Sunteți pe pagina 1din 5

MSURAREA I CONTROLUL PERFORMANEI 2014/2015

Conf. C.ENDROIU
APLICAIE : BUGET DE TREZORERIE. SITUAII FINANCIARE ANUALE PREVIZIONALE
Societatea MARIA fabrica un singur produs P pe baza unui singur tip de materie prima M.
Informaiile privind activitatea pentru exerciiul N i previziunile pentru N+1 se regsesc n
anexele 1-6.
Anexa 1. Bilantul societatii MARIA la 31 decembrie N
ACTIV
Elemente
Imobilizari
Amortizare
Stocuri de materie prima
Stocuri de produse finite

CAPITALURI +DATORII

Valori brute
600.000
340.000
115.000
60.000

Creante clieni
(de incasat 200.000 in
ianuarie N+1 si 80.000 in
februarie N+1)

Valori nete
260.000
115.000
60.000

280.000

TOTAL

280.000

1.195.000

855.000

Elemente
Capital social
Rezerve
Rezultatul exerciiului
Datorii financiare
(imprumut
120.000,
dobanda de plata 9.000)
Furnizori
(de plata in ianuarie)

Valori nete
300.000
65.000
25.000
129.000

300.000

Datorii fiscale si sociale


(TVA de plata, 10.000
Contributii sociale 21.000)
Impozit pe profit
TOTAL

31.000
5.000
855.000

Anexa 2. Bugetul vanzarilor


Cantitati vandute
(buc)
Pret unitar (um)
Cifra de afaceri

Ian.
3.000

Febr.
3.000

Mart.
3.500

Apr.
4.500

Mai
5.000

Iun.
5.000

Total
24.000

60
180.000

60
18.000

60
210.000

60
270.000

60
300.000

60
300.000

1.440.000

Mart.
3.500

Apr.
4.200

Mai
4.200

Iun.
4.200

Total
23.100

Anexa 3 . Programul de productie


Cantitati
(buc)

fabricate

Ian.
3.500

Febr.
3.500

Anexa 4 . Bugetul aprovizionarilor cu materii prime (in u.m.)


Materii
prime

Ian.
280.000

Febr.

Mart.

Apr.
315.000

Mai

Iun.

Total
595.000

Anexa 5. Bugetul cheltuielilor de productie si de distributie


Consumuri de Materii
prime
Salarii
Contributii
aferente
salariilor
Servicii de la terti
Amortizarea
imobilizarilor :

vechi

noi

Ian.
87.500

Febr.
87.500

Mart.
87.500

Apr.
105.000

Mai
105.000

Iun.
105.000

Total
577.500

35.900
17.950

35.900
17.950

35.900
17.950

35.900
17.950

35.900
17.950

35.900
17.950

215.400
107.700

23.100

23.100

23.100

23.100

23.100

23.100

138.600

38.500

38.500

38.500

38.500

38.500
8.333

38.500
8.333

231.000
16.666

Anexa 6. Alte Informatii


1

Singurele cheltuieli variabile sunt consumurile de materii prime.

SOLDUL contului Produse finite = 60.000 um = 50 um/buc *1.200 buc.

Creditul-clienti : clientii platesc 40% din creanta pe loc, 40% in termen de 1 luna, si 20% la
doua luni.

Credit furnizori : furnizorii sunt platiti la 3 luni. Serviciile de la terti se platesc pe loc.

TVA : Taxa este de 24%.

Investitii. In aprilie se doreste achizitionarea unui utilaj cu un pre de 500.000 um (fr


TVA). Plata si punerea in functiune vor avea loc la sfarsitul lui ianuarie.. Amortizarea este
liniara pe 5 ani.

Imprumut. Imprumutul din bilant are o dabanda de 10 %. O anuitate (rata+dobanda) va fi


achitata bancii in martie.

Dobanda anuala = 120.000*10% = 12.000 um (1.000um/luna). Cheltuieli cu dobanzile ian-mar =


3.000 um. (care completeaza dobanda de 9.000 um din bilantul de la 31.12.N.)
La sfarsitul lui martie, se plateste rata si dobanda pentru 1 an, rezulta ca valoarea ratei achitate
in martie este de 52.000 -12.000 = 40.000 um.
Ramane din creditul de 120.000 um, dupa achitarea ratei din martie un sold de 80.000 um.
Cheltuieli cu dobanzile pentru lunile apr, mai, iun = 80.000*10%*3/12 = 2.000 um
Impozitul este trimestrial se plateste la scadenta (25 ale lunii urmatoare incheierii
trimestrului). Valoarea impozitelor : 6.500 um (trim 1).

Dividende. O valoare de 20.000 um se plateste in iunie.

Cheltuielile de personal. Salariile sunt platite la sfarsitul lunii iar contributiile la data de 25
ale lunii urmatoare.

Crestere de capital. Aporturi de capital de 80.000 um in numerar vor fi aduse la societate


in martie.

Costul de producie unitar este de 55 u.m. Impozitul pe profit este de 16 %.

Incasari
din
vanzari

Luna
vanzarii

Incasari

Vanzari
fara TVA

TVA

Vanzari
cu TVA

ian

180.000

43.200

223.200

feb

180.000

43.200

223.200

mar

210.000

50.400

260.400

apr

270.000

64.800

334.800

mai

300.000

72.000

372.000

iun

300.000

72.000

372.000

ian
89.28
0

febr

mar

apr

89.280

44.640

89.280

89.280

44.640

104.160

104.160
133.920

mai

52.080
133.92
0
148.80
0

iun

66.960
148.80
0
148.80
0

Sold
creant
e 30
iunie
N+1

74.400
223.20
0

total

1.440.000

345.600

1.785.600

89.28
0

178.560

238.080

282.720

Plati pentru achizitii materii prime

Luna
achizitiei

Achizitie
fara TVA

Achizitie
cu TVA

TVA

ianuarie

280.000

67.200

347.200

aprilie

315.000

75.600

390.600

Total

595.000

142.800

737.800

334.80
0

364.56
0

297.60
0

Plati

ian

febr

mar

apr

mai

Sold
furnizori
30 iunie
N+1

iun

347.200
390.600
0

347.200

390.600

Buget TVA - DE COMPLETAT


Bugetul de TVA

BUGETUL
INCASARILOR

ian

febr

mar

apr

mai

iun

ian

febr

mar

apr

mai

iun

SOLD LA
30.06.N+1

ian

febr

mar

apr

mai

iun

SOLD LA
30.06.N+1

TOTAL INCASARI
BUGETUL
PLATILOR

TOTAL PLATI

BUGET
TREZORERIE 1
INIIAL

BUGET
TREZORERIE 2
(ECHILIBRAT)

ian

ian

febr

febr

mar

mar

apr

apr

mai

mai

iun

SOLD LA
30.06.N+1

iun

SOLD LA
30.06.N+
1

CONTUL DE REZULTATE PREVIZIONAT (VARIANTA SCHEMATICA SIMPLIFICATA : FORMA TABLOU)


Cheltuieli

Venituri

Unde :

SI
Product
ie
Cmp =

345
24.000*54,753 =
1.200*50 = 60.000 1.314.074
23.100*55 =
1.270.500
54,753
300*54,753 = 16.426

vanzari

SF
Se regaseste in Bilantul
4

previzional
i,
Obtinere produse
finite
Descarcare de
gestiune produse finite

345 =711

23.100*55

1.270.500

711=345

24.000*54,
753

1.314.074

Soldul contului
711 (SFD=
43.574 um) se
regaseste in
Contul de
rezultat

BILAN PREVIZIONAT
ACTIV

DATORII +CAPITAL
VALORI PROPRIU

VALORI
(65.000+25.0
00-20.000)