Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA CRETIN DIMITRIE CANTEMIR

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC I COMERCIAL

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Tema proiect: Infiintarea unui centru social

Titular disciplina:
Conf.univ.dr. Emilia Gogu

Echipa proiect
Nume prenume
1.
2.
3.
4.
5.

Andrei Catalin
Enache Liviu
Nastase Vasile Viorel

BUCURETI -2015-

Managementul proiectelor

Formular aplicaie practic

Date de identificare a echipei


Coordonatorul proiectului:
Nume prenume
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Telefon

E-mail

Nastase Vasile Viorel

Ocupatia/
experienta
Manager Proiect

1. PREZENTARE PROIECT
1. Titlu:
Infiintarea unui centru social
2. Justificarea proiectului
Analiza problemei pe care proiectul dorete sa o rezolve (identificarea problemei, cauzele si
efectele, date despre situatia/stadiul problemei). maxim 12-14 fraze:

In Romania, desi exista un numar mare de legi si reglementari pentru educatia si protectia
drepurilor copiilor, societatea noastra inca se confrunta cu o serie de probleme in domeniul
cresterii si educatiei copilului.
Schimbarile aparute in sefera sociala au fost determinate de catre tranzitia de la economia
comunista la economia de piata, ceea ce a influentat calitatea vietii. Pentru aceea parte a
populatiei care traieste in saracie, sub nivelul decent de trai, calitatea educatiei la copii este in
continua scadere.
Riscul de saracie este mai ridicat la copiii care provin din familii monoparentale sau
extinse, cu membri care au un nivel scazut de educaie i un statut ocupaional precar, de etnie
roma i din mediul rural.
Cauzele abandonului scolar sau chiar neintegrarea copilului intr-un sistem educational,
rezulta din situatia economico-financiara a familiei, conditiile de locuit, dezagregarea familiei,
lipsa ajutorului la invatatura sau lipsa imbracamintei si incaltamintei.
O alta problema in educatia copiilor este plecarea unuia sau a ambilor parinti in strainatate,
pentru gasirea unui loc de munca, ce a devenit un fenomen de amploare national.
La nivel national fenomenul plecarii in tari straine este stimat a fi caracteristic pentru
350.000 de copii. Mai mult de o treime din acestia, adica aproximativ 126.000 de copii sunt
afectati de migratia ambilor parinti.
La nivel scolar principalele probleme ale copilului abandonat de catre parintii plecati la
munca in strainatate, se refera la modul de indeplinire a activitatii didactice.
Neintegrarea copiilor saraci si al familiilor acestea in societate si ne frecventarea sitemului
de invatamant, exista riscul formarii de copii predelicventi si delicventi.
2

Managementul proiectelor

Formular aplicaie practic

3. Scopul i obiectivele proiectului


Definii scopul, obiectivul general i obiecive specifice proiectului.

Scopul proiectului este atat susinerea accesului la educaie al copiilor din categorii sociale
dezavantajate, cat i informarea i formarea non formala a parinilor acestora, cu privire la
folosirea unor alternative educaionale, non-violente, in familie, incurajarea colarizarii
copiilor lor, prevenirea abandonului colar timpuriu i creterea anselor de a se integra pe
piaa muncii, atunci cand vor atinge varsta adulta.
Realizarea unui centru de zi pentru copii, in Comuna Necsesti, judetul Teleorman, in care sa
existe cabinete de consiliere si sprijin pentru copii abandonati de catre parintii care au plecat in
strainatate si cabinete de educare si integrare in societate pentru copii si parintii care provin din
familii sarace, ai caror copii nu fregventeaza nici o forma de invatamant.
Imbunatatirea calitatii vietii copiilor si familiilor implicate in proiect prin dobandirea de noi
aptitudini de comunicare si indeplinire a nevoilor si obligatiilor personale si sociale.
Obiective care pot influenta scaderea ratei abandonului scolar, mai ales in cazul elevilor
care provin din familii cu venituri mici sau foarte mici sunt : integrarea copiilor in programul
Euro 200 pentru finantarea de achizitie de calculatoare personale, diferite tipuri de burse,
rechizite scolare, decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii din mediul rural.

4. Durata proiectului:
Prezentai durata proiectului, exprimata in luni.
Durata de implementare a proiectului : 12 luni

5. Echipa de management si atribuiile:


Nr. crt
1
2
3

Nume prenume
Andrei Catalin
Enache Liviu
Nastase Vasile Viorel

Artibuiile
Manager Resurse Umane
Manager Marketing
Manager Proiect

Managementul proiectelor

Formular aplicaie practic

6. Activitaile proiectului.
Descriei, in ordine cronologica, activitaile propuse pentru atingerea fiecaruia din obiectivele menionate la punctul anterior, cu
descrierea sub-activitailor aferente.
N
r.
1.

Activitate

Descrierea activitaii

Durata

Responsabil

Realizarea
parteneriatelor
cu
institutiile implicate in desfasurarea
proiectului.

Aceasta activitate se va concretiza prin incheierea de


paretneriate cu Primaria comunei Necsesti pentru o mai
buna delimitare a grupului tinta, mromovarea proiectului
si eventual sprijin material si/sau financiar.

Nastase Vasile
Viorel

2.

Realizarea contractelor de
colaborare cu mass-media, firme de
publicitate.

3.

Configurarea
echipei
pentru
desfasurarea activitatilor in centru

4.

Initierea personalului specializat si


a voluntarilor si stabilirea
programului de lucru.

5.

Consilierea psihologica a copiilor si


a parintilor.

Evaluarea finala a obiectivului

Activitatea se va
desfasura incepand
cu a 3-a luna pe tot
parcursul anului
scolar.
Activitatea se va
desfasura la
finalizarea activitatii,

Andrei Catalin

6.

In cadrul acestei activitati ne propunem realizarea de


contracte de colaborare cu mass-media pentru
promovarea proiectului si implicarea activa a populatiei
in sprijinul implemantarii proiectului. Cu firmele de
publicitate vom incheia contracte de colaborare pentru
sponsorizare in realizarea afiselor si pliantelor.
Formarea echipei pentru inceperea desfasurarii
activitatilor consta in selectarea si recrutarea personalului
specializat pe diferite domenii necesare(asistenta sociala,
sociologie, psihologie); si de asemenea selectarea
voluntarilor.Consideram ca pentru o buna desfasurae a
activitatilor avem nevoie de 2 asistenti sociali, 1 psiholog
si 1 sociolog.
In prima luna cand intalnirile vor fi saptamanale se are in
vedere planificarea intalnirilor specialistilor cu
beneficiarii proiectului. In timpul programului de lucru
va fi format din abilitati de viata independente.
Participantii vor avea teme de discutie pentru fiecare
intalnire in parte.
La aceasta activitate vor lua parte grupul tinta de copii si
familiile, care sunt inregistrate cu probleme economice si
sociale. Psihologul va fi prezent de doua ori pe luna,
pentru a descoperii eventualele probleme, ale copiilor si
familiilor, si pentru a discuta cu acestia.
Se vor observa si analiza cresterile sau scaderile
perfomantelor scolare a copiilor implicati in proiect.

Activitate
se
va
realiza in prima luna
a
inceperii
proiectului si se va
definitiva
tot
in
aceeasi luna.
Activitate
se
va
realiza in prima luna
a
inceperii
proiectului si se va
definitiva
tot
in
aceeasi luna.
Selectarea
specialistilor se va
face prin interviu,
incepand cu a 2-a
luna si va dura pana
in a 4-a luna a
proiectului.
Activitatile se vor
desfasura incepand
cu a 3-a luna pe tot
parcursul
anului
scolar.

Enache Liviu

Andrei Catalin

Andrei Catalin

Nastase Vasile
Viorel

Managementul proiectelor

Formular aplicaie practic


dupa cele 12 luni.

Graficul Gantt
Activitate
1

Luna
6 7

1
0

1
1

1
2

1. Realizarea parteneriatelor cu institutiile implicate in desfasurarea proiectului.


2. Realizarea contractelor de colaborare cu mass-media, firme de publicitate.
3. Configurarea echipei pentru desfasurarea activitatilor in centru
4. Initierea personalului specializat si a voluntarilor si stabilirea programului de
lucru
5. Consilierea psihologica a copiilor si a parintilor.
6. Evaluarea finala a obiectivului

7. Costuri estimate:
Estimai costurile i resursele alocate fiecareia dintre activitaile i subactivitaile prezentate la punctul 5.
Nr.
crt.

Activitatea

Unitatea de
masura

0
1

1
Realizarea parteneriatelor cu institutiile implicate in
desfasurarea proiectului.
Realizarea contractelor de colaborare cu mass-media, firme
de publicitate.
Configurarea echipei pentru desfasurarea activitatilor in
centru
Initierea personalului specializat si a voluntarilor si
stabilirea programului de lucru.
Consilierea psihologica a copiilor si a parintilor.
Evaluarea finala a obiectivului

2
3
4
5
6

Numar de unitai

Pre unitar

Valoare totala

4
0

5
0

6 = 4*5
0

10.000

10.000

10

1.000

10.000

12

1.200

3.600

20
1

1.200
5.000

24.000
5.000

Managementul proiectelor

Formular aplicaie practic

8. Analiza Riscurilor
Identificai i analizai riscurile care ar putea afecta desfaurarea activitailor i indeplinirea rezultatelor proiectului. Prezentai
masurile de prevenire i/sau gestionare a lor.
Descrierea riscului
1. Insuficiente fonduri in sustinerea proiectului
2. Ne respectarea programului de intalnire de
catre copii si familii cu probleme sociale.
3. Personal insuficient de devotat muncii sale.

Posibile consecine
Ne acordarea de ajutoare materiale copiilor
si familiilor cu probleme, pentru a le
motiva sa vina la centru social.
Amanarea sau chiar pierderea unor sedinte
de consiliere .
Refuzul copiilor si al familiilor pentru
consiliere de specialitate.

Masuri de prevenire, gestionare a riscului


Implicarea sectorului privat in susinerea materiala a
copiilor.
Motivarea copiilor si/sau ajutorul deplasarii lor cu un
autoturism la centru.
Supunerea la mai multe probe a personalului calificat
in asistenta sociala, sociologie si psihologie, pentru a
selecta cei mai specializati oameni.