul cauzei, sau preluate de catre expert cu ocazia documentarii efectuate
la partile din dosar. Aceste copii se ataseaza la raport numai in situatia in care prin
incheierea de sedinta prin care s-a facut numirea expertului, se solicita expres acest lucru.
Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile judiciare are aceeasi
structura ca un raport obisnuit, dar se intocmeste in situatia in care efectuarea expertizei
contabile este ingreunata sau chiar imposibila, din cauza modului defectuos de conducere
a evidentei contabile, sau a lipsei documentelor contabile, pe baza carora expertul ar
trebui sa formuleze raspunsurile la obiectivele expertizei. In aceste conditii expertul
contabil nu este abilitat ca mai intai sa refaca sau sa aduca la zi evidenta contabila si apoi
sa rezolve obiectivele expertizei contabile.
Semnarea si depunerea raportului de expertiza contabila judiciara
Raportul de expertiza contabila judiciara se semneaza si parafeaza pe fiecare fila, inclusiv
anexele. Depunerea se face cu 10 zile inainte de termenul stabilit de instanta prin
incheierea de sedinta, sau la termenul stabilit prin contract.
Numarul de exemplare originale poate fi diferit, in functie de numarul partilor aflate in
litigiu.
Daca partile formuleaza obiectiuni la raportul de expertiza contabila judiciara, instanta
poate dispune efectuarea unui supliment de expertiza, refacerea in totalitate a expertizei,
sau inlocuirea expertului si refacerea expertizei contabile judiciare.
Raspunderea expertilor contabili:
In activitatea desfasurata si pentru calitatea lucrarilor executate, expertii contabili poarta
raspunderea pentru lucrarile executate.
Raspunderea expertilor contabili pentru misiunea de expertiza contabila poate fi:
Raspunderea disciplinara: intervine atunci cand un expert contabil savarseste o fapta
care incalca dispozitiile legii, ale Regulemantelor CECCAR, ale Codului de conduita

25

etica si profesionala, precum si hotararile organelor de conducere ale Corpului. Aceste


sanctiuni pot fi:
-

Mustrare

Avertisment scris

Suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil pe o perioada de


timp de la 3 luni la 1 an

Interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil

Fapte care atrag raspunderea disciplinara a expertului contabil:


-

Efectuarea de expertize contabile extrajudiciare fara contract de prestari servicii,


sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea de expert contabil

Nerespectarea obligatiei de secret profesional

Nerespectarea Normei profesionale 35 a CECCAR

Efectuarea de expertize contabile judiciare sau expertize contabile extrajudiciare,


fara viza anuala legal acordata

Faptele enumerate nu sunt exhaustive ci exemplificative.


Punerea in miscare a rapsunderii disciplinare se poate face fie in urma unor
reclamatii, fie in urma autosesizarii CECCAR in cadrul activitatii de control de
calitate a expertizelor contabile judiciare.
Sanctiunile disciplinare se aplica de catre Comisia de Disciplina de pe langa filialele
CECCAR sau de pe langa Consiliul Superior ale CECCAR.
Raspunderea contraventionala sau administrativa
- Inlocuirea expertului contabil de catre instanta
- Aducerea in instanta cu mandat
Trimiterea expertului contabil in fata autoritatilor penale, in caz de banuieli de
ascundere a adevarului sau de luare de mita, caz in care instanta va incheia un proces
verbal in acest sens.
Amenda judiciara se aplica in urmatoarele situatii:
-

lipsa nejustificata a expertului contabil de la procesul penal atunci cand este


solicitat

intarzierea nejustificata a depunerii raportului de expertiza contabila judiciara

26

Amenda se aplica prin Ordonanta (in dosarele penale) sau prin Incheiere de sedinta
(la dosarele civile)
Raspunderea penala
Infractiuni:
Luarea de mita : inchisoare de la 3 la 12 ani , bunurile confiscate
Marturie mincinoasa: inchisoare de la 1 la 5 ani
Favorizarea infractorului: inchisoare de la 3 luni la 7 ani
Raspunderea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul art. 998 din
Codul Civil,potrivit caruia orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu
obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara.
Expertii contabili garanteaza raspunderea civila prin incheierea unei polite de risc
profesional, aceasta fiind una din conditiile solicitate de catre CECCAR pentru
obtinerea vizei anuale.
Tehnica expertizelor contabile
Expertizele contabile, ca si alte verificari ale profesionistilor contabili trebuie sa
respecte anumite principii generale(care sunt aplicabile in orice lucrare de importanta,
si trebuie efectuata cu respectarea normelor juridice si metodologice specifice
contabilitatii. Aceste principii, au in vedere principalele etape ale expertizei contabile
si cuprind recomandari sau instructiuni de urmat de catre expertii contabili. Aceste
principii sunt:
a) Determinarea naturii si obiectului lucrarii
Ca principiu, natura si obiectivul verificarilor sau expertizelor contabile pot sa rezulte
din:
-

mandatul primit

prevederile unor texte de lege

imprejurarile care au determinat lucrarea

Determinarea naturii si a obiectului lucrarii este nemijlocit legata de modul de


incredintare a mandatului. In cazul expertizelor contabile problema se pune in doua
moduri distincte si anume:
-

la expertizele contabile extrajudiciare alegerea expertului se face de catre


beneficiarul expertizei, mandatul fiind incredintat prin semnarea contractului

27

la expertizele contabile judiciare desemnarea expertului se face tot de catre


beneficiari, dar cu respectarea unor proceduri speciale, prin incheiere de sedinta sau
ordonanta de numire. De asemenea la expertizele judiciare pot participa si alti
experti decat cei numiti oficial, respectiv expertii recomandati de catre parti.

Incredintarea mandatului trebuie sa aiba in vedere si eventualele incompatibilitati ale


expertilor.
In ceea ce priveste fixarea obiectivelor, se face sub aspect procedural in mod
diferit in litigiile civile fata de cele penale. In dosarele civile, de regula obiectivele
sunt solicitate de catre partile aflate in litigiu sau sunt dispuse de catre instanta de
judecata din oficiu. In dosarele penale, la stabilirea obiectivelor pot sa fie invitati si
expertii contabili numiti in dosar. Aceasta etapa are o importanta foarte mare in
calitatea raportului de expertiza contabila.
b) Fixarea unui plan de lucru pe care expertul contabil trebuie sa il respecte in
efectuarea expertizei contabile.
Planul de lucru stabileste o anumita ordine in culegerea, selectarea si examinarea
materialului de cercetat. Aceasta ordine depinde de natura lucrarii si de metodele care
urmeaza a se intrebuinta. Planul de lucru trebuie sa tina seama de timpul de care dispune
expertul, astfel incat acesta sa poata executa lucrarea pana la termenul fixat.
Planul de lucru cuprinde in general trei parti si anume:
-

partea introductiva cu pregatirea lucrarii, informatii si punctele de cercetat

efectuarea proprizisa a lucrarii

partea finala cuprinzand rezumatul cercetarilor si care priveste intocmirea


raportului de expertiza.

Pentru fiecare parte expertul va nota principalele elemente, modul de abordare si


timpul alocat pentru fiecare. In cazul in care lucrarea este efectuata de mai multi
experti, planul de lucru va cuprinde in mod obligatoriu distributia sarcinilor intre
experti.
c) Alegerea metodelor de cercetare pe care expertul contabil trebuie sa il respecte
in executarea expertizei contabile
In expertizele contabile se utilizeaza in general doua tipuri de metode:

28

metode progresive, care pornesc de la faptul contabil izolat, incepand cu actul care
a dat nastere operatiunii, pe care expertii il urmaresc apoi in registrul jurnal, cartea
mare si bilant

metode regresive, care pornesc de la situatiile financiare anuale, putand urmari


unele operatiuni pe cale inversa, pana la originea lor(document justificativ)

Metodele progresive se folosesc indeosebi in expertizele judiciare care se refera la


fraude sau alte fapte penale, iar la verificarile din expertizele fiscale se folosesc ambele
metode.
Din punctul de vedere al extinderii cercetarilor, expertii contabil folosesc metoda
verificarii complete sau metoda verificarii prin sondaj.
In toate situatiile, partile esentiale, care prezinta o importanta deosebita pentru scopul
lucrarii, se verifica in intregime.
De asemenea, pentru clarificare obiectivelor expertizei, expertii pot folosi atat metode
contabile si metode si tehnici extracontabile.
Metodele recunoscute de doctrina contabila sunt:
-

verificarea rulajelor, soldurilor si reporturilor

refacerea unor calcule

analiza bilantului, a balantelor de verificare sau a altor calcule de sinteza

urmarirea respectarii metodologiei contabile si a normelor de efectuare a


inregistrarilor

controlul modului de evaluare a elementelor patrimoniale

efectuarea unor punctaje(intre evidenta cantitativa si cea valorica, intre conturile


sintetice si cele analitice)

verificarea corectitudinii analizelor pe baza de bilant sau a altor analize economico


financiare

Metodele si tehnicile extracontabile au ca punct de plecare datele financiar contabile


oficial inregistrate si folosesc tehnici de prelucrare care nu sunt in toate cazurile
omologate de metodologia contabila, cum ar fi:
-

Intocmirea unor centralizatoare cu intrarile/iesirile de bunuri

Reconstituirea evidentei cantitative a unor sortimente de bunuri din gestiunile


global valorice

29

Analiza comparativa sau in dinamica a depunerilor de numerar din vanzari

Identificare eliberarii de bunuri care nu au intrat oficial in gestiune

Metoda analizei intergestionare( minusuri la o gestiune si plusuri la alta gestiune)

Metoda stocului maxim posibil(reconstituirea miscarilor cantitative a


unor sortimente avandu-se in vedere intrarile totale si numai acele iesiri ce
reprezinta vanzari pe baza de documente)

Cercetarea unor fapte sau fenomene economice in corelatie cu documentele


financiar contabile ce reflecta alte categorii de fapte si fenomene

Separarea intrarilor sau iesirilor de bunuri, pe schimburi sau pe ture, in gestiunile


colective
Aceste metode si tehnici extracontabile pot aduce expertilor multe clarificari si se
bazeaza de regula pe reconstituirea evidentelor cantitative si valorice

d) Studiul preliminar al organismului intreprinderii pe care expertul contabil


trebuie sa il respecte in executarea expertizei contabile.
Orice lucrare de verificare, inclusiv cea de expertiza contabila presupune cunoasterea,
cel putin sumara, a operatiunilor specifice agentului economic in cauza si a organizarii
lui din punct de vedere juridic, administrativ si economic. Expertii contabili trebuie sa
examineze cu precadere:
-

cine are dreptul de dispozitie(de semnatura) si limitele puterii acordate fiecarui


decident

daca administratia firmei este este bine delimitata de compartimentele economice


(in special de casierie)

daca exista in firma un serviciu de control intern, independent de celelalte


compartimente

daca miscarile interne de bunuri si valori se fac pe baza de documente sau sub
semnatura.

Lipsurile constatate in organizarea intreprinderii sau in sistemele de evidenta pot


reprezenta indicatii utile in realizarea expertizei contabile
e) Studiul functiei contabile pe care expertul contabil trebuie sa il respecte in
executarea expertizei contabile

30

Cercetarea functiei financiar contabile este esentiala pentru orice expert care urmeaza
sa efectueze o expertiza contabila.
Punctul de plecare in acest demers il constituie studierea planului de conturi specific
ramurii de activitate, cu studierea corelatiei intre conturile sintetice si cele analitice,
intre contabilitatea financiara si cea de gestiune.Se va avea in vedere atat modul de
inregistrare in conturi al fiecarei operatiuni cat si influenta in situatiile financiare
anuale.
f) Examinarea regularitatii documentelor financiar contabile pe care expertul
trebuie sa il respecte in executarea expertizei contabile
Pentru a putea servi ca suport de informatie si de proba in expertiza contabila,
documentele si datele financiar contabile trebuie sa fie sincere si exacte.Verificarea
formala este de regula o lucrare preliminara a expertizei si presupune:
-

indeplinirea conditiilor de forma exterioara

daca se tin registrele legale

daca inregistrarile sunt tinute la zi

daca inregistrarile sunt facute in ordinea in care s-au produs

daca registrele sunt numerotate si parafate

daca registrele sunt parafate si sigilate

Din punct de vedere al continutului si sinceritatii, verificarea nu se poate limita la un


control formal. Ca principiu, verificarea regularitatii trebuie sa arate daca registrele pot
folosi(si in ce masura) la verificare sau expertiza, ori trebuie sa fie inlaturate complet
sau partial. Masura in care unele abateri de la dispozitiile legale sau de la regulile de
organizare si tinere a contabilitatii pot influenta forta probatorie a registrelor depinde
de natura abaterilor, de legatura lor cu faptele supuse verificarii, de jurisprudenta
existenta. Din acest motiv, expertul nu poate sa se limiteze numai la constatarea
neregularitatii documentelor, ci trebuie sa continue lucrarea.
Cu ocazia cercetarii regularitatii documentelor, expertii contabili vor examina si
eventualele erori si delicte contabile.
Principalele tipuri de erori ce pot fi identificate sunt:
-

erori de calculatie

erori de reportare

31

erori de inregistrare contabila

erori de evaluare

Delictele contabile reprezinta abateri de la lege si regulamente si sunt de regula


sanctionate penal
Delictele se pot clasifica astfel:
a) din punct de vedere al autorului delictului
-

delicte ale intreprinzatorului sau conducerii

delicte ale asociatilor

delicte ale personalului fata de intreprindere

b) din punct de vedere al actiunii


-

delicte de inducere in eroare

delicte de ascundere a faptei sau situatii

delicte de falsificare

delicte de deturnare

c)din punct de vedere al mijloacelor folosite


-

delicte produse prin actiuni

delicte produse prin omisiuni

delicte produse in exces

Valorificarea lucrarilor de expertiza contabila


Valorificarea expertizei contabile o constituie folosirea pentru scopul in care a fost
dispusa, respectiv pentru administrarea ca proba in justitie sau pentru adoptarea unor
decizii economico financiare(in cazul expertizei contabile extrajudiciare).
Un alt aspect al valorificarii expertizei contabile, il reprezinta imbunatatirea sistemului
financiar contabil al unei entitati, pe baza deficientelor si recomandarilor cuprinse in
raportul de expertiza contabila extrajudiciara.
Alte aspecte ce tin de tehnica expertizei contabile judiciare
In practica economica sunt situatii in care expertul contabil nu poate formula raspunsul la
obiectivele expertizei fara ajutorul unui alt profesionist din alt domeniu de activitate. In
aceste cazuri, expertul contabil trebuie sa analizeze cu responsabilitate concluziile
raportul intocmit de acest specialist, el fiind cel care ii fixeaza acestuia obiective clare cu
privire la intinderea lucrarii, accesul la documentele necesare, metodele de utilizat in

32

realizarea lucrarii si necesitatea pastrarii confidentialitatii datelor utilizate de catre acest


expert in realizarea lucrarii.
In aceste situatii, responsabilitatea finala pentru calitatea lucrarii ii revine profesionistului
contabil care a apelat la ajutorul unui alt specialist in clarificarea unor aspecte particulare
ale expertizei.
Expertiza contabila reprezinta deci un domeniu particular al practicii sociale, o continuare
la un nivel calitativ superior a controlului economico-financiar.
Ea intervine in imprejurari speciale, avand menirea de a adanci sau extinde activitatea de
control. De cele mai multe ori, expertiza contabila este chemata sa ateste sau sa infirme,
pe baza unei inalte competente profesionale, costatarile sau concluziile controlului
economico financiar, oferind organelor de decizie sau judiciare, un aviz calificat si
principial, deosebit de util in rezolvarea corecta si constructiva a problemelor ridicate de
practica economico sociala.
Exemple de expertize contabila pe domenii de activitate:
1Expertiza contabila in domeniul financiar contabilitate
Sunt expertize contabile solicitate la cerere sau dispuse de catre instantele de judecata, cu
privire la gestionarea patrimoniului unei entitati economice, care sunt in stransa corelatie
cu evidenta contabila a acestei entitati. Exemple de expertize de acest gen pot fi:
-

expertize contabile extrajudiciare in cazul unei fuziuni de mai multe firme sau a
divizarii unei societati comerciale

expertize contabile judiciare in legatura cu o lipsa in gestiunea unei societati


comerciale

stabilirea partii din profit ce i se cuvine unui asociat care se retrage din afacere

cauzele care au dus la incapacitatea de plata a unei societati comerciale si intrarea


ei in faliment

stabilirea prejudiciului in cazul unor delapidari din gestiune

verificarea daca o societate tine registrele contabile obligatorii, daca actele


justificative indeplinesc cerintele legale

2.Expertiza contabila in domeniul social


Aceste expertize contabile sunt asociate unor procese civile sau de dreptul muncii,
cum ar fi:

33

stabilirea partii care i se cuvine unui sot, urmare a partajului de bunuri care
urmeaza unui proces de divort

calculul folosului de tras in cazul ocuparii abuzive a unui spatiu locuibil, sau atunci
cand chiriasul nu elibereaza spatiul, la expirarea contractului de inchiriere

calculul dobanzii datorate pentru nerestituirea la termen a unor sume imprumutate


de catre o persoana fizica unei alte persoane fizice, impreuna cu actualizarea
acestor sume cu indicele de inflatie

calculul drepturilor salariale ce i se cuvin unui angajat caruia i s-a desfacut in mod
abuziv contractul individual de munca

recalcularea drepturilor de pensie ale unui contestatar al Deciziei de pensionare

calcularea unor drepturi banesti suplimentare, reglementate de contractul colectiv


incheiat de o societate cu reprezentantii salariatilor, care nu au fost acordate

recalcularea sumelor datorate cu titlu de dobanda in cazul contractarii unor credite


bancare, unde in contractul de imprumut au fost stabilite clauze abuzive

3. Expertiza contabila in domeniul fiscal


In cele mai multe cazuri aceste expertize sunt cele de contestare sau pregatitoare, in
vederea contestarii actelor de control emise de catre organele administratiei fiscale.
Aceste expertize contabile pot avea ca obiect:
-

verificarea corectitudinii calculului de dobanzi si penalitati stabilite de catre


organul de control

verificarea deductibilitatii fiscale a unor cheltuieli, conform reglementarilor in


vigoare la data inregistrarii in contabilitate, pentru care organul de control nu a
acordat deductibilitate

verificarea modului in care organul de control a efectuat reintregirea veniturilor


unei firme, in concordanta cu prevederile din codul de procedura fiscala

stabilirea

culpei

administratorului

unei

societati

comerciale,

conform

reglementarilor din legea insolventei, pe baza actelor si faptelor comerciale din


perioada de administrare, pentru atragerea raspunderii administratorului intr-un
proces ulterior dosarului de faliment al firmei, in vederea atragerii raspunderii
acestuia si imputarea pasivului societatii falite

34

contestarea sumelor stabilite suplimentar de catre alte organisme cu atributii in


domeniul colectarii altor impozite, taxe si cotributii legale : impozite locale, fondul
de mediu, fondul pentru persoane cu handicap, etc.

stabilirea prejudiciului cauzat de un invinuit in dosar de evaziune fiscala

stabilirea TVA-ului de plata pentru persoanele fizice care au vandut imobile

contestarea legalitatii amendarii unei societati comerciale de catre institutiile


statului
3. Expertiza contabila legata de activitati comerciale
Aceste expertize sunt dispuse de regula in dosare aflate pe rol la sectiile comerciale
ale instantelor de judecata si se pot referi la litigii intervenite intre doua firme, ca
urmare a nerespectarii clauzelor din contractele incheiate, cum ar fi:

calculul de penalitati, in baza unui contract incheiat intre doi parteneri comerciali,
care nu a fost respectat in ceea ce priveste plata contravalorii bunurilor
achizitionate

stabilirea tranzactiilor reciproce dintre doi parteneri comerciali, pe o anumita


perioada de timp, pentru verificarea respectarii clauzelor contractuale

calculul de daune compensatorii, prevazute in contractele comerciale, ca urmare a


nerespectarii clauzelor din contract

stabilirea venitului nerealizat de catre o societate comerciala datorita nelivrarii la


timp a unui utilaj contractat, sau datorita defectarii unui utilaj si intarzierea
repararii lui de catre producator

35