Sunteți pe pagina 1din 37

Formule de calcul prescurtat

1)

a2b2=( a+ b ) ( ab )

2)

( a+b )2=a2 +2 ab+ b2

3)

( ab )2=a22 ab+b 2

4)

( a+b +c )2=a2 +b 2+ c 2+2 ab+ 2ac +2 bc

5)

( a+b )3=a3 +3 a 2 b+ 3 ab2 +b3

6)

( ab )3=a33 a 2 b+3 ab2b 3

7)

a3 +b 3=( a+ b ) ( a2ab+b2 )

8)

a3 b3=( ab ) ( a2 +ab+b 2 )

Medii
m a=

a+b
2

1)

media aritmetic:

2)

media geometric:

3)

media armonic:

m h=

media ptratic:

a2 +b2
m p=
2

4)

mg= ab
2ab
a+b

Formule de calculare a sumelor


n(n+ 1)
2

1)

1+2+3++ n=

2)

12+ 22+3 2+ +n2=

3)

n ( n+1 ) ( 2 n+1 )
6

n ( n+1 )
1 +2 +3 ++n =
2
3

Proprietile modulului

1)

|x|0 ; x R ;| x|=0 x =0

2)

|xy|=|x|| y|; x , y R

3)

|x + y||x|+| y|; x , y R

4)

|x y|||x|| y||

5)

|x|=|x|

x , y R

xR

Proprietile puterilor
( ab )n =anbn

1)

a n an
= n
b
b

2)

()

3)

ama n=am+n

4)

am an=amn

5)

( a m ) =a mn

Proprietile radicalilor
1)

ab= a b

2)

3)

a2 b=|a| b

4)

a2=|a|

5)

a+ b=

6)

a b=

a a
=
b b

a+ c
ac
+
; c= a2b ; a b ; b 0
2
2

a+c
ac

; c= a2b ; a b ; b 0
2
2

Schimbarea de ordin a radicalilor


nk

n a= ak ; n , k N ; n 2 ; a>0

Logaritmi
log a A=t at =A

Proprietile logaritmilor
1)

log a AB=log a A+ log a B

2)

log a

3)

log a A x =x log a A

4)

1
log a n A= log a A
n

5)

log b A=

A
=log a Alog a B
B

log a A
log a b

A , B> 0; a , bbaze ; x R ; n N ; n 2

Compararea logaritmilor
1)

a ( 0,1 ) log a A> log a B A< B

2)

a ( 1,+ ) log a A> log a B A> B

Metoda induciei matematice


fie p(n) ; n N
p(n) A ; n N

o propoziie matematic

dac se parcurg urmtorii pai:

1.Verificarea c p(n) e adevrat pentru cele mai mici valori ale lui n.
2.Presupunem p(k) e adevrat unde k N

neprecizat.

3.Demonstrm c i p(k+1) e adevrat.


Probleme de numrare
1)

A B=
card ( A B )=ca rdA +cardB

2)

A B

card

3)

card ( A B )=cardA +cardBcard ( A B )

4)

card p ( A )=2cardA

Elemente de combinatoric
1)

Permutri:

2)

Aranjamente:

3)

Combinri:

Pn=n !
k

A n=

Cnk =

n!
( nk ) !

n!
k ! ( nk ) !

Binomul lui Newton


1)
2)

n1
n n
( a+b )n=C 0n an +C1n an 1 b+C 2n an2 b2+ +C n1
++C n b
n ab

formula termenului general:


k

nk

T k+1=C n a

k
b ; k =0, n

n
0 n
1 n1
2 n2 2
k
k nk k
n n n
3) ( ab ) =C n a Cn a b+C n a b (1 ) C n a b ++ (1 ) C n b

4)

C0n , C1n , , Cnn coeficieni binomiali


C0n +C 1n ++C nn=2n suma coeficienilor binomiali

5)

suma coef . binomiali de rang par sau impar=2n1

Numere complexe
z=a+ biC
a=Rezpartea real a lui z

b=Imzcoeficientul priiimaginare
z =abiconjugatul lui z

|z|= a 2+ b2modulul lui z


n

z n=|z| ( cos nt +isin nt ) ; n N Formula lui Moivre

mprirea numerelor complexe


z 1 z1z2
=
z 2 | z2|2

Rdcinile de ordinul n dintr-un numr complex


C ; z C astfel nct z n = ; n N
z este o rdcinde ordinul n din
n

z k =| | cos

t+ 2 k
t +2 k

+i sin
; k =0, n1
n
n

Forma trigonometric a numerelor complexe


z=|z|( cos t+ i sin t )
t=arg z( argumentul redus al nr .complexe )
Argz={ arg z+ 2 k /k Z }

Reprezentarea geometric a unui numr complex


Un numr complex se zice n cadranul k dac reprezentarea lui este n
acel cadran:
1)

stabilesc n ce cadran e z ; z =a+bi ; A (a ; b)

2)

calculez |z|= a2 +b 2

3)

x
arctg (x ) =arctg
b
determin t =arctg ;
a

4)

t n cadranul1
t = +t n cadranul2 i3

2 +t n cadranul 4

z=a> 0 ; z =a ( cos 0+i sin 0 )


z=a< 0 ; z =a ( cos +isin )

z=bi ; b>0 ; z=b cos +i sin


2
2

z=bi ; b<0 ; z=b cos

3
3
+i sin
2
2

Puterile lui i
1

i =i ,

i =1 ,

i =i ,

i =1 ,

i 5=i ,

i 6=1 ,

etc .

Suma a 4 puteri consecutive ale lui i este 0.


Caracterizarea unor chestiuni geometrice cu ajutorul numerelor complexe
Vector de poziie
z 1=a1 +b 1 i; M 1 ( a1 , b1 )
z 2=a2 +b 2 i; M 2 ( a2 , b2 )
1=a1i+b1 j
rM =O M
1

rM =O M 2=a2i+b 2 j
2

z 1+ z 2=( a1 +a2 ) + ( b1 +b2 ) i; M (a 1+ a2 ; b 1+ b2 )


=( a1 +a 2) i+ ( b 1+ b2 ) j
rM =OM

Condiia de paralelogram
z 1+ z 3=z 2 + z 4

Distana= modulul unui numr complex


|z|= a 2+ b2
Condiia de coliniaritate

z 1z 2
R
z 3z 2

Condiia de perpendicularitate
z 1z 2
iR
z 3z 2

Matrice
aij ;iindice de linie , jindice de coloan

Adunarea matricelor
e comutativ , e asociativ , admite element neutru matricea nul
orice matrice are un opus A + (A )=0

nmulirea matricelor
NU e comutativ , e asociativ ,admite el . neutrumatricea unitate

Determinarea An
Calculm primele cteve puteri (4,5), ghicim o formul pentru A k pe
care o verificm prin metoda induciei.
Proprietile determinanilor
determinantul unei matrice este egal cu determinantul transpusei
acelei matrice
dac elementele unei linii sau coloane dintr-o matrice ptratic sunt
nule atunci determinantul matricei este nul
dac o matrice ptratic are 2 linii sau 2 coloane identice atunci
determinantul ei este nul
Aplicaii ale matricelor n geometrie
Condiia de coliniaritate
A ( x1 , y1 ) ; B ( x2 , y2 ) ; C ( x3 , y3 )
A , B , Ccoliniare dac i numai dac

1
x1
y1

1
x2
y2

1
x 3 =0
y3

Aria triunghiului
A ( x1 , y1 ) ; B ( x2 , y2 ) ; C ( x3 , y3 )
1
A [ ABC ]= ||
2

1
= x1
y1

1
x2
y2

1
x3
y3

Inversa unei matrice

1 calculmdet A : det A=0 A neinversabil


det A 0 A inversabil
2 determint ranspusalui A ; A t
3 determin A nlocuind fiecare el . din At cu complem. algebric

det A
0
0
4 proba AA = 0
det A
0
0
0
det A

5 A =

A
det A

Ecuaii matriceale
1

1 AX =B ; X= A B
2 XA=B; X=BA

3 AXB=C ; X= A CB

Rangul unei matrice


A M mxn ( C ) , r N , r min ( m, n )

rang A=r A admite un minor de ordinul r nenul i toi minorii de


ordin mai mare care exist sunt nuli
Sisteme de ecuaii liniare
Regula lui Cramer

=det A 0 sistem compatibil determinat


x=

x
y
z
; y=
; z=

Sisteme de ecuaii

1) determin rang A i minorul principal


2) determin minorii caracteristici ( bordnd minorul cu principal cu
una din liniile rmase i coloana termenilor liberi )
3) gsesc un minor caracteristic 0 sistem incompatibil
soluia este mulimea vid ( S= ) STOP
4) nu am minori caracteristici nenuli sistem compatibil
5) rein numai ecuaiile corespunztoare liniilor minorului principal
ecuaii principale
6) necunoscutele corespunztoare coloanelor minorului principal
sunt necunoscute principale
Celelalte necunoscute = necunoscute secundare
- nu am necunoscute secundare sistem compatibil determinat
- am necunoscute secundare sistem compatibil nedeterminat ( o
infinitate de soluii )
7) necunoscutele secundare se noteaz cu litere ale alfabetului grec
i se consider parametrii ( ele se trec n membrul drept al ecuaiei
la termenul liber )
8) sistemul astfel obinut se rezolv cu Regula lui Cramer sau
metoda reducerii
9) scriem soluia
Compunerea permutrilor

) (

= 1 2 3 ;= 1 2 3
3 2 1
1 3 2

= 1 2 3
3 1 2

Inversa permutrilor
Inversa unei permutri se obine inversnd cele 2 linii ale
permutrii

= 4 5 6 ; 1= 5 6
5 6 4
4 5

)(

4=4
6
6

5 6
4 5

Inversiuni
m ( )num rulinversiunilor permutrii

m ( )=m1 +m2+ +mn1


m1 e nr . de elemente>1 dina doua linie din stngalui 1
m2 e nr .de elemente>2 dina doua linie din stngalui 2

= 1 2 3
3 2 1

m ( )=m1 +m2+ m3 =2+ 1+ 0=3


( ) semnu l ( signatura ) permutrii
( ) =(1 )m ( )=

1 d ac m ( ) e par
1 dac m ( ) e impar

Legi de compoziie interne


Proprieti
1 comutativitate : xy = yx

2 asociativitate : ( xy )z= x( yz)


3 element neutru : xe=x
'

4 elemente simetrizabile xx =e , stabilim expresialui x

'

Table unei legi de compoziie


Efectund toate compunerile se completeaz tabelul. Dac obinem
numai elemente din M avem de afece cu o lege de compoziie intern pe
M. Dac avem o linie i o coloan care au aceeai succesiune de
elemente din M atunci acea linie sau coloan este elementul neutru. Dac
tabla este simetric fa de diagonala principal atunci legea este
comutativ.
Structuri algebrice
fie M io lege de compoziie

M ,

M ,

M ,

Daclegea e icomutativ se adaug cuvntul abelian

Morfisme de grupuri
G1 ,

f :G1 G 2
f ( xy ) =f ( x ) f ( y )se zice morfism de grupuri
dac G1=G2f se zice endomorfism
dac f e i bijectivf se zice izomorfism
dac G1=G2 i f bijectivf se zice automorfism

Inele i corpuri
A , ,

A ,

( A , )grup comutativ ;
x( y z )=( xy ) ( xz )
El . neutru fa de primalege se noteaz 0 A i se numete zero

El . neutru fa de a doua lege se noteaz1 A i se numete unu

Dac x , y A {0 A dar xy=0 A atunci x i y se zic divizori ailui 0.


Un inel fr divizori ailui 0 se numete inel integru .

K , ,

K ,

( K , ) grup comutativ ; 0 K 1K ; ( grup ; K =K {0 K } i


x( y z )=( xy ) ( xz )

Morfisme de inele (corpuri)


A , ,

f : A B se zice morfism de inele :

1 f ( x y )=f ( x ) f ( y )
2 f ( xy )=f ( x ) f ( y )
3 f ( 1 A ) =1B

Relaiile lui Viete


f =a3 X 3 +a 2 X 2+ a1 X+ a0

x 1 + x 2+ x 3=

a2
a3

x 1 x2 + x 2 x 3 + x 1 x 3=
x1 x 2 x 3=

a0
a3

a1
a3

f =a 4 X +a 3 X + a2 X + a1 X +a 0

Dac relaia suplimentar conine suma sau produsul a 2 rdcini se


poate utilize scrierea sub urmtoarea form:
S 1=x 1+ x2 ; S 2=x 3 + x 4
P1=x 1 x 2 ; P2 =x3 x 4

S 1+S 2=

a3
a4

a2
a4
a
P 1 S 2 + P 2 S1= 1
a4
a
P1 P 2= 0
a4
P1 +S1 S 2+ P 2=

Obinem ecuaiile:
x 2S 1 x + P1=0 ; x 2S2 x+P 2=0

Ecuaii biptrate
a x 4 +b x 2+ c=0 ; x 2=t
a t 2+ bt+c=0 t 1,2

Ecuaii reciproce
Ecuaia reciproc nu are soluia 0. Ecuaiile reciproce de grad impar
au soluia x1=-1. Pentru ecuaia reciproc de gradul 3 avem soluia -1,
celelalte 2 rdcini gsindu-se cu schema lui Horner i fiind rdcinile
ctului.
a x 4 +b x 3 +cx 2 +bx+ a=0/: x 2
b a
a x 2+ bx+ c+ + 2 =0
x x

a x2 +

1
1
1
1
+ b x + + c=0 ; x+ =t ; x 2+ 2 =t 2 2
2
x
x
x
x

) ( )

a ( t 22 ) +bt +c=0

Pentru ec. reciproc de gradul 5 prima soluie e -1, aplic schema lui
Horner i obin o ec. reciproc de gradul 4 care se rezolv dup algoritm.

Ecuaii binome
n

x a=0 ; n N

x n=a C
x n=|a| ( cos t+i sin t )
n

x k =|a| cos

t+2 k
t +2 k

+i sin
; k =0, n1
n
n

Vectori
1) Spunem c doi vectori au aceeai direcie dac dreptele lor suport
sunt paralele sau coincid.
2) 2 vectori care au aceeai direcie se zic coliniari.
3) Fie 2 vectori care au aceeai direcie. Spunem c ei au acelai
sens dac se verific unul dintre cazurile:
- au aceeai dreapt suport
- determin pe aceasta acelai sens
- au dreptele suport paralele i sunt situai n acelai semiplan
determinat de dreapta care trece prin originile lor
4) 2 vectori care au aceeai direcie, acelai sens i aceeai lungime
se zic echipoleni. Mulimea tuturor vectorilor echipoleni cu un vector dat
se numete vector liber.
Produsul scalar al vectorilor
x =a i+b j ; y =c i+d j

x y = ( ac )i+ ( bd ) j

Proprietile nmulirii vectorilor cu scalari


1 t (u + v )=t u +t v
2 ( t 1 +t 2) v =t 1 v + t 2 v
3 ( t 1 t 2 ) v =t 1(t 2 v )

4) 1v =v
Vector de poziie

A ( x 1 , y 1 ) ; B ( x 2 , y 2 ) ; OA=x
1 i+ y 1 j ; OB=x 2 i+ y 2 j
+ OB=
( x 1 + x2 ) i+ ( y 1 + y 2 ) j
OA

Coordonatele vectorului determinat de 2 puncte


P ( x1 , y 1) ; Q ( x 2 , y 2 ) ; PQ=( x 2x 1 )i+ ( y 2 y1 ) j

Condiia de coliniaritate a 2 vectori


P ( x1 , y 1) ; Q ( x 2 , y 2 ) ;

x1 y1
=
x2 y2

Distana dintre 2 puncte


A ( x 1 , y 1 ) ; B( x 2 , y 2)

AB = ( x 2x1 ) + ( y 2 y 1 )

Mijlocul unui segment


A ( x 1 , y 1 ) ; B ( x 2 , y 2 ) ; M mijlocul segmentului [ AB ]

( x +2 x ; y +2 y )
1

Centrul de greutate
A ( x1 , y1 ) ; B ( x2 , y2 ) ; C ( x3 , y3 )

( x +x3 + x ; y + y3 + y )
1

Condiia de paralelogram
A ( x1 , y1 ) ; B ( x2 , y2 ) ; C ( x3 , y3 ) ; D ( x4 , y 4 )
x 1+ x 3=x 2 + x 4 ; y 1+ y 3= y 2 + y 4

Condiia de coliniaritate a 3 puncte


A ( x1 , y1 ) ; B ( x2 , y2 ) ; C ( x3 , y3 )
x 3x 1 y 3 y 1
=
x 2x 1 y 2 y 1

Dreapta
d : x=x 0dreapta vertical
d : y= y 0dreapta orizontal
rM =rA +tv ; t Recuaia vectorial a dreptei

x=x 0+ ta ; t Recuaiile parametrice ale dreptei


y= y 0 +tb
xx 0 y y 0
=
a
b

ecuaia dreptei ce trece prin A ( x 0 , y 0 ) i vector director v ( a ,b )


y y 0 =m ( xx 0 )
ecuaia dreptei ce trece prin A ( x 0 , y 0 ) i are pantam R

Panta unei drepte este tangenta unghiului format de dreapta cu


direcia pozitiv a axei OX msurat de la OX la dreapt n sens
trigonometric.
y=mx +necuaia drepteiform cartezian (explicit)
b y y
m= = 2 1 pantauneidrepte (coeficientul unghiular)
a x 2x 1
ax +by +c=0ecuaia general a dreptei; a , b , c R ; a , b nu ambele 0

Ecuaia dreptei determinat de 2 puncte


A ( x1 , y1 ) ; B ( x2 , y2 )
xx 1 y y 1
=
x 2x 1 y 2 y 1

Condiia de paralelism a 2 drepte


m1=m2

Condiia de perpendicularitate a 2 drepte


1+m1 m2=0 ; m2=

1
m1

Unghiul format de 2 drepte

tg=

m2m1
1+ m1 m2

Intersecia a dou drepte


Un punct se afl pe o dreapt coordonatele sale verific ecuaia
dreptei.
Dac un punct se afl la intersecia a 2 drepte verific ambele
ecuaii ale dreptelor.
Distana de la un punct la o dreapt
A ( x 0 , y 0 ) ; d :ax+ by+ c=0

|a x0 + b y 0+ c|

d ( A , d)=

a 2 + b2

Aria triunghiului
1)

A=

bazanlimea aha bhb chc


=
=
=
2
2
2
2

ha =d ( A , BC ) ; hb=d ( B , AC ) ; h c =d (C , AB )

2)

A=

ac sin B ab sin C bc sin A


=
=
2
2
2

3)

A=

a sin B sinC b sin A sin C c sin A sin B


=
=
2 sin A
2 sin B
2 sinC

4)

A=2 R2 sin A sin B sin C

5)

1
A= p ( pa )( pb ) ( pc ) ; p= ( a+ b+c )
2

Formulele lui Neper

sin

( pb )( pc )
p ( pa )
A
A
=
; cos =
2
bc
2
bc

sin

( pa ) ( pc )
p ( pb )
B
B
=
; cos =
2
ac
2
ac

sin

( pa ) ( pb )
p (pc )
C
C
=
; cos =
2
ab
2
ab

1
a=BC ; b= AC ; c= AB; p= ( a+b+ c )
2

Funcii trigonometrice
2

1)

sin x+cos x =1

2)

tg xctg x=1

3)

sin x
=tg x
cos x

cos x
=ctg x
sin x

4)

5)

sin x=

tg x
1+tg2 x

cos x=

1
1+ tg2 x

sin x=sin ( x+ 2 )
cos x=cos ( x +2 )

6)

sin (x )=sin x
cos (x )=cos x
tg (x )=tg x
ctg (x )=ctg x

7)

sin

( 2 x)=cos x

cos

( 2 x )=sin x

8)

sin ( a+b )=sin a cos b+cos a sin b

9)

sin ( ab )=sin a cos bcos a sin b

10)

cos ( a+ b )=cos a cos bsin a sin b

11)

cos ( ab )=cos a cos b+sin a sin b

12)

tg ( x + )=tg x ; ctg ( x+ ) =ctg x

13)

tg ( a+ b )=

14)

sin 2 x=2sin x cos x

tg atg b
1tga tg b

15)

cos 2 x=cos xsin x


cos 2 x=2 cos2 x1
cos 2 x=1sin 2 x
3

16)

sin 3 x=3 sin x 4 sin x

17)

cos 3 x=4 cos3 x3 cos x

18)

tg 2 x=

2 tg x
2
1tg x

19)

cos x=

1+cos 2 x
2

20)

sin 2 x=

1cos 2 x
2

21)

x
1cos x
sin =
2
2

22)

x
1+cos x
cos =
2
2

23)

sin p +sin q=2 sin

p+q
pq
cos
2
2

24)

sin psin q=2 sin

pq
p+q
cos
2
2

25)

cos p+cos q=2cos

p+q
pq
cos
2
2

26)

cos pcos q=2sin

27)

tg p+tg q=

sin ( p+ q )
cos p cos q

28)

tg ptg q=

sin ( pq )
cos p cos q

p +q
pq
p+ q
q p
sin
=2 sin
sin
2
2
2
2

1
[ sin ( a+b )+ sin ( ab ) ]
2

29)

sin a cos b=

30)

sin a sin b=

31)

cos a cos b=

1
[ cos ( ab )cos ( a+b ) ]
2
1
[ cos ( ab )+ cos ( a+ b ) ]
2

Valorile funciilor trigonometrice


Radiani

2
3

3
4

5
6

Grade

30

45

60

90

120

135

150

180

sin x

1
2

1
2

cos x

1
2

1
2

2
2

3
2

-1

tg x

3
3

-1

3
3

ctg x

3
3

-1

5
4

3
3

Radiani

7
6

Grade

210

sin x

1
2

2
2

3
2

cos x

3
2

2
2

225

tg x

3
3

ctg x

4
3

3
2

-1

2
2

1
2

1
2

1
2

-1

3
3

3
3

-1

3
3

315

3
2

300

11
6
330

270

7
4

240

5
3

360

Semnul funciilor trigonometrice pe cadrane


Cadranul

( 2 )

I 0,

II

( 2 , )

III ,

3
2

IV

( 32 , 2 )

sin x

cos x

tg x

ctg x

Teorema sinusului
a
b
c
=
=
=2 R
sin A sin B sinC

Teorema cosinusului
cos A=

b2+ c 2a2
2bc

cos B=

a2 + c2b2
2 ac

cos C=

a2 +b2 c 2
2ab

Teorema medianei
2 ( b2 +c 2 )a 2
ma =
4
2

Teorema bisectoarei
l a=

p ( pa )
2 bc
1

; p= ( a+b+ c )
b+ c
bc
2

Ecuaii trigonometrice fundamentale


1)

sin x=a ; a [1 ;1 ]

x {(1 )k arcsin a+k /k Z }

2)

cos x=a; a [ 1 ; 1 ]
x { arccos a+2 k /k Z }

3)

tg x=a ; a R
a+ k / k Z
arctg
x

4)

ctg x =a ; a R
x { arcctg a+ k /k Z }

Ecuaii omogene n sin x i cos x


2

a sin x+ b sin x cos x +c cos x=0 ; a , b , c R ( a 0 )


mprim ecuaia cu cos2 x
2

a tg x +b tg x +c =0

Ecuaia liniar n sin x i cos x


a sin x+ b cos x=c ; a , b , c R ( a 0 )

( i ) metoda unghiului auxiliar ; mpart ecuaia cu a2+ b2


a
b
c
sin x+ 2 2 cos x= 2 2
2
a + b
a +b
a +b
2

sin ( x+ )=

c
a +b2
2

x
( ii ) metoda substituiei cu tg =t
2

x
2
2t
sin x=
=
x 1+t 2
1+tg2
2
2tg

cos x=

1tg 2 x 1t
=
2
2
1+tg x 1+t

x=c
( iii ) a sin2 x+ b cos
2
sin x+ cos x =1

Cercul
C ( x 0 , y 0 ) centrul cercului; Rraza cercului
M ( x , y ) punct oarecare pe cerc ; MC=Rrazacercului
ecuaia cerculuiforma ptratelor restrnse
2
2
2
( xx 0 ) + ( y y 0 ) =R

x 2+ y 2 +mx +ny + p=0ecuaia cartezian a cercului


A ( x 2+ y 2 ) + Bx+ Cy+ D=0ecua ia general a cercului

Elipsa
x2 y2
E : 2 + 2 1=0ecua ia elipsei
a b
b=semiaxa mic ; 2b=axa mic
a=semiaxa mare ; 2 a=axa mare

2 c=axa focal; b2=a 2c 2

Hiperbola
H:

x2 y2
1=0ecuaia hiperbolei
a 2 b2

Parabola
ecuaia parabolei raportat la axa ei de simetrie i la tangenta prin vrf

y =2 Px

Intersecia a 2 curbe ( drepte,conice )


un punct se afl pe o curb coordonatele punctului verific ecuaia
curbei ; coordonatele sale sunt soluie a sistemului format de
ecuaiile curbelor
fcnd o substituie ajungem de obicei la o ecuaie de gradul II

<0 dreapta e exterioar conicei


=0intersecia e un punct dublu, dreapta e tangent conicei
> 0 drepta e secantconicei sau alte cazuri

La cerc C(C,R) i dreapta d:

d ( C ,d ) > R dreapta e exterioar cercului


d (C , d )=R dreapta e tangent lacerc
d ( C , d ) < R dreapta e secant

Funcia de gradul I
f : RR

f ( x )=ax +b ; a 0

Semnul funciei de gradul I


x
f (x)

b
+
a
semn contrar lui a 0 semnul lui a

Funcia de gradul II
f : RR
f ( x )=a x 2 +bx +c ; a 0

Forma canonic a funciei de gradul II

[( ) ]

f ( x )=a x 2 +bx +c=a x +

b 2

2a
4a

=b 4 ac

Semnul funciei de gradul II


< 0

+
semnul lui a

f (x)

=0

b
+
2a

semnul lui a 0 semnul lui a

f (x)

> 0

x
f (x)

x 1 x 2 +
semnul lui a 0 semn contrar lui a 0 semnul lui a

Relaiile lui Viete


S=x 1 +x 2 ; P=x 1x 2
x 2Sx + P=0 ; z 2Sz +P=0

Imaginea funciei de gradul II


a>0 Imf =

; + )
4a

a<0 Imf = ;

4a

Reprezentarea grafic a funciei de gradul II


1 G f Oy= {( 0, f (0) ) }
2

2 a x +bx +c=0

{(

; <0
b
; 0 ; =0
Gf Ox=
2a
{( x 1 , 0 ) ; ( x 2 ,0 ) } ; > 0

3 determin punctul de extrem

vrful parabolei V

; )
( b
2a
4a

4 ntocmesc tabelul de valori i trasez graficul

Operaii cu funcii
( f + g )( x )=f ( x ) +g ( x )

( f g ) ( x ) =f ( x )g ( x )

( gf ) ( x ) = fg(x(x)) ; g( x ) 0
Compunerea funciilor
( f g )( x )=f ( g ( x ) )

( g f )( x )=g ( f ( x ) )
(f g ) ( g f )

Funcii injective, surjective, bijective, inversabile


f : AB

pentruinjectivitate presupunem f ( x1 ) =f ( x 2 )
dac x 1=x 2 f e injectiv

pentru su rjectivitate : y ; f ( x ) = y ; calculmvaloarea lui x

dac x aparine domeniului de. f e surjectiv Imf =B

f e i injectiv i surjectiv f bijectiv f inversabil

f 1 :B A ; expresia analitic f 1 ( x ) e cea de la surject .

Funcii monotone
Funcia de gradul I
f : R R ; f ( x ) =ax+ b ; a 0
dac

f cresctoare
{a <0a>f0desc
resctoare

Funcia de gradul II
f : R R ; f ( x ) =a x2 +bx +c ; a 0

b
; + )
2a
dac
b
a<0 f descresctoare pe ;
2a
a> 0 f cresctoare pe

Progresia aritmetic
an =a1 + ( n1 ) r formula termenului general
an +1a n=rraia progresiei
S n=

n
n
2a 1+ ( n1 ) r ]= ( a1 +an ) suma primilor ntermeni
[
2
2

an1 , an , an+1 n progresie aritmetic an=

a n1+ an+1
2

Progresia geometric
n1

bn =b1q

formulatermenului general

bn+1
=qraia progresiei
bn

n b1 ; q=1

S n= b1qn1
suma primilor n termeni
;q1
q1

bn1 , bn , bn+1 n progresie geometric b n2 =bn1bn+1

Limite remarcabile
1 lim

x n 0

sin x n
=1
xn

2 lim

x n 0

3 lim
x n 0

ln ( 1+ x n )
=1
xn

xn

a 1
=ln a ; a >0 , a 1
xn
1

4 lim ( 1+ x n ) x =e
n

0+ =+ ; a>0
a

0 = ; a<0
a

0
n cazul aplicm simplificri cu xx 0 sau limite remarcabile .
0
n cazurile

, se aplic scoatereade factor forat respectiv dac avem

radical amplificm cu conjugata .

Funcii continue
Studiul continuitii unei funcii se face doar n punctele n care se
schimb formula funciei.
Dac x0 D i f nu e continu n x0 vom spune c x0 e punct de
discontinuitate pentru f.
Vom spune c x0 e punct de discontinuitate de spea I dac exist
limite laterale finite n x0.
Vom spune c x0 e punct de discontinuitate de spea II n restul
cazurilor.
Proprietatea lui Darboux
f : I R , I R i f continu pe I f are propr .lui Darboux

Teorema lui Weierstrass


O funcie continu pe un interval este mrginit i i atinge efectiv
marginile.

f : [ a , b ] R i f continu pe [ a , b ] atunci m , M R atunci x1 , x2 [ a , b ] astfel nct :

(i)m f (x ) M x [ a , b ]
( ii ) f ( x 1 )=m ; f ( x 2 )=M

Funcii derivabile
f ' ( x 0 )= lim

x x0

'

f s ( x 0 ) = lim

f ( x )f ( x 0 )
xx 0

x x0
x< x0

f 'd ( x 0 )= lim

x x 0
x> x 0

f ( x )f (x 0 )
xx 0

derivata la stnga

f ( x )f ( x0 )
derivata la dreapta
xx 0

Dac f e derivabil n x0 atunci f este i continu n x0. Reciproca nu e


adevrata. Exist funcii continue care nu sunt derivabile.
t x : y f ( x 0 )=f ' ( x0 ) (xx 0)ecuaia tangenteilaG f
0

Tabel cu derivate
Funcia
elementar

Derivata

c (constanta)

x
n x

nx

n1

1
2x
1
n

n x

n1

Funcia compus

Derivata

'

n1

u
n u

nu
1

'

2 u

1
n

n u

n 1

u'

ln x

1
x

ln u

1 '
u
u

log a x

1
x ln a

log a u

1
u'
u ln a

'

e u

ax

a xln a

au

auln au'

sin x

cos x

sin u

cos uu'

cos x

sin x

cos u

u u'
sin

tg x

1
cos2 x

tgu

1
'
u
2
cos u

ctg x

1
2
sin x

ctg u

1
u '
2
sin u

arcsin x

1
1x 2

arcsin u

1
u'
2
1u

arccos x

1
1x 2

arccos u

1
u'
2
1u

arctg x

1
2
1+ x

arctg u

1
u '
2
1+u

arcctg x

1
1+ x 2

arcctg u

1
u '
2
1+u

Operaii cu funcii derivate


1 ( f + g )' ( x 0 ) =f ' ( x 0 ) + g' ( x 0 )
2 ( fg )' ( x 0 )=f ' ( x 0 ) g ( x 0 ) +f ( x 0 ) g' ( x 0 )
3 ( f )' =f ' ; R
4 ( f 1 f n ) ' =f 1' f 2 f n + f 1 f '2 f 3 f n + +f 1 f n1 f 'n
'

5 ( f n ) =n f n1 f '
'

'

f ( x 0 ) g ( x 0 )f ( x 0 ) g ( x 0 )
f '
6
( x 0 )=
g
g2 ( x 0 )

()

'

7 ( f u ) =( f ' u )u '
g '

8 ( f ) =g f

g1

'

f +f ln f g

'

Clasificarea punctelor n care o funcie e continu dar nu e derivabil


x0
x 0 , f ()

1 A
2 B ( x 0 , f ( x 0 ) ) este punct de ntoarcere
f 's ( x 0 ) = ; f 'd ( x 0 )=+ sau

f 's ( x 0 ) =+ ; f 'd ( x 0 ) =

3 punct de inflexiune f ' ( x 0 ) =+ sau

Teorema lui Fermat


dac x 0 este punct interior pt . I i f derivabil n x 0 atunci
'

f ( x 0 )=0 (f : I R , I R ; x 0 punct de extrem pt . f )

Teorema lui Lagrange

f : [ a , b ] R astfel nct : f continu pe [ a , b ]


f derivabil pe ( a , b )

at unci c ( a , b ) astfel nct f ' ( c )=

f ( b )f ( a )
ba

Consecine ale Teoremei lui Lagrange

1 f : I R , x 0 I R f continu n x0 i derivabil pe I {x 0 dac

lim f ' ( x )=l R a tunci f e deriv . n x 0 i f ' ( x 0 )=l


x x 0

2 f : I R ; f ' ( x )=0 ; x I atunci f constant pe I


3 f : I R derivabil pe I
'
f ( x ) 0 ; x I f cresctoare pe I

f ' ( x ) 0 ; x I f descresctoare pe I

Teorema lui Rolle

f continu pe [ a , b ]
f : [ a , b ] R astfel nct f derivabil pe ( a , b )
f ( a ) =f ( b )
atunci c ( a , b ) astfel nct f ' ( c )=0

irul lui Rolle


f ndeplinete condiiile teoremei lui Rolle ntre 2 rdcini ale funciei
exist cel puin o rdcin a derivatei

Regula lui lHospital


0
, se deriveaz separat att numitorul ct i numrtoru l
0
00 , 0 ,1 se reduc lacazul 0
0

0se reduce la cazurile sau


0

se reduce lacazul

0
0

Rolul derivatei a II-a n studiul funciilor


f : I R , de 2 ori derivabil pe I
''
f convex pe I f ( x ) 0 ; x I

f concav pe I f ' ' ( x ) 0 ; x I

Asimptote
Asimptote verticale
dreapta x=x 0 asimptot vertical la stnga lim f ( x )=
x x0
x <x 0

dreapta x=x 0 asimptot vertical la dreapt . lim f ( x ) =


x x0
x> x 0

dreapta x=x 0 asimptot verical e asimptot vertical i lastnga i la drea pta

Asimptote orizontale
y=a asimptot orizontal spre+ lim f ( x )=a
x

y=a asimptot orizontal spre lim f ( x )=a


x

Asimptote oblice
y=mx +nasimptot oblic laG f
m= lim
x+

f (x)
x

n= lim f ( x ) mx
x +

Analog spre

Reprezentarea grafic a funciilor reale


1)

- stabilirea domeniului funciei


- determinarea interseciei graficului cu axele Ox i Oy
- calculm limitele fc. la punctele de frontier ale domeniului
de def. i unde se modific formula analitic
- determinarea asimptotelor i studiul continuitii
2)
studiul funciei cu ajutorul derivatei I
- calculm derivata I, stabilim derivabilitatea
- rezolvm ecuaia f (x)=0, stabilesc semnul derivatei, studiez
monotonia i eventualele puncte de extrem
3)
studiul funciei cu ajutorul derivatei II

- calculm derivata II, rezolvm ecuaia f(x)=0, stabilesc


semnul derivatei II, stabilesc intervalele de convexitate
4)
ntocmirea tabelului de variaie cu x, f, f i f
5)
trasarea graficului ntr-un sistem de coordonate
- se ncepe cu reprezentarea asimptotelor, se trec pe grafic
toate punctele din tabel
- se unesc puntele innd cont de ce ne sugereaz tabelul
Tabel cu integrale
Funcia

Primitiva

xn

x n +1
n+1

ax
ln a

1
x

ln |x|

1
x a2

1
xa
ln
2a
x+ a

1
2
x +a

1
x
arctg
a
a

sin x

cos x

cos x

sin x

tg x

ln|cos x|

ctg x

ln |sin x|

1
2
cos x

tg x

1
sin2 x

ctg x

1
a x 2
2

1
x a 2
2

| |

arcsin

x
a

ln |x + x2a2|

1
x +a2

ln ( x + x2 + a2 )

Funcii primitivabile
F f ( x ) dx dac

F derivabil i F' ( x )=f ( x )


f continu f primitivabil

Formula de integrare prin pri


f ( x )g' ( x ) dx= f ( x )g ( x ) f ' ( x ) g ( x ) dx

Funcii integrabile
b

f ( x ) dx=F ( b )F ( a )formula LeibnizNewton


a

Proprietile integralei definite


1)

Proprietatea de liniaritate

( f + g ) ( x ) dx= f ( x ) dx + g ( x ) dx
a

2)

Proprietatea de aditivitate

f : [ a , b ] R , c [ a , b ] i f integrabil pe [ a , c ] i [ c , b ] atunci
f integrabil pe [ a , b ] i:
b

f ( x ) dx= f ( x ) dx + f ( x ) dx
a

3)

Proprietatea de pozitivitate

f integrabil pe [ a , b ] f ( x ) dx 0
a

4)

Monotonia integralei definite

f ( x ) g ( x ) x [ a ,b ]
b

f ( x ) dx g ( x ) dx
a

5)

Proprietatea de mrginire

m f ( x ) M ; x [ a , b ]
b

m ( ba ) f ( x ) dx M ( ba )
a

Aria subgraficului funciei


f : [ a , b ] [ 0, + )
b

A [ ] = f ( x ) dx
f

Volumul corpului de rotaie


f : [ a , b ] [ 0, + )
b

V ( C f )= f 2 ( x ) dx
a

S-ar putea să vă placă și