Sunteți pe pagina 1din 48

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu

Colegiul Naional Ferdinand Programul de dezvoltare a sistemului


Ediia: 1
I Bacu
de control intern/managerial al Colegiului Naional Ferdinand I
Bacu
Revizia: 0

Programul de dezvoltare a sistemului


de control intern/managerial Colegiul Naional Ferdinand I Bacu
Nume
Funcia
Data

Elaborat
Prof. Nicoleta Zarnescu
Profesor
Coordonator CEAC
Dec 2013

Verificat
Prof. Otilia Iftimescu
Director adjunct
Vicepreedinte Comisie
Dec 2013

Aprobat
Prof. Mirela Berza
Director
Preedinte Comisie
Dec 2013

Semntura

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Programul de dezvoltare a sistemului
de control intern/managerial al Colegiului Naional Ferdinand I Bacu
Anul colar 2013-2014

I. Cadrul legal
Sistemul de control managerial /intern din cadrul Colegiul Naional Ferdinand I Bacu reprezint ansamblul de msuri, metode i proceduri
concepute i implementate de ctre directorul unitii i ntregul personal cu scopul realizrii obiectivelor generale i specific la un nivel calitativ
corespunztor i ndeplinirii cu regularitate, n mod economic, eficace i eficient, a strategiilor adoptate la nivelul unitii de nvmnt.
Acest Program a fost ntocmit n baza art.2 (2) din OMFP nr.946/2005, cu modificrile i completrile ulterioare.
n elaborarea Programului s-au avut n vedere urmtoarele acte normative:
OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile
publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul de Organizare i Funcionare a Unitilor de nvmnt Preuniversitar (2005);
Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificrile i completrile ulterioare;
OG nr.119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat;
Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor
instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale;
Legea nr.500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
Sistemul de control intern/managerial, la nivelul Colegiul Naional Ferdinand I Bacu, are drept obiective generale:
ndeplinirea obiectivelor generale i specifice ntr-un mod economic, eficient i eficace;
Realizarea atribuiilor la nivelul fiecrui compartiment n mod economic, eficace i eficient;
Protejarea bunurilor i a informailor;
Respectarea legilor, normelor, standardelor i reglementrilor n vigoare;

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu

Dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare i difuzare a datelor i informaiilor;


Respectarea politicilor i regulilor managementului;
Prevenirea i depistarea fraudelor i abaterilor;
Asigurarea calitii documentelor de contabilitate i producerea, n timp util, de informaii de ncredere, referitoare la segmentul
financiar- contabil i managerial;

Obiective specifice:
Reflectarea n documente scrise ale organizrii controlului intern a tuturor operaiunilor unitii de nvmnt i a elementelor specifice,
nregistrarea i pstrarea n mod adecvat a documentelor;
nregistrarea n mod cronologic i corect a operaiunilor;
Asigurarea aprobrilor i efecturii operaiunilor exclusiv de ctre pesroane special mputernicite n acest sens;
Separarea atribuiilor privind efectuarea operaiunilor;
Accesarea resurselor i documentelor numai de ctre persoane ndreptite i responsabile n legtur cu utilizarea i pstrarea lor;
Sarcinile controlului intern/managerial exercitat la fiecare nivel ierarhic sunt:
Constatarea abaterilor fa de obiectivele prestabilite, raportate la rezultatele obinute;
Identificarea cauzelor care au determinat abaterile, precum i a persoanelor responsabile, dup caz;
Analiza cauzelor, stabilirea i dispunerea msurilor care se impun astfel nct activitatea fiecrui compartiment s fie orientat consecvent
ctre atingerea obiectivelor prestabilite.
Nr. Standardul
Direcii de aciune
crt.
0.
1.
2.
I. MEDIUL DE CONTROL
Cunoaterea de ctre
toi
salariaii,
a
1.
Etica,
1.
prevederilor legale,
integritatea
procedurale
i
regulamentare privind

Aciuni

Responsabil

Termen

Rezultate ateptate

3.

4.

5.

6.

Gestionarea site-ului unitii de Administratorul


nvmnt, astfel nct s fie site-ului
disponibile principalele acte Colegiului
normative,
metodologii,
regulamente, precum i manualul

10 ianuarie Materiale
legislative
2014
informative ncrcate pe
site-ul Colegiului, ntr-o
seciune special dedicat
sistemului de control
3

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Nr. Standardul
crt.
0.
1.

Direcii de aciune

Aciuni

Responsabil

Termen

2.
comportamentul
la
locul de munc i
evitarea neregulilor,
producerii de pagube
i a fraudelor

3.
de proceduri
Elaborarea Codului de conduit
etic a personalul din cadrul
unitii;

4.

5.

Informarea personalului
cu
privire la coninutul Codului de
etic ntr-o edin a Consiliului
profesoral, luarea la cunotin
de ctre toi salariaii

Elaborarea
unei
proceduri
privind semnalarea neregulilor i
tratamentul abaterilor
Monitorizarea respectrii de
ctre salariai a Codului de
conduit etic

Rezultate ateptate

6.
intern/managerial
Conductorii de 10 ianuarie Codul
de etic
al
compartimente
2014
Colegiului
Naional
Comisia
de
Ferdinand I Bacu
control
intern/managerial
Directorul
15 ianuarie Informarea personalului
2014
Asumarea Codului de
etic de ctre toi salariaii
Proces-verbal de edin
cu
consemnarea
dezbaterilor pe marginea
codului
List cu semnturi de
luare la cunotin

CEAC
Comisia
de
disciplin
Conductorii de
compartimente
Comisia
de
disciplin
Informarea personalului
cu Responsabilul cu
privire la ofertele de formare formarea
care s includ cursuri despre continu

20 ianuarie Procedur
elaborat,
2014
vizat,
aprobat
i
implementat
Trimestrial
Rapoarte de analiz

Februarie
2014

Identificarea de cursuri
care vizeaz etica i
deontologia profesional

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Nr. Standardul
crt.
0.
1.

Direcii de aciune

Aciuni

Termen

Rezultate ateptate

2.

3.
4.
Codul de etic i deontologie
profesional

5.

efii de comisii
funcionale
efii de comisii
metodice
Consiliul
de
administraie
Elaborarea listelor de activiti i Conductorii de
atribuii pe fiecare compartiment compartimente
i pe fiecare post, conform Directorii
nivelurilor de responsabilitate i
competenelor decizionale i de
execuie specifice fiecrui post
Actualizarea fielor de post cu Responsabilul cu
toate modificrile necesare i managementul
comunicarea acestora salariailor resurselor umane
sub semntur

Febuarie
2014

6.
Afiarea
ofertei
de
formare
pe
site-ul
Colegiului i la avizierul
din cancelarie
Dezbateri
n
cadrul
comisiilor de la nivelul
unitii, consemnate n
procese-verbale de edin

Includerea pe ordinea de zi a
edinelor comisiilor metodice i
a celor funcionale a tematicilor
legate de Codul de etic i
deontologie profesional

2.

Actualizarea ROI /
ROF i a fielor de
post, anual sau de
cte ori se impune,
pentru a fi asigurat
concordana
dintre
misiunea, obiectivele
i atribuiile unitii,
2.
Atribuii,
cu
activitile
i
funcii, sarcini
atribuiile
personalului

Responsabil

Anual sau de Stabilirea


listelor
de
cte ori se activiti
i
atribuii
impune
asociate fiecrui post
29 februarie
2014
Anual sau de Fie de post actualizate,
cte ori se semnate de salariai
impune

Precizarea misiunii
unitii de nvmnt
n
documente
programatice
manageriale
5

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Nr. Standardul
crt.
0.
1.

3.

Direcii de aciune

Aciuni

Responsabil

Termen

Rezultate ateptate

2.

3.
Actualizarea
ROF/ROI
i
publicarea acestuia pe site-ul
Colegiului
Elaborarea PDI, cu includerea
misiunii, viziunii i a intelor
strategice ale unitii, revizuirea
acestuia atunci cnd se impune
acest lucru
Efectuarea de analize i crearea
de baze de date actualizate
periodic
pentru
stabilirea
necesarului
de
pregtire
profesional a personalului,
necesare
att
ndeplinirii
sarcinilor i atribuiilor specifice
fiecrui
post,
dar
i
implementrii standardelor de
control intern / managerial i
dezvoltrii sistemului de control
intern / managerial
Identificarea continu a nevoilor
de perfecionare profesional a
personalului din unitatea de
nvmnt

4.
Directorii
Administratorul
site-ului
Directorul

5.
Anual sau de
cte ori de
impune
30 ianuarie
2014

6.
ROF/ROI
actualizat,
publicat i diseminat

Conductorii de Anual
la
compartimente
evaluarea
personalului,
Comisia
de respectiv la
control
actualizarea
managerial/intern Programului
de dezvoltare
a SCMI

Fie
detaliate
cu
elementele
specifice
privind
cerinele
posturilor

Conductorii de Semestrial
compartimente

Raport rezultat n urma


analizei
nevoilor de
formare

Adoptarea
unei
politici de personal,
care
s
asigure
ocuparea posturilor
cu
personal
competent, care s
ndeplineasc
cerinele
de
specialitate i de
3. Competena,
calificare
necesare
performana
postului;
Asigurarea formrii i
perfecionrii
profesionale continue
a personalului din
Colegiul
Naional
Ferdinand I Bacu

Elaborarea

PDI
actualizat
i
diseminat n cadrul unei
edine CP

Responsabilul cu
formarea
continu
adoptarea Directorii
La nceputul Strategie

elaborat,
6

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Nr. Standardul
crt.
0.
1.

Direcii de aciune

Aciuni

2.

3.
4.
Strategiei
de
dezvoltare
profesional a personalului
Consiliul
de
administraie
Organizarea
i
asigurarea efii de comisii
participrii tuturor salariailor la
diferite forme de perfecionare a Responsabilul cu
pregtirii profesionale, oferite de formarea
Casa
Corpului
Didactic, continu
furnizori autorizai de formare
profesional,
programe
POSDRU
Elaborarea
unei
proceduri CEAC
operaionale
privind Responsabilul cu
metodologia identificrii
i formarea
stabilirii nevoilor de formare ale continu
personalului
Elaborarea
unei
proceduri Directorii
operaionale, n conformitate cu
metodologia de micare a Comisia
de
personalului, privind modalitatea mobilitate
de stabilire a acordului n caz de
restrngere de activitate sau Consiliul
de
pretransfer
pentru
cadrele administraie
didactice care candideaz pentru
catedre/posturi
vacante
ale
Colegiului Naional Ferdinand
I Bacu

Responsabil

Termen

Rezultate ateptate

5.
anului colar

6.
aprobat i implementat

Anual,
n Dezvoltarea
funcie
de competenelor
nevoi i de profesionale
resursele
personalului
existente

ale

10 ianuarie Procedur
elaborat,
2014
aprobat, implementat

10 februarie Procedur
elaborat,
2014
aprobat, implementat

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Nr. Standardul
crt.
0.
1.

4.

5.

4.
Funcii
sensibile

5. Delegarea

Direcii de aciune

Aciuni

Responsabil

2.
Identificarea
funciilor considerate
sensibile n nelesul
Standardului 4 i
stabilirea unor forme
posibile de aplicare a
acestuia

3.
Realizarea inventarului funciilor
sensibile i a listei cu salariaii
care ocup funcii sensibile

4.
5.
Comisia
de 30.03.2014
control
managerial/intern

ntocmirea unui plan de aplicare


a Standardului 4, n conformitate
cu restriciile impuse de
legislaia care reglementeaz
activitatea unitii

Comisia
de 20.04.2014
control
managerial/intern Actualizare
anual
Conductorii de
compartimente

Stabilirea limitelor de
competene
i
a
responsabilitilor pe
care personalul de
conducere le poate
delega i comunicarea
acestui
document
membrilor
tuturor
compartimentelor
structurale ale unitii
de nvmnt

Termen

Auditorul intern
al Inspectoratului
colar (cu rol
consultativ)
ntocmirea actului de decizie Directorul
30.03.2014
intern prin care se stabilesc Coordonatorii de Actualizare
limitele responsabilitilor care compartimente
n funcie de
se deleag de ctre directorul
necesiti
Colegiului
i
efii
de
compartimente
Comunicarea
ctre
toate Compartimentul
n termen de
compartimentele funcionale ale Secretariat
trei zile de la
unitii a actelor interne de
emiterea
decizie prin care se stabilesc
documentelor
limitele de responsabiliti care
se deleag; diseminarea acestor

Rezultate ateptate
6.
Inventarul
funciilor
sensibile
Lista salariailor care
ocup funcii sensibile
Plan de aciune

Decizie intern elaborat

Comunicarea
informaiilor
privind
limitele delegrii
Lista cu semnturi de
luare la cunotin

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Nr. Standardul
crt.
0.
1.

6.

Direcii de aciune

Aciuni

Responsabil

Termen

2.

3.
documente ntr-o edin a
Consiliului profesoral
Includerea n fiele de post a
limitelor de competen i a
responsabilitilor
delegate;
actualizarea ROF
Asigurarea
concordanei
permanente
ntre
structura
aprobat prin statul de funciuni /
organigram
i
structura
funcional
a
unitii
de
nvmnt

4.

5.

Instituirea structurii
organizatorice
a
instituiei,
n
conformitate
cu
organigrama i cu
statul de funciuni
aprobate, precum i
stabilirea
competenelor,
responsabilitilor i
6.
Structura
a sarcinilor asociate
organizatoric
fiecrui
post,
n
conformitate
cu
structura
organizatoric i cu
harta activitilor pe
unitate

Directorul

Directorul
Compartiment
financiar-contabil

Rezultate ateptate

6.
Proces-verbal de edin a
CP
n termen de Fie de post completate
trei zile de la Actualizarea ROF cu
edina CP de specificarea
limitelor
diseminare
delegrii
Permanent
Organigram afiat ntrun loc public accesibil
salariailor ( site, avizier
cancelarie)
Fie de post

ROF
Identificarea
eventualelor Conductorii de Anual,
la Document de analiz
disfuncionaliti / discrepane compartimente
evaluarea
centralizat de Comisia de
ntre stabilirea sarcinilor de lucru
salariailor
control managerial/intern
indiviDirectorii
duale (prin fiele de post) n
corelaie
cu
atribuiile Comisia
de
compartimentelor
i
cu control
obiectivele
unitii
de managerial/intern
nvmnt
Asigurarea funcionrii corecte a Conductorii de Permanent
Procedur
operaional
circuitelor
i
fluxurilor compartimente
privind
fluxurile
informaionale (intra i interinformaionale
instituionale), astfel nct s se CEAC
15 ianuarie
9

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Nr. Standardul
crt.
0.
1.

Direcii de aciune

Aciuni

Responsabil

Termen

Rezultate ateptate

2.

3.
asigure raportrile ierarhice,
realizarea
i
monitorizarea
activitilor
compartimentelor
entitii elaborare procedur
operaional
RISCULUI
Stabilirea obiectivelor generale,
n concordan cu misiunea
Colegiului Naional Ferdinand I
Bacu

4.

5.
2014
elaborare
procedur

6.

II. PERFORMANA I MANAGEMENTUL


Definirea obiectivelor
generale i specifice
ale
unitii
de
nvmnt,
care
decurg din misiunea
instituiei, din legile,
regulamentele,
procedurile
i Stabilirea
i
actualizarea
politicile elaborate
obiectivelor specifice, astfel
nct s se integreze pachetului
7.
de obiective generale i s
7. Obiective
corespund
organigramei
aprobate,
fiind
formulate
SMART
Stabilirea
i
actualizarea
activitilor specifice fiecrui
post / salariat, astfel nct s se
asigure atingerea obiectivelor
specifice compartimentelor i
ndeplinirea
obiectivelor
generale

Directorii

Anual,
anterior
Comisia
de ntocmirii
control
programului
managerial/intern managerial
15 ianuarie
2014
Conductorii de 30 ianuarie
compartimente
2014

Lista
obiectivelor
generale cu respectarea
modelului SMART

Conductorii de 20.02.2014
compartimente

Lista
activitilor
specifice n corelaie cu
obiectivele

Lista
obiectivelor
specifice pentru fiecare
compartiment

10

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Nr. Standardul
crt.
0.
1.

8.

9.

8. Planificarea

9. Coordonarea

Direcii de aciune

Aciuni

2.

3.
4.
5.
Elaborarea i diseminarea PDI n Colectiv de lucru 15 ianuarie
cadrul unei edine a CP
condus
de 2014
directori

Realizarea
documentelor
de
planificare,
astfel
nct s se asigure
concordana
dintre
activitile necesare
pentru
realizarea
obiectivelor i nivelul
de resurse alocate
pentru acestea, avnd
n
vedere
minimizarea
riscurilor nerealizrii
obiectivelor

Asigurarea
unei
corelaii,
coerene
ntre
deciziile
adoptate la toate

Responsabil

Termen

Rezultate ateptate

6.
PDI
elaborat,
cu
operaionalizarea intelor
strategice
Proces-verbal de edin a
CP
cu
consemnarea
dezbaterilor pe marginea
PDI
Planificarea
i
alocarea Compartimentele: n etapa de BVC
resurselor, astfel nct s se Contabilitate,
fundamentare
asigure realizarea activitilor i Tehnic
a proiectului
ndeplinirea obiectivelor fiecrui Administrativ
BVC
compartiment din organigram
Elaborarea unui plan de msuri Conductorii de Cnd
este Plan de msuri aprobat de
pentru ncadrarea n resursele compartimente
necesar
CA
alocate, n situaia modificrii
obiectivelor specifice
ntocmirea
planurilor
de Conductorii de Anual
i Planuri manageriale ale
activitate
specifice
fiecrui compartimente
semestrial
compartimentelor
compartiment, astfel nct s
vizeze realizarea activitilor,
ndeplinirea
obiectivelor
i
ncadrarea n nivelul de resurse
alocate
Programarea unor edine de Conductorii de La
fiecare Grafic de edine
analiz periodic la care s compartimente
dou luni
participe efii de compartimente
Procese verbale de edin
pentru coordonarea deciziilor i
11

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Nr. Standardul
crt.
0.
1.

10.

10.
Monitorizarea
performanelor

Direcii de aciune

Aciuni

2.
nivelurile ierarhice i
aciunile ntreprinse
de compartimentele
unitii
de
nvmnt,
astfel
nct s se asigure
realizarea activitilor
i
ndeplinirea
obiectivelor
Monitorizarea
performanelor pentru
fiecare
activitate,
utiliznd
indicatori
cantitativi i / sau
calitativi, de eficien,
eficacitate
i
economicitate

3.
4.
5.
a
activitilor
fiecrui
compartiment, cu cele ale
celorlalte compartimente, astfel
nct s se asigure coerena i
convergena acestora
Realizarea
consultrilor Conductorii de Permanent
prealabile n vederea coordonrii compartimente
activitilor

6.

Conductorii de Anual pn
compartimente
la
15
septembrie a
Comisia
de anului colar
control
care
managerial/intern debuteaz la
1 septembrie
Proiectarea
i
instituirea Conductorii de La final de
sistemului de monitorizare i compartimente
semestru
raportare a performanelor, n
conformitate cu indicatorii creai Comisia
de
control
managerial/intern
Reevaluarea
periodic
a Conductorii de Permanent
relevanei indicatorilor stabilii compartimente
(cnd se impune) i operarea Comisia
de
ajustrilor necesare
control
managerial/intern

Fia de evaluare a
activitii pentru fiecare
categorie de personal

Elaborarea
indicatorilor
de
rezultat i / sau de performan
asociai activitilor cuprinse n
listele
de
activiti
pe
compartimente

Responsabil

Termen

Rezultate ateptate

Plan de monitorizare i
raportare
la
nivelul
fiecrui compartiment
Crearea instrumentelor de
monitorizare i raportare

12

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Nr. Standardul
crt.
0.
1.

11.

11.
Managementul
riscului

12.

15.

Direcii de aciune

Aciuni

2.
Analizarea
sistematic
a
riscurilor
asociate
tuturor obiectivelor i
activitilor, stabilirea
aciunilor corective n
vederea
limitrii
potenialului impact
negativ al riscurilor i
desemnarea EGR

3.
4.
5.
Identificarea
i
evaluarea Conductorii de Decembrie
riscurilor
aferente
tuturor compartimente
2013
activitilor din cadrul tuturor
compartimentelor,
asociate
obiectivelor specifice stabilite

Ipoteze, Reevaluarea

Responsabil

Termen

Rezultate ateptate

6.
Chestionare
de
autoevaluare a riscurilor
completate pentru fiecare
compartiment
Fia analitic
Fia sintetic
Stabilirea
msurilor
de Conductorii de 22 decembrie Implementare
gestionare
a
riscurilor compartimente
2013
instrumente i metode de
identificate
pentru
fiecare
lucru ( de ex., Formular
compartiment
EGR
de alert la risc, Formular
de monitorizare a riscului)
Plan de msuri pentru
fiecare compartiment
Completarea
/
actualizarea Conductorii de 1
martie RR pe compartimentele
Registrului
Riscurilor
pe compartimente
2014
funcionale
compartimente
Centralizarea
principalelor Comisia
de 10
martie Registrul Riscurilor pe
riscuri i elaborarea Registrului control
2014
unitate
Riscurilor pe unitatea de managerial/intern
nvmnt
EGR
Elaborarea unei proceduri de Comisia
de 15 ianuarie Procedur
elaborat,
sistem pentru managementul control
2014
aprobat i diseminat
riscurilor i diseminarea ei n managerial/intern
cadrul unei edine a CP
Proces-verbal de edin
Formularea
ipotezelor, Conductorii de La nceput de Revizuirea
intelor

13

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Nr. Standardul
crt.
0.
1.
reevaluri

Direcii de aciune

Aciuni

2.
obiectivelor
n
contextul schimbrii
ipotezelor,
datorit
transformrii
mediului
organizaional

3.
4.
premiselor
necesare
pentru compartimente
stabilirea obiectivelor specifice,
n lumina obiectivelor generale
Directorii

Responsabil

Termen

Rezultate ateptate

5.
an colar

6.
strategice, a obiectivelor,
n
urma
evalurilor
modului de ndeplinire a
acestora

Reevaluarea
obiectivelor Conductorii de Cnd
specifice, n situaia n care apar compartimente
impune
modificri ale ipotezelor /
premiselor
i
redefinirea Directorii
obiectivelor specifice conform
noilor ipoteze / premise
III. INFORMAREA I COMUNICAREA
Asigurarea fluxului
informaional intra i
inter instituional,
stabilirea tipurilor de
informaii,
a
coninutului, calitii,
frecvenei, surselor i
13. 12. Informarea
destinatarilor acestor
informaii, astfel nct
s se poat asigura
realizarea activitilor
compartimentelor

se Obiective redefinite

Stabilirea documentelor i a Conductorii de 10 februarie


fluxurilor de informaii care intr compartimente
2014
i ies din fiecare compartiment, a
destinatarilor documentelor, a Directorii
raportrilor
ctre nivelurile
ierarhicsuperioare
sau
inferioare, dar i ctre alte
persoane fizice sau juridice, a
regulilor
de
accesare/primire/prelucrare
i
transmitere- elaborarea unei
proceduri operaionale

Inventarul documentelor
pentru
fiecare
compartiment (tipologie,
frecven, drepturi i
regului
de
acces,
destinatari,
sursa
i
intermediarii, etc.)
Lista
centralizat
a
informailor/documentelor
la nivelul unitii de
nvmnt
Procedur

operaional
14

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Nr. Standardul
crt.
0.
1.

14.

13.
Comunicarea

Direcii de aciune

Aciuni

Responsabil

Termen

Rezultate ateptate

2.

3.

4.

5.

Conductorii de Permanent
compartimente

Dezvoltarea
unui
sistem eficient de
comunicare intern i
extern,
care
s
asigure
difuzarea
rapid,
fluent,
precis,
fr
distorsiuni,
a
informaiilor, astfel
nct
acestea
s

Realizarea,
dezvoltarea
i
ntreinerea
unor
sisteme
specifice de colectare, stocare,
prelucrare, actualizare i difuzare
a datelor i informaiilor
financiare,
n
paralel
cu
optimizarea
mijloacelor
de
comunicare i a circuitului
informaional
ntre
compartimente, precum i cu
exteriorul (ISJ, uniti din reea,
alte instituii ale statului, prini,
elevi,
ageni
economici,
parteneri, etc.)
Crearea
i
asigurarea
funcionalitii
circuitelor
informaionale, care s asigure
difuzarea
rapid,
fluent,
practic
i
oportun
a
informaiilor n interiorul unitii
i cu exteriorul
Proiectarea i crearea celor mai
adecvate ci i modaliti de
comunicare, prin care personalul

6.
elaborat, aprobat i
diseminat la nivelul
unitii de nvmnt
Implementarea procedurii
de sistem privind circuitul
documentelor

Compartimentul
Secretariat
Compartimentul
Informatizare

Conductorii de Permanent
compartimente
Compartimentul
Secretariat
Informatician

Funcionarea unui sistem


de comunicare intern i
extern

Conductorii de 15 februarie Procedur


operaional
compartimente
2014
implementat

15

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Nr. Standardul
crt.
0.
1.

15.

16.

Direcii de aciune

Aciuni

Responsabil

Termen

Rezultate ateptate

2.
ajung la
complete
beneficiari

3.
de conducere i de execuie s
primeasc / s transmit
informaiile,
n
vederea
coroborrii
proiectelor
de
decizii,
a
aciunilor
compartimentelor
instituiei,
pentru realizarea sarcinilor i
responsabilitilor procedur
operaional
Elaborarea
i
comunicarea
procedurii operaionale pentru
primirea
/
expedierea
corespondenei neclasificate

4.

5.

6.

timp

i
la

Organizarea primirii /
expedierii,
nregistrrii,
distribuirii, arhivrii
corespondenei, astfel
nct personalul de
conducere
i
de
14.
execuie, precum i
Corespondena
persoane fizice /
i arhivarea
juridice din afara
unitii
de
nvmnt, abilitate
s aib acces la
acestea, s le poat
accesa cu uurin
Crearea unui sistem
16. Semnalarea
formalizat
pentru
neregularitilor
semnalarea

Elaborarea
i
comunicarea
procedurilor pentru aplicarea
prevederilor legale cu privire la
gestionarea
i
vehicularea
informaiilor clasificate

Comisia
de
control
managerial/intern

Compartimentul
15 februarie Procedur
operaional
Secretariat
2014
elaborat,
aprobat,
arhiv
implementat
Comisia
de
control
managerial/intern
Compartimentul
30.03.2014
Secretariat

arhiv
Comisia
de
control
managerial/intern

Proces-verbal al edinei
de CP de prezentare a
procedurii
Lista
informaiilor
clasificate (dac este
cazul)
Procedur
operaional
elaborat,
aporbat,
implementat

Elaborarea i comunicarea unei Comisia


de 15
martie Procedur
proceduri, privind semnalarea control
2014
elaborat,
neregularitilor
(
definirea managerial/intern
diseminat

operaional
aprobat,
i
16

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Nr. Standardul
crt.
0.
1.

Direcii de aciune

2.
neregularitilor
aprute, de ctre
salariaii din cadrul
compartimentelor, n
baza unei proceduri
scrise
IV. ACTIVITI DE CONTROL
Elaborarea
manualului
de
proceduri
privind
activitile din cadrul
compartimentelor
unitii de nvmnt
i
aducerea
la
cunotin a acestora,
ntregului personal
17. 17. Proceduri

Aciuni

Responsabil

Termen

Rezultate ateptate

3.
tipurilor de nereguli i a modului
de tratare a acestora)
Efectuarea de verificri asupra
aspectelor la care au fost
identificate neregulariti i
luarea msurilor corective

4.

5.

6.
implementat

Elaborarea ntregului set de


proceduri scrise, formalizate i
aprobate
de
CA,
pentru
activitile
procedurabile
cuprinse n listele de activiti
ale
compartimentelor
i
difuzarea
acestora,
tuturor
salariailor implicai n aplicarea
acestora;
diseminarea
procedurilor n edine de CP
Revizuirea
periodic
a
procedurilor scrise elaborate i
incluse n manualul de proceduri

Conductorii de 20 iunie 2014 Manual de proceduri


compartimente
operaionale
care
s
susin
sistemul
de
Comisia
de
control managerial/intern
control
managerial/intern
Publicarea procedurilor pe
site-ul Colegiului
CEAC

Comisia
de Permanent
control
managerial/intern

Conductorii de Cnd
compartimente
impune

Decizii interne
Check-list-uri
verificare

se Manual de
actualizat

de

proceduri

Comisia
de
control
managerial/intern
Monitorizarea
procedurilor scrise

aplicrii Conductorii de Permanent


compartimente

Proceduri actualizate i
implementate

17

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Nr. Standardul
crt.
0.
1.

18.

Direcii de aciune

Aciuni

Responsabil

2.

3.

4.

Elaborarea procedurilor scrise i


derularea
activitilor
i
aciunilor, astfel nct niciun
compartiment sau niciun salariat
s nu efectueze sau s nu poat
controla toate etapele importante
ale unei operaiuni sau ale unui
proces
Monitorizarea
respectrii
separrii
atribuiilor
n
conceperea
i
aplicarea
procedurilor scrise elaborate
pentru activitile proprii

Conductorii de 20 iunie 2014 Separarea atribuiilor n


compartimente
baza
implementrii
procedurilor
Directorii

Proiectarea aciunilor
i
activitilor
(inclusiv
prin
procedurile
elaborate), astfel nct
s
se
asigure
separarea atribuiilor,
respectiv
separarea
funciei de iniiere /
18. Separarea
execuiei, fa de
atribuiilor
funciile de verificare
/ aprobare / control

Termen

Rezultate ateptate

5.
6.
Conform
Comisia
de unui plan de
control
monitorizare
managerial/intern

Conductorii de Semestrial
compartimente
Comisia
de
control
managerial/intern

Rapoarte de monitorizare
Elaborare instrumente de
monitorizare

Stabilirea
unor
reguli Comisia
de 15 februarie List de reguli aplicabile
generale/specifice
pentru control
2014
alocarea i derularea activitilor managerial/intern

19.

19.
Supravegherea

Identificarea
i Pentru fiecare activitate a Conductorii de 1 februarie Procedur

adoptarea msurilor fiecrui


compartiment
din compartimente
2014
managementul riscurilor
adecvate
pentru organigram, se vor adopta
18

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Nr. Standardul
crt.
0.
1.

20.

Direcii de aciune

Aciuni

Responsabil

Termen

Rezultate ateptate

2.
supravegherea tuturor
activitilor specifice
compartimentelor din
organigram,
n
conformitate
cu
procedurile
create,
pentru a se asigura
efectuarea optim a
acestora

3.
demersuri
de
monitorizare,
supervizare i supraveghere,
Pentru activitile cu grad ridicat
de expunere la risc sau cu impact
crescut al riscurilor, se vor stabili
i vor fi incluse n proceduri,
msuri de supervizare i
instrumente de control, care s
contribuie
la
diminuarea
efectului producerii riscurilor
ntocmirea
documentelor
adecvate, aprobate la nivelul
ierarhic corespunztor, nainte de
efectuarea operaiunilor pentru
care apar abateri fa de
procedurile adoptate, care nu pot
fi controlate de ctre salariaii
rspunztori de la nivelul
compartimentelor funcionale
Periodic, vor fi efectuate analize
ale situaiilor deosebite aprute,
documentelor ntocmite i a
aprobrilor obinute, precum i a
modului concret de gestionare a
abaterilor,
cu
precizarea
adaptrilor procedurale operate.
Acestea se vor materializa n

4.

5.

6.

Pentru fiecare abatere


de la politicile i
procedurile stabilite,
se
vor
ntocmi
documente care se
supun aprobrilor la
nivelul
ierarhic
corespunztor,
20. Gestionarea
anterior
efecturii
abaterilor
activitilor
/
aciunilor
/
operaiunilor
respective

Conductorii de 20 ianuarie Instrumente de control al


compartimente
2014
riscurilor
(de
ex.,
Formular de monitorizare
Comisia
de
a riscurilor, Formular de
control
alert la risc)
managerial/intern
EGR
Conductorii de De cte ori se
compartimente
identific o
abatere de la
Comisia
de prevederile
control
procedurale
managerial/intern

Conductorii de Trimestrial
compartimente

Procedur de raportare a
cazurilor de abateri i a
modalitii de tratare a
acestora

Rapoarte de analiz
Modele de bune practici

Comisia
de
control
managerial/intern

19

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Nr. Standardul
crt.
0.
1.

21.

22.

21.
Continuitatea
activitii

Direcii de aciune

Aciuni

Responsabil

Termen

Rezultate ateptate

2.

3.
reguli de bun practic
Inventarierea
situaiilor
deosebite care pot determina
ntreruperi, discontinuiti n
fluxul de activiti la nivelul
compartimentelor funcionale (a
unor activiti), dar i a
instituiei n ansamblu
Identificarea
i
aplicarea
msurilor
adecvate
pentru
asigurarea
continuitii
activitii, n situaiile care pot
determina
ntreruperi,
discontinuiti n fluxul de
activiti

4.

5.

6.

Elaborarea unor strategii de


control adecvate, care s asigure
atingerea obiectivelor specifice,
la nivelul compartimentelor
funcionale

Conductorii de 31.03.2014
compartimente

Stabilirea de msuri
adecvate pentru ca
activitatea unitilor
de nvmnt i a
tuturor
compartimentelor
funcionale, s se
deruleze
continuu,
fr ntreruperi, chiar
i n conjunctura
apariiei de situaii
deosebite

Pentru
atingerea
obiectivelor
i
ndeplinirea
responsabilitilor, se
elaboreaz politici i
22. Strategii de
se stabilesc demersuri
control
practice, conforme cu
strategiile de control

Conductorii de Semestrial
compartimente

List de situaii posibile


ca
surs
pentru
discontinuiti

Comisia
de
control
managerial/intern
Conductorii de 10 februarie Plan de gestionare a
compartimente
2014
situaiilor
de
criz/discontinuitate
n
activitate
Comisia
de
control
managerial/intern
Strategie
elaborat

de

control

Comisia
de
control
managerial/intern

Aplicarea strategiilor de control Conductorii de Permanent


i a demersurilor de instituire a compartimente
unor instrumente de control
adecvate, astfel nct s poat

Instrumente
aplicabile

de

control

20

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Nr. Standardul
crt.
0.
1.

Direcii de aciune
2.

Aciuni

3.
exista o asigurare rezonabil n
ceea ce privete ndeplinirea
obiectivelor
Pentru
fiecare Crearea / revizuirea procedurilor
compartiment,
de lucru aprobate, referitoare la
stabilirea salariailor accesul salariailor la resursele
care au acces la informaionale, materiale i
resursele
financiare
i
comunicarea
informaionale,
acestora ntregului personal
materiale, financiare,
precum i numirea Emiterea i actualizarea actelor
responsabililor pentru administrative de decizie, care
23. Accesul la
folosirea corect a reglementeaz
23
accesul
resurse
resurselor
salariailor
la
resursele
informaionale, materiale i
financiare
i
comunicarea
acestora ntregului personal
Monitorizarea permanent a
accesului la resurse a salariailor,
conform procedurilor i a actelor
de
decizie
intern
care
reglementeaz acest lucru
V. AUDITAREA I EVALUAREA
24. Verificarea Stabilirea i asumarea Realizarea demersurilor pentru
24. i
de autoevaluarea subsistemului de
evaluarea funciei
autoevaluare
a control intern / managerial la
controlului

Responsabil

Termen

Rezultate ateptate

4.

5.

6.

Conductorii de 15 februarie Procedur


operaional
compartimente
2014
elaborat, implementat
Comisia
de
control
managerial/intern
Conductorii de Permanent
compartimente
Comisia
de
control
managerial/intern
Conductorii de Permanent
compartimente

Rapoarte de monitorizare

Conductorii de Decembrie
compartimente
2014

Chestionare completate

21

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Nr. Standardul
crt.
0.
1.

25.

25.
intern

Direcii de aciune

Aciuni

Responsabil

2.
sistemului propriu de
control
intern
/
managerial la nivelul
fiecrui compartiment
din organigram i a
unitii n ansamblu

3.
nivelul compartimentelor, prin
completarea chestionarelor de
autoevaluare (model Anexa nr.
4.1. la OMFP nr. 946 / 2005 rep.
2011)
Centralizarea
datelor
i
informaiilor din chestionarele
de autoevaluare, n Situaia
sintetic
privind
stadiul
implementrii sistemului de
control intern / managerial la
nivelul instituiei
ntcomirea Raportului privind
sistemul de control intern /
managerial la data de 31.12.2014
i asumarea acestuia de director
Efectuarea misiunilor de audit
public intern, conform planurilor
aprobate i a procedurilor legale,
de ctre compartimentele de
specialitate
din
cadrul
Inspectoratului colar i a
Primriei

4.
5.
Comisia
de
control
managerial/intern

6.

Comisia
de Decembrie
control
2014
managerial/intern

Situaia centralizatoare

Director

Raport elaborat

Asigurarea
desfurrii activitii
de audit public intern
asupra sistemelor de
control
intern
/
Auditul
managerial, conform
planurilor strategice
i a planurilor anuale,
ntocmite n baza
analizei
de
risc,
aprobate

Termen

31.12.2014

Compartimentul
Conform
Audit public al planului
ISJ

Rezultate ateptate

Misiuni de auditare

22

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu

1. Standardele de control intern/managerial conform Ordinului Ministerului Finanelor Publice nr. 946/2005 republicat

Standardul 1
23

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


ETICA, INTEGRITATEA
Descrierea standardului
COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU asigur condiiile necesare cunoaterii, de ctre angajai, a reglementrilor care
guverneaz comportamentul acestora, prevenirea i raportarea fraudelor i neregulilor.
Frauda nseamn orice aciune sau omisiune intenionat n legtur cu: utilizarea sau prezentarea de declaraii ori documente false,
incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevzute n legea pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, care au
ca efect alocarea sau dobndirea, respectiv utilizarea nepotrivit sau incorect a fondurilor comunitare sau a sumelor de cofinanare aferente de la
bugetul de stat, bugetele prevzute n Legea 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile ulterioare i n Legea 273/2006 privind
finanelor publice locale, cu modificrile ulterioare; necomunicarea unei informaii prin nclcarea unei obligaii specifice, avnd acelai efect la
care s-a fcut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate iniial conform reglementarilor din
legislaia privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor.
Cerine generale
Directorul i salariaii trebuie sa aib un nivel corespunztor de integritate profesional i personal i s fie contieni de importana
activitii pe care o desfoar.
Integritatea reprezint: caracter integru; sentiment al demnitii, dreptii i contiinciozitii, care servete drept cluz n conduita
omului; onestitate, cinste, probitate.
Directorul, prin deciziile sale i exemplul personal, sprijin i promoveaz valorile etice i integritatea profesional i personal a
salariailor.
Valorile etice fac parte din cultura Colegiului i constituie un cod nescris, pe baza cruia sunt evaluate comportamentele. Separat de acesta,
Colegiul are un cod de conduit oficial, scris, care este un mijloc de comunicare uniform a valorilor etice a tuturor salariailor. Codul etic
stabilete care sunt obligaiile rezultate din lege crora trebuie sa li se supun salariaii, n plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de
munc.
La nivelul COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU se elaboreaz un Cod etic care se aprob de ctre director.
Pentru a putea aciona n conformitate cu valorile etice ale unitii de nvmnt, salariaii au nevoie de sprijin i de o comunicare
deschis, n special atunci cnd este vorba despre ajutorul acordat pentru rezolvarea dilemelor i a incertitudinilor n materie de conduit
adecvat. Salariaii unitii sunt liberi s comunice preocuprile lor n materie de etic.
Managementul COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU asigur un mediu adecvat acestui tip de comunicare.
Conducerea trebuie s supravegheze comportamentul efectiv al salariailor din subordine, referitor la standardul de etic i integritate i s
trateze n mod adecvat orice abatere de la codul de conduit.
24

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Deciziile i exemplul personal trebuie s reflecte: valorificarea transparenei i probitii n activitate; valorificarea competenei
profesionale; iniiativa prin exemplu; conformitatea cu legile, regulamentele, regulile i politicile specifice; respectarea confidenialitii
informaiilor; tratamentul echitabil i respectarea indivizilor; relaiile loiale cu colaboratorii; caracterul complet i exact al operaiilor i
documentaiilor; modul profesional de abordare a informaiilor financiare.
Salariaii manifesta acel comportament i dezvolt acele aciuni percepute ca etice n unitatea de nvmnt.
Directorul i salariaii au o abordare pozitiv fa de controlul financiar, a crui funcionare o sprijin.
Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt urmtoarele:
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat;
Legea nr. 251/2004 privind unele msuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor aciuni de protocol n exercitarea
mandatului sau a funciei;
Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n
mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritile i entitile publice;
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr.176/2010 privind integritatea n exercitarea funciilor i demnitilor publice, pentru modificarea i completarea Legii nr.
144/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Integritate, precum i pentru modificarea i completarea
altor acte normative;
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcionarului public denumit manager public, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Ordinul M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv, cu modificrile ulterioare;
Ordinul M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduit etic a auditorului intern.

Standardul 2
25

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


ATRIBUII, FUNCII, SARCINI
Descrierea standardului
COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU transmite angajailor i actualizeaz permanent: documentele privind misiunea
entitii publice, documentele privind regulamentele interne, fia postului.
Cerine generale
Atribuiile pot fi realizate numai dac sunt cunoscute de salariai i acetia acioneaz concertat.
Fiecare salariat are un rol bine definit n cadrul COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU, stabilit prin fia postului.
Sarcinile sunt ncredinate i rezultatele sunt comunicate numai n raportul manager - salariat - manager (ef - subaltern - ef).
Managerii trebuie s identifice sarcinile n realizarea crora salariaii pot fi expui unor situaii dificile i care influeneaz n mod negativ
managementul.
Directorul trebuie s susin salariatul n ndeplinirea sarcinilor sale.
Managementul va comunica tuturor angajailor care sunt sarcinile entitii, rezultate din actul normativ de organizare i funcionare.
Totodat, se va ngriji ca aceste sarcini s se regseasc n Regulamentul de organizare i funcionare al unitii, la care sa aib acces toi
salariaii. Se vor ntocmi i se vor actualiza, ori de cte ori necesitile o vor cere, fiele postului pentru toi angajaii din cadrul
COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU. Aceasta este o obligaie permanent, a fiecrui nivel de management.
Regulamentul de organizare i funcionare al COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU se public pe pagina de Internet a
Colegiului i la avizier.

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt urmtoarele:
Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor publici, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicat;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
26

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Legea nr. 82/1991 a contabilitii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Standardul 3
COMPETENA, PERFORMANA
Descrierea standardului
Directorul asigur ocuparea posturilor de ctre persoane competente, crora le ncredineaz sarcini potrivit competenelor i asigur
condiii pentru dezvoltarea capacitii profesionale a salariatului.
Cerine generale
Directorul i salariaii au acele cunotine, abilitai i experien care fac posibil ndeplinirea eficient i efectiv a sarcinilor.
Competena angajailor i sarcinile ncredinate trebuie s se afle n echilibru permanent stabil.
Aciuni pentru asigurarea acestuia:
- definirea cunotinelor i deprinderilor necesare pentru fiecare loc de munc;
- conducerea interviurilor de recrutare, pe baza unui document de evaluare definit;
- identificarea planului de pregtire de baz a noului angajat, nc din timpul procesului de recrutare;
- revederea necesitilor de pregtire, n contextul evalurii anuale a angajailor i urmrirea evoluiei carierei;
- asigurarea faptului ca necesitile de pregtire identificate sunt satisfcute;
- dezvoltarea capacitii interne de pregtire, complementar formelor de pregtire externe unitii de nvmnt;
- definirea politicii de pregtire/mobilitate;
Performanele angajailor se evalueaz cel puin o dat pe an i sunt discutate cu acetia.
Competena i performana trebuie susinute de instrumente adecvate.
Nivelul de competen necesar este cel care constituie premisa performanei.
Salariaii COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU trebuie s aib cunotinele profesionale, competenele, atribuiile i
instrumentele necesare pentru a contribui la realizarea obiectivelor unitii.

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt urmtoarele:
27

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat;
Hotrrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor publici, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcionarilor publici, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
Hotrrile Guvernului pentru aprobarea planului de ocupare a funciilor publice;
Lege-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitara a personalului pltit din fonduri publice;
Legea nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea n anul 2011 a personalului pltit din fonduri publice;
Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiar a personalului care gestioneaz fonduri comunitare, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 595 din 13 mai 2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiar a personalului care
gestioneaz fonduri comunitare, cu modificrile i completrile ulterioare.
Standardul 4
FUNCII SENSIBILE
Descrierea standardului
Unitatea de nvmnt identific funciile considerate ca fiind sensibile i stabilete o politic adecvat de rotaie a salariailor care ocup
astfel de funcii.
Cerine generale
- n Colegiu se ntocmesc:
inventarul funciilor sensibile;
lista cu salariaii care ocup funcii sensibile;
planul pentru asigurarea rotaiei salariailor din funcii sensibile, astfel nct un salariat s nu activeze ntr-o astfel de funcie, de regul, mai
mult de 5 ani;
- n inventarul funciilor sensibile sunt reflectate, de regul, acele funcii care prezint risc semnificativ n raport cu obiectivele.
- Rotaia personalului se face cu efect minim asupra activitii entitii publice i a salariailor.

28

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Referine principale
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
alte reglementri n domeniul muncii.
Standardul 5
DELEGAREA
Descrierea standardului
Directorul COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU stabilete, n scris, limitele competenelor i responsabilitilor pe care le
deleag.
Cerine generale
Delegarea de competen se face innd cont de imparialitatea deciziilor ce urmeaz a fi luate de persoanele delegate i de riscurile
asociate acestor decizii;
Salariatul delegat trebuie s aib cunotina, experiena i capacitatea necesar efecturii actului de autoritate ncredinat;
Asumarea responsabilitii de ctre salariatul delegat se confirm prin semntur;
Subdelegarea este posibil cu acordul directorului;
Delegarea de competen nu l exonereaz pe manager de responsabilitate.
Referine principale
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
Conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare: "Ordonatorii
principali de credite pot delega aceast calitate nlocuitorilor de drept, secretarilor generali sau altor persoane mputernicite n acest scop.
Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor preciza limitele i condiiile delegrii".
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul de organizare i funcionare;
Fia postului.
Standardul 6
29

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


STRUCTURA ORGANIZATORIC
Descrierea standardului
COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU definete propria structur organizatoric, competenele, responsabilitile, sarcinile
i obligaia de a raporta pentru fiecare component structural i informeaz n scris salariaii.
Cerine generale
Competena, responsabilitatea, sarcina i obligaia de a raporta sunt atribute asociate postului; acestea trebuie sa fie clare, coerente i s
reflecte elementele avute n vedere pentru realizarea obiectivelor COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU.
Competena constituie capacitatea de a lua decizii, n limite definite, pentru realizarea activitilor specifice postului.
Responsabilitatea reprezint obligaia de a ndeplini sarcinile i se nscrie n limitele ariei de competen.
Raportarea reprezint obligaia de a informa asupra ndeplinirii sarcinilor.
Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt urmtoarele:
Hotrrea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor publici, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Unitatea funcional n structura organizatoric a COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU este departamentul.
Scopul acestei aciuni este realizarea n bune condiii de eficien i eficacitate a obiectivelor COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I
BACU.

Standardul 7
OBIECTIVE
Descrierea standardului
COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU trebuie s defineasc obiectivele determinante, legate de scopurile sale, precum i
cele complementare, legate de fiabilitatea informaiilor, conformitatea cu legile, regulamentele i politicile interne i s comunice obiectivele
definite tuturor salariailor i terilor interesai.
30

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu

Cerine generale
Obiectivele generale sunt concordante cu misiunea COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU.
Directorul transpune obiectivele generale n obiective specifice i n rezultate ateptate pentru fiecare activitate i le comunic personalului;
Obiectivele trebuie astfel definite nct sa rspund pachetului de cerine "S.M.A.R.T." ( S Precise - n limba englez Specific; M
Msurabile i verificabile n limba englez Measurable and verifiable; A Necesare n limba englez Appropriate; R Realiste n
limba englez Realistic; T Cu termen de realizare n limba englez Time dependent).
Fixarea obiectivelor reprezint atributul managementului, iar responsabilitatea realizrii acestora revine att managementului, ct i
salariailor.
Multitudinea i complexitatea obiectivelor impune utilizarea unor criterii diverse de grupare, cu scopul de a facilita concretizarea
responsabilitilor, rspunderilor, de a asigura operativitate n cunoaterea rezultatelor etc.
Referine principale
Acest standard presupune ca, pentru toate obiectivele, sa fie alocate resursele financiare, materiale i umane necesare, prin legislaia
specific:
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legile bugetare anuale.
Standardul 8
PLANIFICAREA
Descrierea standardului
Directorul ntocmete planuri prin care se pun n concordan activitile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil
de alocat astfel nct riscurile de a nu realiza obiectivele s fie minime.

Cerine generale
Planificarea este una din funciile eseniale ale managementului.
Planificarea se refer la repartizarea resurselor, pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor. Avnd n vedere caracterul
limitat al resurselor, repartizarea acestora necesit decizii cu privire la cel mai bun mod de alocare.
31

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Planificarea este un proces continuu, ceea ce imprima planului un caracter dinamic. Schimbarea obiectivelor, resurselor sau altor elemente
ale procesului de fundamentare impune actualizarea planului.
Gradul de structurare a procesului de planificare, de detaliere a planurilor, variaz n funcie de diveri factori, precum: mrimea entitii
publice, structura decizional a acesteia, necesitatea aprobrii formale a unor activiti etc.
Dup orizontul de timp la care se refer, n general, se elaboreaz: planuri anuale i multianuale.
Specific planificrii multianuale este stabilirea unei succesiuni de msuri ce trebuie luate pentru atingerea obiectivelor.
Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt urmtoarele:
Legile bugetare anuale;
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziie publia din Ordonana Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune
de lucrri publice si a contractelor de concesiune a serviciilor, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1159/2004 pentru aprobarea Instruciunilor privind coninutul, forma de prezentare i
structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite n scopul finanrii unor aciuni sau ansamblu de aciuni.
Controlul este un mecanism necesar n raport cu planificarea, n sensul existenei unui set clar de instrumente de msurare care sa poat
indica, pe de o parte, care este progresul n realizarea obiectivelor i, pe de alta parte, aciunile corective, atunci cnd este necesar.

Standardul 9
COORDONAREA
Descrierea standardului
Pentru atingerea obiectivelor, deciziile i aciunile componentelor structurale ale COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU
trebuie coordonate, n scopul asigurrii convergenei i coerenei acestora.

32

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Cerine generale
Managementul asigur coordonarea deciziilor i aciunilor compartimentelor structurale ale COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I
BACU.
Coordonarea influeneaz decisiv rezultatele interaciunii dintre salariai n cadrul raporturilor profesionale.
Salariaii trebuie sa in cont de consecinele deciziilor lor i ale aciunilor lor asupra ntregii entiti publice.
Coordonarea eficient presupune consultri prealabile, att n cadrul structurilor unei entiti publice, ct i ntre structurile respective.
Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt urmtoarele:
Legea nr. 82/1991 a contabilitii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Conform prevederilor art.4 alin.(1) din O.G. 119/1999 "Conductorii entitii publice trebuie s asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea i
perfecionarea structurilor organizatorice, reglementrilor metodologice, procedurilor i criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerinele
generale i specifice de control intern".

Standardul 10
MONITORIZAREA PERFORMANELOR
Descrierea standardului
Compartimentul Resurse Umane asigur, pentru fiecare politic i activitate, monitorizarea performanelor, utiliznd indicatori cantitativi i
calitativi relevani, inclusiv cu privire la economicitate, eficien i eficacitate.
33

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu

Cerine generale
Managementul trebuie s primeasc sistematic raportri asupra desfurrii activitii salariailor.
Managementul evalueaz performanele, constatnd eventualele abateri de la obiective, n scopul lurii msurilor corective ce se impun.

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt urmtoarele:
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 925/2003 privind reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administraiei
Publice;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1159/2004 pentru aprobarea instruciunilor privind coninutul, forma de prezentare i
structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite n scopul finanrii unor aciuni sau ansamblu de aciuni.
Standardul 11
MANAGEMENTUL RISCULUI
Descrierea standardului
Coordonatorii de departamente analizeaz sistematic, cel puin o dat pe an, riscurile legate de desfurarea activitilor, elaboreaz planuri
corespunztoare, n direcia limitrii posibilelor consecine ale acestor riscuri i numete salariaii responsabili n aplicarea planurilor respective.
Cerine generale
Orice aciune sau inaciune prezint un risc de nerealizare a obiectivelor;
Riscurile sunt acceptabile, dac msurile care vizeaz evitarea acestora nu se justifica n plan financiar;
Riscurile semnificative apar i se dezvolt n special ca urmare a:
- managementului inadecvat al raporturilor dintre unitatea de nvmnt i mediile n care aceasta acioneaz;
- unor sisteme de conducere centralizate excesiv;
Un sistem de control intern eficient presupune implementarea, n cadrul COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU a
managementului riscurilor.
Directorul are obligaia crerii i meninerii unui sistem de control intern sntos, n principal, prin: ,
34

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


- identificarea riscurilor majore care pot afecta eficacitatea i eficienta operaiunilor, respectarea regulilor i regulamentelor, ncrederea n
informaiile financiare i de management intern i extern, protejarea bunurilor, prevenirea i descoperirea fraudelor;
- definirea nivelului acceptabil de expunere la aceste riscuri;
- evaluarea probabilitii ca riscul sa se materializeze i a mrimii impactului acestuia;
- monitorizarea i evaluarea riscurilor i a gradului de adecvare a controalelor interne la gestionarea riscurilor;
- verificarea raportrii execuiei bugetului, inclusiv a celui pe programe.
Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt urmtoarele:
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Alte acte normative.
Standardul 12
INFORMAREA
Descrierea standardului
Directorul stabilete tipurile de informaii, coninutul, calitatea, frecvena, sursele i destinatarii acestora, astfel nct salariaii, prin
primirea i transmiterea informaiilor, s-i poat ndeplini sarcinile.
Cerine generale
Informaia este indispensabil unui management sntos, unei monitorizri eficace, identificrii situaiilor de risc n faze anterioare ale
manifestrii acestora.
Cultura organizaional are o inciden major asupra cantitii, naturii i fiabilitii informaiilor, ca i n ceea ce privete lrgirea gamei
acestora n domeniul valorilor etice, politicii, puterii, responsabilitilor i obligaiilor de raportare, obiectivelor societii, planurilor etc.
Directorul i salariaii trebuie s primeasc i s transmit informaiile necesare pentru ndeplinirea sarcinilor.
Informaia trebuie s beneficieze de o circulaie rapid, n toate sensurile, inclusiv n i din exterior.
Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt urmtoarele:
Legea nr. 52/2003 privind transparena decizional n administraia public, cu modificrile i completrile ulterioare;
35

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobrii tacite, aprobat prin Legea nr. 486/2003, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaii de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaii de interes public;
Legile bugetare anuale;
Bugetul aprobat;
Analize periodice asupra execuiei bugetare;
Analize periodice asupra documentelor a cror viz a fost refuzat de controlul financiar preventiv, precum i asupra operaiunilor
efectuate pe propria rspundere a ordonatorului de credite;
dispoziiile directorului .

Standardul 13
COMUNICAREA
Descrierea standardului
COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU trebuie s dezvolte un sistem eficient de comunicare intern i extern, care s
asigure o difuzare rapid, fluent i precis a informaiilor, astfel nct acestea s ajung complete i la timp la utilizatori.
Cerine generale
Directorul asigur funcionarea unui sistem eficient de comunicare.
Prin componentele sale, sistemul de comunicare servete scopurilor utilizatorilor.
Sistemul de comunicare trebuie sa fie flexibil i rapid, att n interiorul COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU, ct i ntre
aceasta i mediul extern.
Procesul de comunicare trebuie s fie adaptat la capacitatea utilizatorilor, n ceea ce privete prelucrarea informaiilor i achitarea de
responsabiliti n materie de comunicare.
Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt urmtoarele:
36

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaii de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaii de interes public;
Site-ul ;
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Legea nr. 82/1991 a contabilitii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 26/2003 privind transparenta relaiilor financiare dintre autoritile publice i ntreprinderile publice, precum
i transparenta financiar n cadrul anumitor ntreprinderi;
Hotrrii Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor proceduri ale Legii nr. 161/2003 privind unele msuri pntru asigurarea
transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei,
referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naional, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrii Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de msuri pentru combaterea birocraiei n activitatea de relaii cu
publicul, cu modificrile i completrile ulterioare.
Standardul 14
CORESPONDENA I ARHIVAREA
Descrierea standardului
Departamentul Secretariat organizeaz primirea/expedierea, nregistrarea i arhivarea corespondenei astfel nct sistemul s fie accesibil
directorului, angajailor i terilor interesai cu abilitare n domeniu.
Cerine generale
Corespondena trebuie s fie purttoarea unor informaii utile n interiorul i n exteriorul entitii publice.
Corespondena utilizeaz purttori diferii ai informaiei (hrtie, CD, stick, etc.) i se realizeaz prin mijloace diferite (curierul, pota, pota
electronic, fax etc.).
Ponderea n care COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU utilizeaz unul sau altul dintre purttori i apeleaz la unul sau altul
dintre mijloacele de realizare a corespondenei este determinat de o serie de factori, cum ar fi: gradul de dotare intern i/sau al terilor,
nivelul de pregtire al salariailor, urgena, distana, costul, sigurana, restriciile din reglementri etc.
n funcie de tipul de purttor i mijlocul de realizare utilizat cu privire la corespondena, operaiunile de intrare, ieire, nregistrare i
stocare trebuie adaptate corespunztor, pe baza unor planuri elaborate n acest sens, astfel nct, pentru fiecare caz, s poat fi reflectate
37

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


cerinele majore privind: asigurarea primirii, respectiv expedierii corespondenei; confirmarea primirii, respectiv expedierii corespondenei;
stocarea (arhivarea) corespondenei; accesul la corespondena realizat.
Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt urmtoarele:
Hotrrea Guvernului nr. 1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administraiei publice;
Legea nr. 455/2001 privind semntura electronic;
Hotrrea Guvernului nr. 1259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice i metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind
semntura electronic, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea Arhivelor Naionale nr. 16/1998, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 51/2003 privind procedura de predare-primire a documentelor creatorilor i/sau deintorilor de documente,
persoane juridice, care s-au desfiinat;
Ordonana Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitii de soluionare a petiiilor, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea i protecia, pe teritoriul Romniei, a corespondenei
clasificate, cu modificrile i completrile ulterioare.
Standardul 15
IPOTEZE, REEVALURI
Descrierea standardului
Fixarea obiectivelor ia n considerare ipoteze acceptate contient, prin consens. Modificarea ipotezelor, ca urmare a transformrii mediului,
impune reevaluarea obiectivelor.
Cerine generale
Ipotezele se formuleaz n legtur cu obiectivele ce urmeaz a fi realizate i stau la baza fixrii acestora.
Salariaii implicai n realizarea unui obiectiv trebuie sa fie contieni de ipotezele formulate i acceptate n legtur cu obiectivul n cauz.
Ipotezele de care salariaii nu sunt contieni reprezint un obstacol n capacitatea de adaptare.
Reevalurile nevoilor de informare sunt concretizate n schimbri n ceea ce privete informaiile necesar a fi colectate, n modul de
colectare, n coninutul rapoartelor sau sistemelor de informaii conexe i trebuie efectuate dac se modific ipotezele ce au stat la baza
obiectivelor.
38

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt urmtoarele:
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legile bugetare anuale;
Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.

Standardul 16
SEMNALAREA NEREGULARITILOR

Descrierea standardului
Salariaii, deosebit de comunicrile pe care le realizeaz n legtur cu atingerea obiectivelor fa de care sunt responsabili, au i
posibilitatea ca, pe baza unor proceduri distincte, s semnaleze neregulariti, fr ca astfel de semnalri s atrag un tratament inechitabil sau
discriminatoriu fa de salariatul care se conformeaz unor astfel de proceduri.
Cerine generale
Directorii trebuie s stabileasc i s comunice salariailor procedurile corespunztoare, aplicabile n cazul semnalrii unor neregulariti;
Directorii au obligaia s ntreprind cercetrile adecvate, n scopul elucidrii celor semnalate i, dac este cazul, s ia msurile ce se
impun;
Salariaii care semnaleaz, conform procedurilor, neregulariti, de care, direct sau indirect, au cunotin, vor fi protejai mpotriva
oricror discriminri;
Semnalarea neregularitilor trebuie s aib un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delaiune;
Directorul trebuie s promoveze respectul fa de lege i spiritul de ncredere.
Referine generale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt urmtoarele:
Legea nr. 571/2004 privind protecia personalului din autoritile publice, entitile publice i din alte uniti care semnaleaz nclcri
ale legii;
39

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Legea nr. 672/2002 privind, auditul public intern, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul M.F.P. nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata
cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Realizare,a n practic, a acestui standard se face i cu ajutorul fiei postului.
Standardul 17
PROCEDURI
Descrierea standardului
Pentru activitile din cadrul COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU i, n special, pentru operaiunile economice, se
elaboreaz proceduri scrise, care se comunic tuturor salariailor implicai.
Cerine generale
Coordonatorii de departamente trebuie s se asigure c, pentru orice aciune i/sau eveniment semnificativ, exist o documentaie adecvat
i c operaiunile sunt consemnate n documente.
Documentaia trebuie s fie complet, precis i s corespund structurilor i politicilor entitii publice.
Documentaia cuprinde, politici administrative, manuale, instruciuni operaionale, check-list-uri sau alte forme de prezentare a
procedurilor.
Documentaia trebuie sa fie actualizat, util, precis, uor de examinat, disponibil i accesibila directorului, salariailor, precum i terilor,
dac este cazul.
Documentaia asigur continuitatea activitii, n pofida fluctuaiei de personal.
Lipsa documentaiei, caracterul incomplet sau/i neactualizarea acesteia constituie riscuri n realizarea obiectivelor.
ntocmirea i urmrirea executrii graficului de circulaie a documentelor la fiecare nivel de responsabilitate.
Referine principale
40

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt urmtoarele:
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 912/2004 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 522/2003, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanarea i plata cheltuielilor entitilor publice, precum i organizarea, evidenta i raportarea angajamentelor bugetare i legale, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Standardul 18
SEPARAREA ATRIBUIILOR
Descrierea standardului
Elementele operaionale i financiare ale fiecrei aciuni sunt efectuate de persoane independente una fa de cealalt, respectiv funciile de
iniiere i verificare trebuie s fie separate.
Cerine generale
Separarea atribuiilor i a responsabilitilor este una dintre modalitile prin care se reduce riscul de eroare, fraud, nclcare a legislaiei,
precum i riscul de a nu putea detecta aceste probleme.
Prin separarea atribuiilor se creeaz condiiile ca nicio persoan sau compartiment s nu poat controla toate etapele importante ale unei
operaiuni sau ale unui eveniment.
Separarea atribuiilor i responsabilitilor ntre mai multe persoane creeaz premisele unui echilibru eficace al puterilor.
Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt urmtoarele:
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
41

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Conform prevederilor art. 11 din O.G. 119/1999 "Persoana care exercit controlul financiar preventiv propriu nu trebuie s fie
implicat, prin sarcinile de serviciu, n efectuarea operaiunii supuse controlului financiar preventiv propriu".
Ordinul M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul M.F.P. nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea si plata
cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Standardul 19
SUPRAVEGHEREA
Descrierea standardului
Directorul asigur msuri de supraveghere adecvate a operaiunilor, pe baza unor proceduri prestabilite, inclusiv prin control ex-post, n
scopul realizrii n mod eficace a acestora.
Cerine generale
Directorul trebuie s monitorizeze efectuarea controalelor de supraveghere, pentru a se asigura c procedurile sunt respectate de ctre
salariai n mod efectiv i continuu.
Controalele de supraveghere implic revizuiri n ceea ce privete munca depus de salariai, rapoarte despre excepii, testri prin sondaje
sau orice alte modaliti care confirm respectarea procedurilor.
Directorul verific i aprob munca salariailor, d instruciunile necesare pentru a minimiza erorile, a elimina frauda, a respecta legislaia
i pentru a veghea asupra nelegerii i aplicrii instruciunilor.
Supravegherea activitilor este adecvat, n msura n care: fiecrui salariat i se comunic atribuiile, responsabilitile i limitele de
competen atribuite; se evalueaz sistematic munca fiecrui salariat; se aprob rezultatele muncii obinute n diverse etape ale realizrii
operaiunii.
Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt urmtoarele:
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv, republicat;
Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;.
42

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Regulamentul de organizare si funcionare al COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU.

Standardul 20
GESTIONAREA ABATERILOR
Descrierea standardului
Directorul se asigur c, pentru toate situaiile n care, datorit unor circumstane deosebite, apar abateri fa de politicile sau procedurile
stabilite, se ntocmesc documente adecvate, aprobate la un nivel corespunztor, nainte de efectuarea operaiunilor.
Cerine generale
n derularea aciunilor pot aprea circumstane deosebite, care nu au putut fi anticipate i care induc abateri ce nu permit derularea
tranzaciilor prin procedurile existente;
Abaterile de la procedurile existente trebuie sa fie documentate i justificate, n vederea prezentrii spre aprobare;
Este necesar analiza periodic a circumstanelor i a modului cum au fost gestionate aciunile, n vederea desprinderii unor concluzii de
buna practic pentru viitor, ce urmeaz a fi formalizate.
Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt urmtoarele:
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Alte acte normative.

Standardul 21
CONTINUITATEA ACTIVITII
Descrierea standardului
Directorul asigur msurile corespunztoare pentru ca activitatea s poat continua n orice moment, n toate mprejurrile i n toate
43

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


planurile, cu deosebire n cel economico-financiar.
Cerine generale
COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU este o organizaie a crei activitate trebuie s se deruleze continuu, prin structurile
componente. Eventuala ntrerupere a activitii acesteia afecteaz atingerea obiectivelor propuse.
Situaii diferite, care afecteaz continuitatea activitii: mobilitatea salariailor; defeciuni ale echipamentelor din dotare; disfuncionalitatea
produsa de unii prestatori de servicii; schimbri de proceduri etc.
Pentru fiecare din situaiile care apar, directorul trebuie sa acioneze n vederea asigurrii continuitii, prin diverse msuri, de exemplu:
angajarea de personal n locul celor pensionai sau plecai din unitatea de nvmnt din alte considerente; delegarea, n cazul absenei
temporare (concedii, plecri n misiune etc.); contracte de service pentru ntreinerea echipamentelor din dotare; contracte de achiziii
pentru nlocuirea unor echipamente din dotare.
Existenta inventarului situaiilor care pot conduce la discontinuitatea n activitate i a msurilor care sa previn apariia lor.
Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt urmtoarele:
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor publici, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcionarilor publici, actualizat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 82/2004 privind unele msuri n domeniul funciei publice;
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
Standardul 22
STRATEGII DE CONTROL
Descrierea standardului
Directorul construiete politici adecvate strategiilor de control i programelor concepute pentru atingerea obiectivelor i meninerea n
echilibru a acestor strategii.
44

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu

Cerine generale
Exist un raport de interdependen ntre strategiile, politicile i programele elaborate pentru atingerea obiectivelor i strategiile de control.
Fr o strategie de control adecvat, crete riscul de manifestare a abaterilor de la strategia, politica i programele entitii publice i, deci,
al nerealizrii obiectivelor la nivelul exigenelor preconizate.
Strategiile de control sunt cu att mai complexe i mai laborioase cu ct fundamentarea i realizarea obiectivelor entitii publice sunt mai
complexe i mai dificile.
Strategiile de control se supun conceptului de strategie, n general, acestea necesitnd studii, n vederea stabilirii obiectivelor de control, a
resurselor necesare, a pregtirii personalului de control, a mbuntirii metodelor i procedurilor de control, a modului de evaluare a
controalelor etc..
Strategiile de control se refer i la tipurile de control aplicabile situaiei. n paleta larg a modalitilor de control i a criteriilor de
clasificare a acestora, se afl:
activiti de control: observaia; compararea; aprobarea; comunicarea rapoartelor; coordonarea; verificarea; analiza; autorizarea;
supervizarea; examinarea; monitorizarea etc.;
clasificarea controlului n funcie de modul de cuprindere a obiectivelor: control total; control selectiv (prin sondaj);
clasificarea controlului n funcie de scopul urmrit: control de conformitate; control de perfecionare; control de adaptare etc.;
clasificarea controlului n funcie de apartenena organelor de control: control propriu; control exterior;
clasificarea controlului n funcie de executani: autocontrol; control mutual; control ierarhic; control de specialitate;
clasificarea controlului n funcie de modul de execuie: control direct; control indirect; control ncruciat;
clasificarea controlului n funcie de baza normativa: control normativ; control practic; control teoretic;
clasificarea controlului n funcie de interesul entitii: control pentru sine; control pentru alii;
clasificarea controlului n funcie de orientarea sa: control tematic; control nedirijat;
clasificarea controlului n funcie de momentul efecturii acestuia: control ex-ante; control concomitent; control ex-post;
Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt urmtoarele:
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificrile i completrile ulterioare;
Strategia dezvoltrii controlului financiar public intern n Romnia;
45

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Ordinul ministrului finanelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv, cu modificrile i completrile ulterioare.

Standardul 23
ACCESUL LA RESURSE
Descrierea standardului
Directorul stabilete, prin emiterea de documente de autorizare, persoanele care au acces la resursele materiale, financiare i informaionale
ale COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU i numete persoanele responsabile pentru protejarea i folosirea corect a acestor
resurse.

Cerine generale
Restrngerea accesului la resurse reduce riscul utilizrii inadecvate a acestora;
Severitatea restriciei depinde de vulnerabilitatea tipului de resurs i de riscul pierderilor poteniale, care trebuie apreciate periodic. La
determinarea vulnerabilitii bunurilor i valorilor se au n vedere costul, riscul potenial de pierdere sau utilizare inadecvat;
ntre resurse i sumele nregistrate n evidene se fac comparaii periodice (inventare). Vulnerabilitatea bunurilor i valorilor determin
frecvena acestor verificri;
Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt urmtoarele:
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 82/1991 a contabilitii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ncasare i
utilizare a fondurilor bneti primite sub forma donaiilor i sponsorizrilor de ctre entitile publice;
Legile bugetare anuale;
46

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i necorporale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fr plata i de valorificare a bunurilor aparinnd entitilor
publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanii i rspunderea n legtura cu gestionarea bunurilor, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaiilor de cas;
Legea nr. 182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 781/2002 privind protecia informaiilor secrete de serviciu;

Standardul 24
VERIFICAREA I EVALUAREA CONTROLULUI
Descrierea standardului
Directorul instituie o funcie de evaluare a controlului intern i elaboreaz politici, planuri i programe de derulare a acestor aciuni.
Cerine generale
Directorul trebuie s asigure verificarea i evaluarea n mod continuu a funcionarii sistemului de control intern i a elementelor sale.
Disfuncionalitile sau alte probleme identificate trebuiesc rezolvate operativ, prin msuri corective.
Verificarea operaiunilor garanteaz contribuia controalelor interne la realizarea obiectivelor.
Evaluarea eficacitii controlului se poate referi, n funcie de cerine specifice i/sau conjuncturale, fie la ansamblul obiectivelor entitii
publice, fie la unele dintre acestea, opiune care revine directorului.
Directorul stabilete modul de realizare a evalurii eficacitii controlului.
Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt urmtoarele:
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile i completrile
47

Colegiul Naional Ferdinand I Bacu


ulterioare;
Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul de organizare i funcionare al COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU.

Standardul 25
AUDITUL INTERN
Descrierea standardului
Directorul nfiineaz sau are acces la o capacitate de audit, care are n structura sa auditori competeni, a cror activitate se desfoar, de
regul, conform unor programe bazate pe evaluarea riscului.
Cerine generale
Auditul intern asigur evaluarea independent i obiectiv a sistemului de control intern al entitii publice.
Auditorul intern finalizeaz aciunile sale prin rapoarte de audit, n care enun punctele slabe identificate n sistem i formuleaz
recomandri pentru eliminarea acestora.
Directorul dispune msurile necesare, avnd n vedere recomandrile din rapoartele de audit intern, n scopul eliminrii punctelor slabe
constatate de misiunile de auditare.
Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt urmtoarele:
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitii de audit public
intern, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanarea i plata cheltuielilor entitilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul de organizare i funcionare al COLEGIUL NAIONAL FERDINAND I BACU.

48

S-ar putea să vă placă și