Sunteți pe pagina 1din 12

Subiecte teoretice si raspunsuri pentru partialul de MECANICA

din 12 aprilie 2008

1. Care sunt noţiunile fundamentale în Mecanica Teoretică?


Noţiuni fundamentale: spaţiul, timpul si masa.
Spaţiul fizic este o forma obiectiva de existenta a materiei. MT adopta modelul spaţiului
Euclidian tridimensional, infinit, omogen, continuu, izotrop cu metrica ds2=dx2+dy2+dz2 .
Timpul fizic este o forma obiectiva de existenta a materiei. MT considera timpul infinit,
continuu, omogen, uniform, unidimensional si variind intr-un singur sens.
Masa este o măsura a inerţiei corpurilor aflate in mişcare de translaţie. Mecanica clasica
considera ca masa este constanta.

2. Care sunt diviziunile Mecanicii şi cu ce se ocupă ele?


Statica se ocupa cu studiul reducerii sistemelor de forte, determinarea
conditiilor in care un sistem de forte este in echilibru, studiul echilibrului
corpului rigid si a sistemelor de corpuri rigide.
Cinematica studiaza miscarea punctelor materiale, miscarea
corpurilor rigide, fara a lua in considerare cauzele care genereaza aceasta
miscare.
Dinamica studiaza miscarea punctelor materiale, miscarea corpurilor
rigide, luand in considerare cauzele care genereaza miscarea.

3. Care sunt principiile mecanicii newtoniene? Enunţaţi!


I. Principiul inertiei - un corp isi pastreaza starea de repaus sau de miscare rectilinie si
uniforma, atât timp cât nu intervin actiuni exterioare care sa-i modifice aceastã stare.
II. Principiul actiunii fortei
a) Principiul independentei actiunii fortelor. Daca asupra unui pct material
actioneaza simultan mai multe forte, efectul asupra punctului a uneia dintre
forte este independent de efectul celorlalte forte.
b) Principiul paralelogramului. Efectul asunpra unui pct. material a doua forte
care actioneaza simultan asupra punctului este acelasi cu efectul produs de o
singura forta aplicata punctului material, obtinuta prin compunerea celor doua
forte cu regula paralelogramului
c) Legea fundamentala a dinamicii. In raport cu un sistem de referinta fix sau
inertial o forta aplicata unui pct. material liber ii imprima acestuia o
acceleratie proportionala cu forta, acceleratia avand directia si sensul fortei.
Matematic legea se scrie F = m×a.
III. Principiul actiunii si reactiunii. Daca un pct. material actioneaza asupra unui alt pct.
material cu o anumita forta, numita FORTA DE ACTIUNE, cel de-al doilea va actiona
asupra primului cu o alta forta, numita FORTA DE REACTIUNE, cele doua forte avand
aceeasi marime, aceeasi dreapta support si sensuri contrare.

4. Ce înţelegeţi prin conceptul de „model al unui fenomen” ? Daţi


exemple.
Modelul unui fenomen ia in considerare partciularitatile principale ale obiectului, lasand
la o parte trasaturile secundare neesentiale. Exemple: punctual material, solidul rigid, gazul
ideal etc.

1
5. Cum definiţi conceptul de punct material?
Un corp material ale carui dimensiuni sunt mici(neglijabile)
comparative cu dimensiunile altor corpuri din problema studiata poate
fi reprezentat printr-un pct. geometric dotat cu masa corpului
respective si se numeste punct material.

6. Cum definiţi noţiunea de solid rigid? Tipuri de solid rigid.


Solidul rigid este un corp material care nu isi modifica forma si
dimensiunile geometrice oricare ar fi solicitarile la care este supu corpul.
Exemple: bare, fire, placi membrane, blocuri massive etc.

7. Ce este un sistem de referinţă inerţial?


Un SRI este un sistem de referinta ca are o miscare de translatie rectilinie
si uniforma in raport cu un sistem de referinta fix.

8. Este corectă formularea „forţa este cauza mişcării”? Explicaţi.


Formularea este corecta deoarece conform principiului inertiei, un corp isi
pastreaza starea de repaus daca asupra lui nu actioneaza o forta care sa ii
modifice aceasta stare. Deci, un corp se misca, doar daca asupra lui
actioneaza o forta care sa ii produca aceasta miscare.

9. Una din formulările celui de-al treilea principiu fundamental al Mecanicii


teoretice este:
„acţiunile reciproce a două corpuri sunt întotdeauna egale şi îndreptate în
sensuri contrare”. În
aceste condiţii, este corectă afirmaţia că „acţiunea şi reacţiunea sunt în
echilibru”? Explicaţi.
Afirmatia este corecta deoarece conform principiului actiunii si reactiunii
care spune: daca un pct. material actioneaza asupra unui alt pct. material cu o anumita
forta, numita FORTA DE ACTIUNE, cel de-al doilea va actiona asupra primului cu o alta
forta, numita FORTA DE REACTIUNE, cele doua forte avand aceeasi marime, aceeasi
dreapta support si sensuri contrare, deci ii produce corpului o stare de echilibru.

10. Care este deosebirea între mărimile „proiecţii ale unei forţe pe axe” şi „componentele
după axe ale forţei”? Care este însă legătura dintre ele?
Se numeste proiectie a unei forte pe o axa produsul scalar dintre forta si versorul axei
respective (este o marime scalara egala cu produsul dintre intensitatea fortei si cosinusul
unghiului dintre forta si axa)

2
Componenta a unei forte pe o axa – marimea vectoriala egala cu produsul dintre proiectia
fortei pe acea axa si versorul directiei pe care s-a efectuat proiectia:

Intre proiectiile rezultantei pe axele sistemului de coordonate si proiectile fortelor pe aceleasi

axe exista relatiile:

11. Ce reprezintă proiecţia unei forţe pe o axă? Explicaţi.


Se numeste proiectie a unei forte pe o axa produsul scalar dintre forta si versorul axei
respective (este o marime scalara egala cu produsul dintre intensitatea fortei si cosinusul
unghiului dintre forta si axa)

12. Definiţi si explicaţi rezultanta unui sistem de forţe concurente? Cum se


exprimă modulul
rezultantei şi direcţia?
Se numeste rezultanta a unui sistem de forte concurente, suma geometrica a fortelor.

Modulul rezultantei si directia:

13. Ce sunt două sisteme de forţe echivalente?


Două sisteme de forţe se numesc echivalente atunci când se poate înlocui un sistem
care acţionează asupra unui corp liber, cu celălalt sistem de forţe fără a modifica starea de
repaus sau de mişcare a corpului.

14. Formulaţi şi explicaţi Teorema proiecţiilor.


TEOREMA PROIECTIILOR: Proiectia pe o axa a rezultantei unui sistem de forte este
egala cu suma proiectiilor pe aceeasi axa a fortelor care alcatuiesc sistemul.

15. Ce condiţii trebuie să satisfacă două forţe astfel încât mărimile


sumei şi diferenţei lor să fie egale?
Pentru ca doua forte sa aiba suma egala cu diferenta lor trebuie sa fie perpendiculare.

16. Pentru ca un punct material să fie în poziţie de repaus este


suficient să se afirme că această condiţie este realizată dacă sistemul de
forţe concurente care ar acţiona asupra lui, la un moment dat, are
rezultanta nulă?

3
Nu este suficient, este necesar sa cunoastem si un sistem de referinta fata de care ne
raportam si daca in acest caz vectorul de pozitie al punctului material nu se modifica atunci
putem spune ca rezultanta fortelor este nula.

17. În ce condiţii problemele de echilibru ale punctului material au


soluţii determinate în mod unic?

18. Definiţi legile lui Coulomb.


1. Valoarea fortei maxime de frecare nu depinde de marimea supafetei de contact dintre
cele doua corpuri, iar daca se produce miscarea, nu depinde nici de viteza relativa.
2. Valoarea fortei maxime de frecare depinde de natura suprafetelor in contact.
3. Valoarea fortei maxime de frecare este proportionala cu marimea reactiunii normale |
N|, factorul de proportionalitate fiind coeficientul de frecare la alunecare μ.
Legile frecarii de alunecare (legile lui Coulomb)
|T|max = μ|N|

19. Sub ce aspecte legile lui Coulomb sunt criticabile?


Legile lui Coulomb au un caracter aproximativ si se apropie de realitate doar in cazul
frecarii uscate.

20. Definiţi axioma legăturilor.


Operatia de suprimare a unei legaturi si de inlocuire a ei cu o forta de legatura se
numeste AXIOMA LEGATURILOR.
Orice legatura geometrica poate fi inlocuita cu o forta denumita forta de legatura sau
reactiune.

21. Ce reprezintă legăturile ideale?


Legaturi pentru care componenta tangentiala T=0 se numesc legaturi ideale.

22. Care sunt proprietăţile forţei de frecare?


Forta de frecare are urmatoarele proprietati:
a)Directia ei este tangenta la curba sau se gaseste in planul tangent la suprafate de
contact;
b)Sensul ei este contrar tendintei de alunecare;
c)Conditia de repaus a unui punct material este adevarata daca valoarea fortei de
frecare este inferioara valorii maxime:
|T| ≤ μ|N|

23. Definiţi şi explicaţi Axiomele staticii solidului rigid.


1)Condiţia necesară şi suficientă ca două forţe aplicate unui corp (SR) liber să fie in
echilibru este ca cele două forţe să fie coliniare, egale ca mărime şi de sensuri opuse (fig.
3.1).

4
2) Se poate, fără a modifica starea mecanică a SR, adăuga sau scoate un sistem de
forţe echivalent cu zero.
Cele două forţe formează un sistem echivalent cu zero

24. Ce reprezintă forţa-vector alunecător? Explicaţi.


Forta care actioneaza asupra unui corp rigid este un vector alunecator, deoarece
punctul ei de aplicatie poate fi oricare punct situat pe dreapta-suport a fortei.
Fortele care actioneaza asupra solidelor rigide nu mai sunt, de regula, concurente in acelasi
punct.
1. Fie forta F care actioneaza in punctul A al SR (fig. 3.3a).
2. Se adaugă sistemul echivalent cu zero (fig. 3.3b).
3. În figura 3.3c se identifică sistemul echivalent cu zero din punctul A.
4. Se observa ca forta F s-a deplasat pe suportul sau din punctul A in punctul B.

25. Definiţi şi explicaţi momentul unei forţe în raport cu un punct.


Se numeşte moment al unei forţe în raport cu un punct fix O, produsul vectorial
dintre vectorul de poziţie care uneşte punctul O cu un punct oarecare de pe supotul forţei şi
forţă.
Mo = r × F
26. În ce condiţii momentul unei forţe faţă de un punct rămâne
acelaşi chiar dacă se schimbă poziţia punctelor faţă de care este calculat?
Momentul unei forţe nu se schimbă dacă nu se schimbă polul din O în O1.

27. Fiind dată o forţă F şi o axă paralelă cu ea, situată la o distanţă d, cât este
momentul forţei faţă de axă?

5
M=F*d

28. Definiţi şi explicaţi momentul unei forţe în raport cu o axă.


Momentul unei forţe în raport cu o axă, de versor u, este egal cu proiecţia pe acea
axă a momentului forţei calculat în raport cu un punct oarecare al axei respective.

29. Definiţi teorema lui Varignon.


Momentul rezultant calculat în raport cu un punct fix O pentru un sistem de forţe care
admite o rezultantă unică este egal cu momentul rezultantei sistemului de forţe calculat în
raport cu acelaşi punct O.

30. Ce reprezintă cuplurile de forţe? Prin ce se caracterizează


acestea?
Un cuplu de forţe reprezintă ansamblul format din două forţe egale ca mărime,
paralele şi de sensuri opuse.
Cuplul de forţe este caracterizat prin rezultantă nulă şi moment nenul.

31. Pentru ce sisteme de forţe este adevărată teorema lui Varignon?


Valabilă pentru sisteme de forţe care admit o rezultantă unică (ex: forţe concurente,
forţe paralele, forţe coplanare).
(rin rezultantă unică se înţelege că aceasta e nenulă.)

32. În ce condiţii două cupluri situate în planuri diferire sunt


echivalente?
Două cupluri sunt echivalente dacă au acelaşi moment.

33. Care sunt caracteristicile cuplului de forţe?


1)Rezultanta nulă.
2)Momentul cuplului este constant în mărime, direcţie şi sens, pentru toate punctele
din spaţiu.

34. Prin ce se exprimă reducerea unei forţe în raport cu un punct.


Explicaţi.
Forţa F acţionează în punctul A şi se caută efectul ei într-un punct O care nu aparţine
suportului ei (fig. a)
1) se adaugă sistemul echivalent cu zero în punctul O
(fig. b);
2) forţa F din A şi F1 din O formează un cuplu (fig. c) cu
momentul
MO = OA× F = rA × F
=> Efectul în O: o forţă egală cu F şi un moment MO (momentul forţei din A în raport cu O).

6
35. Ce reprezintă torsorul unui sistem de forţe în raport cu un punct.
Fie sistemul de forţe F1,…Fi,…Fn, acţionând corpul în punctele A1,…Ai,…An (fig.
a) Fiecare forţă este redusă în O. Se obţin n forţe echipolente în O şi n momente ale
acestora (fig. b).

Rezultanta forţelor este iar momentul resultant


Ansamblul celor doi vectori în O se numeşte torsorul sistemului de forţe în O, si se
notează:

36. Care sunt invarianţii faţă de punctul de reducere ai unui sistem


de forţe oarecare?
1. Primul invariant (invariantul vectorial) este rezultanta:
2. Al doilea invariant este invariantul scalar care este dat de produsul scalar
3.Proiecţia momentului rezultant pe direcţia rezultantei este aceeasi indiferent de
punctul in care se efectueaza reducerea:

37. Pentru un sistem de forţe oarecare în spaţiu, care este torsorul


minim şi ce reprezintă el? Dar torsorul într-un punct?
Torsorul minim este:

7
Torsorul minim este deci ansamblul format de vectorii R – vectorul rezultant al
sistemului de
forte si momentul minim MR, vectori avand ca dreaptasuport axa centrala a sistemului de
forte.

38. Ce reprezintă axa centrală pentru un sistem de forţe oarecare?


Locul geometric al punctelor in care, efectuand reducerea, torsorul sistemului are
valoarea minima este o dreapta care se numeste axa centrala a sistemului de forte.

39. Care sunt cazurile de reducere ale unui sistem de forţe oarecare?
Cazul I: R=0 şi Mo=0 (torsorul nul). Sistemul de forţe este în echilibru sau sistem
echivalent cu zero.
Cazul II: R=0 şi Mo≠0. Sistem echivalent cu un cuplu.

Cazul III: R ≠ 0 şi Mo=0.


Sistem echivalent cu o rezultantă (unică) care trece prin punctul de reducere O.

Cazul IV: R≠0 şi Mo≠0 pentru care există două variante:


a) sau MR este nul şi sistemul echivalent cel mai simplu este dat de o rezultanta
(unica) care nu trece prin originea O.
b) deci unghiul format de cei doi vectori este diferit de 90°. Sistemul de
forte dat este echivalent cu torsorul minim al acestuia care are ca dreapta-suport axa centrala
a sistemului de forte.

40. Ce reprezintă axa centrală pentru un sistem de forţe coplanare?

41. Pentru un sistem de forţe coplanare, în ce condiţii momentul


rezultant calculat faţă de un punct se obţine prin sumare algebrica şi nu
geometrică?

8
42. De ce pentru ca trei forţe conţinute în acelaşi plan să fie în
echilibru, dreptele-suport ale forţelor trebuie să fie concurente?

43. Ce reprezintă centrul forţelor paralele?

44. Ce condiţie trebuie să satisfacă un sistem de forţe paralele pentru a


putea definii centrul acestor forţe?

45. Câte din cele 6 mărimi scalare: X, Y, Z (proiecţiile unei forţe pe trei axe) şi Mx,
My, Mz (momentele forţei faţă de aceleaşi axe) sunt independente şi de ce? Comparaţi cu
numărul parametrilor scalari independenţi necesari definirii forţei ca vector alunecător.
X,Y,Z sunt independente deoarece forta poate sa aiba orice forma, directie sau sens ,
insa Mx, My, Mz depind de X,Y,Z.

46. Cum definiţi un solid rigid liber? Câte grade de libertate are?
Un rigid este liber daca poate ocupa orice poziţie in spaţiu, aceasta fiind determinata
numai de fortele care acţionează asupra lui.
Pentru determinarea poziţiei in spaţiu a unui solid liber este necesar si suficient sa se
cunoască poziţia, fata de un sistem de referinţa, a trei puncte necoliniare A,B, C.
Un solid rigid are 6 grade de libertate.

47. Prin câte ecuaţii scalare se exprimă condiţia de echilibru a unui


sistem de forţe?

9
In cazul sistemelor de forte in spaţiu se pot scrie 6 ecuaţii scalare, 3 ecuaţii de
proiecţie si trei ecuaţii de momente:

In cazul sistemelor de forte in plan (de exemplu in planul xOy) se pot scrie 3 ecuaţii
scalare de echilibru, 2 ecuaţii de proiecţie si o ecuaţie de momente:

In cazul sistemelor de forte paralele (de exemplu cu axa Oz):

In cazul sistemelor de forte concurente (se considera punctul de concurenta originea O


a sistemului de axe) raman următoarele 3 ecuaţii scalare:

In cazul unui sistem de cupluri raman distincte numai ecuaţiile de momente:

48. Definiţi şi explicaţi axioma legăturilor.


Orice legătură poate fi suprimată şi înlocuită cu o forţă sau cu un sistem de forţe
numite reacţiune care acţionând asupra corpului produce acelaşi efect mecanic ca şi legătura
însăşi.
Sub acţiunea forţelor exterioare efectiv aplicate si a forţelor de legătura, solidul poate
fi considerat si tratat ca atare, iar condiţiile de echilibru se exprima prin relaţiile:

49. Ce este reazemul simplu? Cu ce poate fi înlocuit efectul unui


reazem simplu?
Daca un punct material este obligat sa se găsească pe o curba sau o suprafaţa, fiind
împiedicata deplasarea acestuia după direcţia unei normale la curba sau după direcţia
normalei la suprafaţa, dar fiind posibile deplasarea după direcţia tangentei sau in plan tangent
si rotirea in jurul punctului considerat, se spune ca legătura reprezintă un reazem simplu.

Acesta poate fi inlocuit cu o forta normala la tangenta sau la planul tangent in punctul
de contact,de o marime necunoscuta.

50. Ce este o articulaţie sferică? Dar o articulaţie cilindrică? Cu ce


poate fi înlocuit efectul unei articulaţii sferice? Dar al unei articulaţii
cilindrice?

10
Articulatia sferică: sunt anulate solidului rigid 3 grade de libertate lăsând posibile
numai rotaţiile acestuia în raport cu axele rectangulare ale sistemului (sistem de forte in
spaţiu); ea poate fi inlocuita cu ajutorul a trei reazeme simple situate in acelasi loc si ale caror
reactiuni nu au suporturile in acelasi plan.
Articulatia cilindrica: sunt anulate doua din cele trei grade de libertate ale solidului;
singura posibilitatea pe care o are corpul este o rotaţiei în jurul unei axe perpendiculare pe
planul forţelor (sistem de forte in spaţiu); poate fi inlocuit cu doua razeme simple avnad
suporturile reacctiunilor in planul fortelor , concurente int-un punct fix.

51. Un solid rigid acţionat de un sistem de forţe coplanare este


imobilizat cu ajutorul a 3 reazeme simple sau a unei articulaţii cilindrice şi
un reazem simplu. În ce condiţii aceasta afirmaţie nu este adevărată?
Afirmatia nu este adevarata in cazul in care suportul reactiunilor in cele trei
reazeme simple sau in reazemul dublu si un reazem simplu sun coplanare.

52. Ce este o încastrare? Cu ce poate fi înlocuit efectul unei


încastrări?
Încastrarea este legătura care suprimă unui rigid toate gradele de libertate. Corpul nu
mai are nici o posibilitate de mişcare.

53. Câte legături poate avea un solid rigid în plan, pentru ca forţele de legătură să
poată fi determinate?

54. Ce este frecarea de rostogolire? Prin ce se caracterizează?


Definiţi coeficientul de frecare de rostogolire.
Forta de frecare la rostogolire este un cuplu de momente Mr care se opune , in
anumite limite, tendintei de rotire a corpului in jurul unei drepte din planul tangential
punctual teoretic de rezemare.Coeficientul de frecare la rostogolire se noteaza cu s si
reprezinta distanta emax pe care se deplaseaza paralel cu ea insasi reactiunea normala N fata
de punctul teoretic de contact, in pozitia limita de echilibru a corpului.

55. Ce se înţelege printr-un sistem de corpuri?


Se numeste sistem de corpuri , un ansamblu de corpuri legate intre ele prin articulatii
sau reazeme simple si legate cu mediul inconjurator prin reazeme simple , articulatii si/sau
incastrari.

56. Ce condiţie trebuie sa fie satisfăcută, pentru ca un sistem de


corpuri plane să nu dispună de nici un grad de libertate? Cum se numeşte
un astfel de sistem?

11
Conditita necesara este ca numarul fortelor de legatura(exterioare si interioare)sa fie
egal cu numarul ecuatiilor de echilibru ce pot fi scrise=>sitem de corpuri imobilizat.

57. Cum definiţi un mecanism? Dar un sistem static nedeterminat?


Un sistem static nedeterminat este un sistem care are un numar mai mare de lagaturi
decat cel minim necesar pentru a fi imobilizat si care satisface relatia N>3n.
N-numarul fortelor de legatura interioare si exterioare.
3n-numarul ecuatiilor scalare de echilibru.
Un mecanism este un sistem de corpuri care nu este imobilizat prin legaturile da care
dispune, avand deci posibilitate de miscare(grade de libertate) si satisface conditia: N<3n.

58. Clasificaţi forţele care acţionează asupra unui sistem de corpuri?


Fortele care actioneaza asupra unui sistem de corpuri pot fi clasificate astfel:
- forte exterioare date;
- forte exterioare de legatura din legaturile cu mediul exterior (reactiunile din A si B);
- fortele interioare de legatura dintre corpuri

59. Ce proprietăţi au forţele de legătură interioare?


Fortele de legatura interioare au proprietatile ca:
-reprezinta efectul, in punctul de legatura, al celorlalte forte;
-sunt doua cate doua egale in virtutea principiului actiunii si reactiunii

60. Enunţaţi teorema solidificării şi teorema echilibrului parţilor. Ce


le deosebeşte?
a) teorema solidificării: pentru ca un sistem de solide rigide să fie în echilibru este
necesar ca torsorul forţelor exterioare, efectiv aplicate sistemului, să fie nul în raport cu orice
pol O;
b) teorema echilibrului părţilor: dacă un sistem de corpuri rigide se află în echilibru
sub acţiunea forţelor exterioare şi de legătură care îi sunt aplicate, atunci şi o parte oarecare a
sistemului se va afla în echilibru sub acţiunea forţelor exterioare şi a reacţiunilor aplicate
părţii considerate.
Prima se refera la tot sistemul iau a doua la o parte a acestuia.

61. Ce condiţii trebuie să satisfacă un sistem de corpuri plane,


pentru a putea studia numai echilibrul unei jumătăţi de sistem? Cum se
procedează?
Conditii de simetrie.

12

S-ar putea să vă placă și