Sunteți pe pagina 1din 6

Ingineria Calitatii

Tema 3 Procedura Controlul inregistrarilor


Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau

Prof. Indrumator: As. dr. ing. Petruta MIHAI


Studenti: Lazarescu Aleodor Christian
Oprea Raluca Georgiana
Grupa 1542

2014

CUPRINS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Scop
Domeniu
Documente de referinta
Terminologie si abrevieri
Responsabilitati
Descriere
Resurse
Inregistrari, anexe

1. Scop

Prezenta procedur stabilete responsabilitile i modul de inere sub control a tuturor


documentelor interne i externe, pentru a se asigura c:

sunt identificate, lizibile, difuzate controlat i pstrate dup reglementri definite ;

documentele depite sunt retrase din uz pentru a nu fi utilizate neintenionat sau sunt

identificate corespunztor atunci cnd sunt pstrate pentru orice alt scop;

documentele modificate i reviziile acestora sunt analizate i aprobate similar ca i cele

originale i cuprind condiiile i responsabilitile stabilite pentru identificarea, depozitarea, protejarea,


regsirea, durata de pstrare i eliminarea nregistrrilor sistemului integrat de management i
sistemului siguranei alimentelor prin care Universitatea Vasile Alecsandri din Bacu poate s
demonstreze conformitatea cu cerinele standardelor de referin.

2. Domeniu
Se aplic tuturor documentelor i nregistrrilor aferente SIM i SMSA rezultate din procesele
ce se desfoar n UB, indiferent de suportul pe care sunt stocate (hrtie sau informatic).
Sunt incluse dou categorii de documente.
2.1

Documente interne:

1. documente de proiectare a SIM i SMSA:


-

documente care definesc angajamentul managementului, politica i obiectivele n

domeniul calitii, mediului, sntii i securitii ocupaionale, responsabilitii sociale i siguranei


alimentelor;
-

manualul sistemului integrat de management i manualul de management al siguranei

alimentelor;
-

procedurile SIM i SMSA (proceduri de sistem i proceduri operaionale);

instruciuni (I);

regulamente (R);

documentele necesare Universitii pentru a asigura planificarea, funcionarea i

controlul intern/managerial efectiv al proceselor sale;


2. contracte;
3. alte documente aferente proceselor/ activitilor Universitii legate de
realizarea/monitorizarea/msurarea produselor /serviciilor furnizate.
3

2.2

Documente externe

documente de referin privind SIM i SMSA (standarde, ghiduri etc.);

documente normative (standarde naionale, europene, internaionale);

documente de reglementare (naionale, internaionale);

documente de certificare/ autorizare;

documente primite de la clieni i de la furnizori (diplome, contracte, desene, caiete de

sarcini, specificaii tehnice etc.);


-

cerine legale, reglementate i alte cerine la care Universitatea subscrie (legi, hotrri de

guvern, ordine ministeriale, ghiduri europene i/sau naionale etc., cerine ale consiliului judeean,
municipal).

3. Documente de referinta

SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i

vocabular;

SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitii. Cerine;

SR EN ISO 14001: 2005 - Sisteme de management de mediu. Specificaii i ghid de utilizare;

SR ISO 14050: 2010 - Management de mediu. Vocabular;

SR OHSAS 18001: 2008 Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale.

Specificaie;

OHSAS 18002: 2010 Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale. Linii

directoare pentru implementare OHSAS 18001;

SR ISO IWA 2:2009 (ISO IWA 2:2007). Sisteme de management al calitii. Liniii directoare

pentru aplicarea ISO 9001:2000 n domeniul educaiei (Standards and Guidelines for Quality Assurance
in the European Higher Education Area, ENQA, 2005);

SA 8000:2008. Certificarea sistemelor de management al responsabilitii sociale;

SR EN ISO 22000:2005 - Sisteme de manangement al siguranei alimentelor Cerine pentru

orice organizaie din lanul alimentar;

SR ISO/TS 22004:2005 - Sisteme de management al siguraei alimentului.

Recomandri de aplicare pentru ISO 22000:2005;

SR EN ISO 22005:2007 - Trasabilitatea n lanul alimentar. Principii generale i cerine

fundamentale pentru proiectarea i implementarea sistemului;

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare;


4

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 de stabilire a normelor specifice de igien privind igiena

produselor alimentare;

Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;

Legea nr.150 din 2004 - privind sigurana alimentar;

Hotrrea nr. 924 din 11/08/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor

alimentare;

MSIM 01 Manualul Integrat al Sistemului de Management (Calitate, Mediu,

Sntate i Securitate Ocupaional);

MSMSA 01 Manualul Sistemului de Management al Siguranei Alimentelor;

PO - 01 Elaborarea, modificarea i difuzarea documentelor SIM.

4. Terminologie si abrevieri
4.1.

Terminologie

Compartiment orice structura organizatorica din cadrul Universitatii (facultate, departament,


serviciu, catedra etc.);
Definitiile celorlalti termeni utilizati sunt conform SR EN ISO 9000:2006, SR ISO 14050, OHSAS
18002 si SR EN ISO 22000:2005, MSIM si SMSA.

4.2.

Abrevieri

SIM Sistemul Integrat de management


SMSA Sistemul de Management al Siguranei Alimentelor RM Reprezentantul managementului
DM Departamentul de management
MSIM Manualul sistemului integrat de management calitate, mediu, sntate i securitate
ocupaional i responsabilitate social
MSMSA Manualul Sistemului de Management al Siguranei Alimentelor PS Procedur de
sistem
PO Procedur operaional
I Instruciune
F Formular
R - Regulament
5

CAI Comisia de avizare intern


UMS- Sistem de Management Universitar
RCMSSO Responsabil pe probleme de calitate, mediu, sntate i securitate ocupaional pe
compartiment (facultate/ departament/ catedr)
RMSA Responsabilul siguranei alimentelor UB Universitatea Vasile Alecsandri din Bacu