Sunteți pe pagina 1din 8

Analiza dinamicii i structurii depozitelor bancare (n valut naional)

Nr.
d/o

Tipuri
de
depozite

Perioada preced.

Perioada de
gestiune

Abaterea
Absolut (+,-)

Dinamica,
%

suma,
mii lei

pon
derea,
%

suma,
mii lei

ponde
-rea,
%

suma,
mii lei

pon
derea,
%

Depozite la
vedere cu
dobnd

136 760,71

3,92

1 356,47

0,04

-135 404,24

-3,88

0,99

1.1. Depozitele
pers. fizice

45 632,85

1,31

1 251,42

0,03

-44 381,43

-1,28

2,74

1.2. Depozitele
pers. juridice

91 127,86

2,61

105,05

0,01

-91 022,81

-2,60

0,12

Depozite la
termen cu
dobnd

92 896,54

2,67

63 077,88

1,57

-29 818,66

-1,1

67,90

2.1. Depozitele
pers. fizice

85 938,36

2,47

61 492,79

1,53

-24 445,57

-0,94

71,55

2.2. Depozitele
pers. juridice

6 958,18

0,20

1 575,09

0,04

-5 373,09

-0,16

22,78

3 256 695,32

93,41

3 929 157,03

98,39

+672 461,71

+4,98

120,65

70 413,20

2,02

114 091,34

2,86

+43 678,14

+0,84

162,03

3 186 282,12

91,39

3 815 065,69

95,53

+628 783,57

+4,14

119,73

3 486 352,57

100

3 993 591,38

100

+507 238,81

1.

2.

3.

Depozite la
vedere fr
dobnd

3.1. Depozitele
pers. fizice
3.2. Depozitele
pers. juridice
Total
depozite
n mii lei
MD

Concluzie:
Conform calculelor efectuate putem face urmatoarea concluzie:

114,55

Suma total a depozitelor bancare ale BC. ,,EnergBank S.A. n anul curent
constituie 3 993 591,38 mii lei ceea ce e cu 507 238,81 mii lei sau 14,55% mai
mult dect n anul precedent.
Observm ca cea mai mare pondere o dein depozitele la vedere fr dobnd
care constituie n anul curent 98,39%, nregistrnd o crestere de 20,65 % ,iar cea
mai mica pondere de 0,04% o constituie depozitele la vedere cu dobnd,
nregistrnd o cretere de 0,99%.
Majorarea sumei depozitelor atrase a fost determinate de modificarea sumelor
tuturor categoriilor de depozite atrase, i anume:
Suma depozitelor la vedere cu dobnd constituie n anul curent 1356,47 mii
lei ceea ce e cu -135 404,24 mii lei sau 3,88 % mai puin fa de anul
precedent,deinnd o pondere de 0,04%.
Depozitele la termen cu dobnd includ:
Depozitele persoanelor fizice care constituie n anul curent 1251,42 mii lei
ceea ce e cu 44 381,43 sau 1,28% mai puin fa de anul precedent, i dein o
pondere de 0,03%.
Depozitele persoanelor juridice care constituie n anul curent 105,05 mii lei
ceea ce e cu 91 022,81 mii lei sau 2,60% mai puin fa de anul precedent i
dein o pondere de 0,01%.
Suma depozitelor la termen cu dobnd constituie n anul curent 63 077,88 mii
lei ceea ce e cu 29 818,66 mii lei sau 1,1% mai puin fa de anul precedent ,
deinnd o pondere de 1,57%.
Depozitele la termen cu dobnd includ:
Depozitele persoanelor fizice care constituie n anul curent 61 492,79 mii lei
ceea ce e cu 24 445,57 mii lei sau 0,94 % mai puin fa de anul precedent i
dein o pondere de 1,53 % din totalul depozitelor la termen cu dobnd.
Depozitele persoanelor juridice care constituie n anul curent 1575,09 mii lei
ceea ce e cu 5373,09 mii lei sau 0,16% mai puin fa de anul
precedent,deinnd o pondere de 0,04% din totalul depozitelor la termen cu
dobnd.
Depozitele la vedere fr dobnd constituie n anul curent 3 929 157,03 mii lei
ceea ce e cu 672 461,71 mii lei sau 4,98 % mai mult fa de anul precedent i dein
o pondere de 98,39% din totalul depozitelor.
Depozitele la vedere fr dobnd includ:
Depozitele persoanelor fizice care constituie n anul curent 114 091,34 mii
lei ceea ce e cu 43 678,14 mii lei sau 0,84% mai mult fa de anul curent i
dein o pondere de 2,86 % din totalul depozitelor la vedere fr dobnd.
Depozitele persoanelor juridice care constituie n anul curent 3 815 065,69
mii lei ceea ce e cu 628 783,57 mii lei sau 4,14% mai mult fa de anul

predecent, deinnd o pondere de 95,53% din totalul depozitelor la vedere


fr dobnd.
Cel mai mare ritm al creterii de 62,03% se nregistreaz la depozitele la vedere
fr dobnd iar cel mai mic ritm al creterii de 0,12% se inregistreaz la depozitele

la vedere cu dobnd la persoanele juridice.

Analiza dinamicii i structurii depozitelor bancare (n valut strin)


Nr.
d/o

Tipuri
de
depozite

Perioada preced.

Perioada de
gestiune

Abaterea
Absolut (+,-)

Dinamica,
%

suma,
mii lei

pon
derea,
%

suma,
mii lei

pond
e-rea,
%

suma,
mii lei

pon
derea,
%

Depozite la
vedere cu
dobnd

22 703,36

1,75

194,39

0,014

-22 508,97

1,736

0,86

1.1. Depozitele
pers. fizice

3 619,90

0,28

189,90

0,013

-3 430

0,267

5,25

1.2. Depozitele
pers. juridice

19 083,46

1,47

5,39

0,001

-19 078,07

1,469

0,03

140 698,25

10,81

83 690,23

6,02

-57 008,02

-4,79

59,48

123 134

9,46

83 515

6,00

-39 619

-3,46

67,82

17 564,25

1,35

175,23

0,02

-17 389,02

-1,33

0,99

1 137 103,5

87,44

1 306 286,69

93,97

+169183,19

+6,53

114,88

1.

2.

Depozite la
termen cu
dobnd

2.1. Depozitele
pers. fizice
2.2. Depozitele
pers. juridice
3.

Depozite la

vedere fr
dobnd
3.1. Depozitele
pers. fizice
3.2. Depozitele
pers. juridice
Total depozite
n lei MD

92 328,80

7,10

105 134

7,56

+12 805,2

+0,46

113,87

1 044 774,70

80,34

1 201 152,69

86,41

+156 377,99

+6,07

114,97

100

1 390 171,31

100

+89 666,2

1 300 505,11

106,89

Concluzie:
Conform calculelor efectuate putem face urmatoarea concluzie:
Suma total a depozitelor bancare ale BC. ,,EnergBank S.A. n anul curent
constituie 1 390 171,31 mii lei ceea ce e cu 89 666,2 mii lei sau 6,89% mai mult
dect n anul precedent.
Observm ca cea mai mare pondere o dein depozitele la vedere fr dobnd
care constituie n anul curent 93,97%, nregistrnd o crestere de 14,88 % ,iar cea
mai mica pondere de 0,001% o constituie depozitele la vedere cu dobnd a
persoanelor juridice ritmul creterii fiind de 0,03%.
Majorarea sumei depozitelor atrase a fost determinata de modificarea sumelor
tuturor categoriilor de depozite atrase, i anume:
Suma depozitelor la vedere cu dobnd constituie n anul curent 194,39 mii lei
ceea ce e cu 22 508,97 mii lei sau 1,736 % mai puin fa de anul
precedent,deinnd o pondere de 0,014%.
Depozitele la termen cu dobnd includ:
Depozitele persoanelor fizice care constituie n anul curent 189,90 mii lei
ceea ce e cu 3 430 sau 0,267% mai puin fa de anul precedent, i dein o
pondere de 0,013%.
Depozitele persoanelor juridice care constituie n anul curent 5,39 mii lei
ceea ce e cu 19 078,07 mii lei sau 1,469 % mai puin fa de anul precedent i
dein o pondere de 0,001%.
Suma depozitelor la termen cu dobnd constituie n anul curent 83 690,23 mii
lei ceea ce e cu 57 008,02 mii lei sau 4,79 % mai puin fa de anul precedent ,
deinnd o pondere de 6,02%.
Depozitele la termen cu dobnd includ:
Depozitele persoanelor fizice care constituie n anul curent 83 515 mii lei
ceea ce e cu 39 619 mii lei sau 3,46 % mai puin fa de anul precedent i
dein o pondere de 6 % din totalul depozitelor la termen cu dobnd.
Depozitele persoanelor juridice care constituie n anul curent 175,23 mii lei
ceea ce e cu 17 389,02 mii lei sau 1,33% mai puin fa de anul

precedent,deinnd o pondere de 0,02% din totalul depozitelor la termen cu


dobnd.
Depozitele la vedere fr dobnd constituie n anul curent 1 306 286,69 mii lei
ceea ce e cu 169183,19 mii lei sau 6,53 % mai mult fa de anul precedent i dein o
pondere de 93,97% din totalul depozitelor.
Depozitele la vedere fr dobnd includ:
Depozitele persoanelor fizice care constituie n anul curent 105 134 mii lei
ceea ce e cu 12 805,2 mii lei sau 0,46% mai mult fa de anul curent i dein
o pondere de 7,56 % din totalul depozitelor la vedere fr dobnd.
Depozitele persoanelor juridice care constituie n anul curent 1 201 152,69
mii lei ceea ce e 156 377,99 mii lei sau 6,07% mai mult fa de anul
predecent, deinnd o pondere de 86,41% din totalul depozitelor la vedere
fr dobnd.
Cel mai mare ritm al creterii de 14,97% se nregistreaz la depozitele la vedere
fr dobnd a persoanleor juridice,iar cel mai mic ritm al creterii de 0, 03% se
inregistreaz la depozitele la vedere cu dobnd la persoanele juridice.

Date iniiale pentru analiza mrimii medii


a soldului depozitelor la un cont personal
Nr.
d/o
A
1.
2.
3.

Indicatorii

Unit.
de
msur

B
Soldul
depozitelor mii lei
Numrul
mii
conturilor
uniti
personale
Mrimea
lei
medie a

Anul
precedent

Anul de
gestiune

1
2
1 270 751,33
6
1 360 542,676

Indicel
e n %

Abaterea
(+,-)

107,07

+89 791,34

4818

5392

111,91

+574

263,75

252,33

95,67

-11,42

depozitelor
la un cont
personal

Tabelul 2
Nr.
de
calc
ul
1

Calculul influenei factorilor generali asupra modificrii mrimii medii


a soldului depozitelor la un cont personal n mii lei
Nr.
Indicatorii (factorii
sub
corelai)
Rezultat.
D/1c.p.,
stiSdep
Nc.p.
lei
Calculul influenei influenei Denumirea
tui
ei
factorilor
(+,-), lei
factorilor
2

1
0
2
1
3
2
Total

1 270 751,336
4818
1 360 542,676
4818
1 360 542,676 5392
x
x

263,75
282,39
252,33
x

x
282,39-263,75
252,33-282,39
x

x
+18,64
-30,06
-11,42

x
Sdep
Nc.p.
x

Verificare= 252,33-263,75= -11,42


BIF: +18,64+(-30,06)=-11,42 mii lei
Rezerv: - 30,06 mii lei

Concluzie :
Conform calculelor efecuate putem face urmatoarea concluzie :
Din calculele effectuate putem constata ca la banca analizat mrimea medie a
depozitelor la un cont personal s-a redus comparative cu anul de precedent
de la 263,75 lei la 252,33 lei in anul de gestiune, adic cu 11,42 lei sau
4,33%.
Asupra acestei modificri au influenat urmtorii factori:
a)Majorarea numrului conturilor personale ale clienilor cu 574 mii uniti a dus
la micorarea indicatorului rezultativ cu 30,066 lei.
b)Sporirea soldului depozitelor cu 89791,34 mii lei a dus la majorarea indicatorului
rezultativ cu 18,64 lei.
Rezultatele analizei factoriale ne dau posibilitatea s deducem c banca analizat
dispune de rezerve interne de majorare a indicatorului rezultativ pe viitor n
sum de 30,06 lei.

Date iniiale pentru analiza soldului depozitelor


Nr.
Indicatorii
d/o
A
B
1. Soldul depozitelor
2. Numrul conturilor
personale
3. Mrimea medie a
depozitelor la un
cont personal (cu un

Unit. de
msur
C
mii lei
mii
uniti

Anul
precedent
1

lei

Anul de
gestiune
2

Abaterea
(+,-)
3
?
?

semn dup virgul)

Calculul influenei factorilor generali asupra modificrii soldului depozitelor


Nr.

Indicatorii

Anul
precedent

A
1.

2.

3.

Soldul
depozitelor
Numrul
conturilor
personale
Mrimea
medie
a
depozitelor la
un
cont
personal (cu un
semn
virgul)

inclusiv sub
influena
Nc.p. D/1c.p.

Anul de
gestiune

Abaterea
(+,-)

1270751,336

1360542,676

+89791,3
4

+151421,
2

-62386,14

4818

5392

+574

263,8

252,3

-11,5

dup

Verificare: 1 360 542,676-1 270 751,336=+89 791,34 mii lei


BIF: +151421,2+(-62386,14)=+89731,34 mii lei
Rezerva: -62386,14 mii lei

Concluzie:
Conform calculelor efectuate putem constata ca la banca analizata , in anul de
gestiune soldul depozitelor constituie 1 360 542,676 mii lei , ceea ce e cu
89791,34 mii lei sau 7,07% mai mult decit in naul precedent.
Aceasta abatere a fost determinate de influenta urmatorilor factori:
a)Modificarea numarului conturilor personale care s-a majorat cu 574 mii unitati
a cauzat sporirea indicatorului rezultativ cu 151421,2 mii lei.
b)Modificarea marimii medii a depozitelor la un cont personal care s-a redus cu
11,5 lei a cauzat diminuarea indicatorului rezultativ cu 62386,14 mii lei.
Rezultatele analizei factoriale dau posibilitatea sa deduce ca banca in cauza
dispune de rezerve interne de majorare a soldului depozitelor pe viitor in
usma de 62386,14 mii lei cu conditia ca daca marimea medie a depozitelor
la un cont personal va fi respectata la nivelul anului precedent.