Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Dunarea de Jos

Facultatea de Inginerie Braila


Disciplina : Managementul proiectelor
Sef de lucrari : Anghelache Diana

Achizitie utilaje pentru


agricultura

Student: Constantin Adrian


Profesor : Anghelache Diana

Ideea acestui proiect este legata de achizitionarea de masini si utilaje necesare unei ferme
agricole, proiect finantat din fonduri europene, fonduri de care dispune orice stat nou intrat in Uniunea
Europeana.
In sensul achizitionarii acestor utilaje, care sunt performante pentru procesarea solului,a
rigolelor,se urmareste cresterea productivitatii muncii prin modernizarea procesului tehnologic.
Investitia are ca obiectiv principal impactul pozitiv asupra zonei.
Solicitantul este SC CONSTANTIN ADRIAN SRL avand sediul in Braila, Calea Calarasilor
nr 321.
Capital social: 21.680 RON, privat 100% si un numar de 2 asociati si structura nr.303.
Principala activitate a societatii este agricultura si obtinerea de produse naturale/bio/eco
de cea mai bun calitate.
Responsabilul legal al proiectului va fi domnul Constantin Adrian , nascut la data de
05-12-1988 in Braila, judetul Braila. Acesta a absolvit Facultatea de inginerie din Braila, sectia
inginerie economica in domeniul mecanic . Domnul Constantin Adrian detine o experienta de 5 ani in
domeniu, fiind proprietarul mai multor terenuri din judet.
Obiectivul principal al proiectului achizitionarea de utilaj agricol.
Societatea care ne va ajuta sa instruim personalul in vederea acumularii cunostintelor pentru
utilizarea exhipamentelor si autoutilitarelor este SC BMC SRL. Ea va avea rolul de partener in
activitatea de instruire a celor 43 de angajati.
Formuland un rezumat al proiectului putem spune ca investitia va fi facuta in cadrul proiectului
Achizitie masini si utilaje pentru agricultura . Grupurile tinta pentru desfacerea produselor obtinute
de societate o constituie populatia din Romania si UE, acest segment fiind beneficiarul principal al
produselor bio.
Tema proiectului este cresterea productivitatii muncii prin modernizarea firmei
, care va fi modernizata in sensul achizitionarii de masini si utilaje performante pentru procesarea
,transportarea,tasarea solului, astfel incat sa respecte integral legislatia europeana referitoare la
obtinerea acestor produse..
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei,
ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei
ecologice precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;
2


Obiective operationale se refera la:
-Promovarea investitiilor si exploatatiile pentru realizarea de
constructii noi si/sau modernizarea constructiilor existente din cadrul acestora si a utilitatilor aferente,
achizitionarea de masini si utilaje noi,
Populatia este principalul grup tinta care se doreste a fi atins in acest proiect deoarece tot
populatia este si beneficiarul principal al produselor leguminoase etc.) si al produselor achizitionate in
vederea combaterii scoaterii pe piata a produselor cu un continut mare de adaosuri chimice. .
Se urmreste, prin implementarea acestui proiect, restructurarea si dezvoltarea
In domeniul agricol , dar si a industriilor prelucrtoare aferente. Toate acestea vor tine cont de
imbunttirea competentelor profesionale, de un management durabil si de respectarea exigentelor.
O component asupra creia Uniunea European pune accent este cea de biodiversitate si
conservare a naturii, care se va materializa prin asigurarea unei ocupri echilibrate a teritoriului si
dezvoltarea practicilor de managemnt durabil a terenurilor agricole.
Investitiile ce urmeaza vor fi executate in vederea adaptarii unitatii la standarde
ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaza. Sunt luate masuri
generale si specifice de protectie legate de aceste elemente.
Masurile generale vizeaza utilizarea rationala a tuturor utilitatilor, echipamentelor si
materialelor folosite.
Firma va fi dotata cu toate facilitatile necesare si cerute de lege pentru a gestiona toate
elementele generatoare de potential de poluare. De asemenea, exista toate masurile pentru a se asigura
conditiile propice de munca respectand toate cerintele de securitate a muncii persoanei.
Impactul implementarii proiectului va fi unul benefic asupra mediului prin scaderea
drastica a poluarii realizate de tractoarele angajate in procesul de prelucrare a solului. Daca pana acum
se utilizau tractoare,autoutilitare si utilaje relativ vechi si cu efect poluant semnificativ, odata cu
achizitia de utilaje moderne, aceasta poluare va fi foarte mult diminuata, iar timpul alocat acestei
lucrari va di diminuat aproape la jumatate,iar calitatea va fi una dintre cele mai bune.
Datorita schimbarilor care au avut loc in societatea romaneasca, compania a fost
nevoita sa-si reconsidere activitatea si sa se adapteze noilor conditii impuse de economia
de piata.
Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru
valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.

Activitati:
1. Lansarea cererilor de oferta;
2. Achizitionare utilaje si echipamente de transport;
3. Punerea in functiune;
4. Testarea utilajelor si echipamentelor;
5. Instruirea personalului;
6. Intocmirea rapoartelor tehnico-finaciare;
7. Invitatii conferinta cu anuntarea lansarii si finalizarii proiectului;
Achizitiile care se doresc a fi realizate prin implementarea acestui proiect, repectiv
denumirea,

numarul,

valoarea

si

caracteristicile

tehnice

si

functionale

utilajelor/echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/ dotarilor :

Nr.crt

Denumire/ Tip/

Numar

Valoare

TVA

Total cu

utilaj/echipament

bucati

fara TVA

-RON-

TVA
-RON-

-RON1.

Tractor

217.269

41.281,1

258.550,1

2.

Incarcator frontal

27.873,6

5.269

33.169,3

3.

Combina

367.686

69.860,3

437.546,3

4.

Plug reversibil - 4 trupite

51.242,1

9.736

60.978,1

48.274,6

9.172,2

57.446,7

14.856

2.822,6

17.678,6

5.
6.

Presa pt. baloti cilindrici


Semanatoare

de

precizie 1

SPC 6
7.

Semanatoare SUP 29

16.341,6

3.104,9

19.446,5

8.

Grebla de adunat

10.562,6

2.006,9

12.569,5

9.

Remorca

142.082,8

26.995,7

169.078,5

25.998

4.939,6

30.937,6

tehnologica 1

furajare
10.

Remorca tehnologica adunat 1


camp

11.

Masina de recoltat siloz

111.420

21.169,8

132.589,8

12.

Masina de prelucrat seminte

55.710

10.584,9

66.294,9

TOTAL

1.089.316,3 206.970,1

1.296.286,4

ale

Graficul activitatilor proiectului


Anul 1
Semestrul 1

Organizaia

Semestrul 2

care
Activitate

2 3 4

6 1 2

implmenteaz
proiectul

1.
2.

Solicitant100%

Lansarea cererilor de oferta

Solicitant100%

Achizitionare utilaje si echipamente

de transport

3.

Punerea in functiune

Solicitant100%

4.

Testarea utilajelor si echipamentelor

Solicitant100%

5.

Instruirea personalului

6.
7.

Solicitant 70%,

Intocmirea rapoartelor tehnico-

Partener 30%
Solicitant

finaciare
Invitatii conferinta cu anuntarea

100%
Solicitant

lansarii si finalizarii proiectului

100%

Ca si resurse Societatea CONSTANTIN ADRIAN SRL este organizata in ferme de productie,


avand un numar de 2 asemenea ferme: Cazasu si Chiscani. Acestea dispun de baza materiala proprie
constand din tractoare agricole impreuna cu setul de masini agricole necesare lucrarilor agricole,
combine autopropulsate, echipamente de erbicidat, prese pentru balotat, autocamioane pentru transport.
Societatea detine spatii pentru depozitarea
cerealelor produse, utilaje pentru conditionarea semintelor, etc. Societatea executa lucrari de prestari
servicii pentru agricultura si face comert cu ingrasaminte chimice, erbicide, pesticide, etc. De
asemenea, dispune de un lot mare de teren arendat aproximativ 280 ha, din cele 300 ha avute
in total.

Rezultatele obtinute sunt:


5

1. Obtinerea ofertelor;
2. Schizitionarea utilajelor si echipamentelor;
3. Utilaje si echipamente puse in functiune;
4. Utilaje si echipamente testate;
5. 12 persoane instruite;
6. 2 rapoarte tehnico financiare intocmite;
7. Realizarea conferintelor.
Ca si rezultete generale urmarite a se obtine sunt modernizarea fermei vegetale, impactul
pozitiv asupra zonei, cresterea rezultatelor obtinute, cresterea competitivitatii in sectorul agricol.
Responsabilul legal al proiectului (managerul) va fi domnul Banica Ionel nascut la data de
21.02.1970 in Braila, judetul Braila. Acesta a absolvit Institutul
Agronomic Iasi, obtinand diploma de inginer agronom. Domnul Banica Ionel
detine o vasta experienta in domeniul agriculturii si cresterii animalelor, fiind sef de
ferma timp de 6 ani de la terminarea facultatii si administrator la firma SC Onix SRL,
care are cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante ca si activitate principala din
1990 pana in prezent.
De asemenea din cadrul echipei va face parte managerul financiar Monica Radu avand studii
superioare, competente si vechime in acest sens, consilierul juridic Ana Ionescu, specialistul tehnic
Vasilica Robescu si trainerul Diana Anghelache.
Odata cu implementarea proiectului numarul angajatilor permanenti va creste. Personalul este
structurat in personal cu studii superioare, cu studii medii si cu
calificare profesionala si personal de conducere si personal de executie. In cadrul firmei
exista 2 persoane cu atributii de conducere, restul personalului indeplinind functii si
atributii stabilite prin fisele posturilor. Pregatirea profesionala a personalului corespunde
activitatii desfasurate in cadrul firmei, astfel incat aceasta sa fie realizata cu maxima
eficienta si in conditii de siguranta.
Proiectul va avea o durata de un an de zile , interval in care se doreste atingerea tuturor
obiectivelor si a grupurilor tinta vizate.
Solicitantul trebuie sa demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole,
la data darii in exploatare a investitiei prin indeplinirea unuia sau mai multor obiective de ordin tehnic,
economico-financiar si de mediu, conform urmatoarei listei
indicative:
a) obiective tehnice
- achizitia de tractoare, combine, masini, utilaje, echipamente etc, care determina

cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor agricole, introducerea


de tehnologii performante, imbunatatirea conditiilor de lucru;
- diversificarea productiei in functie de cerintele pietei, realizarea de noi produse si
introducerea de noi tehnologii.
b) obiective economico financiare
- reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei
agricole;
- cresterea valorii adaugate brute (VAB ) a exploatatiei agricole.
- cresterea viabilitatii economice.
c) obiective de mediu
- reducerea emisiilor daunatoare cu efect de sera si o mai buna gestionare a deseurilor
rezultate din activitatea de productie;
- reducerea emisiilor de amoniac (si a altor gaze);
- asigurarea respectarii cerintelor fitosanitare, ecologice etc.;
Masurile pentru informare si publicitate sunt cele doua conferinte (de la inceputul si finalizarii
proiectului) la care vor participa 40 persoane, representantii presei si un reprezentant al AM POS CCE.
Participarea la conferinta se va face pe baza invitatiei trimise in prealabil pe mail invitatilor. De
asemenea se va realiza newsletter-ul pe fiecare trimestru. Informarea si publicitatea se va face si prin
pliante (1000buc) si brosuri (500Buc).
Un proiect trebuie s determine prin rezultatele sale aparitia unor efecte conexe. Mai exact,
efectele pe care un proiect le determin nu trebuie s fie localizate doar la proiectul respectiv, si mai
ales pan la terminarea proiectului. Ele trebuie s se manifeste in timp si s fie multiplicate.
Continuarea activitatilor esentiale ale unui proiect, chiar la scara mai redusa, dupa
incetarea finantarii nerambursabile, astfel incat grupurile tinta sa obtina in continuare
beneficii reprezinta in fapt contiunuitatea proiectului
Planul de afaceri nu poate fi finantat de doua ori prin masuri diferite (121 Modernizarea
exploatatiilor agricole si 143 Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori),
iar potentialul beneficiar nu poate obtine finantarea a doua planuri de afaceri diferite pentru aceeasi
investitie, unul in cadrul masurii 121 si altul in cadrul masurii 143.
Principiul de baza al finantarii nerambursabile este acela al rambursarii cheltuielilor
efectuate in prealabil de catre beneficiar.
Planul de continuitate trebuie sa contina toate procedurile pe care organizatia si le-a
propus sa le urmeze in situatii de criza, pentru a-si continua procesele afacerii si pentru a

face o recuperare din dezastru intr-un timp si cu resurse bine controlate.


Continuitatea unui proiect trebuie integrata in procesele curente ale organizatiei.
Planul de continuitate nu trebuie sa ramana un document pe hartie, actualizat de voie, de
nevoie odata pe an.
Planul de continuitate trebuie sa fie un document "viu", care sa reflecte imaginea curenta a
proceselor organizatiei. Orice schimbare in organigrama trebuie sa se reflecte automat si in planul de
continuitate.
Plecarile sau angajarile unor persoane noi in organizatie trebuie "prinse" automat in
procedurile incluse in plan. Orice modificare importanta in baza de date a organizatiei (clienti
importanti, furnizori, parteneri, centre de support etc.) trebuie efectuata in timp real si in Planul de
continuitate.

Privind cheltuielile necesare realizarii proiectului Achizitia de masini si utilaje agricole pentru ferma
vegetala din comuna Cazasu, judetul Braila

Nr. Denumirea
crt

capitolelor

subcapitolelor

de

cheltuieli
1

Valoare

TVA

Valoare

(fr TVA)

(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii

Mii lei

Mii lei

Mii

Euro
4

Euro
7

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea terenului
1.1

Obt ni erea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajri

protectia

pentru
mediului

aducerea la starea initial


TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea
TOTAL CAPITOL 2

utilittilor necesare obiectivului


0

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare i asistent tehnic

3.1

Studii de teren

3.2

Taxe pentru obtinerea


de avize, acorduri i
autorizatii

3.3

Proiectare i inginerie

3.4

Organizarea

11142

3000

2117

13259

3570

3.5

Consultant

25998

7000

4937

30938

8330

3.6

Asistent tehnic

TOTAL CAPITOL 3

37.140

10000

7057

44197

11900

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baz
4.1

Constructii i instalat i i

4.2

Montaj

Utilaje fr montaj i 1.089.316

293300

206970

1296286

349027

utilaje

tehnologice
4.3

Utilaje,

echipamente

tehnologice

functionale cu montaj
4.4

echipamente

de

transport
4.5

Dotri

4.6

Active necorporale

1.089.316

293300

206970

1296286

349027

TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1

Organizare de antier
5.1.1

Lucrri

de

construct ii
5.1.2 Cheltuieli conexe
organizrii antierului
5.2

Comisioane, cote, taxe,


costul creditului

5.3

Cheltuieli
diverse
i neprevzute

TOTAL CAPITOL 5

55710

15000

10585

66295

17850

55710

15000

10585

66295

17850

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar
6.1

Pregtirea personalului

1.182.166

318.300

224.612 1.406.778

378.777

de exploatare
6.2

Probe

tehnologice

teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
Din care C + M

10