Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” Facultatea de Contabilitate şi Finanţe Rm. Vâlcea An de studiu: II Programul de studii: Contabilitate şi informatică de gestiune Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Lista subiectelor pentru examenul la disciplina CONTABILITATE FINANCIARĂ CURENTĂ (sesiunea ian.-feb. 2013)

1. Care este obiectivul contabilităţii financiare ?

2. Cum se defineşte normalizarea contabilă ?

3. Care sunt utilizatorii de situaţii financiare ?

4. Care este obiectivul situaţiilor financiare ?

5. Cum se defineşte poziţia financiară a întreprinderii şi modificarea ei ?

6. Care sunt criteriile evaluării în contabilitate? Dar bazele de evaluare? Dar formele evaluării?

7. Care este componenţa capitalurilor proprii? dar a capitalurilor permanente?

8. Ce este acţiunea? Dar obligaţiunea? Care este distincţia dintre ele ?

9. Care sunt metodele prin care se realizează majorarea capitalului social ?

10. Ce este dreptul de subscriere şi care este semnificaţia şi logica lui ?

11. Dar dreptul de atribuire?

12. În ce constă dubla mărire a capitalului social ?

13. Care sunt modalităţile de diminuare a capitalului social?

14. În ce constă amortizarea capitalului?

15. Cum se obţin primele legate de capital?

16. Ce reprezintă rezervele? De câte tipuri sunt?

17. Ce reprezintă împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni?

18. Care sunt modalităţile de rambursare a unui împrumut din emisiuni de obligaţiuni?

19. Ce reprezintă activele imobilizate ?

20. Care este componenţa imobilizărilor necorporale (înregistrare în contabilitete)?

21. Care este componenţa imobilizărilor corporale (înregistrare în contabilitete)?

22.Ce cuprinde costul de achiziţie?

23. Calculul amortizării: metoda liniară, degresivă şi accelerată.

24. Înregistrări contabile privind intrările, amortizarea şi ieşirile de imobilizări necorporale.

25. Înregistrări contabile privind intrările, amortizarea şi ieşirile de imobilizări corporale.

26. Înregistrări contabile privind imobilizările financiare.

27. Ce reprezintă stocurile şi producţia în curs de execuţie şi care sunt criteriile de clasificare a

stocurilor în contabilitatea financiară?

28. Care sunt trăsăturile metodei inventarului permanent? Dar a celui intermitent?

29. Reducerile de preţ la stocuri. (reduceri comerciale şi financiare)

30. Cum se calculează preţul cu amănuntul?

31. Care sunt metodele pentru determinarea adaosului comercial aferent mărfurilor ieşite?

32. Ce operaţii se includ în categoria decontărilor cu terţii?

33. Contabilitatea decontărilor cu furnizorii.

34. Contabilitatea decontărilor cu clienţii.

35. Care sunt principalele operaţii privind decontările cu personalul, asigurările şi socială?

36. Cum se calculează salariul brut impozabil? Dar cel net de plată?

protecţia

37. Ce condiţii trebuie să îndeplinească operaţiunile impozabile pentru a fi cuprinse în sfera de

aplicare a TVA?

38. Înregistrări contabile privind TVA.

39. Ce operaţii se includ în sfera activităţilor de trezorerie?

40.Ce reprezintă investiţiile financiare pe termen scurt?

41. Înregistrări contabile privind încasările şi plăţile.

42. Cum se evaluează cheltuielile şi veniturile în contabilitatea financiară?

43. Înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor.

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE

1. Elena Diaconu-Contabilitate financiară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,

2010.