Sunteți pe pagina 1din 8

Eliberarea conditionata

Eliberarea conditionata in cazul detentiunii pe viata

In cazul detentiunii pe viata, condamnatul care are sub 60 de ani poate fi eliberat conditionat
dupa executarea efectiva a 20 de ani de detentie daca este straduitor in munca, disciplinat si da dovada
de temeinice indreptare, tinandu-se cont si de antecedentele anterioare.
Daca are peste 60 de ani la barbati si peste 55 de ani la femei, se elibereaza dupa executarea
efectiva a 15 ani si cu respectarea celorlalte conditii.
Pedeapsa se considera executata daca in termen de 10 ani de la eliberarea nu mai savarseste alte
infractiuni.
Daca savarseste din nou o infractiune se revoca eliberarea conditionata si executa din nou
detentiunea pe viata.
La inchisoare avem mai multe conditii:
1) sa fie executata fractia prevazuta de lege. Daca infractiunile sunt intentionate sau
preterintentionate si pedeapsa este mai mica sau egala cu 10 ani, trebuie sa fi executata cel putin
2 treimi, iar daca pedeapsa este mai mare sau egala cu 10 ani, trbuie sa fie executata cel putin 3
patrimi. Daca e major, sunt 5 zile executate pentru 4 zile de munca. La minori si tineri au 3 zile
pentru 2. Legea prevede ca, chiar si in aceasta situatie, in cazul infractiunilor intentionate sau
preterintentionate pedeapsa < sau = 10 ani trebuie sa aiba cel putin jumatate efectiv din
pedeapsa executata. La pedeapsa peste 10 ani ( care are 3 patrimi), trebuie sa aiba minimi 2
treimi. La infractiunile savarsite din culpa, se poate elibera dupa jumatate daca inchisoare este
mai mica sau egala cu 10 ani, iar > sau =, 2 treimi. Daca este din cauza starii de sanatate sau din
alte cauze, nu poate fi folosit la munca, trebuie sa execute fractiile integral. La minorii care abia
implinesc varsta de 18 ani sau batranii care implinesc 60 ani, au alte fractii. Pentru infractiuni
intentionate sau preterintentionate < sau egal cu 10 au 1 doime si > sau egal cu 10 au 1 treime.
Daca sunt infractiuni din culpa, < sau = cu 10 au 1 patrime, iar la mai mare ca 10 au 1 treime. In
cazul acestor persoane nu se mai prevede in situatia muncii prestate o fractie minima
obligatorie. La concurs de infractiuni, o sa se ia fractia pentru infractiuni intentionate.
2) Respectivul condamnat sa fie staruitor in munca.

3) Condamnatul sa fie disciplinat


4) Condamnatul sa dea dovezi temeinice de indreptare
5) Perioada de timp executata sa fie suficienta pentru reeducare in raport de antecedentele lui
penale.
Efectul este punearea in libertate a condamnatului, cu obligatia de a nu mai savarsi nici o infractiune pe
perioada termenului de incercare. Daca savarseste o noua infractiune, avem 2 variante:
-

instanta poate sa mentina eliberarea daca avem o infractiune cu gravitate redusa si pedeapsa
aplicata nu presupune executarea in regim de detentie

sa revoce eliberarea daca apreciaza ca infractiunea este de gravitate mai mare. (infractiuni
contra sigurantei statului, infractiuni contra pacii si, omor, o infractiune savarsita cu intentie
care a avut urmare moartea victimei sau o infractiune cu consecinte deosebit de grave (un
prejudiciu mai mare de 2 miliarde sau) Pedeapsa aplicata pentru noua infractiune se
contopeste cu restul de pedeapsa si se poate adauga un spor de pana la 5 ani.

Sanctiunile aplicata infractiunilor savarsite de minori

In cazul minorilor avem categorie distinca de sanciuni care se numesc masuri educative. Pe
noul cod nu o sa mai fie de loc pedepse pentru minori si regula este: I se aplica o masura educativa,
daca aceasta nu este suficienta, I se aplica o pedeapsa.
Minorului nu I se aplica pedepse complementare, iar pedepsele accesorii se executa dupa
implinirea varstei de 18 ani, adica de cand a devenit major.
Masurile educative sunt urmatoarele:
1. Mustrarea
2. Libertatea supravegheata
3. internarea intr-un centru de reeducare
4. internarea intr-un institut medical educativ

Mustrarea consta in dojenirea minorului, in aratarea faptei savarsite, in sfatuirea lui in asa fel in care sa
dea dovada de indreptare si I se atrage atentia ca daca mai savarseste o infractiune I se aplica o masura
educativa sau chiar o pedeapsa.
Mustrarea se aplica cand infractiunea este de gravitate redusa.
Mustrarea se aplica in sedinta de judecata.
Libertatea supravegheata se poate aplica minorului care nu a implinit varsta de 17 ani si consta in
lasarea in libertate a minorului pe o durata de 1 an, sub supravegherea si controlul parintilor, al celor
care l-a adoptat sau a tutorelui. I se poate incredinta supravegherea si unei alte persoane sau chiar a
unei institutii in cazul in care cei mentionati mai sus nu pot realiza aceasta supraveghere. Aceasta
persoana are obligatia sa vegheze pe durata aceasta si sa instiinteze de indata instanta daca minorul are
purtari rele, daca se sustrage de la supraveghere sau daca mai savarseste din nou o infractiune.
Instanta poate sa impuna si niste obligatii pe durata supravegherii, anume: sa nu frecventeze
anumite locuri, sa nu intre in legatura cu anumite persoane sau sa presteze o munca neremunerata intr-o
institutie de interes public, cu o durata intre 50 si 300 de ore, maxim 3 ore pe zi, dupa programul de
scoala, in zilele nelucratoare si in vacanta. Daca nu isi indeplineste obligatiile, instanta poate sa il
interneze intr-un centru de reeducare sau sa ii aplice chiar o pedeapsa.
Internarea intr-un centru de reeducare este o masura educativa privativa de libertate care se
dispune daca celalalte masuri sunt neindestulatoare, se dispune pe durata nedeterminata si pana la
implinirea varstei de 18 ani, poate fi prelungita si dupa varsta de 18 ani, pe o durata de maxim 2 ani,
daca aceasta este necesara pentru reeducarea lui, deci pana la maxim 20.
In Romania exista 4 centre de reeducare.
Ei pot fi eliberati si inainte de 18 ani daca au dat dovada de buna purtare, dupa 1 an de zile.
Internarea intr-un centru medical educativ este teoretic aplicata la Zam. Aceasta masura ar fi
trebuit aplicata pentru infractorul care avea o boala psihica, un tratament medical si un regim special
La inchisoare se reduc limitele la jumatate la minori.
In cazul pedepsei cu inchisoarea minimul special la minori nu va depasi 5 ani.
Minorii condamnati executa pedeapsa separat de majori.
Suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate minorului este diferinta in sens ca
termenul de incercare se compune din durata pedepsei inchisorii la care se adauga un interval de timp
de la 6 luni la 2 ani, fixat de instanta, iar cand pedeapsa aplicata este amenda, termenul de incercare
este de 6 luni.

Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere sau control in cazul minorilor


Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere presupune ca odata cu suspendarea
conditionata a executarii pedepsei aplicate minorului, instanta poate dispune pe durata termenului de
incercare, dar pana la implinirea varstei de 18 ani, incredintarea minorului unei persoane sau institutii,
putand stabili totodata pentru minor una sau mai multe obligatii prevazute la suspendarea sub
supraveghere.
In cazul suspendarii executarii pedepsei sub control termenul de incercare este format din
durata pedepsei aplicate la care se adauga un interval de timp de la 6 luni la 2 ani.
Masurile de siguranta
Masurile de siguranta sunt sanctiuni de drept penal cu caracter preventiv care au ca scop
inlaturarea unei stari de pericol si preintampinarea savarsirii de noi fapte prevazute de legea penala
Ele se pot dispune fata de persoane care au savarsit fapte prevazute de legea penala
Exista 8 masuri de siguranta si anume :
- obligarea la tratament penal
- internarea medicala
- interzicerea de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie, o meserie ori o alta ocupatie
- interzicerea de a se afla in anumite localitati
- expulzarea strainilor
- confiscarea speciala
- interdictia de a reveni in locuinta familiei pe o perioada determinata
- confiscarea extinsa
1. Obligarea la tratament penal este o masura de siguranta care consta in obligarea faptuitorului,
care din cauza intoxicarii cronice, prin alcool, stupefiante ori alte asemenea substante, prezinta pericol
pentru societate, de a se prezenta in mod regulat la tratament medical pana la insanatosire
Daca nu se prezinta masura poate fi inlocuita cu internarea medicala
Ea se dispune pe perioada nedeterminata
2. Internarea medicala este o masura de siguranta privativa de libertate care se dispune fata de
faptuitorul bolnav mintal sau toxicoman care prezinta pericol pentru societate

El se interneaza intr-o unitate sanitara de specialitate si periodic dar nu mai tarziu de 6 luni, pe
baza unui raport medical, judecatorul delegat in a carui circumscriptie se afla unitatea sanitara, verifica
daca mai este necesara internarea
Ea este pe perioada nedeterminata
3. Interzicerea unei functii sau profesii consta in interdictia de a ocupa o anumita functie sau de
a exercita o anumita profesie, meserie sau ocupatie
Aceasta masura se poate lua, daca fapta prevazuta de legea penala, a fost savarsita datorita
incapacitatii lipsei de pregatire sau a altor cauze care il fac nepotrivit pentru respectiva functie sau
profesie
Ea se dispune pe perioada nedeterminata si dureaza pana la incetarea inaptitudinii
Aceasta poate fi revocata daca s-a constatat ca s-a inlaturat starea care la facut inapt
Nerespectarea interdictiei atrage raspunderea penala pentru savarsirea infractiunii de
nerespectare a hotararilor judecatoresti
4. Interzicerea de a se afla in anumite localitati consta in interdictia impusa condamnatului de a
se afla in localitatea, unde a savarsit infractiunea datorita starii de pericol care o releva prezenta
infractorului
Aceasta se poate aplica numai condamnatului si anume:
a) condamnatului la pedeapsa inchisorii de cel putin 1 an care a fost condamnat anterior
b) condamnatului la pedeapsa inchisori mai mari de 5 ani
c) condamnatului la o pedeapsa pentru savarsirea uneia din urmatoarele infractiuni :
- furt
- talharie
- specula
- ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice
- cersetorie
- prostitutie
- viol
Aceasta masura opereaza dupa executarea pedepsei principale dar se aplica si pedeapsa
eliberarii, a amanarii sau a intreruperii executarii pedepsei
Daca nu respecta aceasta masura, savarseste infractiunea de nerespectare a hotararilor
judecatoresti
Aceasta masura poate fi dispusa pe o durata de pana la 5 ani si poate fi prelungita pe o durata
care nu poate depasi durata ei esentiala

Ea poate fi amanata sau intrerupta pentru motive de boala


Masura poate fi revocata dupa trecerea a cel putin 1 an daca se constata ca a disparut starea de
pericol
5. Expulzarea consta in indepartarea de pe teritoriul tarii a cetateanului strain sau apatrid fara
domiciliu in tara cara a savarsit o infractiune pentru care se aplica legea penala romana
Expulzarea nu va putea fi luata daca exista motive serioase de a se crede ca persoana, fata de
care este incidenta aceasta masura, risca sa fie supusa la tortura in statul in care urmeaza a fi expulzata
Nu pot fi expulzati cetatenii care au statut de refugiat
Aducerea la indeplinire a masurii se face dupa executare masurii si daca nu se respecta aceasta
interdictie, savarseste infractiunea de trecere frauduloasa a frontierei
Aceasta se dispune pe perioada nedeterminata dar poate fi revocata
6. Interdictia de a reveni in locuinta familiei pe o perioada determinata este masura de siguranta
ce se poate lua pe o durata de pana la 2 ani fata de persoana condamnata la pedeapsa inchisorii de cel
putin 1 an pentru loviri sau orice acte de violenta cauzatoare de suferinte fizice sau psihice, savarsite
asupra membrilor familiei, daca instanta constata ca prezenta acesteia in locuinta familiei constituie un
pericol grav pentru ceilalti membri ai familiei
Aceasta opereaza dupa ce s-a executat pedeapsa
Durata maxima este de 2 ani dar poate fi revocata mai inainte
Nerespectarea interdictiei atrage raspunderea penala pentru savarsirea infractiunii de
nerespectare a hotararilor judecatoresti
7. Confiscarea speciala consta in trecerea in patrimoniul statului a unor bunuri in conditiile
prevazute de lege
Exista o stare de pericol
Ea are o limitare generala si anumite nu pot fi confiscate bunurile care fac parte din mijloacele
de existenta sau de exercitare a profesiei
Se confisca:
- bunuri produse prin savarsirea faptei prevazute de legea penala
Exemplu: falsificarea de monezi, bancnote
Se mai confisca bunuri si bani exploatati din folosirea acestor bunuri
- bunuri care au fost folosite in orice mod la savarsirea unei infractiuni intentionate sau
praeterintentionate daca sunt ale infractorului sau ale altei persoana care a cunoscut scopul folosirii lor
Aceasta masura nu poate fi dispusa in cazul infractiunilor savarsite prin presa
Daca bunurile nu pot fi confiscate se confisca echivalentul lor in bani

Daca bunurile supuse confiscarii au o valore vadit disproportionala fata de natura si gravitatea
infractiunii se dispune confiscarea in parte prin echivalent banesc
- bunuri produse, modificate sau adaptate in scopul savarsirii unei infractiuni, daca au fost
utilizate la comiterea acesteia si daca sunt ale infractorului
Cand bunurile apartin altei persoane confiscarea se dispune daca producerea, modificarea sau
adaptarea a fost efectuata de proprietar ori de infractor cu stiinta proprietarului
Exemplu: isi faca chei ca sa intre in casa sau isi adapteaza autoturismul ca sa transporte droguri
Daca nu pot fi confiscate se confisca echivalentul lor in bani
- bunuri care au fost date pentru a determina savarsirea unei fapte sau pentru a rasplati pe
faptuitor
- bunuri dobandite prin savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, daca nu sunt restituite
persoanei vatamate si in masura in care nu servesc la despagubirea acesteia
- bunuri a caror detinere este interzisa prin lege
- bani, valori sau orice bunuri care au facut obiectul luarii de mita daca nu se restituie
mituitorului
- bani, valori sau orice bunuri primite care au facut obiectul infractiunii de primire de foloase
necuvenite sau trafic de influenta chiar daca au fost restituite persoanei care le-a dat
Daca nu se gasesc aceste bunuri se confisca echivalentul lor in bani
8. Confiscarea extinsa care vizeaza situatia in care nu se putea face dovada ca bunurile
proveneau dintr-o infractiune
Conditii:
- se verifica persoana care a savarsit fapta prevazuta de legea penala, membrii familiei sau
persoane juridice asupra carora condamnatul detine controlul
- exista convingerea ca persoana condamnata a desfasurat si alte activitati infractionale de
natura similara
- valoarea bunurilor dobandite de persoana condamnata intr-o perioada de 5 ani inainte si dupa
momentul savarsirii infractiunii depaseste in mod vadit veniturile lui ilicite
Daca disproportia este vadita se confisca diferenta
Sunt avute in vedere bunuri mobile sau imobile inclusiv sume de bani dobandite de condamnat
in nume propriu si cheltuielile efectuate in acest interval