Sunteți pe pagina 1din 9

Planificare anual

Clasa a XII a A, F
Anul scolar 2013 - 2014
Clasa a XII a

Curriculum

Semestrul

Unitatea

nti

aplicat : 3 ore

de

nvare Nr. ore

(denumire)
Notiunii generale ale constructiei

Sptmna

3 4(30.09 11.10)

8
5
8

5 7(14.10 1.11)
8(4.11 8.11)
9 11(11.11 29.11)

nti
nti
nti

Alcatuirea generala a cladirilor


Compartimentarea cladirilor

nti
nti

Clasificarea pamanturilor
Terenul de fundare

6
8

nti

Stabilirea cotei de fundare

Al doilea

Acoperisurile

19 - 20(10.02 21.02)

Al doilea
Al doilea
Al doilea
Al doilea
Al doilea
Al doilea

Clasificarea acoperisurilor
Fundatii
Sarpante
Peretii
Ferestre

9
3
5
9
3
6

21 - 23(24.02 14.03)
24(17.03 21.03)
25 - 26(24.03 4.04)
28 - 30(22.04 9.05)
31 (12.05 16.05)
32 33(19.05 30.05)

Coordonarea dimensionala a
cladirilor

Usii

12 13(2.12 13.12)
14 16(16.12 20.12)
6.01 -17.01
17 18(20.01- 31.01)

Observaii

Grup Scolar de Constructii-Montaj


''ELIE RADU'' Bucuresti

Planificare calendaristic
Constructii
Clasa a XII a A, F
An colar 2013 2014
Curriculum aplicat : T.C. 3 ore
Semestrul nti 18 sptmni (3 * 18 = 54 h)

Planificare calendaristic Clasa a XII a A , F An colar 2013 2014

Nr.
crt.

Unitatea de
nvare
Recapitulare;
Evaluare iniial.

1.

Notiunii generale
ale constructiei

Sptmna

1-2

3
4

5
2.

Alcatuirea
generala a
cladirilor

Curriculum aplicat: 3ore

Coninuturi asociate
- Prezentarea manualului i a programei;
- Recapitulare
Test de evaluare predictiv;
Prezentarea temelor din manual
urmeaz a fi studiate.

Nr. ore
1+1
1+ 1+ 1
+ 1

Data

16.09 27.09

ce

- Clasificarea constrictiilor:
de functionalitate;
de durabilitate;
de rezistenta la foc;
de structura de rezistenta,de calitate si importanta.
- Formate de baza :
elemente grafice ale unui format;
cotarea si scara;
- Desen tehnic
- Alcatuirea unei cladirii:
legenda unei cladirii;
categoria elementelor de rezistenta a unei cladirii;
elemente de inchidere si compartimentare;
categoria lucrariilor de instalatii;
- Elementele componente ale unei cladirii:
Infrastructura;
Suprastructura.
- Evaluare orala

1
1
1
1

30.09 4.10
7.10 11.10

1
1
1
1+1
1+1
1

14.10 18.10

21.10 25.10

1
1

7
3.

Compartimentarea
cladirilor
8

- Compartimentarea:
pe orizontala;
pe verticala;
subsol;
parter si etaj;
- Destinatia unei cladirii:
acoperisurii de tip terasa;

28.10 1.11
1
1
1
4.11 8.11
1+1

Observaii

Planificare calendaristic Clasa a XII a A, F

Nr. Unitatea
crt. nvare

de Competene
specifice
9

4.

Coordonarea
dimensionala a
cladirilor

10

11

12
5.

Clasificarea
pamanturilor

An colar 2013 2014

Curriculum aplicat: 3ore

Coninuturi asociate
- Coordonarea modulara:
sistemul modular;
multimodulul;
submodulul;
axe modulare;
modulul de baza;

Nr. ore

Sptmna

11.11 15.11

1+1
1
1

18.11 22.11

- Studii modulare:
- transversale;
- longitudinale;
- verticale

1
1
1

- Evaluare scrisa.
- Clasificare:
pamant cu structura granulara;
pamant cu structura in fagure;
pamant cu structura foculara;
pamanturi necoezive;
pamanturi intermediare;
pamanturi coezive.

1
1
1
1
1
1

25.11 29.11

2.12 6.12

9.12 13.12

13

14

- Recapitulare pentru test;


- Sustinerea testului
- Discutarea testelor

1
1
1

16.12 20.12

Observaii

Planificare calendaristic Clasa a XII a A, F

Nr.
crt.

Unitatea de
nvare

Sptmna

15
6.

Terenul de
fundare

An colar 2013 2014

16

Curriculum aplicat: 3ore

Coninuturi asociate

- Scoarta terestra:
roci si minerale ;
geotehnica pamanturilor;
tasarea fundatiilor;
tronsoanele cladiriilor;
presiunea conventionala de calcul.

Nr. ore

Data

1
1+1
1
1

6.01 10.01
13.01 17.01

17
7.

Stabilirea cotei
de fundare

18

-Cota de fundare;
cota minima de inghet si cota fundatiilor vecine;
cota apelor subterane si cota stratului bun de
fundare;
adancimea de afluiere;
particularitatiile constructive.

1
1
1
1
1
1

Evaluare-grila

20.01 24.01
27.01 -31.01

Observaii

Planificare calendaristic Clasa a XII a A, F

Nr.
crt.

Unitatea de
nvare

Sptmna

19
8.

Acoperisurile
20

21

9.

Clasificarea
acoperisurilor

22

23

An colar 2013 2014

Curriculum aplicat: 3ore

Coninuturi asociate

- Alcatuirea acoperisurilor;
structura de rezistenta;
invelotoare /hidroizolatie;
bariera contra vaporiilor de apa;
termoizolatie;
elementul de ventilare;
elementul de accesorii.

- Clasificarii:
dupa comportarea hidrotermica;
acoperisuri ventilate;
acoperisuri neventilate;
dupa panta;
acoperisuri inclinate ;
acoperisuri plane necirculabile;
acoperisuri plane circulabile;
dupa forma in plan;
acoperisuri cu suprafete curbe si acoperisuri
ranversate;

Nr. ore

Data

1
1+1
1

10.02 14.02

1
1
1

17.02 21.02

1
24.02 28.02
1
1
1
1
1

3.03 7.03

1+1

10.03 14.03

1
24
10.

Fundatii
25

- Evaluare scrisa.
- Fundatiile:
fundatii elastice sub pereti si sub pereti cu panta;
fundatii tip radier;
fundatii cu descarcari pe reazeme;
fundatii prefabricate subpereti;
fundatii sub stalpi;
fundatii indirecte-pe piloti;
-pe chesoane.

1
1
1
1
1

17.03 21.03

24 .03 28.03

Observaii

Planificare calendaristic Clasa a XII a A, F

Nr. Unitatea
crt. nvare

de Competene
specifice
26

11.

Sarpante
28

29

12.

Peretii

30

An colar 2013 2014

Curriculum aplicat: 3ore

Coninuturi asociate
- Tipuri de sarpante:
sarpante pe scaune(de lemn) ;
sarpante cu macaz simplu;
sarpante cu macaz dublu ;
legenda sarpantelor pe scaune;
legenda sarpantelor cu macaz.

Clasificare peretiilor:
dupa materialul din care de executa;
dupa rolul avut in cladire;
dupa pozitia avuta in cladire;
dupa modul de executare.
dupa structura;
peretii de zidarie;
peretii exetriori;

Nr. ore

Sptmna

1+1

31.03 4.04

1+1
1+1

22.04 25.04

28.04 2.05
1
1
1
1
1

5.05 - 9.05

peretii interiori;
peretii portanti si autoportanti

- Evaluare

13.

Ferestre

31

-Ferestre:
fereastra pivotanta;
fereastra basculata cu ax;
fereastra glisanta.

1
1
1

12.05 16.05

Observaii

S27

- S tii
mai multe, s fii
mai
bun!"(Saptamana
altfel)

Planificare calendaristic Clasa a XII a A, F

Nr.
crt.

Unitatea de
nvare

Sptmna

32

14.

Usii

33 - 34

35

An colar 2013 2014

Curriculum aplicat: 3ore

Coninuturi asociate
Repitulare pentru test
Sustinerea testului
Discutarea testelor
Usiile;
usa din lemn/de metal;
usa din materiale plastice;
usa de geam securizat;
usa pivotanta ;
usa batanta;
usa basculata
usa turnata
usa glisanta

Recapitulare final

Nr. ore

Data

1
1
1

19.05 23.05

1+1
26.05 6.06
1+1
1+1

9.06 13.06

Observaii