Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul de Arte PlasticeHans Mattis Teutsch Brasov

PROCES VERBAL ,
Incheiat astazi,in cadrul sedintei cu parintii clasei a
in cadrul careia a fost urmatoarea ordine de zi :
1. Situatia la invatatura pe sem. I, an scolar 2014-2015.
2. Prelucrarea noului Regulament de organizare si functionare
in invatamantul preuniversitar.
3. Program Scoala Altfel.
4. Dezbaterea in sedinta cu parintii a oportunitatii efectuarii
orei de religie in sem. al II-lea, an scolar 2014-2015 si
solicitari ale parintilor.
5. Diverse.