Sunteți pe pagina 1din 5

Seria cronologica este formata din 2 siruri de date paralele, primul sir aratand trecerea

timpului, iar cel de-al doilea variatia fenomenului sau caracteristicii, de-a lungul perioadei
luate in studiu.
de intervale (marimi de flux) termenii unei astfel de serii pot fi insumati, obtinand
nivelul cumulat al caracteristicii pentru intreaga perioada considerata, ex: evolutia
productiei, evolutia profitului;
de momente (marimi de stoc) insumarea unor astfel de termeni este fara sens, fiind
exprimata marimea la care a ajuns caracteristica studiata in momentul observarii, ex:
populatia unei tari, a unui oras.
1. Se cunosc urmatoarele date privind evolutia volumului vanzarilor realizate de o companie
producatoare deconfectii in perioada 1997-2005:
Anii
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Volumul vanzarilor (mii bucati) - yt


6
8
10
15
17
18
25
23
26

a) sa se stabileasca tipul seriei cronologice si sa se reprezinte grafic


b) sa se calculeze si sa se interpreteze indicatorii medii ce caracterizeaza seria
cronologica
c) sa se ajusteze seria prin metode mecanice
a) Este o serie cronologica de intervale, reprezentarea grafica realizandu-se prin intermediul
cronogramei:

b) Indicatorii medii:
- nivelul mediu
y t = 148 =16.44 mii buc /an
y=
n
9
In medie, in perioada analizata, compania a vandut 16.44 mii buc / an.
- modificarea medie absoluta
y y 266 20
= n 1 =
= =2.5 mii buc /an
n1
91
8
In perioada analizata, volumul vanzarilor companiei a crescut in medie cu 2.5 mii buc. pe an
- indicele mediu de dinamica
n1 y n
26
I=
= 8 =1.2
y1
6

In perioada analizata, volumul vanzarilor companiei a crescut in medie de 1,2 ori pe an.
- ritmul mediu de modificare
R=( I 1 ) 100=20
In medie, in perioada analizata, volumul vanzarilor a crescut cu 20% de la un an la altul.
c) Ajustarea seriei cronologice prin metode mecanice:
- Metoda modificarii medii absolute
^y t ()= y 1+ ( t1 ) ; t=1,n
cazul de fa : ^y t ( )=6+ 2.5 (t 1 ) ; t=1,9
Valorile ajustate, calculate prin aceasta metoda, se gasesc in urmatorul tabel:
Anii

yt

^y t ()

( y t ^y t ( ) )2

1997
6
1
6
1998
8
2
8.5
1999
10
3
11
2000
15
4
13.5
2001
17
5
16
2002
18
6
18.5
2003
25
7
21
2004
23
8
23.5
2005
26
9
26
Total
148
Suma patratelor abaterilor intre termenii empirici si termenii teoretici este:
( y t ^y t ( ))2 =21

0
0.25
1
2.25
1
0.25
16
0.25
0
21

- Metoda indicelui mediu de dinamica


^y t (I) = y 1 (I )t 1 ; t=1, n
cazul de fa : ^y t (I)=6(1.2)t1 ; t=1,9
Valorile ajustate, calculate prin aceasta metoda, se gasesc in urmatorul tabel:
Anii

yt

^y t (I)

( y t ^y t ( I ))

1997
6
1
6
1998
8
2
7.2
1999
10
3
8.64
2000
15
4
10.37
2001
17
5
12.44
2002
18
6
14.93
2003
25
7
17.91
2004
23
8
21.5
2005
26
9
26
Total
148
Suma patratelor abaterilor intre termenii empirici si termenii teoretici este:
( y t ^y t ( I ) )2=106.67

0
0.64
1.85
21.44
20.79
9.42
50.27
2.25
0
106.67

Cum suma patratelor abaterilor intre termenii empirici si termenii teoretici este mai mica in
cazul aplicarii metodei modificarii medii absolute, decat in cel al indicelui mediu, rezulta ca
mai potrivita ar fi, pentru ajustare, metoda modificarii medii absolute.
2. Se considera evolutia numarului de personal dintr-o firma in perioada 1998-2005:
Ani

Nr. personal
1998
50
1999
47
2000
45
2001
55
2002
61
2003
68
2004
70
2005
80
a) sa se caracterizeze seria de date privind numarul de personal cu ajutorul unor indicatori
adecvati;
b) sa se ajusteze seria cronologica folosind metode mecanice.
a) Indicatorii medii:
- nivelul mediu (fiind o serie cronologica de momente, media se va determina ca o medie
cronologica simpla):

y1
y
+ y 2 + y 3+ y 4 + y 5 + y 6 + y 7 + 8
2
2
y=
=58.7 pers /an
n1
In medie, firma are intr-un an 59 de persoane angajate.
- modificarea medie absoluta
y y 8050 30
= n 1 =
= =4.3 4 persoane/an
n1
81
7
Numarul de personal a crescut in perioada analizata cu 4 persoane in medie pe an.
- indicele mediu de dinamica
n1 y n
80
I=
= 7 =1.07
y1
50

In perioada analizata, numarul de personal a crescut in medie de 1,07 ori pe an.


- ritmul mediu de modificare
R=( I 1 ) 100=7
Numarul de personal a avut o crestere de 7% in medie, anual.
b) Ajustarea seriei cronologice prin metode mecanice:
- Metoda modificarii medii absolute
^y t ()= y 1+ ( t1 ) ; t=1,n
cazul de fa : ^y t ( )=50+ 4.3 ( t1 ) ; t =1,8
Valorile ajustate, calculate prin aceasta metoda, se gasesc in urmatorul tabel:
Anii

yt
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

50
47
45
55
61
68
70
80

^y t ()

t
1
2
3
4
5
6
7
8

2
( y t ^y t ( ) )

50
54.3
58.6
62.9
67.2
71.5
75.8
80

Total
Suma patratelor abaterilor intre termenii empirici si termenii teoretici este:
( y t ^y t ( ))2 =384.99
- Metoda indicelui mediu de dinamica

0
53.29
184.96
62.41
38.44
12.25
33.64
0
384.99

^y t (I) = y 1 (I )t 1 ; t=1, n
cazul de fa : ^y t (I)=50 (1.07)t1 ; t=1,8
Valorile ajustate, calculate prin aceasta metoda, se gasesc in urmatorul tabel:
Anii

yt

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

50
47
45
55
61
68
70
80

^y t (I)

2
( y t ^y t ( I ))

1
2
3
4
5
6
7
8

50
53.5
57.24
61.25
65.54
70.13
75.04
80
Total
Suma patratelor abaterilor intre termenii empirici si termenii teoretici este:
( y t ^y t ( I ) )2=281.68

0
42.25
149.82
39.06
20.61
4.54
25.4
0
281.68

Cum suma patratelor abaterilor intre termenii empirici si termenii teoretici este mai mica in
cazul aplicarii metodei indicelui mediu de dinamica, decat in cazul aplicarii metodei
modificarii medii absolute, rezulta ca prima metoda ajusteaza mai bine seria cronologica.
TEMA: Numarul contractelor de publicitate incheiate anual de o firma producatoare de
produse cosmetice a avut in perioada 1998-2005 urmatoarea evolutie:
Anii
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Numar de contracte publicitare (yt)


110
104
100
88
84
90
93
97

a) sa se calculeze principalii indicatori statistici ce caracterizeaza aceasta serie cronologica;


b) sa se ajusteze seria cronologica folosind metode adecvate.