Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa de evaluare punctuala a activitatii

Animator 1___________________________________________
Animator 2____________________________________________
Data_________________ activitate________________________
Foarte bine

Bine

Asa si asa

Poate f
imbunatatit

Insatisfacator

Siguranta si
securitate
Cunoasterea
activitatii
Organizare
Explicarea regulilor
Limbaj si
comunicare
Atitudine
Rezolvarea
conflictelor
Finalizarea
Prevenirea
situatiilor de risc
Responsabilite fata
de materiale si
dotari

Total

Observatii
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________