Sunteți pe pagina 1din 25

MINISTERUL JUSTIIEI

OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVEN

 Citaii
 Comunicri
 Hotrri judectoreti
 Convocri
 Notificri
 Alte documente emise n cadrul procedurii
de insolven

Nr. 22683 - Luni, 22.12.2014

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


SUMAR
Index firme supuse publicrii n Buletinul Procedurilor de Insolven
Judeul Alba ...................................................................................................................................................................... 3
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea ACSA EXIM SRL ......................................................................................................................................... 3
Judeul Arad ..................................................................................................................................................................... 3
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea PACK N SOLUTION SRL ........................................................................................................................... 3
Municipiul Bucureti ........................................................................................................................................................ 4
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea APATEL PROPERTIES SRL ....................................................................................................................... 4
2. Societatea GERPERA COM IMPEX SRL ..................................................................................................................... 5
3. Societatea MENATWORK EST PREFABRICATE SRL .............................................................................................. 6
Judeul Cluj ....................................................................................................................................................................... 8
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea TCI CANTINA SA ....................................................................................................................................... 8
Judeul Constana ............................................................................................................................................................. 8
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea ROMECO INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SRL ...................................................................... 8
Judeul Giurgiu ............................................................................................................................................................... 13
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 13
1. Societatea GLORIA TRADING A.D.N. SRL .............................................................................................................. 13
Judeul Harghita ............................................................................................................................................................. 14
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea KOZAK CONSTRUCT GROUP SRL ........................................................................................................ 14
Judeul Hunedoara ......................................................................................................................................................... 14
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea LIADOR PROTECT SRL ........................................................................................................................... 14
Judeul Ialomia .............................................................................................................................................................. 16
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 16
1. Societatea C&A RICKY UNIVERSAL SRL ............................................................................................................... 16
Judeul Mehedini ........................................................................................................................................................... 19
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 19
1. Societatea ACHIMEX SRL .......................................................................................................................................... 19
2. Societatea DAURATA TRADING SRL ...................................................................................................................... 19
Judeul Prahova .............................................................................................................................................................. 21
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 21
1. Societatea ALMYLIA GROUP SRL ............................................................................................................................ 21
2. Societatea ARCADE CONSTRUCT PH SRL.............................................................................................................. 22
Judeul Sibiu ................................................................................................................................................................... 23
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 23
1. Societatea KONFORT HAUS SRL .............................................................................................................................. 23
Judeul Suceava .............................................................................................................................................................. 23
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 23
1. Societatea SOKUTO COM SRL .................................................................................................................................. 23

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


Judeul Vrancea .............................................................................................................................................................. 25
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 25
1. Societatea DUICO PRODSERV SRL .......................................................................................................................... 25
Judeul Alba
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea ACSA EXIM SRL, cod unic de nregistrare: 8824199
Raportul lichidatorului judiciar nr. 1/05.12.2014 privind masurile ntreprinse de la data deschiderii procedurii
simplificate a insolventei asupra debitorului SC Acsa Exim SRL
Data emiterii: 05.12.2014
1. Date privind dosarul: numr dosar 4730/107/2014, Tribunal Alba, Secia de Contencios Administrativ, Fiscal i de
Insolven, Judector sindic Muntean Gianina Cristinela, Termen: 09.01.2015.
2. Arhiva/registratura instanei: adresa B-dul Iuliu Maniu, nr. 24, Alba Iulia, jud. Alba, numr de telefon 0258-811.184,
programul registraturii instanei 09.00-13.00.
3. Debitor: SC Acsa Exim SRL, CUI 8824199, sediul n Aiud, str. Unirii, Bl. 51, Sc. A, ap. 18, jud. Alba, J01/487/1996.
4. Lichidator judiciar provizoriu: C.I.I. Gapar-Srb Alexandrina Monica, CUI 19628724, cu sediul social n Aiud, str.
Tribun Tudoran, nr. 20, jud. Alba, numr de nscriere n tabloul practicienilor n insolven 01B0009, tel/fax: 0258862718, 0740236167.
5. Subscrisa: C.I.I. Gapar-Srb Alexandrina Monica n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Acsa Exim SRL,
conform ncheierii nr. 336/F/2014 din data de 07.11.2014 pronunat de Tribunalul Alba, Secia de Contencios
Administrativ, Fiscal i de Insolven n dosarul 4730/107/2014, n temeiul art. 99 alin. (1) i/sau alin. (2) i art. 100,
alin. (1) i urm. din Legea privind procedura insolvenei, coroborate cu art. 71 alin. (1) i art. 67, alin. (1) sau, dup caz,
art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 i art. 28, alin. (2) din acelai act normativ, anun:
Prin Sentina nr. 336/F/2014 din 07.11.2014 s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenei mpotriva
debitoarei SC Acsa Exim SRL. Notificarea deschiderii procedurii a fost publicat n BPI, in Ziarul Romania Libera si
notificata creditorilor din lista depusa de ctre debitoare i Primriei Municipiului Aiud din oficiu. Au fost stabilite
urmtoarele termene: nregistrarea cererilor de admitere a creanelor 05.12.2014; tabelul preliminar al creanelor
12.12.2014; prima adunare generala a creditorilor 15.12.2014; tabelul definitiv al creanelor 19.12.2014.
In data de 05.12.2014, administratorul social Ailoaie Alexandrina s-a prezentat la sediul lichidatorului judiciar pentru a
preda documentele societii, dup notificarea cu privire la acest aspect.
Cauzele care au dus la insolven: Societatea debitoare, in condiiile dificile ale actualei crize economice, se afl n
incapacitate de plat ca urmare a scderii veniturilor, societatea debitoare nregistrnd pierderi i acumulnd n timp
datorii la care nu mai poate face fa.
Fapte imputabile n condiiile art. 169, respectiv art. 117 din Legea insolventei: Din analiza documentelor depuse la
dosarul cauzei si prezentate de administratorul social pn la aceasta data la solicitarea lichidatorului judiciar
provizoriu, nu au fost constatate fapte imputabile prevzute de art. 169 din Legea insolventei nr. 85/2014. Ne rezervam
dreptul de a completa prezentul raport pe msura descoperirii unor fapte imputabile prevzute de articolul invocat
anterior.
Totodat, precizam ca lichidatorul judiciar, in urma verificrii documentelor puse la dispoziie de ctre administratorul
social al SC Acsa Exim SRL, nu a identificat eventuale acte frauduloase n dauna creditorilor sau constituiri ori
transferuri de drepturi patrimoniale care sa intre sub incidenta art. 117 din Legea 85/2014.
Lichidator judiciar: CII Gapar-Srb Alexandrina Monica
Judeul Arad
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea PACK N SOLUTION SRL, cod unic de nregistrare: 32447091
Nr. dosar: 4659/108/2014
Tribunalul Arad
Judector-sindic: Cristian Desideriu Debreni
Lichidator judiciar: Casa de insolven RAVA SPRL
Debitor: SC PACK N SOLUTION SRL (-n faliment, n bankruptcy, en faillite)
Termen: 02.02.2015
Tabelul preliminar al creanelor S.C.Pack N Solution SRL - n insolven, n insolvency, en procdure collective
Numar 6298 18.12.2014
Temeiul
Creana Creana Creana
%
Creditor
Adresa
% total
de
Observaii
solicitat admis respins
grupa
drept
Grupa I - Creane salariale, art. 161 alin. 3 din Legea nr. 85/2014
Arad, str.
Conform art. 102
BUCUR
Episcop
art. 161
alin 1 creana
1,435.07 1,435.07
0.00
100.00% 100.00%
GEORGETA
Roman
alin. 3
salarial a fost
Ciorogariu,
nregistrat din
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014

Creditor

Adresa

Creana
solicitat

Creana
admis

Creana
respins

%
grupa

% total

nr. 85, jud.


Arad,
Total grupa I

Temeiul
de
drept

Observaii
oficiu, conform
evidenelor
contabile

1,435.07

1,435.07
0.00
100.00% 100.00%
Casa de Insolven Rava S.P.R.L.

Municipiul Bucureti
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea APATEL PROPERTIES SRL, cod unic de nregistrare: 22195833
Catre,
Tribunalul Bucureti
Sectia a VII-a Civila
Dosar nr. 2863/3/2014
Debitor: S.C. APATEL PROPERTIES SRL
TERMEN: 17.03.2015, C. 4
Raport lunar
aferent perioadei 10.11.2014 09.12.2014
privind indeplinirea atributiilor administratorului judiciar al debitorului
S.C. Apatel Properties SRL
Nr. 115/19.12.2014
Doamna Presedinte,
Subscrisa BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul n str. Invingatorilor nr. 24, Victory Business
Center, et. 4, sector 3, Bucureti, RFO 0239/2006 - desemnata administrator judiciar al debitoarei SC APATEL
PROPERTIES SRL, prin Incheierea de sedinta din data de 04.02.2014, pronuntata n Dosarul nr. 2863/3/2014, de
Tribunalul Bucureti Sectia a VII-a Civila,
In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, va inaintam prezentul raport, care este structurat
dupa cum urmeaza:
Raportul fondurilor aferent perioadei 10.11.2014 09.12.2014
In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, prezentam situatia fondurilor incasate i a
cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii aferente perioadei 10.11.2014 09.12.2014, intocmita n baza
extraselor de cont aferente contului unic de insolventa, precum i a i a documentelor de casa.
INCASARI EFECTUATE PRIN CONTURILE BANCARE RON (TREZORERIE)
Natura incasarii
Suma incasata (RON)
Energie electrica & Servicii mentenanta
233,336.21
Dobanzi
2.24
TOTAL
233,338.45
INCASARI EFECTUATE PRIN CONTURILE BANCARE RON (BANCPOST)
Natura incasarii
Suma incasata (RON)
Chirie
16,917.13
TOTAL
16,917.13
INCASARI EFECTUATE PRIN CASIERIE RON
Natura incasarii
Suma incasata (RON)
Chirie i electricitate (David & Luca)
936.58
TOTAL
936.58
PLATI EFECTUATE PRIN CONTURILE BANCARE RON (TREZORERIE)
Natura platii
Suma platita (RON)
Onorariu administrator judiciar
16,521.26
Salarii i asimilate
24,689.94
Energie electrica
72,530.90
Servii intretinere cladire
14,000.00
Comisioane
27.71
Chirie post trafo
79,088.26
Servicii RSVTI - octombrie 2014
1,260.50
Intretinere lifturi
3,948.91
Onorariu avocat
8,234.03
Polita asigurare incendiu cladire
11,944.30
Polita de viata pentru pompieri
357.28
Servicii inspectie cazane
1,488.00
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


TOTAL
PLATI EFECTUATE PRIN CONTURILE BANCARE RON (BANCPOST)
Natura platii
Suma platita (RON)
Salarii i asimilate
Servii intretinere cladire
Diverse
Comisioane
TOTAL
PLATI EFECTUATE PRIN CASIERIE
Natura platii
Suma platita (RON)
Salarii i asimilate
Taxa curs pompier
TOTAL
BDO Business Restructuring S.P.R.L.
Administrator Judiciar al
Apatel Properties SRL

234,091.09

10,505.20
9,600.00
34.73
87.55
20,227.48

5,593.00
650.00
6,243.00

2. Societatea GERPERA COM IMPEX SRL, cod unic de nregistrare: 23611674


Romnia
Tribunalul Bucureti
Secia a VII-a Civil
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar nr. 20787/3/2014
Comunicare sentin civil nr 9862
emis la: ziua 16 luna 12 anul 2014
Ctre, SC GERPERA COM IMPEX SRL la sediul ales la Cabinet De Avocat Dimancea Cosmin cu sediul n sector 3,
Bucureti, str. Daniel Barcianu, nr. 28, et. 1, ap. 2
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucureti - Administratia sector 3 a Finantelor Publice cu sediul n
Bucureti, sector 2, str. Sperantei, nr. 40,
SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA cu sediul n Bucureti, sector 1, Bd.Ion Mihalache, nr. 41-43,
JABASA HAJJAR YOUSSEF cu sediul n Bucureti, sector 3, Calea Calarasilor, nr. 172, bl. 57, sc. 1, ap. 15
Se comunic, alturat, copia sentinei civile nr. 9862 din data de 20.11.2014 pronunat n dosarul nr. 20787/3/2014 de
Tribunalul Bucureti Secia a VII-a Civil privind debitorul SC GERPERA COM IMPEX SRL la sediul ales la Cabinet
De Avocat Dimancea Cosmin cu sediul n sector 3, Bucureti, str. Daniel Barcianu, nr. 28, et. 1, ap. 2
Parafa preedintelui instanei,
Grefier,
*
Romnia
Tribunalul Bucureti - Secia A VII-A Civil
Dosar nr.20787/3/2014
Sentina civil nr. 9862
Sedinta Public de la 20.11.2014
Tribunalul constituit din:
Preedinte Judecator Sindic Bumbulu Anca Stela
Grefier Ivan Maria Denisa
Pe rol soluionarea cauzei civile privind pe debitoarea SC GERPERA COM IMPEX SRL la sediul ales la Cabinet De
Avocat Dimancea Cosmin cu sediul n sector 3, Bucureti, str. Daniel Barcianu, nr. 28, et. 1, ap. 2, avnd ca obiect
cerere intemeiat pe dispozitiile Legii 85/2006 privind procedura insolvenei.
La apelul nominal fcut n edina public a rspuns debitoarea prin lichidatorul judiciar, lipsind celelalte pri.
Procedura de citare legal ndeplinit.
S-a facut referatul cauzei de ctre grefierul de sedint, care nvedereaz instanei c prin Serviciul Registratur s-a
depus la data de 26 septembrie Tabelul Preliminar al creanelor, la data de 1 octombrie 2014 raport prevzut de art. 59
din lege, la data de 9 octombrie 2014 procesul-verbal al Adunrii Creditorilor, la data de 24 octombrie 2014 Tabelul
Definitiv, dup care
Lichidatorul judiciar depune raport de activitate i nscrisuri anex. nvedereaz instanei c nu au fost identificate
bunuri n patrimoniul societii debitoare iar unul dintre creditori a achitat creana datorat ctre ANAF. Arat, de
asemenea, c a fost convocat Adunarea Creditorilor. Solicit instanei nchiderea procedurii.
Nemaifiind cereri prealabile de formulat i excepii de invocat, instana constat cauza n stare de judecat i acord
cuvntul pe nchiderea procedurii.
Lichidatorul judiciar solicit nchiderea procedurii i radierea societii debitoare, acordarea onorariului i a cheltuielilor
cu procedura din fondul prevzut la art. 4 alin. 4 din Legea nr. 85/2006.
Instana reine cauza spre soluionare.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


Tribunalul
Asupra cauzei comerciale de fa:
La cererea debitorului SC GERPERA COM IMPEX SRL a fost deschis procedura simplificat de insolven prin
ncheierea pronunat n edina din camera de consiliu din data de 28.07.2014, judectorul sindic reinnd c societatea
este n stare de insolven,c nu mai poate face datoriilor scadente ,c nu deine bunuri n patrimoniu, fiind ndeplinite
condiiile prevzute la art.107 raportat la art.32 alin.1 din Legea nr.85/2006.
n baza actelor depuse de ctre debitor, lichidatorul judiciar a efectuat notificrile creditorilor, a ntocmit tabelul
preliminar la data de 26.09.2014, iar tabelul definitiv al obligaiilor a fost ntocmit la data de 04.10.2014.
n raportul de activitate ntocmit lichidatorul judiciar a menionat toate demersurile efectuate pentru desfurarea
procedurii, faptul c nu a identificat bunuri valorificabile n averea debitorului, aa cum de altfel a declarat i
administratorul statutar
A fost ntocmit i raportul asupra cauzelor care au dus la apariia strii de insolven n baza nscrisurilor ataate cererii
de deschidere a procedurii, concluzionnd c starea de insolven a debitorului a fost cauzat de motive obiective,
respectiv de criza economic i de scderea numarului clienilor interesai de produsele oferite de debitoare,Mai arat c
nu a identificat incidena dispoziiilor art.138 din lege.
A fost convocat adunarea creditorilor pentru data de 06.10.2014 pentru discutarea oportunitii formularii cererii
ntemeiat pe disp.art.138 din lege, iar creditorul majoritar a artat c nu se impune formularea unei astfel de cereri.
Analiznd actele i lucrrile dosarului, judectorul sindic reine c nu exist bunuri i nici lichiditi n patrimoniul
debitoarei care s poat fi valorificate n scopul acoperirii creanelor nregistrate la dosar.
n temeiul prevederilor art.131 din lege, n orice stadiu al procedurii se poate nchide aceast procedur, dac se
constat c nu exist bunuri n averea debitorului i nici un creditor nu se ofer s avanseze sumele corespunztoare,
astfel c, n temeiul art.131 din legea nr.85/2006 instana va dispune nchiderea procedurii de faliment fa de
debitoarea SC GERPERA COM IMPEX SRL
n temeiul art.136 din legea nr.85/2006, lichidatorul judiciar va fi descrcat de ndatoriri cu privire la procedur, iar
hotrrea de fa va fi notificat direciei teritoriale a finanelor publice, i oficiului registrului comerului, pentru
efectuarea de meniuni.
Pentru activitatea desfurat n cadrul procedurii de insolven, instana va dispune achitarea remuneraiei
lichidatorului judiciar, stabilit prin hotrrea de deschidere a procedurii simplificate n sum de 2.000 lei, raportat la
prevederile art.19 alin.2 teza a doua din Legea nr.85/2006, conform crora atunci cnd remuneraia se achit din fondul
constituit conform prevederilor art.4, aceasta va fi stabilit de judectorul sindic. Vor fi acordate i cheltuielile efectuate
pentru desfurarea procedurii n sum de 112,97 lei. Plata se va face n condiiile art.4 alin.4 din lege, lipsind
disponibilitile n contul debitoarei.
Pentru aceste motive, n numele legii, hotrte:
n temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenei, dispune nchiderea procedurii insolvenei debitorului SC
GERPERA COM IMPEX SRL la sediul ales la Cabinet De Avocat Dimancea Cosmin cu sediul n sector 3, Bucureti,
str. Daniel Barcianu, nr. 28, et. 1, ap. 2 n contradictoriu cu creditorii: Directia Generala Regionala a Finantelor Publice
Bucureti - Administratia sector 3 a Finantelor Publice cu sediul n Bucureti, sector 2, str. Sperantei, nr. 40, SC ENEL
ENERGIE MUNTENIA SA cu sediul n Bucureti, sector 1, Bd.Ion Mihalache, nr. 41-43, JABASA HAJJAR
YOUSSEF cu sediul n Bucureti, sector 3, Calea Calarasilor, nr. 172, bl. 57, sc. 1, ap. 15.
Dispune notificarea prezentei hotrri direciei teritoriale a finanelor publice i oficiului registrului comerului .
Dispune radierea debitorului din registrul comerului.
n temeiul art.136 din lege, descarc lichidatorul judiciar de orice ndatoriri i responsabiliti.
Dispune plata ctre lichidatorul judiciar Legal Consulting, Management & Liquidation I.P.U.R.L. a sumei de 2.112,97
lei din fondul prevzut la art.4 alin.4 din lege.
Executorie. Cu apel ce va fi depus la Tribunalul Bucureti, secia a VII-a civil, n termen de 30 de zile de la
comunicare.
Pronunat n edina public din data de 20.11.2014.
Preedinte
Grefier
Anca Bumbulu
Ivan Maria Denisa
3. Societatea MENATWORK EST PREFABRICATE SRL, cod unic de nregistrare: 5330816
Catre, Tribunalul Bucuresti
Sectia A VII-A Civila
Dosar nr. 33479/3/2013
Termen: 24.03.2015, c. 3
Raport lunar privind indeplinirea atributiilor administratorului judiciar al debitorului
S.C. Menatwork Est Prefabricate SRL
aferent lunii noiembrie 2014
Nr. 59 /19.12.2014
Domnule Presedinte,
Subscrisa BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul n str. Invingatorilor nr. 24, Victory Business
Center, et. 4, sector 3, Bucureti, RFO 0239/2006 - desemnata administrator judiciar al debitoarei SC MENATWORK
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


EST PREFABRICATE SRL, prin Incheierea de sedinta din data de 22.10.2013, pronuntata n Dosarul nr. 33479/3/2013
de Tribunalul Bucureti Sectia a VII-a Civila,
Va inaintam, spre retinere la dosarul cauzei, prezentul raport care este structurat dupa cum urmeaza:
1) Raportul fondurilor aferent perioadei 01.11.2014 30.11.2014.
In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, prezentam situatia fondurilor incasate i a
cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii aferente perioadei 01.11.2014 30.11.2014, intocmita n baza
extraselor de cont aferente contului unic de insolventa.
Sold initial banca RON: 22.837 RON
INCASARI EFECTUATE PRIN CONTURILE BANCARE RON
Natura incasarii
Suma incasata (RON)
Chirie
124,004
Transferuri interne
25,000
Transport marfa
4,588
Vanzare marfa
7,416
TOTAL
161,009
PLATI EFECTUATE PRIN CONTURILE BANCARE RON
Natura platii
Suma platita (RON)
Verificare prize
2,400
Transferuri interne
25,000
TVA
41,861
Salarii i asimilate
37,002
Energie electrica
20,304
Gaze naturale
10,845
Leasing
4,634
Reglare MW Instalatii
586
Asigurare
7,101
Semnatura digitala
165
Analiza aer
1,860
Telefonie
1,218
Analiza apa
620
Comisioane bancare
335
TOTAL
153,931
Sold final banca RON: 29.915 RON
Sold initial casierie: 1.235 RON
INCASARI EFECTUATE PRIN CASIERIE
Natura incasarii
Suma incasata (RON)
Vanzare marfa
13,938
Restituire avans
3,833
Retinere angajat
600
TOTAL
18,371
PLATI EFECTUATE PRIN CASIERIE
Natura platii
Suma platita (RON)
Delegatii i deconturi
14,741
Plata furnizor
1,350
Restituire garantie
3,344
TOTAL
19,434
Sold final casierie: 172 RON
Sold initial banca valuta: 6.679 RON
TRANZACTII EFECTUATE PRIN CONTURILE BANCARE VALUTA (ECHIVALENT RON)
Natura operatiunii
Suma platita ( echivalent RON)
Comisioane

-2

Diferente negative curs valutar

+17

TOTAL

+15

Sold final banca valuta: 6.694 RON


BDO Business Restructuring S.P.R.L.
Administrator judiciar al
Menatwork Est Prefabricate SRL
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


Judeul Cluj
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea TCI CANTINA SA, cod unic de nregistrare: 21516552
Tabel preliminar al creditorilor
Nr. 10285 Data emiterii: 19.12.2014
Termen de procedur: 20.01.2015
1. Date privind dosarul: Numr dosar 922/1285/2014, Tribunalul Specializat Cluj, Judector Sindic: Dna. Simona
Ivnescu.
2.Arhiva/registratura instanei: Cluj-Napoca, str. Dorobanilor, nr. 2, cod potal: 400117, Judeul Cluj, Romnia,
Telefon: 0264-596.110, Fax: 0264-504.366, E-mail: tr-comercial-cluj@just.ro. Programul arhivei/registraturii instanei
08.30-12.30.
3.Debitor: SC TCI CANTINA SA (n faliment, n bankruptcy, en faillite), cu sediul n Mun. Cluj Napoca, Bdul.
Muncii, nr. 16, Jud. Cluj, numr de ordine n Registrul Comerului J12/1653/2007, avnd C.U.I. 21516552.
4. Lichidator judiciar: RTZ & Partners SPRL Cod de identificare fiscal RO 28531126 sediul social Cluj-Napoca, Calea
Turzii, nr. 74-76, Numr de nscriere n tabloul practicienilor n insolven IIA0339, tel./fax 0364-412631/2 E-mail:
razvan.zavaleanu@rtz.ro Nume i prenume reprezentant lichidator judiciar persoan juridic Rzvan-Traian Zvleanu.
5. Subscrisa: RTZ & Partners SPRL n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC TCI CANTINA SA, conform
Hotrrii nr. 3257/09.12.2014, pronunat de Tribunalul Specializat Cluj, n dosarul cu numrul 922/1285/2014, n
temeiul art. 105-110 din Legea nr. 85/2014, comunicm prezentul:
Tabel preliminar al creditorilor
Crean
Nr.
Denumirea Creditorului
Adresa Creditorului
solicitat
Verificat (lei)
crt.
(lei)

1.

2.
3.

4.

5.

CREDITORI SALARIALI CONFORM ART. 161 pct. 3 din L. NR. 85/2014


Cluj Napoca, str.
Drgoi Aurel
Rsritului, nr. 103, Bl. R3,
9.405,00
ap. 15, Jud. Cluj
TOTAL GRUP
9.405,00
CREDITORI BUGETARI CONFORM ART.
161 pct. 5 din L. NR. 85/2014
Cluj-Napoca, P-a Avram
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca
281.808,00
Iancu, nr. 19, jud. Cluj
Piaa Unirii, nr. 1, Cluj
Municipiul Cluj Napoca
5.099
Napoca, Jud. Cluj
TOTAL GRUP
286.907,00

9.405,00
9.405,00

1.193.747,00
5.099
1.198.846,00

CREDITORI GARANTAI CONFORM ART. 159 alin. 1 pct. 3 din LEGEA NR. 85/2014
Cluj-Napoca, P-a Avram
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca
911.939
0,00
Iancu, nr. 19, jud. Cluj
TOTAL GRUP
911.939
0,00
CREDITORI CHIROGRAFARI CONFORM
ART. 161 pct. 8 din L. NR. 85/2014
SC ADC ORIZONT SRL prin administrator
Cluj Napoca, Calea
judiciar Casa de Insolven Transilvania
Dorobanilor, nr. 48, et. 6,
25.979,52
23.650,34
Filiala Cluj SPRL
Jud. Cluj
TOTAL GRUP
25.979,52
23.650,34
TOTAL

1.234.230,52

1.231.901,34

Semntura i tampila
Judeul Constana
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea ROMECO INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SRL, cod unic de nregistrare: 8257647
Proces verbal al comitetului creditorilor SC Romeco International Service Company S.R.L din data de
17.12.2014
Nr 4282 / 18.12.2014
1. Date privind dosarul: nr. 8146/118/2013, Tribunal Constana, Secia a II-a Civil, Judector sindic: Aniela Adriana
Staicu
2. Registratura instanei: Constana, str. Traian, nr. 31, nr. de telefon: 0241.606.591, Programul arhivei: luni-vineri:
8:30-12:30
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


3.Debitor: SC Romeco International Service Company SRL, Sediul: Loc. Navodari, str. Uzinei nr. 1A, Jud. Constana,
J13/135/2008, CUI 8257647
4. Administrator judiciar: Maestro S.P.R.L, RSP 0270, CIF: RO20553269, Tel/ Fax: 0241.488.238, E-mail:
maestro@maestrolichidare.ro; Nume i prenume reprezentant administrator judiciar Srbu Anca Cristina
5. Subscrisa: Maestro S.P.R.L. n calitate de administrator judiciar al debitorului SC Romeco International Service
Company SRL conformIncheierii nr. 1869/19.09.2013 a Tribunalului Constanta pronuntata de judecatorul sindic n
dosarul nr. 8146/118/2013, n temeiul art. 59 din Legea privind procedura insolvenei, public procesul verbal al
comitetului creditorilor debitorului SC Romeco International Service Company SRL.
La data de 17.12.2014, ora 14:00 a fost convocat Comitetul Creditorilor pentru SC ROMECO INTERNATIONAL
SERVICE COMPANY S.R.L, la sediul lichidatorului judiciar din Constana, str. Dr. Aristide Caratzalli nr.24, conform
convocrii nr. 4135/10.12.2014 publicata n Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 22094/12.12.2014.
S-au prezentat urmtorii creditori:
Nr
Nume/ Denumire creditor
Prezen
crt.
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta, Constanta, str.
Punct de vedere
1
I.G. Duca nr. 18
nr.86373/17.12.2014
2
Salariai prin reprezentant OPREANU ION - total creante salariai
Prezent
Punct de vedere
4
Orasul Navodari, str. Dobrogei nr. 1, jud. Constanta
nr.4272/17.12.2014
Ordinea de zi este:
1. Prezentarea raportului i metoda de valorificare, n temeiul art.117 din legea nr. 85/2006;
2. Aprobarea metodei de valorificare i stabilirea preului de pornire pentru bunurile din patrimoniul debitoarei;
3. Prezentarea regulamentului de vnzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei
Lichidatorul judiciar informeaza creditorii asupra situatiei de fapt, astfel:
1. Prezentarea raportului i metoda de valorificare, n temeiul art.117 din Legea nr. 85/2006
Raportul de evaluare a bunurior mobile i imobile din patrimoniul debitoarei a fost intocmit de catre SC Maestro
Business Consulting SRL desemnat n cadrul sedintei Comitetului Creditorilor din data de 27.01.2014.
Bunurile fara sechestru din patrimoniul SC ROMECO INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SRL care pot fi
vandute sunt urmatoarele :
BUNURI MOBILE (FARA SECHESTRU JUDICIAR)-483.018 lei
a.-mijloace fixe mobilier 22.820 lei
b.-mijloace fixe-mijloace de transport 21.206 lei
c.-mijloace fixe- alte echipamente 438.992 lei
Valorile nu contin TVA.
2. Aprobarea metodei de valorificare i stabilirea preului de pornire pentru bunurile din patrimoniul debitoarei,
conform rapoartelor de evaluare;
Lichidatorul judiciar propune ca metoda de vazare a bunurilor imobile din patrimoniul debitoarei sa fie vanzare prin
licitatie publica iar pretul de pornire a licitatiei sa fie pretul stabilit prin raportul de evaluare.
a.Mjloace fixe (mobilier)
Denumire
Nr.buc
Valoare lei fara
Nr.
crt
TVA
1
DULAP BIBLIORAFT
1
270
2
DULAP BIBLIORAFT
1
270
3
DULAP 4 USI
1
338
4
DULAP CU 2 USI SI RAFTURI
1
292
5
DULAP CU 3 USI
1
864
6
DULAP CU VITRINA
1
1.460
7
MASA CU 2 PRELUNGIRI
1
1.578
8
DULAP BIBLIORAFT
1
292
9
MOBILIER RECEPTIE
1
1.327
10
MULTIFUNCTIONALA CC435A
1
1.680
11
BIROU
1
474
12
DULAP CU RAFTURI SI USI
1
1.236
13
DULAP BIBLIORAFT
1
288
14
CENTRALA TELEFONICA KX-TEM 824-KIT INSTALARE
1
4.664
15
MASA OVALA
1
531
16
BIROU
1
283
17
SCAUN
3
357
18
SCAUN 618/T
1
439
19
SCAUN 618/T
1
439
20
BIROU COLTAR NEGRU
1
576
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


Nr.
crt
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Denumire

Nr.buc

Valoare lei fara


TVA
648
997
1.028
303
125
364
271
208
221
141
284
246
225
101
22.820

BIROU COLTAR NEGRU MARE


1
DULAP TURN CU RAFTURI
1
DULAP MASIV LEMN
1
IMPRIMANTA HP
1
IMPRIMANTA HP
1
DULAP BAIE ALB
1
IMPRIMANTA HP
1
DULAP MOBIL CU 3 SERTARE
1
ETAJERA CU RAFTURI SI USI
1
BIROU NEGRU PAL
1
BIROU CALC. CU PRELUNGIRE
1
DULAP TURN CU USA
1
FISET METALIC FARA USI
1
SCAUN
1
TOTAL
b.Mijloace fixe (mijloace de transport)
Nr.
Nr.identificare
Anul
Valoare lei
Denumire mijloc fix
Nr.inmatriculare
crt
(serie sasiu)
fabricatiei
fara TVA
1
Semiremorca ATCOMEX
CT-66-ECO
132005
1979
10.603
2
Autospeciala vidanja ROMAN
CT-61-ECO
96928
1992
10.603
TOTAL
21.206
c.Mijloace fixe (alte echipamente)
Nr.
Valoare lei
Denumire
Nr.buc
crt
fara TVA
1
APARAT STABILITATE OXIDARE
1
26.416
2
MOTOR CIFRA OCTANICA
1
238.828
3
GENERATOR CATERPILLAR P=200KVA, 1500 ROT/MIN
1
52.160
4
GENERATOR BENTICO G47 MODEL IW-250, SERIE 174405 (VOLVO)
1
70.790
5
STRUNG
1
5.372
6
CANTAR BASCULA SCALEL T 60TO
1
45.425
TOTAL
438.992
3. Prezentarea regulamentului de vnzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei
Regulamentul privind vanzarea prin licitatie publica:
Organizarea licitaiei
n vederea organizrii licitaiei de vnzare a bunurilor, lichidatorul judiciar va face public anunul de vnzare la licitaie
ntr-un ziar local de larg circulaie i pe site-ul de internet al lichidatorului judiciar www.maestrolichidare.ro.
Lichidatorul judiciar este obligat sa vanda fiecarui potential ofertant caietul de sarcini.
Licitatia se va desfasura la sediul lichidatorului MAESTRO S.P.R.L. din Constanta, str. Dr. Aristide Caratzalli nr. 24,
sptmnal, n fiecare zi de joi a sptmnii, ora 15:00, pana la adjudecarea bunurilor.
Comisia de licitaie va fi format din reprezentani ai lichidatorului judiciar, care au calitatea de practicieni n
insolven. Comisia va fi formata din numar impar de persoane. La licitatie pot participa reprezentantii creditorilor n
calitate de invitati.
Condiii de participare la licitaie
Toi potenialii cumprtori trebuie s fie nregistrai de lichidatorul judiciar i trebuie s furnizeze documentele
solicitate de acesta.
La licitaia public deschis cu strigare pot participa persoane fizice i juridice.
Potenialii ofertani trebuie s depun pn n preziua licitaiei, ora 1100 la sediul lichidatorului judiciar urmtoarele
documente care constituie condiia acceptrii ofertei pentru participarea la licitaie:
Scrisoare de intenie de participare la licitaie public care s cuprind declaraia expres c participantul a vizionat
bunurile, c accept condiiile i regulamentul de desfurare al licitaiei i achiziionarea bunului n stadiul n care se
gsete la data licitaiei.
Dovada achitrii contravalorii caietului de sarcini n cuantum de 500 lei, exclusiv TVA eliberat de ctre lichidatorul
judiciar (chitana sau ordinul de plat n copie) prin care s-a virat aceast sum n contul MAESTRO SPRL nr.
RO27BTRL01401202B90511XX deschis la Banca Transilvania Constanta, CIF: 20553269 n copie).
Dovada plii garaniei de participare la licitaie de 10% din preul de pornire al licitaiei pentru bunuri. Garania de
participare la licitaie poate fi depus n numerar la sediul lichidatorului judiciar sau n contul de insolvent: deschis la
Banca Transilvania - Constanta COD IBAN: RO35BTRL01401202G48917XX Beneficiar: SC Romeco International
Service Company SRL n faliment
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

10

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


Garania de participare la licitaie, se restituie tuturor ofertanilor neadjudecatari, prin virament, n termen de 5 zile
lucrtoare de la data ncheierii procesului - verbal de licitaie.
Garania de participare achitat de ofertantul adjudecatar se consider plat parial a preului de adjudecare.
Pentru creditorii garantati care participa la licitatie garantia de participare este parte din cheltuiala de procedura,
eventuala diferenta va fi consemnata n procesul verbal de licitatie.
Participanii vor prezenta, n original, documentele care atest faptul c garania de participare la licitaie a fost pltit n
contul debitoarei.
Documentele care certific identitatea i calitatea ofertantului:
o Pentru persoanele juridice:
Scrisoare de intenie de a participa la licitaie (in care sa fie mentionate bunul/categoria de bunuri pentru care
urmeaza sa se liciteze) la care se vor ataa:
- Dovada achiziionrii caietului de sarcini al debitoarei pentru bunuri;
- Dovada plii garaniei de participare la licitaie pentru bunurile la care s-a nscris;
- mputernicirea acordat persoanei care reprezint ofertantul n edina de licitaie i puterile conferite acestuia pentru
edina de licitaie, semnata de reprezentantul legal al societatii, pentru sustinerea valabilitatii ofertei, pentru semnarea
procesului verbal de licitatie, a adjudecarii i semnarii actului de adjudecare.
- Copie dup actul de identitate al mputernicitului;
- Copie conforma cu originalul dupa Certificatul de inmatriculare al societatii la ORC;
- Copie conforma cu originalul dupa certificatul de inregistrare fiscala;
- Declaraie pe proprie rspundere c societatea nu se afl n reorganizare, lichidare voluntar sau faliment;
o Pentru persoanele fizice:
Scrisoare de intenie de a participa la licitaie (in care sa fie mentionate bunul/categoria de bunuri pentru care
urmeaza sa se liciteze) la care se vor ataa:
- Dovada achiziionrii caietului de sarcini al bunurilor debitoarei;
- Dovada plii garaniei de participare la licitaie pentru bunul la care s-a nscris;
- Copie dup actul de identitate
- Declaraia ofertantului privind contul n care se poate restitui garantia de participare la licitaie, n cazul neadjudecrii
bunurilor scoase la licitaie n original.
Toate documentele menionate vor fi depuse deodat, pn n preziua licitaiei, ora 11:00 la sediul lichidatorului
judiciar, respectiv: Constanta, str. Dr.Aristide Caratzalli, nr.24 .
Neprezentarea de ctre potenialii cumprtori a oricrora dintre documentele prevzute conduce la pierderea dreptului
de a participa la licitaie.
Sub sanciunea decderii din dreptul de a participa la licitaie, ofertanii sunt obligai s prezinte n original, comisiei de
licitaiei, la data i ora licitaiei, documentele prevzute care au fost solicitate n copie n vederea nscrierii la licitaie.
O persoan care a formulat i semnat o scrisoare de intenie de participare la licitaie, recunoate c este de acord i i
nsuete condiiile de participare la licitaie prezentate n Regulamentul de vanzare, precum i faptul c a vizionat
bunul i este de acord cu achiziionarea bunului n stadiul n care se gsesc acestea la data licitaiei.
Vanzarea se va face pentru bunuri avand la baza principiul vazut-placut, fara asigurarea din partea lichidatorului
judiciar asupra eventualelor vicii ascunse.
Comisia de licitaie va analiza actele depuse de participanii la licitaie nainte de nceperea licitaiei propriu-zise i va
exclude participantii care nu ndeplinesc conditiile de participare.
Desfurarea licitaiei:
Potenialii cumprtori vor depune scrisoarea de intenie de participare la licitaie i toate documentele menionate la
sediul lichidatorului judiciar pana n preziua licitatiei, ora 12:00.
In ziua licitaiei, ora 1500 potentialii cumparatori care au depus scrisoarea de intenie de participare la licitaie i
documentele se vor prezenta la sediul lichidatorului judiciar situat n Constanta, Str.Dr. Aristide Caratzalli, nr.24, n
vederea participarii la licitatia organizata de catre lichidatorul judiciar.
La licitatia publica deschisa, cu strigare poate participa un numar nelimitat de persoane.
Licitatia este condusa de un licitator desemnat dintre membrii comisiei de licitatie.
La deschiderea sedintei de licitatie, comisia de licitatie va anunta participantii inscrisi n licitatie pretul de pornire
pentru bunurile mobile i pasul de licitaie.
Licitatia va fi publica, deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, n functie de raportul dintre cerere i
oferta.
Valoarea de pornire a licitatiei i pasul de strigare reprezinta valori fara TVA. Pasul de licitatie este cuprins intre 1 i
10% din pretul de pornire i va fi anuntat la inceputul licitaiei.
Preul de pornire al licitaiei nu include TVA. In cazul n care, operatiunea de vanzare reprezinta o operatiune
impozabila, la preturile de vanzare se va adauga TVA n cota n vigoare la data respectiva (24% n prezent).
Participarea la licitatie reprezinta pentru potentialii cumparatori un angajament irevocabil de acceptare a 100 % din
pretul de pornire al licitatiei pentru adjudecarea bunului .
Adjudecarea bunului poate fi facuta i n conditiile n care la licitatie participa un singur licitant (ofertant).
In cazul n care la licitatie participa mai multi ofertanti, comisia de licitatie va anunta pretul de pornire a licitatiei.
Comisia de licitatie va creste succesiv pretul de pornire a licitatiei cu pasul stabilit, pe masura acceptarii acestuia de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

11

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


catre licitanti.
Licitantii care ofera pretul anuntat de licitator trebuie sa indice aceasta comisiei de licitatie. n momentul n care numai
un licitant ofera pretul licitat, comisia de licitatie va mai face doua strigari pentru acest pret. Daca la a treia strigare
niciun alt licitant nu va oferi un pret superior cu cel putin un pas fata de cel licitat anterior, bunul licitat se va adjudeca
n favoarea licitantului care a oferit pretul cel mai mare.
Pretul de adjudecare nu poate fi mai mic dect pretul de pornire al licitatiei.
n cazul n care mai multi licitanti ofera aceeasi suma pentru bunul licitat i nu mai accepta pasul urmator de licitatie, va
fi declarat adjudecatar ofertantul care a efectuat primul strigarea pentru pretul egal acceptat de catre cei doi licitanti.
Dupa anuntarea adjudecatarului de catre comisia de licitatie, comisia va declara nchisa sedinta de licitatie i va proceda
la ntocmirea procesului-verbal de licitatie.
Procesul-verbal de licitatie se va semna de catre comisia de licitatie, de adjudecatar i de ceilalti licitanti. Prin semnarea
procesului verbal de licitatie de catre licitanti acestia i si asuma ca nu au nici o obiectie asupra modului n care s-a
derulat i adjudecat licitatia.
Ofertantilor neadjudecatari li se vor ntocmi n termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data organizarii licitatiei,
ordinele de plata pentru rambursarea sumelor depuse ca garantie.
Pentru fiecare ofertant se va permite accesul la sedinta de licitatie doar a persoanei mputernicite, ofertele de pre n
licitaie putnd fi fcute numai de ctre aceasta.
Procedura ulterioara desfasurarii licitatiei
Plata preului de adjudecare, (inclusiv TVA-ul aferent acestuia), se va efectua n termen de 30 de zile calendaristice de
la data ncheierii Procesului Verbal de Licitaie.
Plata pretului se va considera a fi efectuata daca n termen de 30 de zile calendaristice de la data Procesului Verbal de
Licitaie, contravaloarea acestuia va fi ncasat n contul de insolvent:
deschis la Banca Transilvania sucursala - Constanta COD IBAN: RO35BTRL01401202G48917XX Beneficiar: SC
Romeco International Service Company SRL n faliment
La data ncasrii preului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar i adjudecatarul licitaiei vor ncheia Procesul Verbal
de Adjudecare n conformitate cu prevederile art. 120 alin. (2) din Legea nr.85/2006, la preturile pentru care a fost
adjudecat bunul, preciznd TVA - ul aferent acestora.
Bunul se vinde liber de sarcini, n conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 85/2006.
In cazul n care adjudecatarul nu va achita pretul de adjudecare (inclusiv TVA-ul aferent) n termen de 30 de zile
calendaristice de la data Procesului Verbal de Licitaie, garantia adjudecatarului se va opri cu titlu de daune interese.
Toate taxele i cheltuielile aferente vnzrii vor fi suportate de cumprtori.
Transferul dreptului de proprietate asupra bunului se va face numai dup plata n ntregime a preului acestora de ctre
adjudecatar/i (inclusiv TVA-ul aferent acestuia) i a ndeplinirii de catre acesta a celorlalte conditii stabilite n prezentul
Regulament.
Garania depusa de adjudecatar direct n contul SC Romeco International Service Company SRL n faliment pentru
participarea la licitaie va fi considerata ca avans din valoarea la care au fost adjudecate activele.
Garantia constituita, sau, dupa caz, depusa pentru participarea la licitatie, mpreuna cu toate celelalte sume platite de
adjudecatar vor fi retinute cu titlu de daune interese n cazul n care adjudecatarul nu se achita n totalitate de obligatiile
asumate prin prezentul regulament.
Prevederi finale
Comisia de licitatie si rezerva dreptul de a anula licitatia n orice moment nainte de nceperea acesteia, pentru
evenimente independente de vointa sa. Comunicarea ntre Vanzator i ofertanti se va face dupa cum urmeaza: Pentru
vanzator, la numerele de fax: 0241488238/ 0241488239.
Pentru ofertant, la numarul de fax indicat n adresa cu datele de contact anexat la scrisoarea de intenie de participare la
licitaie .
Orice termen prevazut n prezentul Regulament care expira ntr-o zi nelucratoare se considera prelungit de drept pana la
orele 18:00 ale zilei lucratoare urmatoare.
ntocmirea i semnarea scrisorii de intenie de participare la licitaie reprezint acordul de acceptare i nsuirea
condiiilor de desfurare a licitaiei pentru valorificarea activelor SC Romeco International Service Company SRL n
faliment menionate n prezentul Regulament.
Licitaia pentru vnzarea bunurilor debitoarei va avea loc la sediul lichidatorului judiciar MAESTRO SPRL din
Constanta, str. Dr. Aristide Caratzalli, nr. 24. In cadrul sedintelor de licitatie ofertantii vor putea fi reprezentati de un
numar de maxim 2 imputerniciti.
Pasul de licitaie pentru fiecare bun n parte va fi cuprins ntre 1-10 % din pretul de pornire i va fi anunat la nceputul
licitaiei.
Adjudecarea bunurilor
Adjudecarea se va face astfel:
pretul de pornire a licitatiei va fi conform raportului de evaluare i se va modifica astfel:
o in prima luna preul este de 100% din valoarea din raportul de evaluare;
o a doua luna pretul va fi redus cu 10% (90% din raportul de evaluare);
o a treia luna pretul va fi redus cu inca 10% (80% din raportul de evaluare
o a patra luna pretul va fi redus cu 10% (70% din raportul de evaluare);
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

12

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


daca nu se adjudeca bunurile, lichidatorul judiciar va reconvoca Adunarea creditorilor n vederea discutarii unei noi
strategii;
orice oferta inregistrata care nu se incadreaza n conditiile de mai sus va fi adusa la cunostiinta Adunarii Creditorilor.
Adjudecarea bunurilor se va putea face i n cazul n care la licitaie particip un singur ofertant.
Dup adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat s plteasc preul de adjudecare n termen de 5 de zile
calendaristice de la data Procesului Verbal de licitatie pentru bunurile mobile i 30 de zile pentru bunurile imobile,
inndu-se cont i de garania de participare depus.
In cazul n care adjudecatarii nu vor achita preturile de adjudecare, n termen de 5 de zile calendaristice de la data
Procesului Verbal de licitatie pentru bunurile mobile i 30 de zile pentru bunurile imobile, garania adjudecatarului se
va opri cu titlu de daune interese.
Pentru creditorii garantati care participa la licitatie, se va depune TVA-ul aferent vanzarii (in cazul n care operatiunea
de vanzare nu e scutita de TVA) conform art.161alin.2 lit.f din Codul Fiscal.
Bunurile se vnd n starea n care se gsesc la data adjudecrii.
Bunurile vor fi dobndite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garantii reale mobiliare sau drepturi de retentie, de
orice fel, ori msuri asiguratorii, inclusiv msurile asiguratorii instituite n cursul procesului penal, conform art.53 din
Legea nr.85/2006.
In conformitate cu prevederile art.120 din lege, lichidatorul judiciar va incheia factura fiscala care tine loc de contract
de vanzare cumparare pentru bunurile mobile .Pentru bunurilE imobile., dupa plata integrala a pretului, se va incheia
proces verbal final de adjudecare i contract de vanzare-cumparare n forma autentica, taxele fiind suportate de catre
adjudecatar.
Pentru vanzarea directa i prin negocire se vor incheia procese verbale de adjudecare, facturi fiscale i contracte de
vanzare cumparare n forma autentica pentru bunurile imobile.
Cu privire la ordinea de zi, creditorii si-au exprimat votul astfel:
-Creante salariale prin reprezentant Opreanu Ion:
- referitor la punctul 1 a luat la cunostinta raportul i metoda de valorificare, n temeiul art.117 din legea nr. 85/2006;
- referitor la punctul 2 aproba metoda de valorificare i stabilirea preului de pornire pentru bunurile din patrimoniul
debitoarei;
- referitor la punctul 3 aproba regulamentul de vnzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei.
-creditorul Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta prin punctul de vedere n scris nr.86373/17.12.2014
comunica:
- referitor la punctul 1 a luat la cunostinta raportul i metoda de valorificare, n temeiul art.117 din legea nr. 85/2006;
- referitor la punctul 2 aproba metoda de valorificare i stabilirea preului de pornire pentru bunurile din patrimoniul
debitoarei;
- referitor la punctul 3 aproba regulamentul de vnzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei.
-creditorul Primaria Orasului Navodari prin punctul de vedere n scris nr.4272/17.12.2014 comunica:
- referitor la punctul 1 a luat la cunostinta raportul i metoda de valorificare, n temeiul art.117 din legea nr. 85/2006;
- referitor la punctul 2 aproba metoda de valorificare i stabilirea preului de pornire pentru bunurile din patrimoniul
debitoarei;
- referitor la punctul 3 aproba regulamentul de vnzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei propus de lichidatorul
judiciar cu urmatoarea modificare: pasul de licitatie sa fie de 10%, conditii de participare la licitatie sa fie cerut
certificate de atestare fiscala de unde sa reiasa ca societatea/persoana fizica nu are datorii la stat.
Hotrre:
Lund n considerare voturile creditorilor cu privire la ordinea de zi, n conformitate cu dispoziiile Legii nr. 85/2006,
Comitetul Creditorilor:
- a luat la cunostinta raportul i metoda de valorificare, n temeiul art.117 din legea nr. 85/2006;
- aproba metoda de valorificare-licitatie publica, preurile de pornire pentru bunurile din patrimoniul debitoarei conform
rapoartelor de evaluare;
- aproba regulamentul de vnzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei propus de lichidatorul judiciar.
Maestro S.P.R.L.
administrator judiciar al SC Romeco International Service Company SRL
Suciu Valentina
Judeul Giurgiu
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea GLORIA TRADING A.D.N. SRL, cod unic de nregistrare: 7681805
Convocare adunare creditori
Numr: 3065,data emiterii: 19.12.2014
1. Date privind dosarul: numr dosar 2093/122/2014, Tribunal Giurgiu, Secia Sindic, Judector sindic Pinciu Cristina
2. Creditori: List anex
3.Debitor: SC Gloria Trading A.D.N. SRL, cod de identificare fiscal: 7681805, sediul social n Giurgiu, str.
Tineretului, bl. L2, sc. B, ap. 23, jude Giurgiu, numr de ordine n registrul comerului J52/436/2004.
4. Lichidator judiciar: Management Consult I.P.U.R.L.,cod de identificare fiscal 20525870, sediul social strada G-ral
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

13

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


Berthelot, bl. 79, sc. A, ap. 2, Giurgiu, judeul Giurgiu, numr de nregistrare n R.F.O. de la U.N.P.I.R. 0080, tel/fax
0246217042, e-mail avpreotu@gmail.com, nume i prenume reprezentant lichidator judiciar persoan juridic Preotu
George
5. Subscrisa, Management Consult I.P.U.R.L.,n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Gloria Trading A.D.N.
S.R.L, conform sentinei civile nr. 498 din 27.10.2014 pronunat de Tribunalul Giurgiu, n dosarul 2093/122/2014, n
temeiul art. 47 i urmtoarele din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven, din
dispoziia judecatorului sindic convoac Adunarea creditorilor debitorului SC Gloria Trading A.D.N. SRL Adunarea
creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Giurgiu, str. G-ral Berthelot, bl. 79, sc. A, ap. 2, jude
Giurgiu, la data de 08/01/2015, ora 10,00. Creditorii pot fi reprezentai n cadrul adunrii prin mputernicii, cu procur
special i legalizat sau, n cazul creditorilor bugetari i a celorlalte persoane juridice, cu delegaie semnat de
conductorul unitii. Creditorii pot vota i prin coresponden. Scrisoarea prin care se exprim votul, semnat de
creditor, sau nscrisul n format electronic, cruia i s-a ncorporat, ataat sau asociat semntura electronic extins,
bazat pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace i nregistrat la lichidatorul judiciar,
pn n ziua fixat pentru exprimarea votului, sub sanciunea decderii din dreptul de a vota. Ordinea de zi: 1.
Prezentarea situaiei debitorului. 2. Alctuirea comitetului creditorilor. 3 Confirmarea lichidatorului judiciar i
negocierea onorariului 4. Discutarea i aprobarea raportului prevzut de art. 97.
List creditori
Nr. de ordine n
Nume i
Cod de
Nr.
registrul
prenume/Denumire
Domiciliul/Sediul
identificare
crt.
comerului/alte
creditor
fiscal
registre
Giurgiu, str. Bucureti, nr. 12, jude
1.
AJFP Giurgiu
Giurgiu
Lichidator judiciar, Management Consult I.P.U.R.L., prin av. Preotu George
Judeul Harghita
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea KOZAK CONSTRUCT GROUP SRL, cod unic de nregistrare: 25038744
Romnia
Tribunalul Harghita ,Secia Civil
Str. Szasz Endre nr. 6 Miercurea Ciuc.
Dosar nr. 2576/96/2013.Termen: 23 ianuarie 2015
Citaie
emis la: 18.12.2014
Creditori
Direcia General Regional a Finanelor Publice Braov - Administraia Judeean a Finanelor Publice Harghita, cod
de identificare fiscal 4246050, cu sediul social n Miercurea Ciuc str. Revoluiei din Decembrie, nr. 20, jud. Harghita;
Comuna Secuieni, persoan juridic, cu sediul n Secuieni, nr. 224, judeul Harghita.
Reprezentant
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Harghita, persoan juridic, cod de identificare fiscal 14942091,
cu sediul social n municipiul Miercurea Ciuc, b-dul Timioarei, nr. 24, judeulul Harghita.
Prt:
Kozak Zoltan, persoan fizic, CNP: 1770924192483, domiciliat n sat Drjiu, comuna Drjiu, nr. 242, judeul
Harghita;
Sunt chemai la aceast instan, camera 115, completul C4L, n ziua de 23.01.2015, ora 8:30, n proces cu debitoarea
SC Kozak Construct Group SRL, cu sediul n comuna Secuieni, nr.73, jud. Harghita, nregistrat la ORC de pe lng
Tribunalul Harghita sub nr. J19/71/2009, CUI 25038744, pentru procedura insolvenei.
Cu cel puin 5 zile nainte de termenul stabilit pentru judecat, avei obligaia de a depune ntmpinare, sub sanciunea
decderii din dreptul de a propune probe i de a invoca excepii, n afara celor de ordine public.
Parafa preedintelui instanei,
Grefier,
Judeul Hunedoara
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea LIADOR PROTECT SRL, cod unic de nregistrare: 22772370
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVEN TATOIU ANA-MARIA
Hunedoara, Aleea Cocsarilor, nr.8, bl.8,ap. 36, jud. Hunedoara
Telefon: 0254715552, 0744421142, fax : 0254715552
e-mail: anetatoiu@yahoo.com
Nr.975/19.12.2014
Depunere tabel preliminar al creditorilor
Numr: 988, data emiterii: 19.12.2014
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

14

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


1. Date privind dosarul: nr. 5946/97/2014, Tribunalul Hunedoara, Secia A-II-A Civil de Contencios Administrativ i
Fiscal, Judector-sindic Sbu Dorina.
2. Registratura instanei: Deva, str. 1 Decembrie , nr. 35, jud. Hunedoara, programul registraturii instanei: luni vineri
orele 1000-1400
3.1. Debitor: SC Liador Protect SRL, cod de identificare fiscal 22772370, cu sediul social n Haeg, str. Nicolae
Titulescu, nr.16, jud. Hunedoara, numr de ordine n registrul comerului J20/1690/2007.
3.2. Administrator special: nu este desemnat.
4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolven Tatoiu Ana-Maria, cod de identificare fiscal 21505995, cu
sediul social n Hunedoara, Aleea Cocsarilor, nr.8, bl.8, ap.36, jud. Hunedoara, numr nscriere n tabloul practicienilor
n insolven 1B1346, tel/fax: 0254715552, mobil 0744421142; nume i prenume reprezentant administrator judiciar
persoan juridic: Tatoiu Ana-Maria
5. Subscrisa Cabinet Individual de Insolven Tatoiu Ana-Maria, n calitate de administrator judiciar al debitorului SC
Liador Protect SRL conform sentinei nr.182/F/CC/2014 din data de 22.10.2014 pronunat de Tribunalul Hunedoara,
Secia A-II-A Civil de Contencios Administrativ i Fiscal, n dosar nr. 5946/97/2014, n temeiul Legii privind
procedura insolvenei, comunic tabel preliminar al creditorilor, astfel ntocmit, n anex, n numr de 1 fil.
6. Depunem prezenta n 2 exemplare, din care unul pentru instan i unul pentru a fi publicat n Buletinul procedurilor
de insolven.
Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolventa Tatoiu Ana-Maria,
*
Tabel preliminar al creditorilor SC Liador Protect SRL
Termen de afisare: 22.12.2014
Dosar nr. 5946/97/2014
Suma
Suma
Nr.crt.
Creditor
Adresa
solicitat
verificat
%
(lei)
(lei)
CREANE GARANTATE
BANCA
Bucuresti, Bd.
21,96
1
COMERCIALA
Regina Elisabeta, nr. 69.625,19
69.625,19
%
ROMANA SA
5, sector 3
Bucuresti, Sos.
Fabrica de Glucoza,
nr. 5, Business
27,66
2
GARANTI BANK SA
87.690,22
87.690,22
Centre, Novo Park 3,
%
cladire F, et. 5-6,
sector 2
49,62
Total creane garantate
157.315,41
%
CREANE CHIROGRAFARE
PATRIA CREDIT
Bd. Pipera, nr. 1B, et.
INSTITUTIE
24,75
3
7, Voluntari, jud.
78.480,56
78.480,56
FINANCIARA
%
Ilfov
NEBANCARA SA
PRIMARIA ORASULUI Hateg, P-ta Unirii, nr.
4
47.913,56
0,00
0,00%
HATEG
6
24,75
Total creane chirografare
78.480,56
%
CREANE CHIROGRAFARESUB CONDITIE SUSPENSIVA
FONDUL NATIONAL
DE GARANTARE A
CREDITELOR
Bucuresti, str.Stefan
25,63
5
81.265,44
81.265,44
PENTRU
Iulian, nr.38, sector 1
%
INTREPRINDERI MICI
SI MIJLOCII SA- IFN
Total creane chirografare-sub
25,63
81.265,44
conditie suspensiva
%
TOTAL GENERAL
317.061,42
Cabinet Individual De Insolven Tatoiu Ana-Maria
Practician in insolventa,
Dr.ec. Ana-Maria Tatoiu
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

15

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


Judeul Ialomia
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea C&A RICKY UNIVERSAL SRL, cod unic de nregistrare: 27186658
Tribunalul Bucureti Ialomita
Sectia Civila
Dosar nr. 2344/98/2014
Tabel preliminar
cuprinzand creantele asupra averii debitoarei SC C&A Ricky Universal SRL
depus la data de 19.12.2014
Nr.
Crt.

Denumire creditor

PIRAEUS BANK
ROMANIA SA

CREDIT EUROPE
BANK ROMANIA
SA

Total creante
garantate
Directia Generala
Regionala a
Finantelor Publice
Ploiesti Administratia
Judeteana a
Finantelor Publice
Ialomita
Total creante
bugetare
S.C. ALFA
SECURITY
GROUP SRL
S.C. COM
ELECTRO
CONSTRUCT SRL
S.C. RICKY
IMPEX SRL
S.C. WEST
TIRES&CAR SRL
CHAK YIN
TRADING
DEVELOPMENT
LIMITED

10

HE DAOYUAN

11

S.C. JXY ASIA


FORTUNE
DEVELOPMENT
SRL

12

S.C. EUROBIKE
UNIVERSAL SRL

Adresa creditor
Sos. Nicolae Titulescu
nr. 29-31, sector 1,
Bucureti
B-dul Timisoara nr.
26 Z, cladirea Anchor
Plaza, sector 6,
Bucureti

BARSAN ION

15

CHIRITA
CONSTANTIN

Suma
solicitata

Suma
Acceptata

Rangul de
preferinta

Mentiuni

Ron

3.599.258,55
lei

3.599.258,55
lei

Art. 102
alin. (5)

Creditor sub
conditie
suspensiva

Ron

2.932.389,50
lei

2.932.389,50
lei

Art. 102
alin. (5)

Creditor sub
conditie
suspensiva

6.531.648,05

6.531.648,05

Art. 161
pct. 5

Creditor
Bugetar
inscris partial
intrucat suma
refuzata se
afla n litigiu
.

B-dul Matei Basarab


nr. 14, Slobozia

Ron
Str. Atomistilor nr.
1A, oras Magurele,
judet Ilfov
Aleea Zarandului nr.
6, bl. 469, sc. A, ap. 4,
sector 2, Bucureti
Sos. BucuretiUrziceni nr. 54A,
comuna Afumati, jud.
Ilfov
B-dul Basarabiei nr.
82, sector 2, Bucureti
Hong Kong, RM
1007, 10/F, Ho King
Center nr. 2-16, Fa
Yuen Stree, Mangkok
Str. Asociatiei nr. 4,
sat Movilita, jud.
Ialomita
B-dul Pipera nr. 2B,
contructia C1, parter,
camera nr. 1, oras
Voluntari, jud. Ilfov
Str. Asociatiei nr. 4,
fabrica de biciclete,
parter, loc. Movilita,
jud. Ialomita

Total creante
chirografare

14

U.M.

Ron
STR GAVRIL
MUSICESCU, NR
24, BL 32, SC B, AP
6, TIMISOARA,
TIMIS
CAL BUCURESTI,
NR43, BL 0B3, ETAJ
3, AP 11, URZICENI,

2.052.596,00
lei

115.148,00 lei

2.052.596,00

115.148,00

7.334,36 lei

7.334,36 lei

Art. 161
pct. 8

Creditor
Chirografar

46.772,80 lei

46.772,80 lei

Art. 161
pct. 8

Creditor
Chirografar

3.764.865,61
lei

3.764.865,61
lei

Art. 161
pct. 8

Creditor
Chirografar

720,00 lei

720,00 lei

Art. 161
pct. 8

Creditor
Chirografar

58.731,52 lei

58.731,52 lei

Art. 161
pct. 8

Creditor
Chirografar

476.800,00 lei

476.800,00 lei

Art. 161
pct. 10 lit.
a)

Creditor
Chirografar

25.889,39 lei

25.889,39 lei

Art. 161
pct. 8

Creditor
Chirografar

970.172,52 lei

970.172,52 lei

Art. 161
pct. 8

Creditor
Chirografar

5.351.286,20
lei

5.351.286,20
lei

284,00 lei

284,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

688,00 lei

688,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

16

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


Nr.
Crt.

Denumire creditor

16

CINCIU MARIA

17

CODARCEA
CRISTIAN

18

CRACIUN
MARIANGABRIEL

19

CSERES
CONSTANTINDANIEL

20

DULGHERU
ANCUTA

21

DUMITRU
MANUELA

22

FIRCA-PARNIA
ALEXANDRU

23

GEANTANA
STELIAN

24

GEORGESCU
DAN-NICULAE

25

HATEGAN
GABRIELALEXANDRU

26

HE XIMING

27

HUANG
XIAOSHU

28

IACOB IONUTLILIAN

29

LEFTER SILVIU-

Adresa creditor

U.M.

IALOMITA
SOS. MIHAI
BRAVU, NR. 172,
BL.230, SC.B, ET.7,
APT. 62,
BUCURESTI
SECTORUL 2,
BUCURESTI
STR. LUTULUI, NR.
2, TARGU MURES,
MURES
STR. DEALULUI
NR. 27, SACELE,
BRASOV
B-DUL CAMIL
RESSU NR.74, bl. 32,
SC1, ET. 4, AP. 20,
BUCURESTI
SECTORUL 3,
BUCURESTI
BDUL. LACUL TEI,
NR. 121, BL.5, AP.
66, BUCURESTI
SECTORUL 2,
BUCURESTI
STR. SOLD.
SPIRIDON MATEI
NR. 3, bl. 10, SC 1,
ET. 5, AP. 35,
BUCURESTI
SECTORUL 3,
BUCURESTI
STR. MIRCEA CEL
BATRAN, NR. 57, bl.
MV2, SC C, AP. 63,
CONSTANTA,
CONSTANTA
STR. MIHAIL
SADOVEANU, NR.
6, SAT MOVILITA,
MOVILITA,
IALOMITA
STR. ARH.
IONESCU GRIGORE
NR. 100, bl. 34, AP.
11, BUCURESTI
SECTORUL 2,
BUCURESTI
STR. MATEI
BASARAB NR. 101,
bl. 64, SC 1, ET. 5,
AP. 21, BUCURESTI
SECTORUL 3,
BUCURESTI
STR ASOCIATIEI,
NR. 4, MOVILITA,
IALOMITA
STR ASOCIATIEI,
NR 4, MOVILITA,
JUD IALOMITA,
MOVILITA,
IALOMITA
SAT ZORILE, COM.
GRADINARI,
ZORILE, GIURGIU
SAT

Suma
solicitata

Suma
Acceptata

Rangul de
preferinta

Mentiuni

1.456,00 lei

1.456,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

93,00 lei

93,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

365,00 lei

365,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

158,00 lei

158,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

84,00 lei

84,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

566,00 lei

566,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

127,00 lei

127,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

670,00 lei

670,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

228,00 lei

228,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

177,00 lei

177,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

1.627,00 lei

1.627,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

1.634,00 lei

1.634,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

566,00 lei

566,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

670,00 lei

670,00 lei

Art. 161

Creanta

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

17

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


Nr.
Crt.

Denumire creditor

Adresa creditor

COSTIN

PETRACHIOAIA,
COM.
PETRACHIOAIA,
PETRACHIOAIA,
ILFOV
SAT
PETRACHIOAIA,
COM
PETRACHIOAIA,
PETRACHIOAIA,
ILFOV
STR. ASOCIATIEI,
NR. 4, MOVILITA,
IALOMITA
STR HUEDIN, NR
15, BL 34, SC1, ET 5,
AP 33, BUCURESTI
SECTORUL 4,
BUCURESTI
STR STEFAN
OCTAVIAN IOSIF,
NR 4, BL M54, SC 1,
AP 87, BUCURESTI
SECTORUL 3,
BUCURESTI
STR. SOLDAT
MATEI SPIRIDON,
NR. 3, bl. 10, SC
2,ET. 9, APT. 124,
BUCURESTI
SECTORUL 3,
BUCURESTI
CAL BUCURESTI,
NR33 BL
OH1,ETAJ4, AP 11,
JUD IALOMITA,
URZICENI,
IALOMITA
STR ALBA IULIA,
NR 3, BL L6, SC 4,
ET 3, AP 70,
GALATI, GALATI
STR. CORABIA NR.
88, BUCURESTI
SECTORUL 2,
BUCURESTI
SAT SINESTI. COM
SINESTI, SINESTI,
IALOMITA
INT ODOBESTI, NR
2, BL V11, SC1, AP
29, SECTOR3
BUCURESTI,
BUCURESTI
SECTORUL 3,
BUCURESTI
SAT COSERENI,
COM. COSERENI,
COSERENI,
IALOMITA
STR. CERNAUTI,
NR. 9, bl. B27, SC A,
ET. 4, APT. 19,
BUCURESTI
SECTORUL 2,
BUCURESTI

30

LEFTER ADRIAN

31

LIU YANG

32

MARGINEAN
ANDREI MIHAI

33

MARINESCU
CARMEN
NICULINA

34

MOTOVELEA
LIVIU

35

NEACSU
CONSTANTIN

36

NEATU GEORGE
LUCIAN

37

PARIS NICOLETA

38

SERBAN
MARIAN

39

STAICU MARIAN

40

TARUS
CONSTANTIN

41

TAURECI ION
FLORIN

Suma
solicitata

U.M.

Suma
Acceptata

Rangul de
preferinta
pct. 5

Mentiuni
salariala

670,00 lei

670,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

1.627,00 lei

1.627,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

161,00 lei

161,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

1.081,00 lei

1.081,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

1.424,00 lei

1.424,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

670,00 lei

670,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

284,00 lei

284,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

316,00 lei

316,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

372,00 lei

372,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

677,00 lei

677,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

670,00 lei

670,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

670,00 lei

670,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

18

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


Nr.
Crt.

Denumire creditor

42

WANG JUAN

43

WANG CHUANG

44

XU YANG

Adresa creditor

U.M.

STR ASOCIATIEI,
NR 4, MOVILITA,
IALOMITA
STR ASOCIATIEI,
NR 4, MOVILITA,
JUD IALOMITA,
MOVILITA,
IALOMITA
STR ASOCIATIEI
NR 4, MOVILITA,
IALOMITA

Total creante
salariale

45

S.C. PIRAEUS
LEASING
ROMANIA IFN SA

Total General

Bd. Nicolae Titulescu


nr. 29-31, etaj 5,
sector 1, Bucureti

Suma
solicitata

Suma
Acceptata

Rangul de
preferinta

Mentiuni

1.627,00 lei

1.627,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

1.627,00 lei

1.627,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

1.627,00 lei

1.627,00 lei

Art. 161
pct. 5

Creanta
salariala

22.896,00 lei

22.896,00 lei

Ron

28.048,11 lei

0,00 lei

Ron

13.986.474,36
lei

12.020.978,25
lei

Creditor
refuzat
pentru lipsa
dovezii taxei
de timbru i a
documentelo
r
justificative.

Georgescu, Danaila si Asociatii S.P.R.L.


prin administrator judiciar Alina Georgescu
Judeul Mehedini
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea ACHIMEX SRL, cod unic de nregistrare: 1608813
Tribunalul Mehedini, Secia a II-a Civil, de Contencios Administrativ i Fiscal
Dr. Tr. Severin, Bulevardul Carol I, nr. 14, judeul Mehedini
Dosar nr. 6850/101/2014, Termen: 14.01.2015
Citaie
emis la: ziua 17, luna 12, anul 2014
Ctre,
Direcia General Regional a Finanelor Publice Craiova prin Administraiei Judeene a Finanelor Publice Mehedini
din Drobeta Turnu Severin, str. Piaa Radu Negru, nr. 1, judeul Mehedini - n calitate de creditor;
SC Achimex SRL, cu sediul n comuna Obria Cloani, judeul Mehedini n calitate de debitor;
SCPI Visal Consulting SPRL, cu sediul n Drobeta Turnu Severin, str. Smrdan, bl. S4A, sc. 2, et. 1, ap.2, judeul
Mehedini n calitate de administrator judiciar.
Sunt chemai la aceast instan, camera 5, completul CD19F, n ziua de 14, luna 01, anul 2015, ora 0830 n proces cu
debitorul SC Achimex SRL, cu sediul n comuna Obria Cloani, judeul Mehedini, cod de identificare fiscal
1608813, numr de ordine n registrul comerului J25/109/1992, pentru Legea nr. 85/2006.
Parafa preedintelui instanei,
Grefier,
2. Societatea DAURATA TRADING SRL, cod unic de nregistrare: 28670779
Depunere raport ntocmit de lichidatorul judiciar n procedura falimentului
Nr. 181, data emiterii: 09.12.2014
1. Date privind dosarul: Numr dosar: 4463/101/2014, Tribunalul Mehedini, Secia a II - a Civil, Contencios
Administrativ i Fiscal, Judector-sindic: Tudor Eugenia;
2. Arhiva/registratura instanei: adresa: Dr. Tr. Severin, B-dul Carol I, nr. 14, judeul Mehedini; Programul
arhivei/registraturii instanei: 0900 - 1300; Telefon : 0252208244, 0252208245;
3. Debitor: SC DAURATA TRADING SRL, cod de identificare fiscal: 28670779, sediul social n localitatea Strehaia,
str. Smrdan, nr. 13, judeul Mehedini, numr de ordine n registrul comerului J25/276/2011;
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolven Brbulescu Floric, cod identificare fiscal 32103349, numr
nregistrare RFO I 3407; sediul social: imian, str. Halngi, nr. 1, bl. A34, sc. 1, ap. 2, judeul Mehedini; Tel:
0741569961, 0727990785, email: consultantlex@yahoo.com, prin reprezentant economist Brbulescu Floric;
5. Subscrisa: Cabinet Individual de Insolven Brbulescu Floric, n calitate de lichidator judiciar al societii debitoare
SC DAURATA TRADING SRL, conform Sentinei nr. 990/27.10.2014, pronunat de Tribunalul Mehedini, Secia a II
- a Civil, de Contencios Administrativ i Fiscal, n dosarul nr. 4463/101/2014, n temeiul art. 25, din Legea nr. 85/2006
privind procedura de insolven cu ocazia ntrunirii Adunrii generale a creditorilor pentru debitorul susmenionat,
convocat n conformitate cu prevederile art. 13 din Legea privind procedura insolvenei.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

19

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


Raport privind descrierea modului de ndeplinire a atribuiilor si justificarea cheltuielilor efectuate n condiiile
art. 121 alin. (1) i art. 123 din Legea privind procedura insolvenei pentru debitorul SC Daurata Trading SRL
Numr dosar: 4463/101/2014, Tribunalul Mehedini, Secia a II-a Civil, Judector-sindic: Tudor Eugenia;
Temei juridic: art. 121 alin. (1) i art. 123 din Legea privind procedura insolvenei;
Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolven Brbulescu Floric;
Debitor: SC Daurata Trading SRL;
Meniuni privind descrierea modului n care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuiile sale:
Subscrisa: Cabinet Individual de Insolven Brbulescu Floric n calitate de lichidator judiciar al SC Daurata Trading
SRL, cod de identificare fiscal 28670779, nmatriculata la Oficiul Registrului Comerului sub nr. J25/276/2011, aflat
n procedura falimentului n dosarul nr. 4463/101/2014, conform dispoziiilor art. 21, alin.1 din Legea 85/2006 privind
procedura insolvenei, depun hotrrea Adunrii creditorilor din data de 09.12.2014:
I. Ordinea de zi:
1. Confirmarea Cabinetului Individual de Insolven Brbulescu Floric n calitate de lichidator judiciar al societii
debitoarei;
2. Stabilirea i aprobarea onorariului lichidatorului judiciar ;
3. Prezentarea planului ce cuprinde msurilor manageriale n vederea ncasrii creanelor existente n situaia analitic a
contului 411 Clieni;
4. Analiza posibilitii avansrii sumelor de bani necesare pentru acoperirea cheltuielilor lichidative ale procedurii,
avnd n vedere faptul c n averea debitoarei nu au fost identificate bunuri de valorificat, creane de ncasat sau
disponibiliti financiare;
5. Diverse.
II. Participare:
edina Adunrii creditorilor debitorului SC DAURATA TRADING SRL s-a desfurat azi 09.12.2014, orele 1000, la
sediul social al lichidatorului judiciar - Cabinet Individual de Insolven Brbulescu Floric, situat n localitatea imian,
str. Halngi, nr. 1, bl. A34, sc. 1, ap. 2, judeul Mehedini.
edina Adunrii creditorilor a fost convocat i este prezidat de ctre lichidatorul judiciar C.I.I. Brbulescu Floric,
reprezentat prin ec. Brbulescu Floric.
La convocare a fost prezent creditorul unic D.G.R.F.P. Craiova Administraia Judeean a Finanelor Publice
Mehedini reprezentat de domnul Popescu Aurel (legitimndu-se cu ordinul de serviciu permanent nr. MH 49.697. /
03.06.2014 semnat de conductorul instituiei bugetare), creditor ce deine 100,00 % din totalul creanelor nscrise n
tabelul preliminar.
III. Cvorum: Lichidatorul judiciar constat c Adunarea creditorilor este legal ntrunit, fiind ndeplinite cerinele art. 15
alin. (1) i (2) din Legea privind procedura insolvenei, respectiv sunt prezeni creditori ale cror creane nsumate
reprezint 100% din valoarea total a creanelor mpotriva averii debitorului, motiv pentru care se poate trece la
discutarea punctelor aflate pe ordinea de zi, n ordinea menionat n convocator.
IV. Discutarea ordinii de zi:
1. Confirmarea Cabinetului Individual de Insolven Brbulescu Floric n calitate de lichidator judiciar al societii
debitoarei;
VOT:
-D.G.R.F.P. Craiova Administraia Judeean a Finanelor Publice Mehedini, reprezentat prin delegat domnul
Popescu Aurel, confirm ca lichidator judiciar al debitorului SC DAURATA TRADING SRL, practicianul n insolven
C.I.I. Brbulescu Floric;
2. Stabilirea i aprobarea onorariului lichidatorului judiciar;
VOT: -D.G.R.F.P. Craiova Administraia Judeean a Finanelor Publice Mehedini, reprezentat prin delegat domnul
Popescu Aurel, propune ca onorariul lichidatorului judiciar s fie n suma fix de 600 lei/luna (exclusiv TVA) pentru
perioada n care societatea debitoare se afl n procedura falimentului i un procent de 5% din sumele recuperate de la
clienii pentru care au fost transmise somaii de plat, sume ce vor fi achitate din averea debitoarei.
3. Prezentarea planului ce cuprinde msurilor manageriale n vederea ncasrii creanelor existente n situaia analitic a
contului 411 Clieni;
VOT: Se aprob msurile manageriale prezentate de lichidatorul judiciar avnd n vedere somaiile de plat transmise
clienilor si se solicita introducerea de aciuni in instana mpotriva clienilor nregistrai n evidena contabil a
debitoarei i pentru care sumele sunt certe , n vederea obinerii titlurilor executorii mpotriva acestora i punerea n
executare silit .
4. Analiza posibilitii avansrii sumelor de bani necesare pentru acoperirea cheltuielilor lichidative ale procedurii,
avnd n vedere faptul c n averea debitoarei nu au fost identificate bunuri de valorificat, creane de ncasat sau
disponibiliti financiare;
Vot: Creditorul unic precizeaz: instituia bugetar nu avanseaz sume pentru desfurarea procedurii, deoarece nu are
prevederi bugetare n acest sens.
5. Diverse
Vot: Nu este cazul.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

20

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


V. Hotrri:
n conformitate cu prevederile art. 15 alin.1, coroborat cu art. 60 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei,
Adunarea creditorilor, hotrte:
1. Se confirm ca lichidator judiciar al debitorului SC Daurata Trading SRL, practicianul n insolven C.I.I. Brbulescu
Floric;
2. Se aprob ca onorariul lichidatorului judiciar s fie n suma fix de 600 lei/luna (exclusiv TVA) pentru perioada n
care societatea debitoare se afl n procedura falimentului i un procent de 5% din sumele recuperate de la clienii
pentru care au fost transmise somaii de plat, sume ce vor fi achitate din averea debitoarei;
3. Se aprob msurile manageriale prezentate de lichidatorul judiciar avnd n vedere somaiile de plat transmise
clienilor si se solicita introducerea de aciuni n instan mpotriva clienilor nregistrai n evidena contabil a
debitoarei i pentru care sumele sunt certe, n vederea obinerii titlurilor executorii mpotriva acestora i punerea n
executare silit ;
4. Creditorul bugetar nu avanseaz sume pentru desfurarea procedurii , deoarece nu are prevederi bugetare n acest
sens;
5. Nu este cazul.
Lichidator judiciar, C.I.I. Brbulescu Floric
Judeul Prahova
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea ALMYLIA GROUP SRL, cod unic de nregistrare: 4215029
Convocare adunare creditori
Nr. 3389/22.12.2014
1. Date privind dosarul: Dosar nr. 1560/105/2011, Tribunalul Prahova, Secia a II-a Civila, de Contencios Administrativ
i Fiscal. Judector sindic: Letea Crina Mihaela.
2.Arhiva/registratura instanei: Ploieti, Piaa Victoriei, nr. 10, Judeul Prahova, tel.0244/544781, int.123, programul
arhivei/registraturii instanei 9.0013.00.
3.1. Debitor: SC Almylia Group SRL cu sediul n Buteni, str. Libertii nr.109, Cam.2, Judeul Prahova, nregistrat la
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Prahova sub nr. J29/1744/1993 avnd CUI 4215029. 3.2. Asociat
unic: erbe Haiducu Mihaela Tatiana, domiciliat n Buteni, str. Mihai Viteazu, nr.1, Judeul Prahova. 3.3.
Administrator special: erbe Haiducu Laureniu, domiciliat n Buteni, str. Mihai Viteazu, nr. 3, Judeul Prahova,
CNP 1671122290759.
4.Creditori: AJFP Prahova, Ploieti, str. Aurel Vlaicu, nr.22, Judeul Prahova; Administraia Fondului pentru Mediu;
ITM Prahova, Ploieti, B-dul Independentei, nr. 16, Judeul Prahova; Banca Transilvania SA Sucursala Ploieti;
Bancpost SA; SC Ipod Gadget Space SRL; Motoractive IFN SA; SC ADS Trading SRL; SC GDF SUEZ Energy
Romania SA; SC Consumer Product Network SRL, societate n faliment; SC Romtelecom SA; SC Prodlacta SA; SC
Muller Dairy Ro SRL (fosta SC Isgero Distribution SRL); SC Dimex-Ela Impex SRL; SC LA-RO Impex 2001 SRL;
SC Voipan Sil SRL; Centrul Roman Pentru Administrarea Drepturilor Artitilor Interprei CREDIDAM; SC Kubo Ice
Cream Company SRL; SC Star Foods EM SRL; SC Medeus & CO Proimpex SRL, societate n insolventa prin RVA
Insolvency Specialists; SC Cosmote Romanian Mobile Telecomunications SA; SC Farmec SA; SC Vericom 2001 SRL;
SC Sprinter 2000 SA; SC Laro Distribution SRL; SC Elgeka-Ferfelis Romania SA; SC Selgros Cash & Carry SRL; SC
Macromex SRL.
5.Lichidator judiciar: Andrei Ioan IPURL, cu sediul n Ploieti, str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Judeul
Prahova, Atestat 2A0429, CIF RO 26526344, telefon mobil: 0723357858, fax: 0244/597808, email:
office@andreiioan.ro, prin reprezentant Av. Andrei Ioan, CI seria PH nr. 506093, avnd CNP 1760705293128.
6.Subscrisa: Andrei Ioan IPURL, n calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Almylia Group SRL, reprezentat de
Av. Andrei Ioan, prin Sentina nr. 1111/15.06.2012, pronunat de Tribunalul Prahova, n temeiul art. 14 i urmtoarele
din Legea 85/2006: Convoac adunarea creditorilor debitorului SC Almylia Group SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, situat n Ploieti, str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10,
ap. 31, Judeul Prahova, la data de 09.01.2015, ora 13.00. Se aduce la cunotina creditorilor urmtoarele:
a). n vederea valorificrii bunului imobil proprietatea debitoarei, reprezentat de teren n suprafaa de 54 mp indiviz din
189 mp situat n Buteni, str. Libertii, nr. 109, Judeul Prahova, mpreun cu spaiul comercial amplasat pe acest teren
n suprafaa de 137,60 mp util, format din subsol n suprafaa util de 61,20 mp (compus din 4 camere i casa scrii) +
parter n suprafaa util de 76,40 mp (compus din casa scrii, 3 camere, hol i wc), pn n prezent au fost efectuate
publicaii de vnzare, fiind organizate peste 40 licitaii, preul actual al bunului fiind de 262.750 lei fr TVA, diminuat
cu 50 % fa de preul de evaluare, conform hotrrii creditorilor din data de 01.04.2014, urmnd ca n cazul n care
bunul nu va fi valorificat, lichidatorul judiciar s reconvoace adunarea creditorilor.
b). n vederea valorificrii bunurilor mobile proprietatea debitoarei, reprezentate de vitrine frigorifice, lzi frigorifice,
congelatoare, cuptor pizza (pre actual 1.003,20 lei); calculator, imprimant, casa de marcat, sistem informaional,
sistem antiefracie, TV Samsung (pre actual 136,80 lei); mobilier bar, mobilier interior, mobilier birou, centrale termice
(pre actual 330,60 lei), au fost organizate peste 100 de licitaii, preul actual al bunurilor fiind diminuat cu 70 % fa de
preul de evaluare, conform hotrrii creditorilor din data de 01.04.2014, urmnd ca n cazul n care bunurile nu vor fi
valorificate, lichidatorul judiciar s reconvoace adunarea creditorilor.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

21

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


Avnd n vedere c pn n prezent, nu au fost identificai cumprtori pentru bunurile mai sus menionate, nefiind
depus nici o ofert n vederea achiziionrii acestora, lichidatorul judiciar convoac adunarea creditorilor cu
urmtoarea ordine de zi:
1. Se supune aprobrii creditorilor modificarea regulamentului de vnzare a bunului imobil garantat n favoarea Bncii
Transilvania SA, reprezentat de teren n suprafa de 54 mp indiviz din 189 mp situat n Buteni, str. Libertii, nr. 109,
Judeul Prahova, mpreun cu spaiul comercial amplasat pe acest teren n suprafaa de 137,60 mp util, format din
subsol n suprafa util de 61,20 mp (compus din 4 camere i casa scrii) + parter n suprafaa util de 76,40 mp
(compus din casa scrii, 3 camere, hol i wc), dup cum urmeaz:
- un numr de 10 (zece) licitaii la un pre diminuat cu 55 % fa de preul de evaluare, o licitaie pe sptmn;
- dac bunul imobil nu se va vinde dup cele 10 (zece) licitaii, la preul din publicaiile de vnzare, se vor organiza alte
10 (zece) licitaii la un pre ce se va diminua cu 60 %, fa de preul de evaluare;
- dac dup cele 20 (douzeci) licitaii, bunul imobil nu se va vinde, se vor organiza alte 10 (zece) licitaii la un pre
diminuat cu 65 %, fa de preul de evaluare;
n situaia n care, dup efectuarea celor 30 (treizeci) de licitaii, mai sus menionate, bunul nu se va valorifica,
lichidatorul judiciar are obligaia de a reconvoca adunarea Creditorilor debitoarei, care va hotr asupra modalitii de
vnzare i asupra preului.
2. Se supune aprobrii creditorilor modificarea regulamentului de vnzare a bunurilor mobile reprezentate de vitrine
frigorifice, lzi frigorifice, congelatoare, cuptor pizza; calculator, imprimant, casa de marcat, sistem informaional,
sistem antiefracie, TV Samsung; mobilier bar, mobilier interior, mobilier birou, centrale termice, dup cum urmeaz:
- un numr de 15 (cincisprezece) licitaii la un pre diminuat cu 75 % fa de preul de evaluare, intervalul intre licitaii
fiind de o sptmn;
- dac bunurile nu se vor vinde dup cele 15 (cincisprezece) licitaii, se vor organiza alte 15 (cincisprezece) licitaii la
un pre ce se va diminua cu 80 %, fa de preul de evaluare;
n situaia n care, dup efectuarea celor 30 (treizeci) de licitaii, mai sus menionate, bunurile nu se vor valorifica,
lichidatorul judiciar are obligaia de a reconvoca adunarea Creditorilor debitoarei, care va hotr asupra modalitii de
vnzare i asupra preului.
Creditorii pot fi reprezentai n cadrul adunrii prin mputernicii, cu procur special i legalizat sau, n cazul
creditorilor bugetari i a celorlalte persoane juridice, cu delegaie semnat de conductorul unitii. Creditorii pot vota i
prin coresponden.
Lichidator judiciar, Andrei Ioan IPURL, prin av. Andrei Ioan.
2. Societatea ARCADE CONSTRUCT PH SRL, cod unic de nregistrare: 15448615
Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenei
Nr. 760/19.12.2014
1. Date privind dosarul: Numr dosar 7455/105/2014 Tribunal Prahova Secia Comercial i Contencios Administrativ
Judector-sindic Crina Mihaela Letea
2.Arhiva/registratura instanei: cu sediul n Ploieti, Piaa Victoriei nr.10, judeul Prahova, programul
arhivei/registraturii instanei 9.00-13.00.
3.Debitor: SC Arcade Construct PH SRL Cod unic de nregistrare RO 15448615. sediul social n Ploieti, str. Anul
1848, nr. 9, et. P, ap. 1, jude Prahova, Numr de ordine n Registrul Comerului J29 /1985/2013.
4.Creditori: List anex
5.Administrator judiciar: Revalactiv SPRL, Cod de identificare fiscal 15095661 cu sediul n Ploieti, str. Ion
Maiorescu, nr. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud. Prahova, Numr de nscriere n tabloul practicienilor n insolven RFO II 0030
Tel 0344104525, fax 0344104524, E-mail: revalactiv@yahoo.com
Nume i prenume reprezentant administrator judiciar: Ileana Cismaru i Ioana Oprescu
6.Subscrisa Revalactiv SPRL, n calitate de administrator judiciar al debitorului SC Arcade Construct PH SRL, conform
sentinei nr. 1460 din 21.11.2014 pronunat de Tribunalul Prahova n dosarul 7455/105/2014 n temeiul art. 70 din
Legea 85/2014 notific:
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenei
7.1. Debitorul SC Arcade Construct PH SRL are obligaia ca n termen de 10 zile de la deschiderea procedurii s
depun la dosarul cauzei documentele prevzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenei.
7.2. Creditorii debitorului SC Arcade Construct PH SRL trebuie s procedeze la nscrierea la masa credal a acestuia
prin depunerea cererii de admitere a creanei n condiiile urmtoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanei
Termenul limit pentru nregistrarea cererii de admitere a creanelor asupra averii debitorului, conform art. 100, alin. 1,
lit. b din legea 85/2014, este 20.01.2015.
n temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenei, nedepunerea cererii de admitere a creanei pn la
termenul menionat atrage decderea din drepturi privind creana/creanele pe care le deinei mpotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotrrea de deschidere a procedurii :
Termenul limit pentru verificarea creanelor, ntocmirea, afiarea i comunicarea tabelului preliminar al creanelor,
conform art. 100, alin. 1, lit. c din legea 85/2014, este 15.02.2015. Termenul pentru soluionarea eventualelor contestaii
i pentru definitivarea tabelului creanelor, conform art. 100, alin. 1, lit. d din legea 85/2014, este 20.03.2015.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

22

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


8. Adunarea creditorilor:
Se notific faptul c prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Ploieti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, judeul Prahova pe data 25.02.2015 orele 13.00, prezentarea situaiei debitorului;
desemnarea Comitetului Creditorilor; confirmarea / nlocuirea administratorului judiciar, stabilirea remuneraiei
acestuia.
9. Deschiderea procedurii insolvenei se notific Oficiului Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Prahova
Informaii suplimentare:
 n vederea nscrierii la masa credal este necesar s se completeze i s se transmit la Tribunal Cererea de nscriere a
creanei n tabelul preliminar cu respectarea dispoziiilor art. 104 alin (1) din Legea privind procedura insolvenei.
 Cererea de nscrierea creanei n tabelul preliminar va fi nsoit de documentele justificative ale creanei i actele
care atest constituirea de garanii, n copii certificate.
 Cererea de nscriere a creanei i documentele care o nsoesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin pot pe
adresa instanei, n dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar i unul pentru a rmne la
dosar, cu meniunea c exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat n mod direct acestuia, prin pot.
 Toate nscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi nsoit de dovada plii taxei judiciare de timbru n sum de 200 lei.
Lista anex creditori: SC Gyk Forest Serv SRL, Bucureti, B-dul Preciziei, nr. 1, et. 4, sector 6.
Administrator judiciar: Revalactiv SPRL prin Av. Ioana Oprescu
Judeul Sibiu
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea KONFORT HAUS SRL, cod unic de nregistrare: 15319610
Notificarea deschiderii procedurii de faliment
Nr.: 4542; Data emiterii: 17.12.2014
1. Date privind dosarul: Numr dosar 883/85/2011 Tribunalul Sibiu, Secia a II-a Civil, de Contencios Administrativ i
Fiscal. Judector sindic: Raluca Anamaria Savu.
2.Arhiva/registratura instanei: Tribunalul Sibiu, Calea Dumbrvii, nr.30, jud. Sibiu
Numr de telefon: 0269-217104 Programul arhivei/registraturii instanei luni vineri 8:00 12:00
3.Debitor: Konfort Haus SRL, cod de identificare fiscal RO15319610, sediul social n Sibiu, Str.Banatului, nr.9, jud.
Sibiu, numr de ordine n registrul comerului J32/381/2003.
4. Lichidator: Relco Active SPRL, cod de identificare fiscal RO20800504, sediul social Sibiu, str. Revoluiei nr.1,
ap.17, jud. Sibiu, Numr de nscriere n Registrul Formelor de Organizare RFO II-0054, tel./fax 0269 225076, e-mail
office@relcoactive.ro.
Nume i prenume reprezentant lichidator persoan juridic ichil Marcel Vasile.
5. Subscrisa Relco Active SPRL, n calitate de lichidator al debitorului Konfort Haus SRL, conform Sentina
nr.1174/2014/27.11.2014 pronunat de Tribunalul Sibiu, Secia a II-a Civil, de Contencios Administrativ i Fiscal, n
dosarul 883/85/2011, n temeiul art. 107 din Legea privind procedura insolvenei. Notific
6. Intrarea debitorului n procedura de faliment.
7. Debitorul Konfort Haus SRL are obligaia ca n termen de 10 zile de la deschiderea procedurii s depun la dosarul
cauzei documentele prevzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenei.
7.1. Creditorii debitorului Konfort Haus SRL trebuie s procedeze la nscrierea la masa credal a acestuia, prin
depunerea cererii de admitere a creanei n condiiile urmtoare:
7.2. Termenul limit pentru nregistrarea cererii de admitere a creanelor suplimentare este 12.01.2015.
7.2.1. Alte termene suplimentare stabilite prin sentina de intrare n faliment:
Termenul limit pentru: verificarea creanelor, ntocmirea, afiarea i comunicarea tabelului suplimentar al creanelor
19.01.2015, ntocmirea i afiarea tabelului definitiv consolidat al creanelor 12.02.2015.
8.Cererea de nscriere a creanei i documentele care o nsoesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin pot pe adresa
instanei, n dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului i unul pentru a rmne la dosar, cu meniunea c
exemplarul pentru lichidatorului poate fi comunicat n mod direct acestuia prin pot.
Cererea va fi nsoit de dovada plii taxei judiciare de timbru n sum de 200 lei.
Restricii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspend toate aciunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanelor
asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenei).
Relco Active SPRL
Ec. ichil Marcel Vasile
Judeul Suceava
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea SOKUTO COM SRL, cod unic de nregistrare: 9462216
Casa De Insolven Bucovina I.P.U.R.L
Dosar nr. 4176/86/2014
Debitor SC SOKUTO COM SRL <<in faliment>> <<in bankruptcy>> << en faillitte>>
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

23

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


Termen: 09.12.2014
Ctre, Tribunalul Suceava
Subscrisa, Casa de Insolven Bucovina I.P.U.R.L., n calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC Sokuto Com SRL,
cu sediul n Sat Vama, Com. Vama, str. Victoriei, nr. 112, Jud. Suceava, nregistrata la Oficiul Registrului Comertului
Suceava sub nr. J33/272/1997, CIF RO 9462216, conform ncheierii nr. 902/24.06.2014 pronunat de Tribunalul
Suceava-Secia Civil n dosarul 4176/86/2014, depunem prezentul
Raport de activitate privind pe debioarea SC Sokuto Com SRL
ntocmit n conformitate cu prevederile art. 21 alin.1 din Legea privind procedura insolvenei
Nr. 1201/05.12.2014
1. a) Date privind dosarul:
1. Numr dosar
Dosar 4176/86/2014, Tribunalul Suceava, Judector sindic Bradateanu Ioana
Ecaterina
2. Debitoare
S.C. SOKUTO COM SRL, cu sediul n Sat Vama, Com. Vama, str. Victoriei, nr.
112, Jud. Suceava, J33/272/1997, CIF RO 9462216
Casa de Insolven Bucovina I.P.U.R.L. Cu sediul social: str. tefan cel Mare nr.
3. Lichidator judiciar
37, bl. E2, sc. B, ap. 4, jud. Suceava, RFO II-0467, CIF 27096024tel.
0745.069.222, Nume i prenume reprezentant - Ivanovici Florin.
1. b) Date generale privind debitoarea:
1.Denumire
S.C. SOKUTO COM SRL
2. sediul social
Sat Vama, Com. Vama, str. Victoriei, nr. 112, Jud. Suceava
3. CAEN Rev. 1
Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, n magazine specializate
5. Nr nreg ORC Suceava
J33/272/1997
6. Cod unic de nregistrare
9462216
Ca urmare a cererii formulate de ctre debitoarea SC SOKUTO COM SRL, prin ncheierea nr. 902/24.06.2014
pronunat de Tribunalul Suceava- Secia Civil n dosarul 4176/86/2014, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate
de insolven mpotriva debitoarei, n temeiul dispoziiilor Legii 85/2006.
In aceasta calitate am procedat la notificarea deschiderii procedurii simplificate de insolventa- notificarea nr.
772/0.07.2014, publicata n BPI nr. 13540/18.07.2014 i n ziarul Obiectiv de Suceava. Au fost notificati potentialii
creditori i cei inscrisi n lista depusa de administrator i debitoarea, la seidul social.
Pentru identificarea bunurilor societatii debitoare au fost transmise adrese catre:
- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor Suceava - adresa nr.
741/05.07.2014 care a fost comunicat prin fax;
SPCRPCIV Suceava ne-a comunicat ca debitoarea figureaza n evidente cu 2 autoturisme, respectiv 1 Fiat Panda i 1
Daewoo Matiz.
- Primria Vama: prin adresa 776/09.07.2014, comunicat prin fax la data de 15.07.2014. Am solicitat s ne comunice
dac debitoarea a figurat cu bunuri mobile sau imobile impozabile n ultimii 3 ani i copii de pe actele doveditoare
corespunztoare. Totodat am mai solicitat s ne comunice dac n prezent figureaz n evidene cu bunuri mobile sau
imobile, care este valoarea de impunere a acestora i copii dup actele de proprietate ale debitoarei precum i dup
ultimele trei declaraii de impunere depuse de ctre debitoare, mpreun cu actele anex.
Primaria Vama, a raspuns, prin adresa nr. 626504.08.2014, ca debitoarea figureaza n evidente cu 2 autoturisme, 1
Daewoo Matiz i un Fiat Panda.
- B.C.P.I. C-lung Moldovenesc, prin adresa nr. 774/09.07.2014, transmisa pe fax la data de 15.07.2014.
BCPI C-lung Moldovenesc a comunicat, prin adresa nr. 12398/12.08.2014, ca debitoarea nu figureaza n registrele
imobiliare ca fiind proprietara de bunuri imobile.
- Au fost notificate, n vederea identificarii conturilor, institutiile bancare din mun. Suceava.
Nu au fost identificate conturi active i nici disponibil.
La data de 01.08.2014 a fost intocmit i depus la dosarul cauzei raportul privind cauzele care au dus la aparitita starii de
insolventa a debitoarei, raport publicat n BPI nr. 15439/01.09.2014.
Prin sentina de deschidere a procedurii de insolven a fost stabilit data primei adunri a creditorilor la data de
27.08.2014, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar din Suceava, str. tefan cel Mare, nr. 37, bl. E2, sc. B, ap. 4. In
cadrul acesteia a fost confirmat lichidatorul judiciar cu un onorariu n suma de 1.500 lei/luna i un procent de 5%.
In data de 22.08.2014 a fost intocmit tabelul preliminar al creantelor. La tabelul preliminar s-a formulat contestatie de
ctre creditoarea SC Pharmafarm SA a cerei creanta a fost respinsa din lipsa documentelor justificative. La termenul din
data de 25.11.2014 contestatia a fost respinsa. In data de 02.12.2014 a fost intocmit tabelul definitiv al creantelor.
In data de 18.09.2014 a fost inceput inventarul stocului de marfa apartinand debitoarei SC Sokuto Com SRL din loc.
Vama. Inventarul stocului de marfa a fost definitivat, fiind identificate n patrimoniul societati 174 produse
farmaceutice, mobilier farmacie, imprimanta, calculator, umidificator, boiler instant Ariston, frigider Artic, casa de
marcat, balanta electronica, cititor cod bare i 1 auto marca Fiat Panda. Cu privire la autoturismul Daewoo Matiz acesta
a fost implicat intr-un accident auto 2011 n zona C-lung Moldovenesc fiind complet avariat.
Fata de cele mai sus expuse solicitam acordarea unui termen de judecata mai lung n vederea evaluarii i valorificarii
bunurilor debitoarei.
Lichidator judiciar Casa de Insolven Bucovina I.P.U.R.L.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

24

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22683/22.12.2014


Judeul Vrancea
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea DUICO PRODSERV SRL, cod unic de nregistrare: 8947566
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment n forma simplificat debitoarei Duico Prodserv SRL
Nr. 73/10.12.2014
1.Date privind dosarul: numr dosar: 4082/91/2013,Tribunalul Vrancea ,Secia a II-a Civil i de Contencios
Administrativ Fiscal, Judector sindic: Mariela Dibu
2.Arhiva/registratura instanei:aresa: B-dul Independentei nr. 19-21, localitatea Focsani, judeul Vrancea,
tel.0237/232092 fax: 0237/232094.
3.1.Debitor:S.C.Duico Prodserv SRL ,C.I.F. RO 8947566, sediul social n comuna Gologanu, judeul Vrancea, numr
de ordine n registrul comerului J39/688/1996.
4.Creditori:potrivit tabelului definitiv
5.Lichidator judiciar:Lexpro Insolv SPRL succesoare n drepturi a C.I.I. Budeanu Nedelea,sediul social n strada
Aurora, numrul 17,bloc 17,apartament 3,localitatea Focani,judeul Vrancea,mobil 0722.741818.E-mail
prolexconsulting@yahoo.com,
6.Subscrisa: Lexpro Insolv SPRL succesoare n drepturi a C.I.I. Budeanu Nedelea, n calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C Duico Prodserv SRL, potrivit Sentinei civile nr. 586/18.11.2014 pronunat de Tribunalul Vrancea,
Secia a II-a Civil i de Contencios Administrativ Fiscal, n dosarul nr. 4082/91/2013 ,
n temeiul art. 107 alin.(1)lit.D i urm. din Legea privind procedura insolvenei, coroborate cu art. 32 alin. (1) i art. 28,
alin. (1) sau, dup caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 i art. 28, alin.(2) din acelai act normativ .Notific
7. Deschiderea procedurii insolvenei n form simplificata mpotriva debitoarei SC Duico Prodserv SRL potrivit
Sentintei civile nr. 586/18.11.2014 pronunat de Tribunalul Vrancea, Secia a II-a Civil i de Contencios
Administrativ Fiscal, n dosarul nr. 4082/91/2013.,
7.1. Debitoarea SC Duico Prodserv SRL are obligaia ca n termen de 10 zile de la deschiderea procedurii s depun la
dosarul cauzei documentele prevzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenei.
7.2. Creditorii debitoarei SC Duico Prodserv SRL trebuie s procedeze la nscrierea la masa credal a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanei n condiiile urmtoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanei:Termenul limit pentru nregistrarea cererii de admitere
a creanelor asupra averii debitorului este 30.12.2014
n temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenei, nedepunerea cererii de admitere a creanei pn la
termenul menionat atrage decderea din drepturi privind creana/creanele pe care le deinei mpotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite :
Termenul limit pentru verificarea creanelor, ntocmirea, afiarea i comunicarea tabelului suplimentar al creanelor
este 13.01.2015. Termenul pentru ntocmirea i afiarea tabelului definitiv consolidat al creanelor este 02.02.2015 .
8. Adunarea creditorilor:Se notific faptul c prima Adunare a creditorilor va avea loc n Focsani, str. Aurora nr. 17,
parter jud. Vrancea n data de 30.01.2015 ora 14.00 avnd ca ordine de zi :Prezentarea situaiei debitorului, a masurilor
intreprinse de la deschiderea procedurii;Prezentarea activului i pasivului societii debitoare;
Informaii suplimentare:  n vederea nscrierii la masa credal este necesar s se completeze i s se transmit la
tribunal Cererea de nscriere a creanei n tabelul preliminar cu respectarea dispoziiilor art. 65 alin(1) din Legea
privind procedura insolvenei. Cererea de nscrierea creanei n tabelul preliminar va fi nsoit de documentele
justificative ale creanei i actele care atest constituirea de garanii, n copii certificate.
 Cererea de nscriere a creanei i documentele care o nsoesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin pot pe
adresa instanei, n dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar i unul pentru a rmne la dosar,
cu meniunea c exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat n mod direct acestuia, prin pot.
 Toate nscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi nsoit de dovada plii taxei
judiciare de timbru n sum de 200 lei i de un timbru judiciar n valoare de 0,30 lei pentru creante de pana la 100 lei;
1,50 lei pentru creante cuprinse intre 100 i 1.000 lei; 3,00 lei pentru creante cuprinse intre 1.000 i 10.000 lei; 5,00 lei
pentru creante de peste 10.000 lei. Restricii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspend toate
aciunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea
privind procedura insolvenei).
Lichidator judiciar Lexpro Insolv SPRL
*
*

EDITOR: MINISTERUL JUSTIIEI - OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod potal 030837, Bucureti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscal: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naional al Registrului Comerului
Buletinul Procedurilor de Insolven nr. 22683/22.12.2014 conine 25 pagini.
ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

25