Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicare IAS 1

Exercitiul 1:
Sunteti interesat sa deveniti actionar la intreprinderea AVANTUL S.A. Din surse mai mult sau
mai putin oficiale aflati urmatoarele informatii:
- capitalul social al intreprinderii este de 500 mld. lei si a crescut de 5 ori de la data
infiintarii intreprinderii;
- intreprinderea a fost intotdeauna profitabila;
- dividendul pe actiune este de 50.000 lei si este superior dividendelor aferente majoritatii celorlalte
titluri cotate pe piata de capital;
- intreprinderea a emis in trecut obligatiuni care in urmatorii 3 ani se vor converti in actiuni;
- managerii intreprinderii sunt renumerati in functie de profitul obtinut.
Sunt suficiente informatiile de mai sus pentru a lua decizia de investire?

Raspuns:
La o prima vedere, informatiile par destul de optimiste si v-ar putea conduce spre decizia de
investitie. Va recomandam insa sa incercati sa intrati in posesia unor informatii suplimentare precum:
-

care a fost modalitatea de crestere a capitalului social (aport in numeral, in natura, operatii interne,

conversia unor datorii);


-

care este situatia trezoreriei intreprinderii deoarece rentabilitatea nu este o garantie a existentei unei

trezorerii indestulatoare;
-

existenta obligatiunilor convertibile va determina in viitor cresterea numarului actiunilor aflate in circulatie

si, prin urmare, diminuarea dividendului aferent unei actiuni;


-

cum a evoluat remuneratia managerilor deoarece acestia pot fi tentati sa adopte politici contabile care

sa duca artificial la maximizarea profitului.

Exercitiul 2:
Sunteti managerul intreprinderii ALFA, care are ca obiect de activitate productia si comercializarea de
confectii. Va aflati in momentul renegocierii contractului cu un client. Din analiza situatiilor financiare, dar si
din alte surse, sunteti in posesia urmdtoarelor informatii:
-

clientul si-a majorat capitalul social prin aport in numerar;

anual este raportat un profit modest;

indatorarea pe termen scurt este excesivd;

o parte semnificativa din datoriile fata defurnizori nu a fast achi-tatfi in cursul exercitiului anterior;

clientul se afld in litigiu cu doifurnizori importanti;

in ultimul exercitiufinanciar clientul a procedat la vdnzarea masiva de mijloace fixe.


Veti decide continuarea relatiilor contractuale cu acest client?

Raspuns:
Este prudent din partea d-voastra ca, inainte de semnarea contractului, sa tineti seama de
urmatoarele aspecte:
-

s-ar putea ca durata de creditare sa fie mai scurta decat durata medie de creditare acordata altor

clienti (daca o veti accepta, va trebui sa faceti fata unei presiuni asupratrezoreriei);
-

desi intreprinderea a fost rentabila, ea poate avea probleme de trezorerie in viitor datorita indatorarii

ridicate pe termen lung;


-

perioada de garantie este scurta, ceea ce ar trebui sa va duca cu gandul la posibile defecte de

fabricate sau la deprecieri rapide ale componentelor;


-

ar fi foarte util sa aflati cauza pierderii clientului traditional;

conflictul social din intreprindere poate sa anunte probleme de trezorerie sau probleme legate de

eficienta gestiunii resurselor intreprinderii.

Exercitiul 3:
Faceti parte din delegatia intreprinderii BUMERANGUL S.A., numita pentru a negocia un
contract cu un client din S.U.A. Deoarece pretul produselor oferite de intreprindere este mai mic decat
pretul minim admis de legea concurentei din S. U.A., se apeleaza la un intermediar (o intreprindere din
Israel). Decontarea se va face printr-un acreditiv. Conditiile contractuale sunt agreate atat de
intreprinderea d-voastra cat si de partea israeliana. La sfarsitul anului creanta fata de clientul din Israel
este considerata irecuperabila.
Care credeti ca ar putea fi cauzele unei asemenea situatii?
Raspuns:
Trebuia sa obtineti suficiente informatii despre partenerul israelian privind:
- credibilitatea acestuia;
- daca isi are asigurata continuitatea activitatii;
- daca si unde isi are sediul social;
- care este statutul juridic.
De asemenea, trebuia sa fiti mai atent(a) la conditiile stabilite pentru deschiderea si utilizarea
acreditivului.

S-ar putea să vă placă și