Sunteți pe pagina 1din 4

Deviz general i deviz obiect

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizrii (* plcintrie *)
Se nscrie denumirea obiectivului de investiie/lucrrilor de intervenie
n mii lei/mii euro la cursul 4.45 lei/euro din data de 18.05.2014

Nr.
Crt

Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli

1
2
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
1.1
Obinerea terenului
1.2
Amenajarea terenului
1.3
Amenajri pentru protecia mediului i aducerea la starea
iniial
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1
Studii de teren
3.2
Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii
3.3
Proiectare i inginerie
3.4
Organizarea procedurilor de achiziie
3.5
Studii de teren
3.6
Asisten tehnic
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Construcii i instalaii
Montaj utilaje tehnologice
Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj
Utilaje fr montaj i echipamente de transport
Dotri

Valoare (fr
TVA)

TVA

Mii
lei
3

Mii
lei
5

Mii
euro
4

Valoare
(inclusiv
TVA)
Mii
Mii
lei
euro
6
7

2900

2900

1085
1955
450

4.6
Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1
Organizare de antier
5.1.1. Lucrri de construcii
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului
5.2
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.3
Cheltuieli diverse i neprevzute
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar
6.1
Pregtirea personalului de exploatare
6.2
Probe tehnologice i teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
Din care C+M

DEVIZUL
obiectului (* rulot *) Se nscrie denumirea obiectului.
n mii lei/mii euro la cursul 4.3352 lei din data de 02.05.2013
_______________________________________________________________________
|Nr | Denumirea capitolelor i subcapitolelor | Valoare |TVA|
Valoare | |crt.| de cheltuieli |(fr TVA)|(inclusiv| TVA) |
| Mii |Mii |Mii| Mii|Mii |
| lei |euro|lei| lei|euro|
|____|________________________________________________|_____|____|___|____|
|1|2|3|4|5|6|7|
|____|________________________________________________|_____|____|___|____|
| I. - LUCRRI DE CONSTRUCII
_______________________________________________________________________| 1|
Terasamente

3490

11820
11820

|____|___________________________________________|_____|____|___|____|____|
| 2| Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur (nchideri
exterioare, compartimentri, finisaje)
|____|____________________________________________|_____|____|___|____|
| 3| Izolaii
|
|____|______________________________________________|_____|____|___|____|
____|
| 4| Instalaii electrice
|____|_____________________________________________|____|___|___|____|
____|
| 5| Instalaii sanitare
|____|_____________________________________________|_____|____|___|____|
____|
| 6| Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet
|
|____|_____________________________________________|_____|___6_|_0__|_0___|
| 7| Instalaii de alimentare cu gaze naturale
|____|________________________________________________|_____|__4__|_3__|__0__|
____|
| 8| Instalaii de telecomunicaii
|____|______________________________________________|_____|____|__5_|__5__|
|____|________________________________________________|_____|____|___|____|
| TOTAL I
|_____________________________________________1____|__0___|__8__|__5_|
| II. - MONTAJ
|_______________________________________________________________________
| ...| Montaj utilaje i echipamente tehnologice
|____|________________________________________________|_____|____|___|____|
| TOTAL II

|
|_____________________________________________________|_____|____|___|____|
III. - PROCURARE
|______________________________________________________________________
| ...| Utilaje i echipamente tehnologice
|____|_______________________________________________|_____|____|___|____|
| ...| Utilaje i echipamente de transport
|____|______________________________________________2__|___7__|__5__|__9_|__0__|
| ...| Dotri
|____|____________________________________________|_____|____|___|____|
| TOTAL III
|____________________________________________2____|__7___|_5___|_9__|__0|
| TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
|
|_____________________________________________2__|__8___|__6__|_7__|___5_|